อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
26.864B1.13-0.50%1.365Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
2.478B5.360.05%382.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
373.540M0.903.46%28.857Kในทางอุตสาหกรรม7
4.032B1.26-0.46%657.643Kวัสดุพื้นฐาน13
51.456M0.00%30.000Kในทางอุตสาหกรรม1
15.730B3.43-0.54%3.125Mในทางอุตสาหกรรม5
22.959B4.741.70%3.136Mในทางอุตสาหกรรม2
6.728B10.201.69%6.543Mวัสดุพื้นฐาน4
308.105M3.770.18%41.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
4.368B4.550.25%682.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2.660B4.030.51%152.620Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
204.494M8.853.93%89.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
3.303B6.90-0.12%536.545Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4.237B2.48-0.04%532.612Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
370.779B6.670.54%4.249Mไฟแนนซ์11
3.568B-0.22%634.818Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ56
113.067M-5.91%823.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.956B7.02-2.62%4.449Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
19.479B2.140.79%873.962Kในทางอุตสาหกรรม52
36.727M3.71-1.27%71.787Kในทางอุตสาหกรรม2
40.501B3.650.21%2.090Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
602.121M4.751.31%40.225Kไฟแนนซ์3
23.230B2.760.81%1.650Mพลังงาน36
278.178M2.96-0.75%28.127Kในทางอุตสาหกรรม2
34.682B7.290.86%1.212Mไฟแนนซ์2
9.609B2.78-0.67%814.651Kวัสดุพื้นฐาน11
311.941M-1.90%435.353Kเทคโนโลยี7
2.855B6.040.19%350.889Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.363B2.121.23%102.494Kเทคโนโลยี7
23.329B3.262.53%476.226Kในทางอุตสาหกรรม22
20.051B4.270.20%2.570Mวัสดุพื้นฐาน11
13.846B3.71-0.00%1.535Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.682B4.952.17%140.627Kไฟแนนซ์11
20.251B1.62-1.58%72.221Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
3.363B4.58-0.18%346.736Kไฟแนนซ์7
63.453B5.160.05%2.659Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
80.807M12.500.00%14.782Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
11.388B2.06-0.97%4.087Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.771B3.02-1.41%3.091Mวัสดุพื้นฐาน1
39.211B4.461.35%756.581Kไฟแนนซ์4
51.329M6.90-0.23%13.157Kไฟแนนซ์2
3.669M-25.00%3.000Kในทางอุตสาหกรรม1
4.379B4.031.42%1.155Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
40.673B3.341.15%2.000Mสาธารณูปโภค24
196.202M0.89-1.68%335.729Kในทางอุตสาหกรรม8
607.043M2.50-1.03%91.537Kเทคโนโลยี5
6.930B2.50-0.93%1.097Mในทางอุตสาหกรรม12
584.805M0.19-2.33%48.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
9.240B1.840.35%2.200Mในทางอุตสาหกรรม14
12.564B3.410.59%306.828Kไฟแนนซ์5
10.896B2.400.23%982.736Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร30
17.542B0.720.03%1.181Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร23
42.092B3.190.89%2.961Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
379.251M3.840.28%37.474Kวัสดุพื้นฐาน3
62.501B0.98-0.29%3.175Mวัสดุพื้นฐาน129
13.967B4.710.02%2.870Mในทางอุตสาหกรรม7
31.028B3.140.08%2.304Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ21
50.575M-8.11%524.083Kในทางอุตสาหกรรม1
5.332B2.63-0.80%703.158Kในทางอุตสาหกรรม5
36.369B4.610.35%4.898Mในทางอุตสาหกรรม5
45.954M1.00%10.000Kไฟแนนซ์1
464.674M7.64-1.95%84.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
413.891M5.41-0.54%171.679Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
98.642M5.840.06%42.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
135.323M5.111.48%205สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
65.564M3.11-1.96%48.678Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
190.811M1.650.80%215.448Kเทคโนโลยี2
17.014B1.710.33%964.191Kเทคโนโลยี35
6.982M7.84%10.000Kสาธารณูปโภค1
57.373M-0.51%5.674Kในทางอุตสาหกรรม2
844.820M0.60-2.19%121.145Kในทางอุตสาหกรรม8
335.554B4.71-0.03%3.896Mวัสดุพื้นฐาน228
12.471B0.803.83%6.915Mพลังงาน3
53.553B4.291.34%13.857Mบริการโทรคมนาคม18
17.794B2.00-0.13%630.626Kเทคโนโลยี32
10.144B3.680.65%224.793Kไฟแนนซ์7
32.811B7.05-0.36%2.136Mไฟแนนซ์45
25.216B4.030.14%220.289Kไฟแนนซ์64
12.308B2.860.32%208.338Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
14.238B4.58-0.67%7.977Mไฟแนนซ์5
22.675B1.660.12%313.786Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
5.039B3.41-0.32%1.512Mวัสดุพื้นฐาน10
3.850B2.86-0.02%1.112Mไฟแนนซ์5
19.803B5.401.26%1.822Mสาธารณูปโภค3
10.560B4.36-0.11%1.852Mสาธารณูปโภค1
6.152B5.53-0.82%1.942Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
33.876B3.260.46%3.323Mวัสดุพื้นฐาน3
105.159M0.00%1.691Mพลังงาน1
52.011B2.811.59%2.693Mพลังงาน93
12.628B3.451.04%1.066Mพลังงาน3
6.380B1.712.83%1.008Mพลังงาน4
1.557B3.161.21%420.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
4.122B4.03-0.58%1.946Mวัสดุพื้นฐาน2
136.415M1.51%11.657Mวัสดุพื้นฐาน2
285.400M3.38-0.15%82.183Kในทางอุตสาหกรรม2
887.588M7.97-1.92%293.158Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
5.451B4.040.26%963.517Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
93.264B0.930.64%713.673Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ24
2.670B2.39-0.16%2.404Mวัสดุพื้นฐาน39
4.820B1.790.68%594.981Kในทางอุตสาหกรรม8
48.668B4.510.60%4.697Mไฟแนนซ์4
11.354B5.24-0.80%1.490Mไฟแนนซ์21
139.364M4.761.11%25.312Kไฟแนนซ์3
429.849M2.562.52%95.139Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
54.301M0.91%344.215Kพลังงาน3
80.928M-1.10%582.584Kพลังงาน5
4.710B3.69-0.70%204.567Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
229.617M-3.28%226.444Kเทคโนโลยี5
728.053M2.380.00%575.517Kในทางอุตสาหกรรม1
25.181B0.750.52%473.275Kเทคโนโลยี96
64.514M11.02%598.746Kวัสดุพื้นฐาน3
9.848B1.84-0.24%1.469Mวัสดุพื้นฐาน96
25.090B3.772.23%10.775Mวัสดุพื้นฐาน31
55.546M4.81-2.53%31.603Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
46.045M7.33-2.22%45.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
280.261M2.380.53%55.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.017B3.05%608.912Kพลังงาน26
40.438M-2.66%1.382Mสาธารณูปโภค2
2.542B1.332.13%440.964Kบริการโทรคมนาคม8
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ