อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

30
หุ้น
94.320B
เงินทุนของตลาด
862.452K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.99%
เปลี่ยนแปลง
+1.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.88%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.54%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AIAIR LIQUIDE
150.48 EUR2.21%3.26 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.036M155.864M76.89B EUR27.965.28 EUR67.109K
AKEARKEMA
89.14 EUR0.59%0.52 EUR
มีแรงขาย
146.368K13.047M6.619B EUR6.9712.93 EUR
ALAGRAGROGENERATION
0.0554 EUR−17.31%−0.0116 EUR
มีแรงขายรุนแรง
812.304K45.002K14.8M EUR−0.08 EUR
ALBIGASCOGNE
4.17 EUR−1.18%−0.05 EUR
มีแรงขาย
1.145K4.775K102.461M EUR4.621.04 EUR1.453K
ALBKKBAIKOWSKI
17.70 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
1272.248K64.953M EUR
ALDUBENCRES DUBUIT
3.87 EUR2.93%0.11 EUR
มีแรงซื้อ
3.09K11.958K11.442M EUR18.540.20 EUR72
ALEO2EO2
5.20 EUR−0.76%−0.04 EUR
มีแรงขาย
2611.357K13.299M EUR7.710.68 EUR
ALGBEGLOBALBIOENERGIES
2.130 EUR−0.47%−0.010 EUR
มีแรงขายรุนแรง
21.628K46.068K39.847M EUR−0.79 EUR
ALGILGROUPE GUILLIN
24.05 EUR1.05%0.25 EUR
มีแรงซื้อ
2.835K68.182K439.967M EUR2.75 EUR
ALKKOKKO INTERNATIONAL
0.1390 EUR4.91%0.0065 EUR
มีแรงซื้อ
262.403K36.474K16.162M EUR
ALMERSAPMER
12.0 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
1.805K21.66K41.983M EUR
ALODCOMER-DECUGIS & CIE EUR1
3.93 EUR0.26%0.01 EUR
มีแรงขาย
4116133.69M EUR−0.14 EUR
ALORAALTHEORA
0.978 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
2.502K2.447K13.184M EUR
ALPATPLANT ADVANCED
12.15 EUR−0.82%−0.10 EUR
มีแรงขาย
5162013.305M EUR
ALPAUPAULIC MEUNERIE
2.560 EUR1.59%0.040 EUR
มีแรงขาย
7451.907K11.63M EUR
AUGRAUGROS COSMETICS
7.20 EUR−0.69%−0.05 EUR
มีแรงซื้อ
1710.192M EUR
CRICHARGEURS
14.87 EUR−0.40%−0.06 EUR
ปานกลาง
54.629K812.333K356.193M EUR16.230.92 EUR2.6K
EXPLEXPLOSIFS PROD.CHI
89.5 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
15313.694K188.112M EUR
LHYFELHYFE S.A.
7.220 EUR0.14%0.010 EUR
มีแรงขาย
8.103K58.504K345.362M EUR
LOUPL.D.C.
112.0 EUR3.70%4.0 EUR
มีแรงซื้อ
1.239K138.768K1.899B EUR10.5710.22 EUR
METEXMETABOLIC EXPLORER
1.250 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
38.016K47.52K63.584M EUR−0.37 EUR73
MLGMLGOUR MEDICAL
0.0480 EUR−4.00%−0.0020 EUR
มีแรงซื้อ
50643.524K EUR
NR21NR 21
95.0 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
21906.994M EUR−1.25 EUR
ORAPORAPI
4.100 EUR1.23%0.050 EUR
มีแรงขาย
6.604K27.076K26.802M EUR
PCAPCAS
6.48 EUR−0.31%−0.02 EUR
มีแรงขาย
3011.95K89.321M EUR
PVLPLAST.VAL LOIRE
3.270 EUR−0.46%−0.015 EUR
มีแรงขาย
4.202K13.741K72.566M EUR−1.03 EUR6.743K
SBTOENEO
14.80 EUR−1.33%−0.20 EUR
ปานกลาง
1.309K19.373K965.572M EUR23.620.64 EUR1.202K
TFFTFF GROUP
40.9 EUR0.99%0.4 EUR
มีแรงซื้อ
4.31K176.279K877.7M EUR2.68 EUR
VRLAVERALLIA
37.86 EUR1.45%0.54 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
149.469K5.659M4.564B EUR12.792.92 EUR
WAGAWAGA ENERGY
26.00 EUR0.97%0.25 EUR
มีแรงขาย
5.084K132.184K527.446M EUR