อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.690B0.25%578.564Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.301B-0.16%427.518Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.416B0.31%983.303Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.170M0.00%31.614Kระบบขนส่ง1
15.460B-0.68%4.547Mระบบขนส่ง6
13.465B-1.03%1.264Mสาธารณูปโภค6
6.683B-0.02%6.721Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.192M-0.47%22.320Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.828B-0.98%176.869Kการค้าปลีก6
1.147B-0.41%118.065Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.268B0.32%925.642Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.969B-1.56%1.970Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.554B-0.00%950.609Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
143.566B0.22%826.017Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.599B-0.67%2.904Mบริการผู้บริโภค4
7.042B-1.50%1.899Mการผลิตของผู้ผลิต8
301.617M2.19%61.525Kบริการผู้บริโภค1
26.331B-0.62%2.261Mบริการผู้บริโภค8
98.122M5.32%398.061Kการค้าปลีก3
7.820B0.09%2.240Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
63.249M-3.20%66.915Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
697.802M1.70%434.377Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.151B-0.32%1.604Mแร่พลังงาน30
401.207M0.00%811.551Kบริการเชิงพาณิชย์2
77.563M-2.74%603.385Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.293B0.70%1.279Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
209.885M0.98%453สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.183B0.03%1.881Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
174.029M16.73%3.695Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.671B1.53%1.513Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.918B-1.70%2.496Mการค้าปลีก2
86.010M-9.09%46.129Kการค้าปลีก1
60.283B0.18%3.252Mสาธารณูปโภค12
467.547M-1.27%265.889Kการผลิตของผู้ผลิต8
11.375M-2.38%1.212Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.078B1.85%318.546Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
69.107M2.63%208.663Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.328B0.02%115.661Kบริการการกระจายสินค้า3
4.716B0.33%230.472Kการค้าปลีก2
3.989B-2.88%157.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.676B-0.81%904.445Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.780B-1.61%3.690Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.287B-0.41%905.202Kการเงิน24
55.087B-0.73%598.794Kการเงิน31
4.366B0.28%1.910Mบริการการกระจายสินค้า4
120.389B1.18%1.978Mการค้าปลีก3
42.115M-5.49%543.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.643B0.74%2.405Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.663B-0.49%163.107Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
163.319M1.36%24.474Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
86.013M-1.29%24.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M-6.67%5.000Kการค้าปลีก1
298.836M-0.54%43.394Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.194B0.60%316.488Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.874B0.80%142.237Kบริการผู้บริโภค5
6.240B-0.35%578.523Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.462B0.41%303.928Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.920B0.26%647.297Kการผลิตของผู้ผลิต14
13.004B-0.48%5.440Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
33.257B-0.59%947.550Kบริการทางด้านเทคโนโลยี42
5.056B-0.05%565.309Kการเงิน3
627.898M-1.17%386.852Kแร่พลังงาน7
749.516M-7.25%4.850Mการค้าปลีก2
4.663B-0.33%596.200Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.235B-0.41%285.533Kการเงิน14
47.805B-0.81%1.649Mการเงิน52
40.601B-0.37%200.478Kอื่นๆ268
14.921B-0.81%4.643Mการเงิน4
384.956B-0.07%3.299Mการเงิน5
54.762B0.12%10.441Mการสื่อสาร3
162.003M-2.78%360.503Kระบบขนส่ง1
8.542M-7.69%3.608Mบริการผู้บริโภค1
1.520B-0.11%713.625Kบริการการกระจายสินค้า3
68.129B0.50%401.385Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.762B0.08%830.870Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
41.083M1.33%4.477Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.767B-0.65%1.557Mบริการเชิงพาณิชย์52
403.517M-1.10%58.908Kการผลิตของผู้ผลิต7
123.413M-3.86%36.424Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.887B0.16%219.477Kบริการผู้บริโภค7
38.280B-1.03%3.951Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.486B-0.35%2.034Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
76.259B-0.66%2.533Mแร่พลังงาน91
10.543B-0.21%442.162Kแร่พลังงาน2
8.584B-0.57%1.011Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.883B-1.51%461.620Kบริการผู้บริโภค23
5.623M0.00%400.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
427.005B-0.08%3.671Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน343
80.182B-0.80%3.927Mระบบขนส่ง6
37.657B-1.68%446.273Kบริการทางด้านเทคโนโลยี76
9.847B0.50%1.173Mบริการเชิงพาณิชย์12
1.735B-3.38%1.822Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.206B0.56%230.896Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.532B-1.17%248.809Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.247B0.69%1.871Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน208
18.145B-0.87%2.968Mการเงิน1
21.187M11.11%135.000Kบริการผู้บริโภค1
13.208B-0.17%23.243Kบริการผู้บริโภค4
11.034B-0.36%4.076Mระบบขนส่ง1
51.161B-0.98%7.437Mการเงิน26
147.348B-0.30%3.131Mการเงิน43
23.645B-1.21%1.008Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.326B-0.67%1.280Mการเงิน9
6.095B-0.81%211.367Kบริการผู้บริโภค4
105.578M-2.00%66.597Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.110B-1.70%294.621Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
7.733B-1.08%174.457Kการค้าปลีก15
13.661B-1.39%448.901Kการสื่อสาร15
47.364B1.41%17.484Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
179.719M1.65%115.241Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
74.372M5.77%80.490Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
193.464M-0.66%600ระบบขนส่ง1
1.567B0.59%1.909Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.178B-1.28%429.579Kบริการการกระจายสินค้า17
1.938B1.40%14.332Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ