ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.769B0.08%783.066Kบริการเชิงพาณิชย์8
1.364B0.34%623.627Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.953B-0.86%600.612Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
52.067M-1.47%31.686Kระบบขนส่ง1
11.691B0.20%6.335Mระบบขนส่ง5
7.665B-0.76%2.230Mสาธารณูปโภค6
5.259B-2.77%16.926Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
249.752M0.00%10.438Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
5.876B-0.71%367.657Kการค้าปลีก5
995.163M3.00%323.047Kการผลิตของผู้ผลิต4
3.250B0.90%239.091Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.449B0.09%1.744Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
9.347B0.93%2.953Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
130.280B2.04%1.962Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
5.297B3.56%3.613Mบริการผู้บริโภค4
6.846B1.23%1.410Mการผลิตของผู้ผลิต5
257.369M0.00%386.326Kบริการผู้บริโภค1
23.082B-0.19%2.614Mบริการผู้บริโภค8
468.476M4.45%485.561Kการค้าปลีก2
8.703B1.15%10.653Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
156.619M-6.70%1.196Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.230B3.69%847.649Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
16.755B-2.97%2.542Mแร่พลังงาน32
259.817M-0.57%704.692Kบริการเชิงพาณิชย์2
2.293B-0.90%346.057Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.903B0.34%1.652Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
243.667M1.96%4.646Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
26.048B0.30%2.181Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
389.064M0.11%1.321Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5.508B-0.98%881.437Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
6.837B-0.79%3.900Mการค้าปลีก2
16.889M-3.57%144.289Kการค้าปลีก1
63.486B2.61%2.380Mสาธารณูปโภค11
1.624B6.55%5.197Mการผลิตของผู้ผลิต10
16.922M5.56%909.091Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
439.594M16.57%771.311Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
26.998M0.00%4.581Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.971B0.44%99.485Kบริการการกระจายสินค้า1
6.145B-1.83%567.234Kการค้าปลีก3
5.874B2.27%181.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
25.521B-1.45%680.619Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม35
23.193B0.62%6.308Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
14.709B-0.64%12.646Mการเงิน25
58.025B-1.39%880.989Kการเงิน31
5.031B-0.51%2.693Mบริการการกระจายสินค้า6
134.150B1.49%3.022Mการค้าปลีก3
29.312M-1.28%91.198Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
10.725B0.32%2.174Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.162B-0.04%142.922Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
132.825M1.29%33.406Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
198.627M-1.22%193.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.502M-2.63%20.000Kการค้าปลีก1
298.680M1.58%14.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
19.797B-0.92%491.903Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
2.221B-0.56%118.440Kบริการผู้บริโภค5
6.714B-0.42%792.460Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.956B-0.84%804.487Kการผลิตของผู้ผลิต3
628.944M-2.66%738.140Kการผลิตของผู้ผลิต11
9.760B-0.10%1.749Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
65.079B-3.58%1.961Mบริการทางด้านเทคโนโลยี40
6.729B-0.73%905.850Kการเงิน4
641.222M1.28%1.619Mแร่พลังงาน8
2.869B-0.07%647.085Kการค้าปลีก5
8.269B1.75%3.434Mบริการทางด้านเทคโนโลยี27
17.324B0.12%520.026Kการเงิน14
47.007B-1.84%1.202Mการเงิน55
42.428B-0.22%403.176Kอื่นๆ278
13.227B-0.84%2.901Mการเงิน3
382.288B-0.35%6.180Mการเงิน5
46.178B0.78%16.641Mการสื่อสาร3
425.487M0.37%1.302Mระบบขนส่ง2
1.617B0.76%389.203Kบริการการกระจายสินค้า3
86.073B1.08%522.592Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
21.612B0.54%839.787Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
56.404M2.41%9.960Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.239B-0.16%406.033Kอื่นๆ4
31.797B0.18%821.977Kบริการเชิงพาณิชย์53
379.119M-0.16%1.198Mการผลิตของผู้ผลิต7
157.352M-1.96%2.871Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.149B0.74%3.885Mบริการผู้บริโภค7
29.060B-1.51%3.796Mการเงิน4
9.500M11.11%215.412Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.233B-0.53%1.625Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
61.014B-1.85%5.688Mแร่พลังงาน81
9.212B-0.16%2.246Mแร่พลังงาน2
6.731B-1.55%1.099Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
17.522B-0.55%1.051Mบริการผู้บริโภค22
514.372B-1.57%7.503Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน336
69.665B-1.31%4.084Mระบบขนส่ง7
74.127B0.25%1.058Mบริการทางด้านเทคโนโลยี92
11.731B-1.16%1.838Mบริการเชิงพาณิชย์12
1.335B-1.66%874.749Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.053B0.55%1.590Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3.061B-0.49%766.719Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
113.747B-1.76%6.037Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน217
12.414B0.12%3.734Mการเงิน1
39.251M-23.53%21.699Mบริการผู้บริโภค1
15.046B0.09%45.400Kบริการผู้บริโภค4
21.813M-1.96%186.727Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.289B-0.76%7.382Mระบบขนส่ง1
40.632B0.21%5.773Mการเงิน28
123.867B-0.43%3.064Mการเงิน42
60.499M7.69%343.080Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
15.473B0.10%1.491Mการเงิน9
9.155B0.57%222.874Kบริการผู้บริโภค4
386.049M-1.14%262.407Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.388B0.03%511.867Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
12.217B-0.40%319.626Kการค้าปลีก20
10.103B1.52%872.678Kการสื่อสาร13
91.124B-2.04%7.977Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
1.160B0.31%2.331Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
88.125M-3.12%149.953Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
178.367M-1.81%392ระบบขนส่ง1
1.452B0.90%496.316Kการผลิตของผู้ผลิต4
27.941B0.75%523.100Kบริการการกระจายสินค้า22
15.868B1.75%827.924Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ