ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5.459B-2.09%1.409Mบริการเชิงพาณิชย์8
1.248B-3.55%1.340Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
6.854B-1.06%1.541Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
34.971M-1.09%40.937Kระบบขนส่ง1
8.463B-0.72%7.022Mระบบขนส่ง5
10.697B-0.72%2.074Mสาธารณูปโภค6
4.664B-0.26%15.442Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
60.789M2.79%1.126Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.708B-0.66%890.096Kการค้าปลีก5
746.184M-1.96%520.002Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.886B-1.06%831.088Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7.857B3.86%2.970Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
6.185B-0.12%2.063Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
133.711B-1.04%968.174Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
2.970B-3.87%5.474Mบริการผู้บริโภค4
4.610B2.22%2.119Mการผลิตของผู้ผลิต5
242.686M-3.57%194.605Kบริการผู้บริโภค1
18.041B-1.03%3.238Mบริการผู้บริโภค8
349.078M5.15%2.088Mการค้าปลีก2
5.420B-1.80%6.273Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
28.851M-6.06%46.270Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
658.202M-0.92%1.141Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
12.440B0.31%2.826Mแร่พลังงาน31
122.199M-2.41%801.820Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.491B-0.74%492.545Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
22.827B-0.06%3.146Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
163.384M0.83%886สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
26.637B-0.82%1.415Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
284.347M-0.14%792.314Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.123B-3.45%2.337Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
4.558B-0.63%2.847Mการค้าปลีก2
39.096M0.00%7.876Kการค้าปลีก1
49.674B0.65%2.415Mสาธารณูปโภค12
738.094M-1.72%994.401Kการผลิตของผู้ผลิต9
10.248M-10.00%2.797Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
382.560M-0.43%295.874Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
21.030M-7.89%662.926Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.237B-1.13%228.534Kบริการการกระจายสินค้า1
4.980B-1.07%411.346Kการค้าปลีก2
4.818B3.18%469.467Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
20.639B0.31%1.735Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม30
22.839B-0.75%4.314Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
10.583B-3.78%5.883Mการเงิน22
48.616B-0.42%642.829Kการเงิน30
4.423B-0.81%3.898Mบริการการกระจายสินค้า6
123.757B-0.08%2.358Mการค้าปลีก3
15.450M0.00%12.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
17.641B0.09%1.552Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
989.642M0.50%240.699Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
140.059M-1.61%13.192Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
127.102M-2.52%51.536Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
235.945M-3.42%7.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
17.955B-0.10%553.440Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.556B-4.83%474.541Kบริการผู้บริโภค5
4.732B0.55%844.985Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.984B0.71%586.524Kการผลิตของผู้ผลิต3
632.585M-5.68%3.712Mการผลิตของผู้ผลิต10
10.051B-0.72%1.699Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
40.439B-4.78%2.406Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
5.507B-1.52%1.182Mการเงิน4
564.763M-0.80%1.262Mแร่พลังงาน9
1.844B-3.65%1.926Mการค้าปลีก3
4.720B-2.25%2.824Mบริการทางด้านเทคโนโลยี25
18.283B-0.39%437.882Kการเงิน13
39.525B-0.43%1.635Mการเงิน54
35.228B-0.53%211.340Kอื่นๆ268
11.242B0.19%4.473Mการเงิน3
299.120B-0.67%5.393Mการเงิน4
65.812B-0.65%16.033Mการสื่อสาร5
352.921M0.29%64.741Kระบบขนส่ง2
1.436B1.29%1.967Mบริการการกระจายสินค้า3
82.581B-0.77%657.860Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
17.936B0.89%1.052Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
45.092M-1.90%5.009Kการผลิตของผู้ผลิต1
828.308M-0.51%426.529Kอื่นๆ3
24.183B-0.79%662.883Kบริการเชิงพาณิชย์54
235.333M6.56%4.093Mการผลิตของผู้ผลิต7
101.816M-2.79%1.828Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.072B-2.17%760.518Kบริการผู้บริโภค8
26.398B0.69%4.062Mการเงิน4
12.802B-1.62%1.931Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
46.387B-0.53%5.142Mแร่พลังงาน83
8.348B-1.19%379.308Kแร่พลังงาน2
4.662B0.00%1.110Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
11.424B-2.56%2.149Mบริการผู้บริโภค21
394.675B0.47%4.223Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน331
62.945B-1.58%5.541Mระบบขนส่ง7
52.689B-1.55%1.407Mบริการทางด้านเทคโนโลยี82
8.712B-2.12%1.045Mบริการเชิงพาณิชย์13
1.596B-5.07%2.867Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.049B1.30%916.785Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3.531B-1.99%226.389Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
143.718B-2.71%2.101Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน203
13.605B-0.43%5.039Mการเงิน1
30.337M8.73%3.461Mบริการผู้บริโภค2
10.264B0.04%40.682Kบริการผู้บริโภค4
2.694M0.00%10.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
9.056B-1.91%6.873Mระบบขนส่ง1
32.669B-0.23%11.259Mการเงิน29
106.834B-1.01%3.500Mการเงิน41
47.468M-1.92%80.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
11.237B-2.01%3.670Mการเงิน8
7.402B-1.35%375.304Kบริการผู้บริโภค4
210.626M-7.70%549.830Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.748B-0.47%299.680Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.220B-1.61%480.894Kการค้าปลีก16
7.241B0.58%1.150Mการสื่อสาร12
54.252B0.59%7.527Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
1.162B-5.78%2.887Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
46.816M0.00%48.524Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
151.966M-1.69%3.997Kระบบขนส่ง1
1.293B0.51%1.709Mการผลิตของผู้ผลิต3
16.120B-0.79%813.708Kบริการการกระจายสินค้า18
2.772B-0.08%342.205Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ