อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.691B-1.19%810.695Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.359B3.05%585.745Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.570B0.50%648.945Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.170M0.62%6.913Kระบบขนส่ง1
14.706B0.36%5.256Mระบบขนส่ง6
13.002B-0.50%1.611Mสาธารณูปโภค6
6.771B-2.94%10.910Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.451M0.81%59.720Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.760B0.99%188.738Kการค้าปลีก6
1.167B2.03%103.591Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.220B-0.74%401.352Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.975B0.21%1.928Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.612B0.59%1.205Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
147.201B1.04%938.851Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.552B0.27%3.124Mบริการผู้บริโภค4
7.049B0.32%1.462Mการผลิตของผู้ผลิต8
298.004M-1.44%173.652Kบริการผู้บริโภค1
25.630B0.10%1.749Mบริการผู้บริโภค8
80.689M2.12%270.081Kการค้าปลีก3
7.879B0.43%2.252Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
65.384M-2.92%124.351Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
734.987M3.34%215.038Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.856B-0.34%970.630Kแร่พลังงาน30
397.529M0.18%127.492Kบริการเชิงพาณิชย์2
76.187M0.82%626.928Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
30.077B1.43%1.217Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
211.936M0.00%1.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.103B0.07%2.218Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
215.198M-3.61%1.217Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.809B0.42%1.333Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.798B-0.64%2.261Mการค้าปลีก2
78.191M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
59.935B0.19%1.488Mสาธารณูปโภค12
452.521M-0.52%150.717Kการผลิตของผู้ผลิต8
10.834M0.00%780.964Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.096B-0.36%183.258Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
63.924M0.00%187.796Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.276B1.39%106.191Kบริการการกระจายสินค้า3
4.707B0.21%240.168Kการค้าปลีก2
3.947B0.87%222.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.255B1.68%2.515Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.630B0.16%1.835Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.464B0.57%1.306Mการเงิน24
55.303B0.60%636.789Kการเงิน30
4.453B0.01%3.113Mบริการการกระจายสินค้า4
123.574B0.26%1.381Mการค้าปลีก3
39.455M3.37%153.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.259B1.32%5.294Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.668B0.31%348.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
165.939M0.00%24.814Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
84.346M0.19%50.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
293.236M0.23%20.010Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.893B0.14%425.752Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.872B-2.09%198.779Kบริการผู้บริโภค6
6.241B-0.17%606.729Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.502B0.93%429.914Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.895B1.90%183.966Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.772B0.37%1.321Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
34.126B0.41%1.027Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
5.054B-0.77%636.616Kการเงิน3
603.757M2.15%248.411Kแร่พลังงาน7
513.678M3.11%2.044Mการค้าปลีก2
4.649B-0.06%643.743Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.370B0.30%235.688Kการเงิน14
47.828B1.34%860.565Kการเงิน51
40.527B0.26%240.950Kอื่นๆ270
14.533B0.37%7.029Mการเงิน4
387.758B0.51%3.862Mการเงิน5
54.871B-0.35%11.571Mการสื่อสาร3
162.003M0.00%12.099Kระบบขนส่ง1
7.885M0.00%822.523Kบริการผู้บริโภค1
1.502B-0.13%791.845Kบริการการกระจายสินค้า3
69.104B-0.67%434.834Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.737B0.87%943.597Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
42.771M10.53%64.996Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.282B0.24%1.458Mบริการเชิงพาณิชย์52
390.360M-0.90%69.356Kการผลิตของผู้ผลิต7
125.882M-1.96%13.710Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.899B1.19%385.495Kบริการผู้บริโภค7
36.984B-3.36%8.324Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.521B-0.79%1.165Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
75.569B0.02%2.857Mแร่พลังงาน93
10.589B-0.09%882.254Kแร่พลังงาน2
8.344B2.40%2.473Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.666B-1.17%677.714Kบริการผู้บริโภค24
4.820M33.33%7.704Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
430.043B-1.97%4.595Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน341
79.126B-0.29%3.745Mระบบขนส่ง6
37.643B0.18%423.465Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
9.911B1.31%1.671Mบริการเชิงพาณิชย์12
1.725B2.46%2.511Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
833.273M0.57%158.406Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.523B0.02%204.249Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.786B-0.62%2.442Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน206
17.897B0.44%2.107Mการเงิน1
21.187M0.00%865.000Kบริการผู้บริโภค1
13.040B-0.01%45.512Kบริการผู้บริโภค4
10.780B-0.91%5.376Mระบบขนส่ง1
51.092B0.30%7.427Mการเงิน26
147.770B-0.01%1.931Mการเงิน43
23.596B-0.71%761.844Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.185B1.56%2.457Mการเงิน9
6.065B0.58%357.628Kบริการผู้บริโภค4
109.832M6.14%99.972Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.892B-1.78%237.720Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.511B1.15%229.032Kการค้าปลีก15
13.718B0.46%1.495Mการสื่อสาร15
50.749B-0.56%15.997Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
113.204M0.00%148.856Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
72.995M-16.98%7.402Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
208.101M-2.14%6.967Kระบบขนส่ง1
1.537B-1.55%1.523Mการผลิตของผู้ผลิต3
17.835B1.58%351.953Kบริการการกระจายสินค้า17
1.872B3.51%63.162Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ