หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด1.164B AUD3.02%−0.71%631.778Kบริการเชิงพาณิชย์5
ยานอวกาศและการป้องกัน839.454M AUD−0.71%5.139Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร5.452B AUD4.07%−0.76%1.493Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ22.58B AUD3.49%+0.57%1.981Mระบบขนส่ง4
สายการบิน11.27B AUD0.56%+0.40%3.019Mระบบขนส่ง5
การผลิตพลังงานทางเลือก26.389B AUD4.16%−2.53%382.54Kสาธารณูปโภค7
อะลูมินั่ม3.238B AUD0.30%+3.89%17.537Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า151.325M AUD3.79%−0.13%618สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า7.338B AUD3.20%−0.11%594.299Kการค้าปลีก6
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM4.744B AUD1.45%−0.66%234.581Kการผลิตของผู้ผลิต5
ตลาดหลังการขายของยานยนต์119.223M AUD+1.52%893.755Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์10.3B AUD2.68%−0.01%3.571Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์3.268M AUD+9.09%34.205Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี146.419B AUD0.00%−1.42%935.509Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
การออกอากาศกระจายเสียง3.659B AUD4.80%−1.03%15.094Mบริการผู้บริโภค5
วัสดุก่อสร้าง8.539B AUD2.98%+0.53%2.627Mการผลิตของผู้ผลิต4
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม370.854M AUD5.78%−2.70%8.421Kบริการผู้บริโภค1
เกมและบ่อนคาสิโน47.749B AUD1.10%+0.96%1.047Mบริการผู้บริโภค7
เคมีทางการเกษตร9.583B AUD3.96%+2.05%11.001Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์415.121M AUD1.02%+2.96%442.512Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เคมีพิเศษเฉพาะ852.834M AUD0.00%−1.14%513.716Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
ถ่านหิน24.655B AUD9.20%+2.02%4.351Mแร่พลังงาน23
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์340.297M AUD8.14%+0.90%118.64Kบริการเชิงพาณิชย์1
การสื่อสารคอมพิวเตอร์74.577M AUD−2.34%226.106Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์71.257M AUD−9.65%941.937Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง42.911B AUD0.50%+0.93%989.17Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
สินค้าอุปโภคบริโภค291.907M AUD4.19%+0.47%1.533Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ24.081B AUD5.38%+2.38%3.446Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขุดเจาะตามสัญญา79.343M AUD12.23%−5.39%442.991Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการประมวลผลข้อมูล11.538B AUD0.01%−3.81%3.227Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
ห้างสรรพสินค้า6.843B AUD4.61%+0.67%5.641Mการค้าปลีก2
ร้านค้าส่วนลด182.693M AUD0.00%−1.47%25.548Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า41.512B AUD4.07%+0.20%1.48Mสาธารณูปโภค14
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.149B AUD1.75%+0.33%488.099Kการผลิตของผู้ผลิต11
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์6.661M AUD0.00%151เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์1.214B AUD0.02%+4.50%2.878Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.955B AUD−7.02%217.865Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์43.833M AUD4.78%+2.58%117.799Kบริการการกระจายสินค้า3
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์9B AUD4.22%−1.95%287.225Kการค้าปลีก2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า4.109B AUD1.10%−2.98%189.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
วิศวกรรมและก่อสร้าง33.058B AUD3.41%−4.34%2.2Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม36
บริการด้านสิ่งแวดล้อม6.423B AUD1.70%−3.16%4.997Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง11.871B AUD2.71%+1.17%3.201Mการเงิน26
กลุ่มบริษัททางการเงิน84.726B AUD3.97%−0.05%561.025Kการเงิน14
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร4.086B AUD5.78%+0.11%5.807Mบริการการกระจายสินค้า2
ค้าปลีกอาหาร101.982B AUD3.37%−1.20%2.01Mการค้าปลีก3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์36.922M AUD+5.74%200.734Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม6.718B AUD0.32%−1.20%1.406Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม133.718M AUD0.80%−4.37%327.664Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า248.61M AUD4.71%+4.70%109.071Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ10.071B AUD7.07%+0.38%2.806Mสาธารณูปโภค1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย787.882M AUD5.75%−0.67%209.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน151.256B AUD2.91%+8.71%682.099Kการค้าปลีก3
สร้างบ้าน1.869B AUD1.19%+0.96%481.219Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล15.254B AUD1.39%−0.86%526.152Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ1.864B AUD3.21%+0.94%943.316Kบริการผู้บริโภค3
การดูแลครัวเรือน/บุคคล185.169M AUD8.78%−7.82%379.877Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม27.49M AUD6.41%−3.85%262.709Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.23B AUD0.70%−2.33%752.788Kการผลิตของผู้ผลิต13
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม8.329B AUD2.51%−0.93%1.366Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ99.642B AUD0.64%+0.66%426.419Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย11.456B AUD2.71%−0.35%2.313Mการเงิน3
บริการน้ำมันครบวงจร2.561B AUD2.21%+2.46%2.427Mแร่พลังงาน37
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.268B AUD0.60%+0.52%427.77Kการค้าปลีก4
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต25.611B AUD1.57%−0.69%704.499Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์13.814B AUD3.21%−1.06%253.946Kการเงิน11
ผู้จัดการด้านการลงทุน31.051B AUD4.63%+1.37%1.996Mการเงิน48
กองทรัสต์/กองทุนรวม4.359B AUD7.59%+3.76%1.406Mอื่นๆ364
ประกันชีวิต/สุขภาพ14.646B AUD4.09%+1.69%4.987Mการเงิน3
ธนาคารรายใหญ่679.876B AUD4.85%+4.34%2.239Mการเงิน9
โทรคมนาคมรายใหญ่11.877B AUD5.38%−0.23%874.161Kการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล937.505M AUD0.51%+3.06%2.671Mระบบขนส่ง2
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์232.671M AUD4.58%−1.16%579.547Kบริการการกระจายสินค้า4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์86.537B AUD1.36%−1.10%809.015Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
บริการทางการแพทย์/พยาบาล18.74B AUD3.38%−1.69%1.197Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
การผลิตโลหะ10.277B AUD2.24%−0.30%1.266Mการผลิตของผู้ผลิต2
อื่นๆ769.607M AUD0.00%+0.38%8.14Mอื่นๆ4
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด18.762B AUD3.23%+0.12%982.202Kบริการเชิงพาณิชย์44
การผลิตเบ็ดเตล็ด2.989B AUD2.73%−1.44%261.512Kการผลิตของผู้ผลิต2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.702B AUD3.35%−3.28%228.469Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ภาพยนต์/บันเทิง15.688B AUD2.64%+0.37%3.928Mบริการผู้บริโภค9
ชุดประกันภัยรวม42.408B AUD3.97%+7.30%1.279Mการเงิน3
การผลิตน้ำมันและก๊าซ87.776B AUD6.24%+1.65%4.383Mแร่พลังงาน37
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน15.043B AUD5.95%−2.76%3.002Mแร่พลังงาน2
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน957.14M AUD−0.79%12.206Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ17.097B AUD1.45%+0.60%1.183Mบริการผู้บริโภค18
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ77.358M AUD9.33%+5.56%7.315Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ267.034B AUD3.97%+1.63%5.83Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน330
การขนส่งอื่นๆ67.093B AUD4.14%−0.06%2.668Mระบบขนส่ง7
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป78.202B AUD0.35%+2.31%753.949Kบริการทางด้านเทคโนโลยี111
บริการด้านบุคลากร1.773B AUD6.28%+1.75%2.532Mบริการเชิงพาณิชย์9
ยาสามัญ2.62B AUD+1.56%826.614Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
ยารายใหญ่5.124B AUD0.37%−1.01%1.517Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
ยาอื่นๆ722.184M AUD2.83%+1.23%302.082Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
โลหะมีค่า112.596B AUD0.58%+2.87%1.978Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน336
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย40.975B AUD3.44%−0.18%3.718Mการเงิน3
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร22.101M AUD+12.50%300.001Kบริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์47.773B AUD0.79%+0.18%110.052Kบริการผู้บริโภค3
รถไฟ7.012B AUD5.84%+0.79%4.882Mระบบขนส่ง1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์108.713B AUD0.94%+0.58%4.187Mการเงิน25