อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.670B-0.15%656.680Kบริการเชิงพาณิชย์8
1.485B1.80%428.050Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.085B-0.32%1.096Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
66.833M-0.58%10.150Kระบบขนส่ง1
14.003B-1.09%5.067Mระบบขนส่ง6
13.394B2.23%2.776Mสาธารณูปโภค6
6.446B0.89%9.457Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
112.245M0.27%56.715Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
6.205B0.67%320.944Kการค้าปลีก6
1.117B-2.43%96.464Kการผลิตของผู้ผลิต4
2.292B0.31%970.267Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.413B0.93%9.200Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
8.641B0.51%1.341Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
157.613B0.05%1.048Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
4.223B-0.93%3.529Mบริการผู้บริโภค4
7.182B-0.06%1.639Mการผลิตของผู้ผลิต5
271.416M-2.44%225.028Kบริการผู้บริโภค1
24.840B0.48%2.540Mบริการผู้บริโภค8
48.552M4.45%123.644Kการค้าปลีก2
7.602B-0.49%3.165Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
51.779M-4.39%569.946Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
803.104M0.34%402.111Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
16.862B0.91%1.259Mแร่พลังงาน32
370.084M-3.09%912.587Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.527B-2.35%258.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.490B-0.27%2.373Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
233.813M6.67%493สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
28.587B-1.45%6.956Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
452.784M0.11%353.934Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2.926B0.33%1.384Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
6.317B1.00%3.372Mการค้าปลีก2
53.170M-5.56%5.414Kการค้าปลีก1
59.038B-0.09%2.191Mสาธารณูปโภค13
478.138M0.73%703.769Kการผลิตของผู้ผลิต9
15.167M0.00%83.421Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
495.815M-0.68%75.749Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
28.419M-4.76%264.624Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.244B-3.13%116.397Kบริการการกระจายสินค้า2
4.852B-0.05%538.821Kการค้าปลีก2
4.638B-3.81%920.780Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.784B-0.35%1.789Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม30
6.485B0.45%6.238Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
13.188B0.51%1.371Mการเงิน23
56.648B-0.41%654.384Kการเงิน29
5.006B-1.12%3.397Mบริการการกระจายสินค้า6
128.521B0.17%1.524Mการค้าปลีก3
16.830M0.00%14.373Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.697B-0.46%2.259Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.583B2.27%685.419Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
170.354M0.59%40.180Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
131.024M0.00%44.626Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
286.890M0.76%47.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.852B0.47%283.899Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
1.846B1.07%269.651Kบริการผู้บริโภค5
6.328B0.72%939.510Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.415B1.30%779.883Kการผลิตของผู้ผลิต3
526.443M1.45%419.206Kการผลิตของผู้ผลิต10
12.226B0.56%1.258Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
31.205B-0.58%1.255Mบริการทางด้านเทคโนโลยี40
6.687B-0.92%948.548Kการเงิน4
705.556M-0.82%253.766Kแร่พลังงาน10
516.362M0.79%730.421Kการค้าปลีก3
4.497B-0.55%1.006Mบริการทางด้านเทคโนโลยี26
17.819B-1.55%597.675Kการเงิน14
49.833B0.51%3.671Mการเงิน53
40.641B-0.16%243.545Kอื่นๆ274
14.805B-0.47%3.345Mการเงิน3
407.769B2.02%8.870Mการเงิน4
53.777B0.13%21.053Mการสื่อสาร4
535.765M-0.13%123.156Kระบบขนส่ง2
—%บริการผู้บริโภค
1.488B-0.32%552.539Kบริการการกระจายสินค้า3
73.146B1.26%550.664Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
18.637B0.59%958.839Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
52.338M2.20%33.317Kการผลิตของผู้ผลิต1
941.131M-0.36%7.760Mอื่นๆ4
48.030B-0.33%1.595Mบริการเชิงพาณิชย์58
364.605M0.41%71.203Kการผลิตของผู้ผลิต7
109.529M-1.66%5.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.713B-0.10%149.516Kบริการผู้บริโภค8
34.260B0.64%7.341Mการเงิน4
13.533B0.09%1.698Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
68.136B-1.33%7.684Mแร่พลังงาน87
10.140B-0.60%5.205Mแร่พลังงาน2
7.584B-2.22%1.906Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
16.538B1.54%1.114Mบริการผู้บริโภค21
409.105B0.06%3.556Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน330
79.968B0.56%6.107Mระบบขนส่ง8
63.985B-0.44%1.503Mบริการทางด้านเทคโนโลยี84
9.894B0.80%972.606Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.674B-0.97%3.589Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.723B2.52%765.105Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
3.829B-0.40%331.917Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
112.273B-0.51%3.246Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน201
18.471B-0.77%3.203Mการเงิน1
23.331M0.00%201.136Kบริการผู้บริโภค1
13.208B1.44%69.846Kบริการผู้บริโภค4
3.771M-12.50%55.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
10.702B-0.90%9.930Mระบบขนส่ง1
49.866B-0.46%11.064Mการเงิน28
150.535B-0.57%3.592Mการเงิน43
57.707M-1.59%176.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
15.436B-0.03%3.216Mการเงิน9
6.389B0.24%379.894Kบริการผู้บริโภค4
154.003M-0.28%365.304Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.837B-4.65%578.879Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.508B0.24%566.827Kการค้าปลีก16
14.046B-0.76%2.813Mการสื่อสาร11
44.916B-0.60%7.677Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
1.010B-0.33%3.779Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
52.324M2.70%112.908Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
8.724M0.00%25.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
197.282M-6.06%130ระบบขนส่ง1
1.575B-1.97%1.658Mการผลิตของผู้ผลิต3
17.698B-1.02%442.810Kบริการการกระจายสินค้า17
2.500B-7.51%1.405Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ