อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.351B3.051.15%503.890Kบริการเชิงพาณิชย์14
1.052B0.001.15%282.565Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.427B2.262.17%667.651Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
58.673M2.534.64%10.289Kระบบขนส่ง1
15.405B4.100.11%4.293Mระบบขนส่ง6
13.450B7.660.04%1.182Mสาธารณูปโภค7
6.742B10.902.95%12.553Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.809M3.5311.40%22.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
5.590B4.110.85%221.991Kการค้าปลีก6
1.091B0.930.69%126.273Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.280B2.241.54%2.249Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.522B2.25-0.84%3.373Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
8.076B4.73-0.27%2.441Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
132.939B0.91-0.16%783.196Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
4.406B5.111.98%3.775Mบริการผู้บริโภค4
6.405B3.932.72%1.969Mการผลิตของผู้ผลิต5
305.242M10.42-2.13%88.634Kบริการผู้บริโภค1
25.773B4.920.73%4.995Mบริการผู้บริโภค8
72.712M0.00-0.90%1.047Mการค้าปลีก3
7.354B1.120.84%8.222Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
2.275M0.0016.67%41.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
659.793M0.00-0.74%287.498Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.981B7.101.14%1.662Mแร่พลังงาน29
373.744M6.44-0.19%618.681Kบริการเชิงพาณิชย์2
71.729M0.00-1.02%1.685Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
27.482B3.48-0.71%1.799Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
198.947M4.810.21%76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.630B0.610.60%2.392Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
172.577M0.002.70%1.234Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.476B0.081.74%2.545Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.598B7.310.37%3.155Mการค้าปลีก2
81.319M0.00-1.89%6.631Kการค้าปลีก1
57.206B4.611.18%1.753Mสาธารณูปโภค12
469.402M2.20-0.80%1.509Mการผลิตของผู้ผลิต8
16.250M0.00-13.33%1.552Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.881B1.381.21%382.122Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
63.073M0.00-8.11%300.480Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.149B3.16-1.93%139.155Kบริการการกระจายสินค้า3
4.274B3.780.88%579.695Kการค้าปลีก2
3.569B3.011.92%181.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.125B3.751.40%2.022Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
6.398B1.501.54%6.186Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
13.274B3.530.31%1.334Mการเงิน24
51.560B5.001.50%616.630Kการเงิน31
4.241B2.791.26%2.607Mบริการการกระจายสินค้า4
114.183B3.18-0.60%1.794Mการค้าปลีก3
35.465M0.0010.00%383.135Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.405B0.20-0.20%5.388Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.022B1.540.39%631.187Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
295.808M5.31-2.16%7.265Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
81.728M8.26-0.48%53.548Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
273.287M2.730.00%9.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
18.880B2.55-0.29%308.102Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.398B5.17-0.55%233.283Kบริการผู้บริโภค5
5.801B2.421.76%1.536Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.177B2.200.55%440.262Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.816B0.901.90%409.166Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.998B1.710.03%1.209Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
30.337B1.621.74%1.388Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
4.694B2.76-0.25%840.739Kการเงิน3
620.563M0.001.09%179.953Kแร่พลังงาน7
661.438M2.011.28%462.458Kการค้าปลีก2
3.769B1.043.52%549.481Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
17.076B2.910.57%223.800Kการเงิน13
44.730B4.443.21%2.294Mการเงิน54
39.890B3.610.51%297.512Kอื่นๆ271
14.533B2.480.70%3.522Mการเงิน5
367.442B6.231.21%5.278Mการเงิน4
51.921B4.55-0.62%12.032Mการสื่อสาร3
157.374M0.000.00%209.798Kระบบขนส่ง1
7.885M0.008.33%191.000Kบริการผู้บริโภค1
1.501B4.991.78%728.396Kบริการการกระจายสินค้า3
64.593B1.20-0.50%417.656Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
16.782B3.22-0.69%783.647Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.394M6.290.00%7.876Kการผลิตของผู้ผลิต1
42.800B2.221.50%1.960Mบริการเชิงพาณิชย์50
370.195M0.001.52%24.601Kการผลิตของผู้ผลิต7
134.212M0.001.15%6.618Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.452B2.72-0.60%93.042Kบริการผู้บริโภค6
37.854B5.280.71%1.608Mการเงิน3
3.979M0.000.00%20.934Kการผลิตของผู้ผลิต1
12.979B4.48-1.64%2.430Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
71.903B3.310.97%3.490Mแร่พลังงาน86
10.288B4.24-1.28%644.240Kแร่พลังงาน2
8.170B1.740.65%1.246Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.546B2.651.37%511.917Kบริการผู้บริโภค23
6.427M0.000.00%407.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
401.375B6.251.71%5.155Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน338
78.077B3.86-1.49%4.886Mระบบขนส่ง6
34.182B0.560.62%1.299Mบริการทางด้านเทคโนโลยี74
9.199B2.541.56%508.052Kบริการเชิงพาณิชย์11
1.406B0.186.20%2.534Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
677.641M0.002.00%66.171Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
4.067B1.041.72%295.421Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
87.040B0.96-1.57%3.162Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน211
16.505B5.142.94%4.550Mการเงิน1
19.069M0.00-18.18%461.830Kบริการผู้บริโภค1
11.932B1.633.14%238.068Kบริการผู้บริโภค4
10.861B5.68-1.80%6.148Mระบบขนส่ง1
49.510B4.42-0.94%9.052Mการเงิน26
143.163B5.22-1.92%4.292Mการเงิน41
22.004B1.65-0.61%1.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.115B4.754.16%4.432Mการเงิน9
5.672B2.771.56%428.495Kบริการผู้บริโภค4
123.501M0.002.48%44.296Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.446B0.612.37%609.711Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.235B4.081.18%803.645Kการค้าปลีก15
12.725B1.230.19%632.951Kการสื่อสาร14
43.889B3.472.48%10.085Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
176.176M0.00-1.46%152.727Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
72.209M7.690.00%342.033Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.314M0.000.00%5.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
190.918M1.311.67%6.063Kระบบขนส่ง1
1.503B1.830.85%1.513Mการผลิตของผู้ผลิต3
16.835B2.531.60%695.808Kบริการการกระจายสินค้า15
1.820B0.003.67%15.715Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ