อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
24.426B1.250.67%834.067Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ29
2.624B4.870.07%673.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
427.263M0.81-1.31%150.525Kในทางอุตสาหกรรม7
3.311B1.48-1.14%2.438Mวัสดุพื้นฐาน13
42.376M0.00%2.000Kในทางอุตสาหกรรม1
13.207B4.06-0.76%5.357Mในทางอุตสาหกรรม5
25.445B4.331.02%3.414Mในทางอุตสาหกรรม2
7.489B9.15-0.42%9.014Mวัสดุพื้นฐาน4
356.122M3.45-0.11%41.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.153B4.19-0.25%281.557Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
3.372B3.20-0.70%156.731Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
257.355M5.310.73%12.577Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
3.585B6.360.39%331.245Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4.229B2.62-0.43%716.055Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
370.599B6.67-0.16%4.352Mไฟแนนซ์10
3.777B-0.44%1.775Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ57
117.363M-0.86%101.711Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.992B6.80-1.38%3.906Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
21.541B2.040.15%824.612Kในทางอุตสาหกรรม53
132.508M3.418.52%7.650Kในทางอุตสาหกรรม2
40.450B3.680.26%2.810Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
708.860M4.581.39%195.756Kไฟแนนซ์4
20.199B3.33-0.80%2.419Mพลังงาน35
242.140M3.400.70%22.266Kในทางอุตสาหกรรม2
34.063B7.08-0.42%460.492Kไฟแนนซ์2
10.232B2.61-0.68%624.463Kวัสดุพื้นฐาน12
337.346M-0.06%434.750Kเทคโนโลยี9
3.056B5.870.66%317.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.607B2.020.57%225.597Kเทคโนโลยี7
25.991B3.150.29%601.245Kในทางอุตสาหกรรม22
20.744B4.111.04%2.636Mวัสดุพื้นฐาน9
13.743B2.001.19%3.479Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.511B4.49-0.35%557.580Kไฟแนนซ์11
20.788B1.58-0.93%69.681Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2.691B5.78-2.17%2.874Mไฟแนนซ์7
50.476B6.49-3.11%4.523Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
73.716M8.240.39%17.782Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
10.966B2.33-0.90%3.484Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.184B3.36-0.63%4.019Mวัสดุพื้นฐาน1
42.319B4.13-0.50%796.090Kไฟแนนซ์4
46.983M7.550.00%66.365Kไฟแนนซ์1
4.379B4.041.28%327.880Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
43.807B3.57-1.03%3.463Mสาธารณูปโภค23
175.055M0.99-0.29%106.634Kในทางอุตสาหกรรม7
635.828M2.380.98%700.821Kเทคโนโลยี5
7.023B2.50-0.20%779.375Kในทางอุตสาหกรรม11
668.546M0.181.52%120.223Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
9.768B1.86-0.11%2.765Mในทางอุตสาหกรรม13
13.644B3.14-0.74%402.951Kไฟแนนซ์6
10.601B2.481.17%707.971Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร30
18.634B0.690.36%2.655Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
58.102B2.320.25%3.686Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
474.705M3.31-0.10%64.875Kวัสดุพื้นฐาน3
71.331B0.870.16%2.293Mวัสดุพื้นฐาน134
13.726B4.311.02%7.445Mในทางอุตสาหกรรม6
35.899B2.94-0.67%919.877Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
42.374M0.00%104.842Kในทางอุตสาหกรรม1
6.380B2.37-1.55%1.014Mในทางอุตสาหกรรม5
39.431B4.261.74%4.856Mในทางอุตสาหกรรม5
43.850M10.91%5.000Kไฟแนนซ์1
496.974M8.61-0.78%74.577Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
443.975M5.42-2.95%691.272Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
91.210M6.253.12%34.225Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
144.365M7.63-2.92%28.186Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
64.671M3.830.90%26.588Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
226.092M1.53-4.18%273.180Kเทคโนโลยี2
17.406B1.68-1.28%1.205Mเทคโนโลยี36
273.675M1.570.00%64.386Kสาธารณูปโภค2
60.309M3.71%218.525Kในทางอุตสาหกรรม2
857.837M0.670.23%127.808Kในทางอุตสาหกรรม8
377.287B4.110.88%5.268Mวัสดุพื้นฐาน228
14.479B-1.30%4.815Mพลังงาน3
58.003B4.000.58%19.188Mบริการโทรคมนาคม18
18.251B2.000.04%567.854Kเทคโนโลยี32
9.738B4.110.31%266.966Kไฟแนนซ์8
34.980B5.570.15%3.352Mไฟแนนซ์46
25.980B4.020.10%226.427Kไฟแนนซ์66
12.239B2.950.34%339.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
14.185B4.713.56%7.805Mไฟแนนซ์4
22.735B1.62-0.98%592.726Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
5.234B2.87-0.61%833.316Kวัสดุพื้นฐาน10
4.309B2.580.30%1.294Mไฟแนนซ์5
20.942B5.150.45%1.912Mสาธารณูปโภค3
11.882B4.462.09%3.570Mสาธารณูปโภค1
6.108B5.57-0.13%956.186Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
37.496B2.96-0.24%3.622Mวัสดุพื้นฐาน3
105.185M0.00%5.672Mพลังงาน1
55.175B2.65-1.03%3.739Mพลังงาน93
14.016B3.14-0.46%1.627Mพลังงาน3
6.655B1.59-1.19%1.260Mพลังงาน4
923.962M3.43-3.94%682.161Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
3.657B4.730.77%11.481Mวัสดุพื้นฐาน2
138.968M0.00%1.384Mวัสดุพื้นฐาน2
284.988M3.380.13%89.889Kในทางอุตสาหกรรม2
1.097B6.50-0.28%711.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
5.721B3.31-0.57%1.910Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
92.381B0.94-0.51%828.442Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ24
3.010B2.1212.19%13.597Mวัสดุพื้นฐาน38
4.939B2.340.09%669.146Kในทางอุตสาหกรรม8
52.705B4.73-0.73%6.382Mไฟแนนซ์4
12.398B4.39-0.23%1.116Mไฟแนนซ์25
101.264M3.322.49%24.564Kไฟแนนซ์2
406.624M2.71-1.50%163.565Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
63.582M0.00%112.622Kพลังงาน2
76.311M-0.93%33.189Kพลังงาน4
4.363B3.993.31%359.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
208.793M0.62%42.617Kเทคโนโลยี5
785.857M2.65-2.21%472.762Kในทางอุตสาหกรรม1
28.936B0.830.45%759.572Kเทคโนโลยี97
67.398M10.06%786.291Kวัสดุพื้นฐาน3
10.613B2.610.19%2.135Mวัสดุพื้นฐาน99
35.146B2.640.95%6.544Mวัสดุพื้นฐาน32
59.587M4.48-1.58%11.046Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
52.867M6.890.97%75.383Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
300.606M2.44-0.14%166.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.156B-0.90%1.257Mพลังงาน26
43.812M-0.72%314.626Kสาธารณูปโภค2
2.952B1.29-0.16%198.115Kบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ