อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
30.880B0.980.04%761.651Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ29
2.787B4.580.46%303.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
570.948M0.850.72%152.919Kในทางอุตสาหกรรม7
3.180B1.542.27%2.220Mวัสดุพื้นฐาน13
29.058M-8.33%190.000Kในทางอุตสาหกรรม1
13.846B3.800.34%2.838Mในทางอุตสาหกรรม5
28.706B3.881.62%2.368Mในทางอุตสาหกรรม2
6.389B10.732.23%7.755Mวัสดุพื้นฐาน4
66.342M6.38-1.23%23.121Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
5.393B4.00-0.23%262.495Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2.537B2.48-0.27%80.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
280.587M4.87-1.40%64.205Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4.825B4.720.51%281.639Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4.877B2.920.24%373.574Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
406.746B6.011.20%4.519Mไฟแนนซ์11
4.886B1.21%1.051Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ56
106.084M-0.55%292.237Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
6.226B5.340.90%2.736Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
23.602B1.840.67%977.500Kในทางอุตสาหกรรม54
13.158M3.80-5.34%1.172Mในทางอุตสาหกรรม2
44.983B3.32-0.04%2.122Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
778.085M4.170.69%204.888Kไฟแนนซ์4
17.873B3.840.82%1.071Mพลังงาน37
252.359M3.26-1.55%12.833Kในทางอุตสาหกรรม2
27.633B8.470.59%636.700Kไฟแนนซ์1
11.628B2.390.89%887.161Kวัสดุพื้นฐาน12
96.042M0.66%135.052Kเทคโนโลยี6
3.624B4.950.40%400.632Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.416B1.380.30%488.256Kเทคโนโลยี6
22.228B3.72-0.52%1.310Mในทางอุตสาหกรรม22
22.228B3.792.60%2.110Mวัสดุพื้นฐาน10
13.766B1.670.58%1.707Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
3.433B3.68-0.19%600.824Kไฟแนนซ์12
21.592B1.51-1.02%92.158Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
3.726B4.291.85%498.633Kไฟแนนซ์7
55.068B5.880.92%1.558Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
60.129M10.100.00%8.758Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
11.819B2.160.91%1.482Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.090B2.372.52%3.828Mวัสดุพื้นฐาน1
42.451B4.430.47%424.916Kไฟแนนซ์4
59.223M5.99-2.00%8.967Kไฟแนนซ์2
3.363M0.00%2.000Kในทางอุตสาหกรรม1
5.005B3.480.76%388.204Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
47.744B3.250.94%2.451Mสาธารณูปโภค24
161.822M1.080.43%284.220Kในทางอุตสาหกรรม7
719.042M2.122.72%266.348Kเทคโนโลยี4
8.513B2.06-0.67%692.716Kในทางอุตสาหกรรม11
562.744M0.221.34%112.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
11.240B1.720.75%2.114Mในทางอุตสาหกรรม14
17.199B2.570.61%242.867Kไฟแนนซ์7
9.986B2.670.52%1.320Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
20.678B0.761.42%1.130Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
66.235B2.040.47%1.569Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
508.741M4.000.09%33.653Kวัสดุพื้นฐาน4
89.098B0.773.72%3.916Mวัสดุพื้นฐาน126
16.399B3.610.30%3.216Mในทางอุตสาหกรรม6
34.667B2.690.67%510.036Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
92.949M-7.35%11.909Mในทางอุตสาหกรรม1
6.318B2.390.13%1.032Mในทางอุตสาหกรรม5
45.603B3.820.60%2.392Mในทางอุตสาหกรรม5
60.634M0.87%7.982Kไฟแนนซ์1
535.609M7.760.75%181.514Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
433.331M5.550.07%183.855Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
198.731M2.87-1.02%48.791Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
151.350M7.283.98%10.380Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
653.970M0.38-1.14%383.963Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
276.973M1.25-0.27%166.793Kเทคโนโลยี2
18.551B1.580.70%939.235Kเทคโนโลยี36
292.639M1.472.70%1.132Mสาธารณูปโภค2
78.633M5.94%516.991Kในทางอุตสาหกรรม2
798.742M0.724.63%607.016Kในทางอุตสาหกรรม8
409.322B3.780.03%3.047Mวัสดุพื้นฐาน231
14.464B-1.00%4.787Mพลังงาน3
63.711B3.640.58%11.500Mบริการโทรคมนาคม17
19.656B1.480.11%470.042Kเทคโนโลยี30
10.707B3.680.62%311.593Kไฟแนนซ์9
37.562B5.241.31%2.011Mไฟแนนซ์48
29.166B3.700.25%321.254Kไฟแนนซ์65
12.511B3.210.87%198.847Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
17.577B3.801.39%4.645Mไฟแนนซ์4
25.510B1.45-0.20%180.962Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ19
5.739B2.871.09%1.348Mวัสดุพื้นฐาน11
4.535B2.451.15%1.156Mไฟแนนซ์4
20.963B5.101.46%884.030Kสาธารณูปโภค3
12.778B3.631.57%1.379Mสาธารณูปโภค1
7.578B4.490.38%1.168Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
46.116B1.170.55%2.390Mวัสดุพื้นฐาน3
133.926M-19.63%3.700Mพลังงาน2
51.822B2.82-0.42%3.769Mพลังงาน87
13.307B3.511.17%1.401Mพลังงาน3
6.842B1.551.00%798.937Kพลังงาน4
1.847B4.22-1.07%347.063Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
4.131B4.181.94%4.289Mวัสดุพื้นฐาน2
1.384M20.00%75.000Kวัสดุพื้นฐาน1
224.769M4.290.62%70.608Kในทางอุตสาหกรรม2
1.244B5.73-1.74%276.808Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
4.597B3.140.58%400.108Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
107.107B0.810.10%663.549Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
3.708B1.721.73%2.500Mวัสดุพื้นฐาน35
4.959B2.310.21%380.767Kในทางอุตสาหกรรม8
53.317B4.070.53%2.702Mไฟแนนซ์4
13.897B3.620.83%1.828Mไฟแนนซ์21
99.584M-1.69%435.500Kไฟแนนซ์2
346.217M3.18-1.19%116.143Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
69.039M4.94%113.116Kพลังงาน1
77.268M1.52%98.900Kพลังงาน4
—%ไฟแนนซ์
4.252B2.85-0.08%560.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
197.720M-1.41%61.159Kเทคโนโลยี4
1.380B1.514.03%5.283Mในทางอุตสาหกรรม1
33.570B0.490.82%505.070Kเทคโนโลยี98
98.383M1.76%185.557Kวัสดุพื้นฐาน3
10.819B2.562.54%1.676Mวัสดุพื้นฐาน96
41.941B2.211.04%8.872Mวัสดุพื้นฐาน34
55.007M4.90-4.20%81.092Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
40.548M8.990.00%82.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
8.628M10.81%293.471Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1.027B0.04%1.299Mพลังงาน26
69.507M0.00%719.323Kสาธารณูปโภค2
2.556B0.67-0.03%778.136Kบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ