อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6.465B3.04-0.53%54.532Kบริการเชิงพาณิชย์14
1.019B0.000.65%29.468Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
—%วัสดุพื้นฐาน
7.611B2.230.68%61.040Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
—%ในทางอุตสาหกรรม
58.673M2.65-3.21%1.265Kระบบขนส่ง1
15.389B4.14-0.47%300.291Kระบบขนส่ง6
—%ในทางอุตสาหกรรม
13.416B7.680.40%89.392Kสาธารณูปโภค7
6.625B11.431.99%850.073Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
136.396M3.908.84%19.788Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
5.606B4.140.68%9.244Kการค้าปลีก6
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1.067B0.960.87%1.939Kการผลิตของผู้ผลิต5
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2.311B2.25-0.19%685.092Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
—%ไฟแนนซ์
12.578B2.220.23%131.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
8.178B4.65-0.18%58.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
132.509B0.910.48%69.899Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4.422B5.20-0.11%212.973Kบริการผู้บริโภค4
6.458B3.97-0.46%135.566Kการผลิตของผู้ผลิต6
—%ในทางอุตสาหกรรม
335.219M9.38-2.70%45.764Kบริการผู้บริโภค1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
25.899B4.930.16%93.085Kบริการผู้บริโภค8
79.913M0.00-4.88%457.214Kการค้าปลีก3
7.259B1.140.27%187.944Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
2.275M0.0016.67%41.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
664.672M0.00-0.80%309.851Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.997B7.150.62%74.507Kแร่พลังงาน30
—%พลังงาน
375.244M6.440.20%26.089Kบริการเชิงพาณิชย์2
—%ไฟแนนซ์
—%วัสดุพื้นฐาน
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
71.864M0.000.02%96.646Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
—%เทคโนโลยี
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%วัสดุพื้นฐาน
27.683B3.440.54%145.085Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
198.536M4.820.21%76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.440B0.620.45%232.687Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
160.633M0.00-1.39%377.107Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.462B0.080.09%74.078Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5.756B7.140.00%148.960Kการค้าปลีก2
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
—%วัสดุพื้นฐาน
—%ไฟแนนซ์
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
87.574M0.00-5.36%120.000Kการค้าปลีก1
57.623B4.590.43%88.546Kสาธารณูปโภค12
497.028M2.02-2.03%251.725Kการผลิตของผู้ผลิต8
14.896M0.003.64%372.657Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.830B1.45-1.07%47.111Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
—%เทคโนโลยี
57.106M0.000.00%1.055Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.090B3.26-0.76%50.013Kบริการการกระจายสินค้า3
4.371B3.730.47%6.291Kการค้าปลีก2
3.613B3.021.33%18.010Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
—%ในทางอุตสาหกรรม
30.700B3.810.09%74.460Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6.569B1.48-0.67%432.701Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
—%ในทางอุตสาหกรรม
11.495B4.24-0.07%115.772Kการเงิน26
—%ไฟแนนซ์
52.203B5.010.23%49.840Kการเงิน31
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4.347B2.720.38%166.537Kบริการการกระจายสินค้า4
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
114.719B3.151.26%176.218Kการค้าปลีก3
35.465M0.001.25%815.542Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
13.983B0.210.39%202.762Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.025B1.56-0.18%509.498Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
—%วัสดุพื้นฐาน
293.188M5.36-2.17%658แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
83.080M8.01-0.58%3.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
279.909M2.66-2.10%6.778Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
18.898B2.540.25%38.254Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1.408B4.270.04%6.186Kบริการผู้บริโภค5
5.811B2.460.01%56.439Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
—%เทคโนโลยี
4.176B2.22-0.29%22.460Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.890B0.89-0.49%57.638Kการผลิตของผู้ผลิต14
—%ในทางอุตสาหกรรม
13.034B1.700.37%86.152Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
31.006B1.64-0.64%58.604Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
4.657B2.780.46%25.033Kการเงิน3
—%วัสดุพื้นฐาน
622.729M0.00-3.39%271.501Kแร่พลังงาน7
—%พลังงาน
—%บริการโทรคมนาคม
679.290M1.98-0.56%87.427Kการค้าปลีก2
—%เทคโนโลยี
3.869B1.04-0.15%61.523Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
—%ไฟแนนซ์
17.068B2.93-0.22%16.567Kการเงิน12
—%ไฟแนนซ์
44.832B4.570.12%63.786Kการเงิน54
—%ไฟแนนซ์
39.949B3.620.32%38.119Kอื่นๆ267
—%ไฟแนนซ์
14.469B2.500.45%136.242Kการเงิน5
369.566B6.260.69%278.881Kการเงิน4
52.441B4.470.57%1.148Mการสื่อสาร3
162.003M0.000.00%4.250Kระบบขนส่ง1
9.199M0.00-7.14%885.910Kบริการผู้บริโภค1
1.528B4.990.34%27.195Kบริการการกระจายสินค้า3
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
64.709B1.18-0.25%24.118Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
16.813B3.180.19%102.308Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.057M6.340.00%13.895Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%วัสดุพื้นฐาน
43.822B2.19-0.17%133.345Kบริการเชิงพาณิชย์49
352.279M0.00-0.02%37.448Kการผลิตของผู้ผลิต7
133.904M0.000.00%18.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.511B2.66-0.59%193.457Kบริการผู้บริโภค6
37.655B5.340.53%120.001Kการเงิน3
—%ไฟแนนซ์
—%สาธารณูปโภค
—%สาธารณูปโภค
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
—%วัสดุพื้นฐาน
3.513M0.000.00%8.437Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%พลังงาน
—%พลังงาน
12.896B4.930.46%90.240Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
72.128B3.330.72%292.304Kแร่พลังงาน88
—%พลังงาน
10.472B3.940.41%34.801Kแร่พลังงาน2
8.080B1.770.51%43.704Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.756B2.651.07%107.776Kบริการผู้บริโภค23
5.623M0.000.00%193.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
395.034B6.460.25%446.575Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน337
78.125B3.780.36%161.144Kระบบขนส่ง6
35.242B0.56-0.86%55.403Kบริการทางด้านเทคโนโลยี73
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ