บริษัทฝรั่งเศส companies operating in one industry: Auto Parts: OEM

The list below has บริษัทฝรั่งเศส that operate under the same industry, Auto Parts: OEM. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AKWAKWEL
14.20 EUR−0.42%3.197K0.79381.241M EUR2.10%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ALATIACTIA GROUP S.A.
3.15 EUR+0.32%5.597K0.3663.103M EUR3.82%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ALRFGRACING FORCE S.P.A.
4.23 EUR0.00%10.01109.222M EUR2.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
BURBURELLE
399 EUR−0.25%770.85701.212M EUR5.8568.20 EUR−45.06%4.00%การผลิตของผู้ผลิต
FRVALEO
10.770 EUR+2.57%2.969M1.782.559B EUR11.920.90 EUR+26.14%3.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
FRVIAFORVIA
13.795 EUR+2.07%1.473M0.612.619B EUR12.241.13 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
POMPLASTIC OMNIUM
10.98 EUR−1.35%132.881K0.551.601B EUR9.701.13 EUR+30.73%3.50%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ