หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด1.155B AUD3.04%−0.67%631.238Kบริการเชิงพาณิชย์5
ยานอวกาศและการป้องกัน833.482M AUD−0.71%5.138Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร5.411B AUD4.10%−0.73%1.49Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ22.702B AUD3.47%+0.56%1.982Mระบบขนส่ง4
สายการบิน11.317B AUD0.56%+0.41%3.027Mระบบขนส่ง5
การผลิตพลังงานทางเลือก26.409B AUD4.16%−2.66%389.313Kสาธารณูปโภค7
อะลูมินั่ม3.364B AUD0.29%+3.92%17.599Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า151.484M AUD3.78%−0.05%521สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า7.33B AUD3.21%−0.10%599.379Kการค้าปลีก6
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM4.713B AUD1.46%−0.65%234.457Kการผลิตของผู้ผลิต5
ตลาดหลังการขายของยานยนต์121.029M AUD+1.52%893.755Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์10.299B AUD2.68%−0.01%3.572Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์3.268M AUD+9.09%34.205Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี144.344B AUD0.00%−1.42%935.788Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
การออกอากาศกระจายเสียง3.623B AUD4.85%−0.97%14.924Mบริการผู้บริโภค5
วัสดุก่อสร้าง8.586B AUD2.97%+0.53%2.626Mการผลิตของผู้ผลิต4
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม370.603M AUD5.78%−2.70%8.421Kบริการผู้บริโภค1
เกมและบ่อนคาสิโน48.111B AUD1.10%+0.97%1.041Mบริการผู้บริโภค7
เคมีทางการเกษตร9.756B AUD3.89%+2.16%11.8Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์427.418M AUD0.99%+3.04%458.489Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เคมีพิเศษเฉพาะ843.722M AUD0.00%−0.89%522.314Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
ถ่านหิน25.155B AUD9.01%+2.06%4.367Mแร่พลังงาน23
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์343.377M AUD8.07%+0.90%118.64Kบริการเชิงพาณิชย์1
การสื่อสารคอมพิวเตอร์72.83M AUD−2.33%231.529Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์64.991M AUD−9.56%893.799Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง43.335B AUD0.50%+0.94%989.309Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
สินค้าอุปโภคบริโภค293.264M AUD4.17%+0.47%1.533Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ24.176B AUD5.25%+2.38%3.445Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขุดเจาะตามสัญญา75.062M AUD12.92%−5.39%445.424Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการประมวลผลข้อมูล11.098B AUD0.01%−3.75%3.195Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
ห้างสรรพสินค้า6.889B AUD4.58%+0.68%5.646Mการค้าปลีก2
ร้านค้าส่วนลด180.571M AUD0.00%−1.47%25.548Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า41.839B AUD4.04%+0.20%1.471Mสาธารณูปโภค14
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.148B AUD1.75%+0.42%488.083Kการผลิตของผู้ผลิต11
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์6.661M AUD0.00%151เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์1.278B AUD0.02%+5.09%3.152Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.817B AUD−7.01%217.837Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์44.962M AUD4.66%+2.73%115.933Kบริการการกระจายสินค้า3
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์8.825B AUD4.30%−1.95%286.761Kการค้าปลีก2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า3.987B AUD1.13%−2.97%188.95Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
วิศวกรรมและก่อสร้าง33.327B AUD3.38%−4.15%2.2Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม36
บริการด้านสิ่งแวดล้อม6.221B AUD1.76%−3.15%5.004Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง12.039B AUD2.67%+1.24%3.296Mการเงิน26
กลุ่มบริษัททางการเงิน84.697B AUD3.98%−0.05%561.049Kการเงิน14
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร4.09B AUD5.77%+0.11%5.804Mบริการการกระจายสินค้า2
ค้าปลีกอาหาร103.075B AUD3.34%−1.20%2.01Mการค้าปลีก3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์38.297M AUD+5.68%199.812Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม6.602B AUD0.32%−1.15%1.402Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม127.063M AUD0.85%−3.96%307.184Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า260.295M AUD4.49%+5.28%130.784Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ10.11B AUD7.04%+0.38%2.806Mสาธารณูปโภค1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย782.578M AUD5.79%−0.67%209.36Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน150.688B AUD2.92%+8.71%682.098Kการค้าปลีก3
สร้างบ้าน1.887B AUD1.18%+0.96%481.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล15.135B AUD1.41%−0.86%525.654Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ1.877B AUD3.19%+0.94%944.276Kบริการผู้บริโภค3
การดูแลครัวเรือน/บุคคล170.694M AUD9.52%−6.97%405.148Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม26.433M AUD6.67%−3.85%262.709Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.2B AUD0.72%−2.24%752.826Kการผลิตของผู้ผลิต13
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม8.252B AUD2.53%−0.93%1.366Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ99.362B AUD0.65%+0.66%426.437Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย11.416B AUD2.72%−0.35%2.321Mการเงิน3
บริการน้ำมันครบวงจร3.057B AUD1.85%+2.22%4.099Mแร่พลังงาน38
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.274B AUD0.59%+0.53%431.735Kการค้าปลีก4
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต25.428B AUD1.58%−0.66%706.32Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์13.667B AUD3.25%−1.06%253.761Kการเงิน11
ผู้จัดการด้านการลงทุน31.477B AUD4.56%+1.40%1.991Mการเงิน48
กองทรัสต์/กองทุนรวม4.521B AUD7.32%+4.02%1.51Mอื่นๆ364
ประกันชีวิต/สุขภาพ14.894B AUD4.02%+1.70%5.007Mการเงิน3
ธนาคารรายใหญ่684.687B AUD4.81%+4.35%2.237Mการเงิน9
โทรคมนาคมรายใหญ่11.831B AUD5.40%−0.23%872.841Kการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล966.196M AUD0.50%+3.09%2.687Mระบบขนส่ง2
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์232.861M AUD4.58%−1.16%579.365Kบริการการกระจายสินค้า4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์85.955B AUD1.37%−1.05%816.561Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
บริการทางการแพทย์/พยาบาล18.427B AUD3.44%−1.65%1.208Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
การผลิตโลหะ10.247B AUD2.24%−0.30%1.266Mการผลิตของผู้ผลิต2
อื่นๆ338.765M AUD0.00%+0.88%249.122Kอื่นๆ3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด18.824B AUD3.15%+0.14%985.787Kบริการเชิงพาณิชย์44
การผลิตเบ็ดเตล็ด2.946B AUD2.77%−1.44%261.46Kการผลิตของผู้ผลิต2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.646B AUD3.47%−3.26%228.377Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ภาพยนต์/บันเทิง15.75B AUD2.63%+0.38%3.909Mบริการผู้บริโภค9
ชุดประกันภัยรวม42.58B AUD3.96%+7.29%1.279Mการเงิน3
การผลิตน้ำมันและก๊าซ89.219B AUD6.13%+1.65%4.38Mแร่พลังงาน37
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน14.628B AUD6.12%−2.67%3.069Mแร่พลังงาน2
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน949.603M AUD−0.66%14.627Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ17.222B AUD1.44%+0.61%1.187Mบริการผู้บริโภค18
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ81.655M AUD0.00%+5.56%7.315Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ270.879B AUD3.94%+1.70%5.919Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน330
การขนส่งอื่นๆ66.992B AUD4.15%−0.06%2.666Mระบบขนส่ง7
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป80.021B AUD0.35%+2.67%827.313Kบริการทางด้านเทคโนโลยี111
บริการด้านบุคลากร1.804B AUD6.17%+1.78%2.535Mบริการเชิงพาณิชย์9
ยาสามัญ2.661B AUD+1.57%827.528Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
ยารายใหญ่5.071B AUD0.38%−0.82%1.482Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
ยาอื่นๆ727.14M AUD2.81%+1.45%297.406Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
โลหะมีค่า114.124B AUD0.57%+2.92%1.974Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน336
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย40.949B AUD3.45%−0.18%3.702Mการเงิน3
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร22.101M AUD+12.50%300.001Kบริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์46.789B AUD0.78%+0.17%110.046Kบริการผู้บริโภค3
รถไฟ7.067B AUD5.79%+0.79%4.882Mระบบขนส่ง1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์109.556B AUD0.94%+0.61%4.233Mการเงิน25