อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.406B3.07-1.06%757.333Kบริการเชิงพาณิชย์14
1.048B0.00-1.39%351.218Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.513B2.26-0.71%742.102Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
58.673M2.65-3.21%1.265Kระบบขนส่ง1
15.460B4.11-0.26%5.292Mระบบขนส่ง6
13.356B7.72-0.33%1.410Mสาธารณูปโภค7
6.596B11.480.44%8.187Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
136.396M3.908.84%19.788Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
5.543B4.180.24%612.812Kการค้าปลีก6
1.070B0.96-0.27%142.829Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.288B2.270.24%2.492Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.500B2.23-0.38%2.521Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
8.047B4.73-0.45%1.425Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
132.668B0.91-1.01%885.793Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
4.419B5.20-0.07%2.552Mบริการผู้บริโภค4
6.415B4.00-0.04%2.381Mการผลิตของผู้ผลิต5
321.580M9.74-1.40%147.476Kบริการผู้บริโภค1
25.727B4.96-0.34%2.140Mบริการผู้บริโภค8
76.010M0.00-0.60%1.614Mการค้าปลีก3
7.262B1.140.17%2.377Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
2.275M0.0016.67%41.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
666.940M0.000.13%223.605Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.822B7.220.07%1.342Mแร่พลังงาน29
381.886M6.33-2.89%417.244Kบริการเชิงพาณิชย์2
70.308M0.002.71%441.914Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
27.503B3.460.06%1.842Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
198.947M4.810.21%76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.401B0.620.41%2.073Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
154.850M0.008.21%1.189Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.493B0.08-1.15%1.086Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.739B7.16-0.87%2.782Mการค้าปลีก2
82.882M0.00-1.89%6.631Kการค้าปลีก1
57.383B4.60-1.90%2.164Mสาธารณูปโภค12
469.128M2.140.22%550.002Kการผลิตของผู้ผลิต8
15.438M0.0011.11%284.129Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.846B1.442.37%284.365Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
57.106M0.008.82%197.520Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.094B3.256.68%355.175Kบริการการกระจายสินค้า3
4.298B3.80-0.39%249.719Kการค้าปลีก2
3.561B3.07-1.23%375.208Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
31.763B3.840.32%1.946Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
6.479B1.50-1.36%12.234Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
11.266B4.200.33%968.447Kการเงิน25
52.101B5.02-0.92%702.857Kการเงิน31
4.244B2.790.03%2.271Mบริการการกระจายสินค้า4
114.308B3.16-0.72%4.719Mการค้าปลีก3
35.909M0.000.00%273.936Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.159B0.210.49%2.216Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.026B1.560.40%688.472Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
295.808M5.31-1.56%24.018Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
82.129M8.10-0.49%209.066Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
277.071M2.69-0.00%14.173Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
18.686B2.57-0.18%297.447Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.401B4.300.85%158.342Kบริการผู้บริโภค5
5.861B2.44-3.32%2.128Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.183B2.21-0.43%251.836Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.853B0.91-0.74%372.668Kการผลิตของผู้ผลิต14
13.003B1.71-1.03%1.285Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
30.702B1.65-0.86%1.158Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
4.626B2.800.32%686.681Kการเงิน3
603.392M0.00-0.50%235.739Kแร่พลังงาน7
669.894M2.01-1.12%318.234Kการค้าปลีก2
3.829B1.06-2.16%738.014Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
17.171B2.91-0.58%459.838Kการเงิน13
44.676B4.59-0.66%3.564Mการเงิน53
39.773B3.64-0.08%189.736Kอื่นๆ269
14.468B2.50-0.23%7.019Mการเงิน5
367.497B6.29-1.04%5.304Mการเงิน4
52.244B4.49-1.95%21.416Mการสื่อสาร3
157.374M0.003.03%573.025Kระบบขนส่ง1
9.199M0.000.00%844.479Kบริการผู้บริโภค1
1.530B4.98-2.21%644.314Kบริการการกระจายสินค้า3
64.271B1.19-0.11%455.154Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
16.819B3.18-0.59%1.302Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.057M6.341.45%21.924Kการผลิตของผู้ผลิต1
43.453B2.21-1.11%2.554Mบริการเชิงพาณิชย์50
352.015M0.004.77%33.444Kการผลิตของผู้ผลิต7
135.755M0.00-1.14%7.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.482B2.68-0.30%84.941Kบริการผู้บริโภค6
37.482B5.36-0.44%4.511Mการเงิน3
3.979M0.000.00%25.788Kการผลิตของผู้ผลิต1
12.814B4.47-0.81%1.893Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
71.551B3.36-0.33%3.515Mแร่พลังงาน86
10.363B3.98-0.82%1.416Mแร่พลังงาน2
8.017B1.78-0.39%763.838Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.657B2.67-2.52%1.010Mบริการผู้บริโภค23
5.623M0.000.00%407.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
399.390B6.39-0.02%3.214Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน339
77.170B3.82-0.43%3.213Mระบบขนส่ง6
34.957B0.56-1.08%728.970Kบริการทางด้านเทคโนโลยี73
9.292B2.55-1.03%565.074Kบริการเชิงพาณิชย์11
1.533B0.17-5.99%2.360Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
657.911M0.000.96%173.179Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
4.069B1.06-0.67%200.597Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
85.528B0.950.66%3.177Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน215
16.256B5.37-0.32%3.732Mการเงิน1
19.069M0.00-18.18%461.830Kบริการผู้บริโภค1
11.704B1.681.87%94.718Kบริการผู้บริโภค4
10.826B5.61-1.25%8.346Mระบบขนส่ง1
50.348B4.29-1.30%9.460Mการเงิน26
144.911B5.06-1.06%3.602Mการเงิน41
21.320B1.691.62%1.903Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.159B4.84-1.61%3.266Mการเงิน9
5.700B2.80-0.82%517.165Kบริการผู้บริโภค4
122.239M0.000.72%49.637Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.617B0.57-3.05%860.957Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.211B4.13-0.12%288.382Kการค้าปลีก15
12.902B1.21-1.29%807.217Kการสื่อสาร14
43.631B3.560.56%10.290Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
171.099M0.00-4.68%231.465Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
76.375M7.270.00%35.717Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.314M0.000.00%5.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
190.918M1.33-1.96%10.582Kระบบขนส่ง1
1.539B1.80-1.40%1.871Mการผลิตของผู้ผลิต3
17.041B2.54-0.45%551.926Kบริการการกระจายสินค้า16
1.821B0.00-0.06%28.176Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ