ระบบขนส่ง (ภาค)

11
หุ้น
33.124B
เงินทุนของตลาด
318.971K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.49%
เปลี่ยนแปลง
+8.88%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.45%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ADPAEROPORTS DE PARIS
113.5 EUR0.00%86.309K0.9311.23B EUR19.785.74 EUR2.76%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
AFAIR FRANCE -KLM
11.524 EUR+1.09%235.18K0.172.917B EUR1.896.08 EUR0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ALCLACLASQUIN
84.4 EUR+0.96%3240.29194.515M EUR12.586.71 EUR+42.29%7.78%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ALESAECOSLOPS
1.130 EUR+2.73%1100.035.701M EUR−1.14 EUR+4.48%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ALTPCSMTPC
27.7 EUR−0.00%2890.29161.699M EUR12.152.28 EUR+52.44%6.86%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
DBGDERICHEBOURG
4.876 EUR−0.45%53.017K0.31780.729M EUR4.061.20 EUR+163.87%6.53%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GETGETLINK SE
16.735 EUR+0.57%72.911K0.129.001B EUR25.230.66 EUR3.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
IDLID LOGISTICS GROUP
287.5 EUR+0.35%4630.201.768B EUR48.055.98 EUR+9.89%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
MLCLPCOLIPAYS
2.94 EUR0.00%1.942K3.642.105M EURระบบขนส่ง
ODETODET(COMPAGNIE DE L-)
1376 EUR+1.33%900.605.765B EUR−412.40 EUR−1454.96%0.27%ระบบขนส่ง
STFSTEF
105.6 EUR+0.57%2460.491.3B EUR8.3012.72 EUR+53.75%3.81%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง