อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.406B3.07-0.56%196.843Kบริการเชิงพาณิชย์14
1.048B0.00-0.89%67.747Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.513B2.26-0.48%210.840Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
58.673M2.65-3.21%1.265Kระบบขนส่ง1
15.460B4.110.03%824.481Kระบบขนส่ง6
13.356B7.72-0.52%260.420Kสาธารณูปโภค7
6.596B11.480.65%1.437Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
136.396M3.908.84%19.788Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
5.543B4.180.18%62.264Kการค้าปลีก6
1.070B0.961.22%69.446Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.288B2.27-0.62%1.713Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.500B2.23-1.33%614.043Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
8.047B4.73-1.20%172.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
132.668B0.91-0.44%216.802Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
4.419B5.200.12%431.816Kบริการผู้บริโภค4
6.415B4.00-0.56%543.197Kการผลิตของผู้ผลิต5
321.580M9.740.00%78.276Kบริการผู้บริโภค1
25.727B4.96-0.19%363.443Kบริการผู้บริโภค8
76.010M0.00-1.07%1.270Mการค้าปลีก3
7.262B1.140.74%614.876Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
2.275M0.0016.67%41.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
666.940M0.00-0.71%61.602Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.822B7.220.30%438.816Kแร่พลังงาน29
381.886M6.33-1.31%110.354Kบริการเชิงพาณิชย์2
70.308M0.00-2.14%76.578Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
27.503B3.46-0.37%291.717Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
198.947M4.810.21%76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.401B0.620.55%521.745Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
154.850M0.004.80%503.318Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.493B0.08-1.17%320.347Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.739B7.16-0.18%452.429Kการค้าปลีก2
82.882M0.00-1.89%6.631Kการค้าปลีก1
57.383B4.600.15%372.849Kสาธารณูปโภค12
469.128M2.140.50%382.993Kการผลิตของผู้ผลิต8
15.438M0.0011.11%281.666Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.846B1.441.51%88.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
57.106M0.008.82%170.151Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.094B3.250.51%202.819Kบริการการกระจายสินค้า3
4.298B3.80-0.05%56.395Kการค้าปลีก2
3.561B3.07-1.33%29.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
31.763B3.840.06%367.616Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
6.479B1.50-0.62%1.581Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
11.266B4.200.59%334.288Kการเงิน25
52.101B5.02-1.12%170.559Kการเงิน31
4.244B2.79-0.72%508.839Kบริการการกระจายสินค้า4
114.308B3.16-0.88%406.003Kการค้าปลีก3
35.909M0.001.25%8.408Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.159B0.210.16%502.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.026B1.560.04%559.269Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
295.808M5.31-2.16%3.551Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
82.129M8.102.22%12.026Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
277.071M2.69-0.52%7.672Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
18.686B2.57-0.39%42.844Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.401B4.300.82%53.139Kบริการผู้บริโภค5
5.861B2.44-2.76%759.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.183B2.21-0.26%48.831Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.853B0.91-0.53%143.687Kการผลิตของผู้ผลิต14
13.003B1.71-1.12%254.636Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
30.702B1.65-0.63%237.160Kบริการทางด้านเทคโนโลยี41
4.626B2.80-0.30%95.175Kการเงิน3
603.392M0.001.61%139.320Kแร่พลังงาน7
669.894M2.01-0.70%146.167Kการค้าปลีก2
3.829B1.06-2.17%164.183Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
17.140B2.92-0.86%42.911Kการเงิน12
44.676B4.59-0.56%341.804Kการเงิน53
39.773B3.64-0.04%83.464Kอื่นๆ269
14.468B2.50-0.30%919.016Kการเงิน5
367.497B6.29-0.90%1.242Mการเงิน4
52.244B4.49-1.02%3.335Mการสื่อสาร3
157.374M0.00-0.00%32.753Kระบบขนส่ง1
9.199M0.000.00%323.147Kบริการผู้บริโภค1
1.530B4.98-0.61%73.182Kบริการการกระจายสินค้า3
64.271B1.190.21%127.807Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
16.819B3.18-0.34%218.837Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.057M6.344.06%18.924Kการผลิตของผู้ผลิต1
43.453B2.21-0.65%419.921Kบริการเชิงพาณิชย์50
352.015M0.00-0.46%17.113Kการผลิตของผู้ผลิต7
135.755M0.00-1.36%1.458Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.482B2.68-0.35%32.719Kบริการผู้บริโภค6
37.482B5.36-0.25%323.717Kการเงิน3
3.979M0.000.00%25.788Kการผลิตของผู้ผลิต1
12.814B4.96-0.95%389.699Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
71.551B3.36-0.70%879.690Kแร่พลังงาน86
10.363B3.98-0.86%286.725Kแร่พลังงาน2
8.017B1.78-0.39%190.234Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.657B2.67-1.97%319.173Kบริการผู้บริโภค23
5.623M0.000.00%300.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
399.390B6.39-0.05%945.335Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน339
77.170B3.820.16%767.400Kระบบขนส่ง6
34.954B0.56-1.37%328.731Kบริการทางด้านเทคโนโลยี72
9.292B2.55-0.05%84.496Kบริการเชิงพาณิชย์11
1.533B0.17-3.27%646.173Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
657.911M0.001.89%58.125Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
4.069B1.060.24%66.768Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
85.527B0.950.58%678.410Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน214
16.256B5.37-0.28%483.678Kการเงิน1
19.069M0.00-18.18%461.830Kบริการผู้บริโภค1
11.704B1.680.01%25.225Kบริการผู้บริโภค4
10.826B5.61-0.44%1.667Mระบบขนส่ง1
50.348B4.29-1.14%1.611Mการเงิน26
144.911B5.06-0.82%876.732Kการเงิน41
21.320B1.691.42%385.417Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.159B4.84-0.76%758.242Kการเงิน9
5.700B2.80-0.72%45.132Kบริการผู้บริโภค4
122.239M0.000.72%124.693Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.617B0.57-2.59%253.132Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.211B4.13-0.45%87.431Kการค้าปลีก15
12.902B1.21-0.53%113.535Kการสื่อสาร14
43.631B3.56-0.04%2.610Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
171.099M0.00-1.66%137.106Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
76.375M7.27-5.45%133.890Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.314M0.000.00%5.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
190.918M1.33-1.96%10.582Kระบบขนส่ง1
1.539B1.80-1.17%494.813Kการผลิตของผู้ผลิต3
17.031B2.54-0.42%79.945Kบริการการกระจายสินค้า15
1.821B0.00-0.02%23.818Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ