อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
3.906B-4.34%1.722Mบริการเชิงพาณิชย์9
709.133M3.97%860.919Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
6.257B2.65%2.215Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
45.073M10.48%600ระบบขนส่ง1
6.996B-4.14%11.851Mระบบขนส่ง6
11.213B-0.05%2.857Mสาธารณูปโภค6
4.249B-3.68%15.888Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
55.928M1.74%8.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.080B-5.68%845.151Kการค้าปลีก6
657.978M-0.21%167.142Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.322B3.86%893.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7.544B-3.95%4.604Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.692B-3.57%2.715Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
143.756B0.23%1.434Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.345B-3.21%5.280Mบริการผู้บริโภค4
4.288B-5.85%3.311Mการผลิตของผู้ผลิต5
112.173M-1.82%296.512Kบริการผู้บริโภค1
14.991B-1.90%7.035Mบริการผู้บริโภค8
122.472M-3.54%961.834Kการค้าปลีก2
5.705B-3.06%4.848Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
21.312M-0.74%489.701Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
260.226M-3.27%556.317Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
12.560B0.56%2.355Mแร่พลังงาน29
83.620M-5.32%987.389Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.060B-3.04%564.004Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
17.946B-1.96%3.831Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
151.776M-2.34%226สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
25.313B-1.03%4.041Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
168.502M-1.33%195.684Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
3.346B2.75%2.619Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
3.828B-6.94%4.592Mการค้าปลีก2
46.915M0.00%21.000Kการค้าปลีก1
44.944B1.03%3.914Mสาธารณูปโภค12
331.998M-6.02%372.260Kการผลิตของผู้ผลิต10
5.189M0.00%201.951Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
255.753M-0.94%73.403Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
17.904M-4.76%77.746Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
957.157M-2.37%110.071Kบริการการกระจายสินค้า1
3.612B2.26%1.272Mการค้าปลีก3
3.396B-0.82%326.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
18.621B-1.92%2.768Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม30
5.417B-3.16%4.518Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
5.702B-3.55%2.533Mการเงิน24
35.204B-0.96%1.318Mการเงิน29
4.038B-2.84%4.450Mบริการการกระจายสินค้า6
106.894B0.21%8.579Mการค้าปลีก3
13.519M-2.04%27.494Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.717B-0.18%2.544Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.332B-2.82%558.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
141.757M-4.27%23.836Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
52.645M0.63%62.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
27.502M-9.52%12.580Kการค้าปลีก1
183.037M-3.49%61.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
15.317B-3.91%629.524Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
1.112B2.34%247.170Kบริการผู้บริโภค5
4.254B-3.74%2.005Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
3.865B1.54%1.021Mการผลิตของผู้ผลิต3
358.838M3.04%1.020Mการผลิตของผู้ผลิต9
9.642B-2.87%3.248Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
19.955B-2.42%2.711Mบริการทางด้านเทคโนโลยี40
4.432B-4.51%1.460Mการเงิน4
488.684M0.72%252.080Kแร่พลังงาน11
556.178M-1.93%878.729Kการค้าปลีก3
2.736B-3.50%1.262Mบริการทางด้านเทคโนโลยี23
16.936B-3.42%809.358Kการเงิน11
33.249B-4.22%3.570Mการเงิน52
31.958B-1.53%434.041Kอื่นๆ273
10.547B-3.99%9.786Mการเงิน3
270.514B-4.51%11.987Mการเงิน5
46.135B-1.28%41.869Mการสื่อสาร4
374.883M-0.57%200.622Kระบบขนส่ง2
1.415B-1.05%1.304Mบริการการกระจายสินค้า3
71.016B-1.04%1.282Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
14.075B-5.50%2.743Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
36.524M-4.32%2.900Kการผลิตของผู้ผลิต1
647.533M3.53%3.079Mอื่นๆ4
36.952B-1.05%5.191Mบริการเชิงพาณิชย์54
187.315M2.58%186.836Kการผลิตของผู้ผลิต6
39.801M0.78%115.569Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.841B1.63%706.228Kบริการผู้บริโภค8
28.971B-4.02%5.620Mการเงิน4
12.401B-1.24%3.232Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
39.138B0.77%8.504Mแร่พลังงาน80
6.983B-0.79%1.241Mแร่พลังงาน2
3.768B-6.02%2.653Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
6.429B11.91%5.010Mบริการผู้บริโภค20
334.341B-1.14%5.478Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน324
56.847B-4.22%10.363Mระบบขนส่ง8
41.850B-2.95%2.310Mบริการทางด้านเทคโนโลยี81
6.430B-3.63%1.696Mบริการเชิงพาณิชย์13
1.090B-4.06%6.709Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.423B-1.57%1.779Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3.055B-0.62%386.432Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
72.283B0.93%3.249Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน198
11.590B-4.97%6.587Mการเงิน1
19.089M50.00%117.500Kบริการผู้บริโภค1
3.304B-5.40%474.949Kบริการผู้บริโภค3
3.631M0.00%5.195Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
8.699B4.21%16.045Mระบบขนส่ง1
28.546B-1.77%16.419Mการเงิน31
93.919B-2.98%6.535Mการเงิน43
31.646M-11.76%172.738Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8.354B-1.72%4.336Mการเงิน8
5.098B1.89%515.583Kบริการผู้บริโภค4
97.601M2.03%104.316Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.309B2.16%362.972Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.708B2.75%665.625Kการค้าปลีก16
12.804B-2.60%1.067Mการสื่อสาร11
39.051B-2.75%11.643Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
575.304M-1.08%3.886Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
33.047M0.00%137.717Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6.107M-29.29%26.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
194.100M-4.92%20.000Kระบบขนส่ง1
1.202B-6.27%2.345Mการผลิตของผู้ผลิต3
11.998B-2.09%856.922Kบริการการกระจายสินค้า17
2.172B-2.89%94.779Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ