บริษัทฝรั่งเศส companies operating in one industry: Homebuilding

The list below has บริษัทฝรั่งเศส that operate under the same industry, Homebuilding. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALASTA.S.T. GROUPE
0.678 EUR+2.73%2.11K0.2310.313M EUR−1.72 EUR−473.16%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
ALEACEDILIZIACROBATICA
12.60 EUR0.00%10.00105.629M EUR12.591.00 EUR+140.97%3.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ALHEXHEXAOM
19.15 EUR−0.26%390.03132.82M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
KOFKAUFMAN ET BROAD
28.30 EUR+2.17%5.724K0.48545.687M EUR8.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง