อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.424B3.062.28%847.067Kบริการเชิงพาณิชย์14
1.060B0.001.94%290.412Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.577B2.240.13%933.391Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
61.393M2.531.27%1.835Kระบบขนส่ง1
15.468B4.111.21%6.599Mระบบขนส่ง6
13.455B7.662.22%1.935Mสาธารณูปโภค7
6.941B10.912.07%12.064Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
139.218M3.827.01%34.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
5.637B4.112.57%361.095Kการค้าปลีก6
1.098B0.931.40%134.807Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.315B2.242.74%1.391Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.417B2.25-1.26%4.946Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
8.055B4.730.18%1.706Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
132.736B0.912.40%1.082Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
4.493B5.120.75%4.691Mบริการผู้บริโภค4
6.630B3.870.92%1.798Mการผลิตของผู้ผลิต6
301.060M10.420.72%89.484Kบริการผู้บริโภค1
25.954B4.920.83%2.839Mบริการผู้บริโภค8
72.059M0.00-1.40%310.746Kการค้าปลีก3
7.416B1.113.48%4.017Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
2.275M0.00-7.14%50.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
655.041M0.00-0.01%327.179Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.195B7.071.54%1.673Mแร่พลังงาน29
373.030M6.480.20%437.335Kบริการเชิงพาณิชย์2
70.996M0.00-1.65%429.371Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
27.271B3.490.45%2.262Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
198.947M4.811.79%711สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.808B0.620.62%2.600Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
177.242M0.00-2.74%1.086Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.518B0.081.68%1.025Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.619B7.321.85%2.632Mการค้าปลีก2
81.319M0.005.77%30.000Kการค้าปลีก1
57.382B4.600.90%2.162Mสาธารณูปโภค12
466.094M2.150.90%101.957Kการผลิตของผู้ผลิต8
14.084M0.005.77%100.824Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.895B1.402.55%434.491Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
57.959M0.0016.18%269.377Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.126B3.164.04%105.297Kบริการการกระจายสินค้า3
4.311B3.783.00%465.030Kการค้าปลีก2
3.638B3.002.44%269.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.532B3.750.23%1.578Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
6.497B1.501.09%5.257Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
13.312B3.561.31%1.346Mการเงิน23
52.325B5.001.74%754.353Kการเงิน31
4.295B2.750.82%2.699Mบริการการกระจายสินค้า4
113.496B3.191.20%2.278Mการค้าปลีก3
39.012M0.00-6.82%733.824Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.459B0.21-0.59%1.724Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.038B1.55-0.55%622.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
295.808M5.31-0.36%7.065Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
81.332M8.18-0.58%97.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
273.287M2.733.56%23.850Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
18.882B2.542.02%529.323Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.389B5.210.39%213.766Kบริการผู้บริโภค5
—%บริการผู้บริโภค
5.903B2.431.45%1.126Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.203B2.200.97%340.743Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.851B0.910.28%499.503Kการผลิตของผู้ผลิต14
13.001B1.711.15%1.849Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
30.865B1.641.30%1.067Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
4.682B2.761.62%1.124Mการเงิน3
627.321M0.001.34%720.945Kแร่พลังงาน7
669.894M2.011.96%246.195Kการค้าปลีก2
3.900B1.041.04%688.372Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
17.167B2.912.87%457.010Kการเงิน12
45.996B4.460.73%1.492Mการเงิน53
40.102B3.610.68%272.025Kอื่นๆ270
14.645B2.471.52%7.133Mการเงิน5
371.876B6.231.57%5.430Mการเงิน4
51.606B4.541.10%20.435Mการสื่อสาร3
157.374M0.000.00%199.546Kระบบขนส่ง1
8.542M0.000.00%75.705Kบริการผู้บริโภค1
1.528B4.98-3.81%13.877Mบริการการกระจายสินค้า3
64.123B1.192.18%570.346Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
16.647B3.211.91%1.335Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.394M6.290.00%2.124Kการผลิตของผู้ผลิต1
43.444B2.211.35%2.903Mบริการเชิงพาณิชย์50
375.648M0.000.34%47.195Kการผลิตของผู้ผลิต7
135.755M0.000.00%31.018Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.432B2.721.47%95.048Kบริการผู้บริโภค6
38.124B5.271.14%3.614Mการเงิน3
3.979M0.000.00%10.125Kการผลิตของผู้ผลิต1
12.766B4.484.99%3.317Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
72.606B3.311.21%3.940Mแร่พลังงาน87
10.135B4.070.26%838.949Kแร่พลังงาน2
8.223B1.741.62%1.132Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.758B2.651.71%580.332Kบริการผู้บริโภค23
6.427M0.000.00%407.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
408.502B6.241.40%4.526Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน338
76.856B3.861.45%5.675Mระบบขนส่ง6
34.902B0.561.37%712.284Kบริการทางด้านเทคโนโลยี74
9.344B2.532.37%921.600Kบริการเชิงพาณิชย์11
1.494B0.18-0.95%2.795Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
677.549M0.000.77%81.474Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
4.136B1.052.69%377.187Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
85.765B0.950.70%2.821Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน210
16.990B5.142.62%4.993Mการเงิน1
19.069M0.000.00%190.727Kบริการผู้บริโภค1
12.066B1.632.56%76.549Kบริการผู้บริโภค4
10.665B5.680.73%7.921Mระบบขนส่ง1
49.040B4.401.87%9.568Mการเงิน26
140.423B5.231.62%4.373Mการเงิน41
21.870B1.653.26%1.256Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.701B4.663.84%6.740Mการเงิน9
5.761B2.772.13%855.164Kบริการผู้บริโภค4
125.596M0.00-3.23%108.215Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.504B0.603.07%363.036Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.332B4.071.42%575.438Kการค้าปลีก15
12.746B1.220.95%861.520Kการสื่อสาร14
44.979B3.461.02%10.019Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
177.039M0.00-1.22%250.674Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
72.209M7.690.00%114.108Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.314M0.000.00%5.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
194.100M1.311.64%3.600Kระบบขนส่ง1
1.516B1.821.74%1.794Mการผลิตของผู้ผลิต3
17.092B2.530.36%508.431Kบริการการกระจายสินค้า15
1.886B0.003.19%189.410Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ