ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
7.158B
เงินทุนของตลาด
667
ปริมาณการซื้อขาย
−0.48%
เปลี่ยนแปลง
−2.82%
ประสิทธิภาพ เดือน
+49.30%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.34%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
IDL ID LOGISTICS GROUP
326.501.56%5.00ขาย1.588K518482.001.851B59.055.7921543.00
ODET ODET(COMPAGNIE DE L-)
1250.00-1.19%-15.00ขาย345431250.005.306B23.3354.2379207.00
โหลดเพิ่ม