อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.669B0.26%575.605Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.328B-0.12%426.906Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.592B0.20%1.028Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.170M0.00%31.614Kระบบขนส่ง1
15.349B-0.66%4.516Mระบบขนส่ง6
13.370B-1.03%1.263Mสาธารณูปโภค6
6.798B-0.02%6.723Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.668M-0.57%21.959Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.795B-0.98%176.974Kการค้าปลีก6
1.158B-0.45%117.524Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.275B0.35%940.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.911B-1.56%1.970Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.504B-0.00%950.597Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
145.252B0.22%828.086Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.566B-0.65%2.896Mบริการผู้บริโภค4
7.052B-1.50%1.901Mการผลิตของผู้ผลิต8
298.409M2.19%61.525Kบริการผู้บริโภค1
26.051B-0.62%2.259Mบริการผู้บริโภค8
89.049M4.73%437.388Kการค้าปลีก3
7.822B0.08%2.240Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
64.998M-3.19%66.541Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
721.833M1.67%412.986Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.129B-0.32%1.591Mแร่พลังงาน30
393.797M0.00%813.873Kบริการเชิงพาณิชย์2
79.159M-2.80%609.238Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.335B0.69%1.287Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
209.885M0.98%453สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.270B0.03%1.879Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
169.107M16.77%3.703Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.746B1.53%1.515Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.852B-1.70%2.500Mการค้าปลีก2
86.010M-9.09%46.129Kการค้าปลีก1
59.824B0.17%3.268Mสาธารณูปโภค12
457.995M-1.25%288.722Kการผลิตของผู้ผลิต8
11.375M-2.38%1.212Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.022B1.53%337.961Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
65.651M2.63%208.663Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.287B0.02%117.619Kบริการการกระจายสินค้า3
4.624B0.32%230.481Kการค้าปลีก2
4.000B-2.88%156.891Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.624B-0.81%904.600Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.800B-1.62%3.681Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.198B-0.42%902.973Kการเงิน24
55.367B-0.73%598.824Kการเงิน31
4.428B0.28%1.918Mบริการการกระจายสินค้า4
120.267B1.19%1.982Mการค้าปลีก3
40.342M-5.49%543.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.744B0.74%2.410Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.639B-0.49%162.982Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
161.135M1.36%24.474Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
86.013M-1.29%24.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M-6.67%5.000Kการค้าปลีก1
297.731M-0.54%43.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.390B0.60%316.938Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.848B0.80%141.959Kบริการผู้บริโภค5
6.207B-0.34%578.031Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.447B0.40%303.735Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.916B0.21%650.350Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.978B-0.47%5.424Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
33.510B-0.58%950.161Kบริการทางด้านเทคโนโลยี42
5.039B-0.04%567.834Kการเงิน3
618.339M-1.05%392.327Kแร่พลังงาน7
584.148M-7.24%4.843Mการค้าปลีก2
4.648B-0.31%596.414Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.203B-0.41%285.465Kการเงิน14
47.926B-0.82%1.636Mการเงิน52
40.604B-0.37%200.907Kอื่นๆ268
14.653B-0.81%4.627Mการเงิน4
385.713B-0.07%3.302Mการเงิน5
54.397B0.12%10.430Mการสื่อสาร3
166.632M-2.78%360.503Kระบบขนส่ง1
8.542M-7.69%3.608Mบริการผู้บริโภค1
1.518B-0.11%710.686Kบริการการกระจายสินค้า3
67.594B0.50%402.377Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.743B0.08%832.048Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
42.208M1.33%4.477Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.793B-0.65%1.559Mบริการเชิงพาณิชย์52
394.981M-1.07%61.909Kการผลิตของผู้ผลิต7
127.733M-3.86%36.424Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.951B0.18%221.118Kบริการผู้บริโภค7
37.324B-1.03%3.967Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.486B-0.35%2.034Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
76.923B-0.67%2.544Mแร่พลังงาน91
10.579B-0.21%441.826Kแร่พลังงาน2
8.596B-0.56%1.011Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.850B-1.49%459.061Kบริการผู้บริโภค23
5.623M0.00%400.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
432.179B-0.08%3.678Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน342
79.971B-0.80%3.921Mระบบขนส่ง6
37.424B-1.68%445.544Kบริการทางด้านเทคโนโลยี76
9.812B0.50%1.173Mบริการเชิงพาณิชย์12
1.724B-3.37%1.834Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.195B0.52%241.332Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.492B-1.17%250.334Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.785B0.69%1.875Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน208
18.054B-0.87%2.968Mการเงิน1
21.187M11.11%135.000Kบริการผู้บริโภค1
13.374B-0.17%23.052Kบริการผู้บริโภค4
10.956B-0.36%4.076Mระบบขนส่ง1
51.030B-0.98%7.435Mการเงิน26
147.133B-0.30%3.135Mการเงิน43
23.640B-1.21%1.008Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.311B-0.67%1.280Mการเงิน9
6.149B-0.81%210.548Kบริการผู้บริโภค4
113.731M-1.95%63.210Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.099B-1.71%295.879Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
7.726B-1.07%173.335Kการค้าปลีก15
13.735B-1.39%448.171Kการสื่อสาร15
48.727B1.43%17.609Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
179.719M1.65%115.241Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
71.617M5.77%80.490Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
193.464M-0.66%600ระบบขนส่ง1
1.556B0.59%1.908Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.286B-1.28%425.215Kบริการการกระจายสินค้า17
1.938B1.40%14.332Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ