ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด917.811M AUD3.89%−0.01%510.906Kบริการเชิงพาณิชย์5
ยานอวกาศและการป้องกัน512.564M AUD+2.50%607.705Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร6.477B AUD3.35%+1.32%1.099Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ18.467B AUD3.47%+0.53%4.472Mระบบขนส่ง3
สายการบิน11.941B AUD0.00%+0.83%6.556Mระบบขนส่ง4
การผลิตพลังงานทางเลือก6.472B AUD3.25%+1.55%2.575Mสาธารณูปโภค5
อะลูมินั่ม2.275B AUD0.55%+6.37%9.466Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า144.419M AUD1.98%+2.95%4.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า5.889B AUD3.98%+1.18%584.093Kการค้าปลีก6
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM3.683B AUD1.78%+2.77%121.574Kการผลิตของผู้ผลิต5
ตลาดหลังการขายของยานยนต์126.448M AUD−1.43%991.428Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์8.618B AUD3.24%+2.51%2.303Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์3.541M AUD−18.75%396.784Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี133.372B AUD1.35%+1.68%1.297Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
การออกอากาศกระจายเสียง4.028B AUD5.50%+3.19%2.827Mบริการผู้บริโภค5
วัสดุก่อสร้าง5.871B AUD4.78%+1.73%1.69Mการผลิตของผู้ผลิต4
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม364.862M AUD5.51%+3.86%12บริการผู้บริโภค1
เกมและบ่อนคาสิโน41.165B AUD1.32%+1.32%2.28Mบริการผู้บริโภค7
เคมีทางการเกษตร9.826B AUD3.86%+2.61%12.048Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์318.927M AUD1.10%+1.37%255.31Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เคมีพิเศษเฉพาะ885.271M AUD0.00%−2.66%619.069Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
ถ่านหิน24.79B AUD12.35%+0.54%2.232Mแร่พลังงาน23
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์303.342M AUD9.14%+0.51%189.076Kบริการเชิงพาณิชย์1
การสื่อสารคอมพิวเตอร์69.444M AUD+4.71%123.434Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์77.813M AUD−3.48%220.531Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง35.975B AUD0.97%+1.52%1.197Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
สินค้าอุปโภคบริโภค244.252M AUD5.00%+1.64%1.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ24.36B AUD5.39%+1.39%1.998Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขุดเจาะตามสัญญา85.379M AUD6.38%+5.06%296.667Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการประมวลผลข้อมูล8.693B AUD0.01%+0.12%1.088Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
ห้างสรรพสินค้า5.182B AUD6.81%+2.72%2.734Mการค้าปลีก2
ร้านค้าส่วนลด201.116M AUD1.24%−0.95%4.299Kการค้าปลีก1
เครือข่ายร้านยา3.759M AUD0.00%264การค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า50.841B AUD3.82%+0.94%5.194Mสาธารณูปโภค14
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.086B AUD1.87%+4.15%460.757Kการผลิตของผู้ผลิต14
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์7.454M AUD−4.26%574เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์1.107B AUD0.07%+1.11%571.657Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.264B AUD+2.11%226.729Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์39.128M AUD3.65%+2.53%26.755Kบริการการกระจายสินค้า3
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์7.402B AUD5.40%+1.32%404.602Kการค้าปลีก2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า3.722B AUD1.18%+0.75%354.253Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
วิศวกรรมและก่อสร้าง26.82B AUD3.59%+2.08%1.61Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
บริการด้านสิ่งแวดล้อม5.831B AUD1.87%+3.55%4.454Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง10.124B AUD5.18%+2.06%888.914Kการเงิน30
กลุ่มบริษัททางการเงิน74.727B AUD4.52%+1.73%988.571Kการเงิน17
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร3.539B AUD6.07%+2.33%5.668Mบริการการกระจายสินค้า2
ค้าปลีกอาหาร63.133B AUD3.40%+2.03%3.29Mการค้าปลีก2
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์24.492M AUD+0.76%243.589Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม5.085B AUD0.45%+2.10%1.376Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม120.229M AUD0.89%−1.97%180.659Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า416.389M AUD3.59%−0.19%165.452Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ10.892B AUD7.11%+1.18%3.286Mสาธารณูปโภค1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย616.823M AUD7.15%+0.49%357.066Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน59.485B AUD3.64%+1.68%2.449Mการค้าปลีก1
สร้างบ้าน1.911B AUD1.03%+6.17%212.28Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล14.094B AUD1.94%+1.87%547.92Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ2.018B AUD3.10%+1.24%285.912Kบริการผู้บริโภค4
การดูแลครัวเรือน/บุคคล158.432M AUD5.20%+1.96%125.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม28.548M AUD6.17%+3.70%309.664Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.42B AUD0.41%−0.22%229.296Kการผลิตของผู้ผลิต14
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม7.154B AUD2.76%+1.55%1.055Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ82.966B AUD0.69%+1.29%554.759Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย10.781B AUD2.73%+0.84%1.739Mการเงิน3
บริการน้ำมันครบวงจร2.624B AUD2.16%−0.04%2.758Mแร่พลังงาน38
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต811.864M AUD1.14%+1.01%242.047Kการค้าปลีก4
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต21.209B AUD2.21%+2.61%1.085Mบริการทางด้านเทคโนโลยี22
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์12.193B AUD3.92%+2.10%520.368Kการเงิน12
ผู้จัดการด้านการลงทุน32.258B AUD5.67%+1.87%1.305Mการเงิน49
กองทรัสต์/กองทุนรวม4.386B AUD7.30%+1.28%1.005Mอื่นๆ362
ประกันชีวิต/สุขภาพ13.807B AUD4.11%+1.84%5.82Mการเงิน3
ธนาคารรายใหญ่420.545B AUD6.04%+1.60%6.264Mการเงิน8
โทรคมนาคมรายใหญ่11.837B AUD3.40%+2.20%945.565Kการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล1.142B AUD1.76%+0.46%577.221Kระบบขนส่ง3
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์228.722M AUD3.87%+4.88%390.411Kบริการการกระจายสินค้า4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์77.804B AUD2.55%+1.64%1.634Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
บริการทางการแพทย์/พยาบาล19.689B AUD3.14%+2.46%1.17Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ19
การผลิตโลหะ9.563B AUD2.41%+0.67%1.716Mการผลิตของผู้ผลิต2
อื่นๆ371.138M AUD2.98%−2.19%27.754Kอื่นๆ3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด18.055B AUD3.26%+2.05%698.019Kบริการเชิงพาณิชย์46
การผลิตเบ็ดเตล็ด2.945B AUD2.93%+3.89%398.812Kการผลิตของผู้ผลิต2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.62B AUD3.39%+2.03%347.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ภาพยนต์/บันเทิง13.906B AUD3.03%+3.53%4.308Mบริการผู้บริโภค9
ชุดประกันภัยรวม21.446B AUD4.18%+1.82%3.071Mการเงิน2
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา3.037M AUD0.00%19การผลิตของผู้ผลิต1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ85.257B AUD9.05%+0.85%10.395Mแร่พลังงาน38
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน12.872B AUD6.31%+1.10%1.989Mแร่พลังงาน2
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน508.238M AUD−14.54%24.923Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ16.872B AUD1.42%+2.30%871.75Kบริการผู้บริโภค18
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ55.225M AUD0.00%−3.85%1.929Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ265.028B AUD4.12%+1.26%5.307Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน329
การขนส่งอื่นๆ65.076B AUD3.98%+1.10%3.73Mระบบขนส่ง7
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป60.304B AUD0.51%+1.41%532.654Kบริการทางด้านเทคโนโลยี117
บริการด้านบุคลากร1.573B AUD7.57%−0.27%605.9Kบริการเชิงพาณิชย์9
ยาสามัญ2.14B AUD+2.42%511.251Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
ยารายใหญ่3.896B AUD0.35%+2.21%1.09Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
ยาอื่นๆ737.275M AUD2.29%−0.06%45.623Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
โลหะมีค่า138.984B AUD0.56%−1.21%4.833Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน339
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย36.635B AUD2.99%+1.79%5.969Mการเงิน3
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร19.51M AUD−20.00%1.181Mบริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์38.77B AUD0.50%+0.08%48.53Kบริการผู้บริโภค3