ตลาดหุ้นฝรั่งเศส

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
82.864B1.80-0.48%38.325K452
38.748B6.81-2.16%1.076M39
85.174B1.30-0.11%230.966K724
1115.214B1.59-0.48%22.297K741
68.557B1.90-0.19%39.277K836
11.435B4.840.39%39.745K425
269.541B1.240.17%94.492K962
152.583B4.590.20%525.813K25
287.983B6.210.37%165.054K11108
4.438B0.941.28%44.170K27
516.739B2.46-0.47%38.918K574
164.467B2.59-0.61%68.674K419
%2540
39.350B4.10-0.04%37.254K617
89.619B2.05-0.23%49.928K729
353.783B1.65-0.35%30.635K960
23.100B2.91-0.26%53.695K929
101.368B0.90-0.86%57.654K474
30.589B0.53-0.13%128.720K511
111.479B4.64-0.39%334.203K420
โหลดเพิ่ม