สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

14
หุ้น
40.774B
เงินทุนของตลาด
4.541M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.78%
เปลี่ยนแปลง
−1.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.99%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.07%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ALAGOE-PANGO
1.150 EUR−9.45%−0.120 EUR
มีแรงขายรุนแรง
37.31K42.907K EUR6.54M EUR
ALAGPAGRIPOWER
7.28 EUR−0.14%−0.01 EUR
มีแรงขาย
1.117K8.132K EUR25.527M EUR0.10 EUR
ALCWECHARWOOD ENERGY S.A.
7.349 EUR−2.00%−0.150 EUR
มีแรงขายรุนแรง
3602.646K EUR38.983M EUR
ALESEENTECH
8.30 EUR1.10%0.09 EUR
มีแรงขาย
1.191K9.885K EUR119.301M EUR−0.06 EUR
ALHAFHAFFNER ENERGY
1.9000 EUR−1.04%−0.0200 EUR
มีแรงขาย
17.767K33.757K EUR85.811M EUR−0.19 EUR
ALLGOLARGO
1.530 EUR−2.92%−0.046 EUR
มีแรงขายรุนแรง
8341.276K EUR5.595M EUR
ELECELEC.STRASBOURG
91.0 EUR−0.66%−0.6 EUR
มีแรงขายรุนแรง
54549.595K EUR656.716M EUR7.67 EUR
ENGIENGIE
14.558 EUR2.42%0.344 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
6.844M99.64M EUR34.353B EUR240.100.09 EUR171.474K
FDEFRANCAISE ENERGIE
37.00 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
12.917K477.929K EUR191.464M EUR2.92 EUR45
MLHYEHYDRO-EXPLOIT.
107 EUR−0.93%−1 EUR
มีแรงขาย
181.926K EUR13.161M EUR4
MLJSAJSA TECHNOLOGY
0.590 EUR−1.67%−0.010 EUR
มีแรงซื้อ
3018 EUR1.484M EUR
MLPHOPHOTONIKE CAPITAL
1.065 EUR−7.39%−0.085 EUR
มีแรงขายรุนแรง
1.95K2.077K EUR
NEOENNEOEN
28.66 EUR3.17%0.88 EUR
ปานกลาง
274.066K7.855M EUR4.201B EUR81.320.38 EUR
VLTSAVOLTALIA
14.14 EUR2.76%0.38 EUR
มีแรงขาย
100.723K1.424M EUR1.802B EUR−0.05 EUR