บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

51
หุ้น
68.401B
เงินทุนของตลาด
80.510K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.12%
เปลี่ยนแปลง
+7.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.33%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AAAALAN ALLMAN ASSOCIATES
9.40 EUR0.00%10.00429.352M EUR0.53%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
ADUXADUX
1.090 EUR−2.68%3260.056.985M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALAQUAQUILA
4.56 EUR+21.28%3003.446.204M EUR6.65%บริการเชิงพาณิชย์
ALBDMBD MULTI MEDIA
1.380 EUR−10.85%1400.064.016M EUR−0.26 EUR−44.42%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALBOABOA CONCEPT
23.5 EUR+2.17%5.335K1.4322.245M EUR10.092.33 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALCRBCARBIOS
23.10 EUR+4.76%37.821K1.37371.188M EUR−2.50 EUR−342.51%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALDLSD.L.S.I.
12.10 EUR−0.82%50.0031.006M EUR3.28%บริการเชิงพาณิชย์
ALFREFREELANCE.COM
3.000 EUR+0.33%9.043K0.14168.971M EUR9.340.32 EUR+63.74%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
ALFUMFILL UP MEDIA S.A.
7.76 EUR+0.52%10.0121.755M EUR−0.43 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALHOPHOPSCOTCH GROUPE
17.80 EUR+0.56%4530.5148.019M EUR15.231.17 EUR2.82%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALHPIHOPIUM
0.0945 EUR−0.42%105.663K0.972.186M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALINVINVIBES ADVERTISING N.V.
5.14 EUR+4.68%1.062K0.5521.98M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALISPISPD NETWORK
3.50 EUR0.00%160.1352.119M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALKLAKLARSEN
2.22 EUR−7.11%49.224K2.577.919M EUR18.560.12 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALMARMARE NOSTRUM
0.790 EUR−1.25%3510.056.057M EUR−0.44 EUR−29.61%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALMCEMON COURTIER ENERGIE GROUPE S.A.
7.440 EUR+2.06%3780.5726.429M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALMIIM2I
3.78 EUR0.00%10.0019.947M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALMIL1000MERCIS
23.8 EUR+3.48%1061.3451.359M EUR42.86%บริการเชิงพาณิชย์
ALMKSMAKING SCIENCE GROUP S.A.
12.4 EUR0.00%10.0587.014M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALNMGNETMEDIA GROUP
0.0639 EUR−3.18%55.006K0.7020.149M EUR−0.01 EUR+66.44%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALNXTNEXTEDIA
0.490 EUR0.00%7.373K0.4119.114M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALPRGPROLOGUE
0.215 EUR−1.38%9.636K0.2120.012M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALPRIPRISMAFLEX INTL
5.30 EUR−6.03%3490.597.597M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALQWAQWAMPLIFY
3.17 EUR0.00%4400.0317.855M EUR17.560.18 EUR−78.89%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALSRSSIRIUS MEDIA
0.838 EUR−4.77%10.342K0.2117.619M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALVETTHERAVET
1.475 EUR−4.84%1.947K0.254.997M EUR−0.63 EUR−102.14%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AUBAUBAY
37.55 EUR+0.81%4.157K0.39495.145M EUR14.202.64 EUR+15.27%3.22%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
BVIBUREAU VERITAS
22.32 EUR+0.50%255.796K0.4010.032B EUR21.491.04 EUR+31.96%3.47%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
CBDGCAMBODGE NOM.
6450 EUR0.00%10.593.61B EUR176.9836.45 EUR2.79%บริการเชิงพาณิชย์
CENGROUPE CRIT
68.6 EUR−0.29%590.12763.733M EUR11.076.20 EUR+204.10%5.09%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
DECJCDECAUX SE
17.79 EUR−0.39%12.354K0.163.806B EUR20.840.85 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
DKUPLDEKUPLE
28.8 EUR+0.00%1430.26113.873M EUR12.802.25 EUR+24.98%3.06%บริการเชิงพาณิชย์
ELISELIS
17.56 EUR−1.13%37.823K0.164.154B EUR15.121.16 EUR+534.30%2.31%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ERFEUROFINS SCIENT.
54.20 EUR+0.67%70.957K0.2110.39B EUR23.752.28 EUR−47.23%1.86%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
GLOGL EVENTS
18.84 EUR+0.32%6.956K0.69547.83M EUR8.422.24 EUR1.86%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
HCOHIGH CO
4.00 EUR−0.99%38.582K3.7576.05M EUR35.650.11 EUR−70.61%9.90%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
IPSIPSOS
50.65 EUR+0.10%5.696K0.152.185B EUR12.294.12 EUR+3.16%2.67%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
LOCALSOLOCAL GROUP
0.0832 EUR+1.22%77.196K0.3210.842M EUR−0.28 EUR−175.24%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
MLEDUEDUNIVERSAL
0.190 EUR+3.26%43.53K2.954M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MLGAIG.A.I.
105 EUR+8.81%20.0029.043M EURบริการเชิงพาณิชย์
MLHPEHOPENING
7.40 EUR+5.71%3001.545.335M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MLIMLIMALLIANCE
0.410 EUR+23.49%5000.061.834M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MLPHWPHONE WEB
0.870 EUR−13.86%3750.08978.75K EUR5.75%บริการเชิงพาณิชย์
MLUMGUMALIS GROUP
2.70 EUR+5.47%3370.15บริการเชิงพาณิชย์
MLWELWELL
0.326 EUR−16.41%1060.013.26M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
NRONEURONES
39.60 EUR−3.06%4.306K0.95991.786M EUR20.211.96 EUR+33.13%2.69%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
PSATPASSAT
4.60 EUR0.00%1.025K0.3018.186M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PUBPUBLICIS GROUPE SA
78.60 EUR+0.49%48.357K0.1119.775B EUR15.275.15 EUR+48.10%3.71%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
SDGSYNERGIE
30.75 EUR0.00%10.00737.495M EUR8.743.52 EUR+35.96%2.60%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
TEPTELEPERFORMANCE
126.35 EUR−1.29%60.403K0.418.21B EUR11.7010.80 EUR+23.27%3.01%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
WAVEWAVESTONE
46.85 EUR−1.06%2.432K0.33947.82M EUR0.80%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ