ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
578.267M
เงินทุนของตลาด
36.822K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.26%
เปลี่ยนแปลง
+20.36%
ประสิทธิภาพ เดือน
−16.82%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.92%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ALBIZOBIZ S.A.
6.08 EUR0.00%1.43K35.464M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALBLDBILENDI
15.10 EUR−0.53%3.033K68.54M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALCHIALCHIMIE SA
1.160 EUR−1.69%5315.164M EUR−0.16 EUR97.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALENTENTREPARTICULIERS
1.070 EUR0.47%8843.788M EUR23.940.04 EUR−44.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALLAMLLAMA GROUP
0.682 EUR−7.71%147.179K9.203M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขายรุนแรง
ALPLAEROLD
0.1600 EUR−5.60%10.775K984.893K EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DEEZRDEEZER
2.735 EUR2.05%49.626K401.417M EUR−1.30 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
MLVAZVAZIVA SA
24.6 EUR0.82%47261.072M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี