บริการด้านโฆษณา/การตลาด (อุตสาหกรรม)

18
หุ้น
25.378B
เงินทุนของตลาด
261.421K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.96%
เปลี่ยนแปลง
−1.11%
ประสิทธิภาพ เดือน
+36.54%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.43%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ADUXADUX
1.250 EUR1.63%4.534K7.796M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALFUMFILL UP MEDIA S.A.
7.38 EUR0.82%2120.797M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALINVINVIBES ADVERTISING N.V.
5.08 EUR11.65%9.075K22.741M EUR−1.79 EUR−2151.20%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALISPISPD NETWORK
3.74 EUR0.54%6255.693M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALKLAKLARSEN
3.59 EUR1.70%12.596K11.896M EUR31.570.11 EUR133.95%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALMKSMAKING SCIENCE GROUP S.A.
10.6 EUR0.00%169.593M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALNXTNEXTEDIA
0.602 EUR−1.63%4.669K23.483M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALQWAQWAMPLIFY
2.70 EUR0.37%4215.208M EUR14.960.18 EUR−78.89%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALSRSSIRIUS MEDIA
1.195 EUR3.91%228.844K23.926M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALTBGTHE BLOCKCHAIN GROUP
0.1750 EUR6.45%254.27K13.821M EUR−0.09 EUR−1174.39%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
CBDGCAMBODGE NOM.
6300 EUR−0.79%33.526B EUR2.86%บริการเชิงพาณิชย์
DECJCDECAUX SE
16.19 EUR−0.25%46.95K3.451B EUR18.970.85 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
EDIMEDIA 6
8.15 EUR−8.94%523.482M EUR−0.02 EUR98.78%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
HCOHIGH CO
4.66 EUR−0.85%3.028K87.722M EUR41.530.11 EUR−70.61%8.58%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
LOCALSOLOCAL GROUP
0.1190 EUR0.17%86.075K15.696M EUR−0.28 EUR−175.24%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
MLIOCIOC HOLDING
0.1000 EUR0.00%100บริการเชิงพาณิชย์
PSATPASSAT
4.84 EUR0.00%1.902K19.135M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PUBPUBLICIS GROUPE SA
71.16 EUR−1.17%359.149K17.991B EUR13.825.15 EUR48.10%4.08%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ