บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

72
หุ้น
112.439B
เงินทุนของตลาด
548.397K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.77%
เปลี่ยนแปลง
+9.56%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+22.87%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALATAATARI S.A.
0.1170 EUR+4.46%247.467K1.3951.756M EUR−0.02 EUR+38.82%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALBFRSIDETRADE
142.0 EUR+0.71%3860.93196.303M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALBIZOBIZ S.A.
6.10 EUR0.00%6700.4835.581M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALBLDBILENDI
13.00 EUR0.00%1.771K0.8859.008M EUR31.140.42 EUR−52.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALCBICRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
0.4520 EUR−4.64%13.807K1.56112.539M EUR88.630.01 EUR+628.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALCHIALCHIMIE SA
1.180 EUR−1.67%1.409K2.815.253M EUR−0.05 EUR+98.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALDNEDONTNOD ENTERTAINMENT
5.04 EUR−3.08%7.714K1.1165.817M EUR−0.00 EUR−105.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALDNXDNXCORP
21.4 EUR−0.93%1.628K0.6742.358M EUR8.212.61 EUR+60.39%7.01%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALENIENIBLOCK
0.400 EUR0.00%10.008.453M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALENTENTREPARTICULIERS
0.850 EUR+3.41%3560.313.009M EUR19.020.04 EUR−44.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALESKESKER
146.8 EUR+1.73%10.194K1.11862.603M EUR59.582.46 EUR+5.29%0.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALFOCFOCUS ENTERTAINMENT
20.90 EUR+0.48%2.724K1.03133.147M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALGECGECI INTL
0.0002 EUR+100.00%29.565M1.78930.955K EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALHITHITECHPROS
16.4 EUR+4.46%120.0526.953M EUR7.62%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALIMRIMMERSION
1.80 EUR0.00%1000.492.283M EUR62.940.03 EUR−65.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALINSINTRASENSE
0.380 EUR−0.78%9.915K1.3719.848M EUR−0.10 EUR−108.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ALKEYKEYRUS
6.66 EUR+0.30%210.00105.764M EUR21.840.30 EUR−1.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALLAMLLAMA GROUP
0.645 EUR+0.16%9.074K0.458.704M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALLIXWALLIX
9.01 EUR−0.99%4.041K0.8858.773M EUR−1.22 EUR−45.68%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALLPLLEPERMISLIBRE S.A.
0.9420 EUR+5.78%10.82K2.38บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALMEXMEXEDIA S.P.A
18.3 EUR−3.17%10.01104.31M EUR24.300.75 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALMICMICROPOLE
1.020 EUR−0.97%3.276K0.3828.466M EUR−0.01 EUR−121.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALMUNMUNIC
0.862 EUR+0.47%4.944K0.317.734M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALNMRNAMR
0.896 EUR+5.66%9180.455.181M EUR−1.05 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ALNRGENERGISME
0.0067 EUR−5.63%47.606M1.235.29M EUR−0.33 EUR+70.35%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALNTGNETGEM
1.005 EUR−2.43%18.936K2.6333.253M EUR36.150.03 EUR4.98%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALPHIFACEPHI
2.53 EUR+1.20%4010.2452.356M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALPREPREDILIFE
5.70 EUR+0.88%3010.7420.781M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALPROPRODWARE
8.55 EUR−1.72%78211.8161.984M EUR3.482.45 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALTHOMETAVISIO (THOMSON COMPUTING)
0.722 EUR+0.56%90.245K1.038.511M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALTOOTOOSLA
0.720 EUR−6.01%14.908K2.075.245M EUR−0.82 EUR−501.54%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALTTITRAVEL TECHNOLOGY
7.50 EUR−1.32%270.1058.801M EUR31.070.24 EUR+1101.00%1.72%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALTTUTATATU S.P.A.
6.44 EUR+0.94%20.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALVGOVOGO
4.21 EUR0.00%7820.8120.833M EUR−0.43 EUR+24.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ALVIVVISIATIV
23.5 EUR+0.86%4.777K3.32105.321M EUR8.092.90 EUR+66.89%4.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ALWEDWEDIA
21.8 EUR−1.80%2304.8818.583M EUR−0.25 EUR−122.37%0.78%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALWITWITBE
4.21 EUR−1.64%1.735K0.7117.323M EUR−0.14 EUR+58.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ATOATOS
5.952 EUR+2.37%884.011K0.69662.97M EUR−10.03 EUR−1287.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
AXWAXWAY SOFTWARE
24.9 EUR−0.80%6980.54537.756M EUR−1.86 EUR−350.80%1.61%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CAPCAPGEMINI
192.15 EUR+0.87%261.55K0.6533.277B EUR20.139.55 EUR+51.63%1.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CGMCEGEDIM
18.50 EUR0.00%2.747K1.51255.232M EUR26.060.71 EUR−55.33%2.70%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CLACLARANOVA
1.812 EUR−2.37%201.059K1.55103.22M EUR−0.24 EUR−191.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DEEZRDEEZER
2.425 EUR−0.82%1.033K0.29355.918M EUR−1.30 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
DSYDASSAULT SYSTEMES
44.220 EUR+0.90%843.62K0.8558.918B EUR55.970.79 EUR+24.78%0.47%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
EOSACTEOS
1.230 EUR0.00%100.014.103M EUR−0.06 EUR−161.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EQSEQUASENS
59.1 EUR−0.84%5.351K0.73887.711M EUR18.583.18 EUR+38.08%1.95%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ESIESI GROUP
154.0 EUR0.00%9350.18882.597M EUR122.181.26 EUR+98.52%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
EXNEXCLUSIVE NETWORKS
17.94 EUR+1.36%9.504K0.171.645B EUR39.160.46 EUR1.11%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
FPGUNION TECH.INFOR.
0.530 EUR0.00%2.361K1.124.633M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INFINFOTEL
49.5 EUR+0.41%11.481K2.75340.951M EUR17.082.90 EUR+82.54%4.04%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ITEITESOFT
3.52 EUR0.00%1300.3020.354M EUR156.440.02 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LINLINEDATA SERVICES
54.0 EUR0.00%1.092K5.25261.371M EUR13.394.03 EUR+10.03%3.24%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LSSLECTRA
29.00 EUR+1.05%10.277K0.741.095B EUR32.020.91 EUR−26.94%1.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
MLCHECHEOPS TECHNOLOGY
66.0 EUR0.00%10.04151.8M EUR2.24%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLFNPFNP TECHNOLOGIES SA
0.210 EUR−4.55%100.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLIDSIDS
0.300 EUR0.00%3330.661.439M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLIFCINFOCLIP
2.00 EUR0.00%400.331.335M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLLOILOCASYSTEM INTL
17.0 EUR+11.11%70.136.424M EUR11.76%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLMGLMAGILLEM DESIGN SERVICES
20.0 EUR+8.11%1070.142.505M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLONLONLINEFORMAPRO
3.48 EUR+10.13%90.0225.114M EUR3.98%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLPACPACTE NOVATION
8.00 EUR0.00%10.074.096M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLVAZVAZIVA SA
26.4 EUR+1.54%2051.6765.541M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
OVHOVH GROUPE
8.830 EUR+2.67%108.788K1.411.682B EUR−0.21 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PARROPARROT
2.21 EUR+0.45%3.273K1.0167.6M EUR−0.92 EUR−44.50%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PROACPROACTIS SA
0.0820 EUR0.00%33.945K1.9511.106M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
S30SOLUTIONS 30 SE
2.280 EUR+0.62%236.647K0.54244.087M EUR−0.49 EUR−236.91%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SIISII
52.9 EUR+0.19%16.367K0.521.019B EUR0.95%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SOPSOPRA STERIA GROUP
190.6 EUR+0.37%55.937K2.493.866B EUR15.7412.11 EUR+65.65%2.26%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SQISQLI
44.0 EUR+3.29%150.04202.802M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
SWPSWORD GROUP
38.15 EUR+0.66%3.196K0.56363.972M EUR22.281.71 EUR−72.11%4.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
TCHCSTECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS
1.6180 EUR−0.12%1.036K0.5041.278M EUR−15.73 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
UBIUBISOFT ENTERTAIN
24.30 EUR−2.45%593.217K1.263.078B EUR−2.71 EUR−516.99%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง