ตลาดหุ้นออสเตรเลีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
1.050B2.50-1.43%427.129Kบริการเชิงพาณิชย์3
384.666M-0.49%215.176Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
6.634B3.17-1.69%1.543Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
288.191M16.07-1.37%9.307Kระบบขนส่ง3
14.783B0.27%5.419Mระบบขนส่ง5
13.163B3.32-0.01%644.215Kสาธารณูปโภค7
4.693B6.461.26%6.720Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
167.891M8.750.34%4.149Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
5.559B3.530.56%341.053Kการค้าปลีก6
3.569B1.970.13%277.629Kการผลิตของผู้ผลิต6
236.437M-4.55%2.479Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
11.651B2.030.27%1.171Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
153.102B1.03-0.62%551.145Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
5.134B5.630.54%4.517Mบริการผู้บริโภค5
4.831B5.74-0.87%2.996Mการผลิตของผู้ผลิต3
635.242M1.900.00%3.567Kบริการผู้บริโภค2
31.196B2.18-0.02%1.274Mบริการผู้บริโภค7
16.253B3.46-1.06%11.609Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
244.809M1.15-0.17%64.951Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.397B0.000.80%2.213Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
39.737B7.52-1.90%4.503Mแร่พลังงาน27
358.947M6.99-3.81%400.050Kบริการเชิงพาณิชย์1
89.823M0.29%8.061Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
121.114M-3.07%438.272Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
25.926B3.59-0.51%1.133Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
243.135M5.04-1.34%1.847Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.410B4.010.40%1.854Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
471.271M4.350.00%386.494Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
5.483B0.031.20%1.750Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
5.972B8.370.77%2.157Mการค้าปลีก2
166.373M-4.16%11.058Kการค้าปลีก1
284.583M10.13-3.08%362.895Kการค้าปลีก1
40.885B3.902.14%1.454Mสาธารณูปโภค14
2.784B0.80-3.16%1.630Mการผลิตของผู้ผลิต16
8.628M14.29%79.657Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
551.360M0.211.89%315.691Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
668.182M-2.05%63.854Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
67.343M4.141.55%5.751Kบริการการกระจายสินค้า5
6.927B6.390.30%404.906Kการค้าปลีก2
3.300B1.30-1.81%212.852Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
16.808B3.55-0.42%1.798Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
24.512B2.560.01%4.120Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
11.000B4.43-1.20%996.646Kการเงิน31
72.797B3.790.16%411.905Kการเงิน34
39.081M0.00%181.695Kบริการเชิงพาณิชย์1
4.323B4.80-0.04%3.628Mบริการการกระจายสินค้า2
64.190B3.050.52%1.451Mการค้าปลีก2
21.946M0.15%97.225Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
7.800B0.430.12%898.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
144.477M0.99-0.25%352.948Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
409.118M3.15-0.51%43.775Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
13.309B5.30-1.95%2.207Mสาธารณูปโภค1
650.559M7.58-2.78%75.571Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
222.930M5.32-0.42%4.874Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
18.041B1.58-0.07%402.905Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
1.465B3.81-1.10%91.072Kบริการผู้บริโภค4
209.796M5.87-2.84%118.976Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
961.395M0.700.48%699.782Kการผลิตของผู้ผลิต13
6.690B2.390.64%977.633Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
80.872B0.48-0.65%335.770Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
9.579B2.550.80%2.291Mการเงิน4
3.733B1.290.92%6.005Mแร่พลังงาน41
603.662M0.41%1.165Mการค้าปลีก7
39.992B1.47-0.17%465.851Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
14.434B3.52-0.58%280.498Kการเงิน10
37.218B5.12-0.35%1.387Mการเงิน42
42.462B4.59-0.11%361.463Kอื่นๆ323
13.129B4.00-1.33%6.037Mการเงิน3
444.358B4.65-0.17%3.570Mการเงิน8
12.867B4.790.02%381.227Kการสื่อสาร4
835.652M2.59-0.75%284.534Kระบบขนส่ง4
370.633M2.941.67%159.657Kบริการการกระจายสินค้า4
89.724B1.10-0.92%1.014Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
20.836B3.68-0.32%985.887Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
8.326B2.872.69%1.876Mการผลิตของผู้ผลิต2
557.555M2.64-0.01%180.459Kอื่นๆ3
20.584B2.69-0.67%737.239Kบริการเชิงพาณิชย์55
4.054B2.45-1.51%343.436Kการผลิตของผู้ผลิต5
1.155B4.760.00%306.452Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
13.961B0.010.59%3.409Mบริการผู้บริโภค9
18.300B3.470.22%2.899Mการเงิน3
5.021M0.00%7.124Kการผลิตของผู้ผลิต1
99.648B6.752.23%6.473Mแร่พลังงาน40
10.898B7.83-0.34%906.649Kแร่พลังงาน2
8.314B3.160.38%1.058Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
18.704B0.89-0.62%734.198Kบริการผู้บริโภค19
13.594M0.00%16.655Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
297.749B6.171.60%6.344Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน320
70.501B3.33-1.12%3.520Mระบบขนส่ง9
57.866B0.57-0.22%666.627Kบริการทางด้านเทคโนโลยี117
3.525B2.05-1.67%584.581Kบริการเชิงพาณิชย์11
1.465B-1.43%532.561Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
4.228B0.40-1.13%2.592Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
2.533B1.34-0.27%234.995Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
94.184B1.35-0.71%3.571Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน362
30.793B2.41-0.05%4.086Mการเงิน2
46.155M5.26%1.110Mบริการผู้บริโภค1
32.799B1.070.58%47.903Kบริการผู้บริโภค3
6.920B8.07-2.66%7.281Mระบบขนส่ง1
17.919B1.870.99%185.206Kการเงิน21
139.512B4.610.76%4.297Mการเงิน44
737.346M5.47-3.48%227.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
10.928B5.590.21%1.779Mการเงิน6
7.702B3.400.92%534.053Kบริการผู้บริโภค6
2.473B-0.19%3.724Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
6.370B0.360.16%72.353Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
959.370M8.891.48%765.441Kการเงิน1
78.418B3.780.14%1.021Mการค้าปลีก18
48.224B3.950.13%15.194Mการสื่อสาร7
319.332B9.553.07%10.182Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน34
212.277M-6.25%17.728Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
80.154M8.741.72%20.255Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
721.049M7.041.01%389.897Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
480.372M4.72-0.60%66.793Kระบบขนส่ง2
1.069B2.82-0.34%247.925Kการผลิตของผู้ผลิต3
29.238B3.01-0.13%297.852Kบริการการกระจายสินค้า30
10.828B3.01-0.11%489.315Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม