บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
37.306B
เงินทุนของตลาด
254.710K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.24%
เปลี่ยนแปลง
+0.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.19%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALLLNLLEIDA
0.840 EUR+1.20%1010.0913.536M EUR−0.07 EUR−202.96%1.47%การสื่อสาร
ปานกลาง
IAMMAROC TELECOM
8.50 EUR−0.58%1.124K1.907.661B EUR15.530.55 EUR−18.85%2.29%การสื่อสาร
ปานกลาง
ORAORANGE
11.094 EUR−0.45%4.552M0.9129.631B EUR18.490.60 EUR+58.46%6.28%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ