บริษัทฝรั่งเศส companies operating in one industry: Aerospace & Defense

The list below has บริษัทฝรั่งเศส that operate under the same industry, Aerospace & Defense. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AIRAIRBUS SE
152.64 EUR−0.20%726.414K0.72120.537B EUR31.804.80 EUR−11.01%1.18%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ALDRVDRONE VOLT
0.0088 EUR+3.53%9.912M1.2515.402M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
ALNSENSE
24.6 EUR0.00%3550.5278.114M EUR0.89%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
ALSOGSOGECLAIR
20.2 EUR−0.49%4990.7461.833M EUR4.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALTDTONNER DRONES S.A.
1.0900 EUR+117.56%446.03K53.051.662M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AMDASSAULT AVIATION
183.1 EUR+0.11%28.672K0.9114.738B EUR18.789.75 EUR+68.02%1.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
EXAEXAIL TECHNOLOGIES
21.80 EUR+0.46%8.267K0.41375.267M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
FGAFIGEAC AERO
5.36 EUR−1.11%5.809K1.21219.587M EUR−0.41 EUR+54.34%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
FIILISI
23.55 EUR−0.63%14.639K0.641.071B EUR29.070.81 EUR−1.94%0.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
HOTHALES
135.40 EUR−1.20%236.008K0.6328.405B EUR23.705.71 EUR+43.04%2.25%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
LATLATECOERE
0.0128 EUR+1.59%797.586K0.35159.957M EUR−0.09 EUR+61.07%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MLAATAZOREAN AQUATIC TECHNOLOGIES SA
0.0420 EUR−19.23%1K0.09เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MLHKHK
105 EUR−4.55%400.253.726B EUR87.181.20 EUR+22.04%0.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MLUAVEMBENTION SISTEMAS INTELIGENTES SA
7.70 EUR0.00%100เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SAFSAFRAN
193.44 EUR−0.13%283.431K0.6382.46B EUR0.70%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ