อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.689B-0.31%429.552Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.301B2.04%634.692Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.416B2.14%1.133Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.170M3.90%124.561Kระบบขนส่ง1
15.460B-1.25%4.218Mระบบขนส่ง6
13.465B-0.71%1.235Mสาธารณูปโภค6
6.683B1.72%13.072Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.192M2.10%32.409Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.828B-0.89%298.419Kการค้าปลีก6
1.147B0.97%379.388Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.268B0.34%3.711Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.969B-0.44%1.304Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.554B-0.59%1.281Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
143.566B1.17%710.688Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.599B-0.73%2.412Mบริการผู้บริโภค4
7.042B0.08%1.477Mการผลิตของผู้ผลิต8
301.686M-0.72%97.880Kบริการผู้บริโภค1
26.332B-1.16%2.145Mบริการผู้บริโภค8
98.122M-9.25%290.571Kการค้าปลีก3
7.820B0.02%1.745Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
63.249M3.69%336.759Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
697.802M3.47%420.767Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.151B-0.05%1.165Mแร่พลังงาน30
401.207M-1.85%302.857Kบริการเชิงพาณิชย์2
77.563M2.06%2.546Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.294B0.09%1.257Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
209.885M0.00%2.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.183B0.28%2.969Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
174.029M-2.83%783.347Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.671B2.91%2.843Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.918B-1.12%2.012Mการค้าปลีก2
86.010M-1.79%10.000Kการค้าปลีก1
60.291B-0.61%1.237Mสาธารณูปโภค12
466.307M-3.35%328.741Kการผลิตของผู้ผลิต8
11.375M0.00%2.756Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.066B-2.63%865.668Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
69.107M-5.00%84.491Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.328B-3.14%64.387Kบริการการกระจายสินค้า3
4.716B-1.96%468.812Kการค้าปลีก2
3.989B0.28%211.868Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.676B-0.16%777.034Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.780B0.24%2.914Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.287B-0.62%984.880Kการเงิน24
55.088B0.51%520.600Kการเงิน31
4.366B1.44%1.553Mบริการการกระจายสินค้า4
120.389B-0.10%1.563Mการค้าปลีก3
42.115M-4.21%19.808Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.646B-0.20%1.720Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.663B-0.81%214.551Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
163.319M-1.34%50.360Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
86.013M0.00%27.322Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M-6.67%5.000Kการค้าปลีก1
298.836M-0.37%24.728Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.194B1.09%350.885Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.874B-1.41%217.630Kบริการผู้บริโภค5
6.240B-0.52%546.568Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.462B-0.35%224.677Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.920B-0.17%220.618Kการผลิตของผู้ผลิต14
13.004B-0.20%886.354Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
33.258B0.85%1.114Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
5.056B-0.34%539.091Kการเงิน3
627.898M-1.46%420.889Kแร่พลังงาน7
749.516M-22.06%8.199Mการค้าปลีก2
4.663B-0.28%879.498Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.235B-0.19%210.685Kการเงิน14
47.808B0.26%1.048Mการเงิน52
40.596B0.01%264.445Kอื่นๆ269
14.921B-1.85%7.569Mการเงิน4
384.957B0.20%3.815Mการเงิน5
54.764B-0.73%15.953Mการสื่อสาร3
162.003M2.86%436.977Kระบบขนส่ง1
8.542M0.00%80.003Kบริการผู้บริโภค1
1.520B-0.17%612.635Kบริการการกระจายสินค้า3
68.133B-0.76%398.518Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.762B-0.09%722.074Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
41.083M2.74%10.058Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.767B0.07%1.261Mบริการเชิงพาณิชย์52
403.517M-2.34%65.272Kการผลิตของผู้ผลิต7
123.413M3.50%10.281Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.887B1.56%394.391Kบริการผู้บริโภค7
38.280B-2.50%4.564Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.486B0.00%1.504Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
76.259B0.88%2.704Mแร่พลังงาน91
10.543B0.67%603.493Kแร่พลังงาน2
8.584B0.15%1.043Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.883B-0.23%490.090Kบริการผู้บริโภค23
5.623M0.00%400.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
426.994B1.22%3.226Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน342
80.184B-0.36%2.264Mระบบขนส่ง6
37.657B-0.62%375.977Kบริการทางด้านเทคโนโลยี76
9.847B-0.36%464.727Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.735B-0.66%1.449Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.206B-0.92%193.177Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.532B-0.88%457.726Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.247B0.58%2.350Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน208
18.145B-0.50%2.777Mการเงิน1
21.187M11.11%135.000Kบริการผู้บริโภค1
13.208B1.23%54.864Kบริการผู้บริโภค4
11.034B-0.71%4.027Mระบบขนส่ง1
51.161B-0.25%4.563Mการเงิน26
147.343B-0.15%2.072Mการเงิน42
23.645B-0.02%834.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.326B-0.11%1.138Mการเงิน9
6.095B0.88%390.141Kบริการผู้บริโภค4
105.578M7.72%144.478Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.947B0.05%486.329Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
7.733B0.08%197.721Kการค้าปลีก15
13.661B0.38%355.151Kการสื่อสาร15
47.364B2.88%11.743Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
179.719M0.00%96.817Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
74.372M-3.70%161.510Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
193.464M3.40%3.600Kระบบขนส่ง1
1.567B-0.68%1.619Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.175B0.58%375.102Kบริการการกระจายสินค้า16
1.938B0.00%99.947Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ