อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.686B0.03%465.835Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.356B-4.06%904.878Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.351B0.80%1.104Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
59.839M3.90%124.561Kระบบขนส่ง1
15.324B0.96%6.522Mระบบขนส่ง6
13.348B1.01%1.284Mสาธารณูปโภค7
6.683B-0.02%11.928Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
134.037M-1.04%34.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.914B-1.40%341.656Kการค้าปลีก6
1.160B-1.40%66.121Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.264B0.14%775.529Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.835B1.04%3.023Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.540B0.17%1.416Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
143.809B-0.17%908.270Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.641B-0.90%3.612Mบริการผู้บริโภค4
6.967B0.39%1.722Mการผลิตของผู้ผลิต7
305.876M-1.43%227.903Kบริการผู้บริโภค1
26.339B-0.08%2.453Mบริการผู้บริโภค8
96.017M2.19%298.388Kการค้าปลีก3
7.995B-2.20%4.531Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
63.249M0.92%180.704Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
697.043M0.08%388.703Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.333B-1.04%1.674Mแร่พลังงาน30
404.171M-0.73%310.962Kบริการเชิงพาณิชย์2
77.730M0.42%318.473Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.134B0.45%1.869Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
207.561M1.12%2.622Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.985B0.66%2.279Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
181.120M-3.92%687.158Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.624B1.78%2.369Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.897B0.35%1.962Mการค้าปลีก2
86.010M-1.79%10.000Kการค้าปลีก1
59.925B0.60%2.142Mสาธารณูปโภค12
481.016M-3.06%159.062Kการผลิตของผู้ผลิต8
11.917M-4.55%1.538Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.052B0.72%434.425Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
69.971M-1.23%16.573Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.331B-0.22%142.940Kบริการการกระจายสินค้า3
4.745B-0.61%375.278Kการค้าปลีก2
4.020B-0.76%148.333Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.634B0.12%1.240Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.797B-0.29%3.344Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.185B0.44%1.318Mการเงิน24
54.882B0.33%564.739Kการเงิน30
4.350B0.37%1.949Mบริการการกระจายสินค้า4
119.564B0.69%1.825Mการค้าปลีก3
37.239M13.10%415.413Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.362B2.59%2.892Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.652B0.41%349.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
159.825M2.19%13.193Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
85.457M0.65%15.045Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M-6.67%5.000Kการค้าปลีก1
300.887M-0.68%11.747Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
19.897B1.42%284.905Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.581B0.24%132.607Kบริการผู้บริโภค6
6.154B1.40%674.796Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.437B0.52%305.976Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.934B-0.78%254.398Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.974B0.24%997.357Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
33.041B0.68%1.122Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
4.999B1.14%888.541Kการเงิน3
641.450M-2.11%146.834Kแร่พลังงาน7
742.939M0.89%439.633Kการค้าปลีก2
4.706B-0.88%584.795Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
18.273B-0.20%296.525Kการเงิน14
47.814B-0.01%1.299Mการเงิน52
40.597B0.03%225.141Kอื่นๆ270
15.071B-0.96%5.454Mการเงิน4
385.122B-0.03%4.154Mการเงิน5
54.528B0.42%27.040Mการสื่อสาร3
162.003M0.00%68.983Kระบบขนส่ง1
9.856M-13.33%1.413Mบริการผู้บริโภค1
1.514B0.43%704.445Kบริการการกระจายสินค้า3
67.832B0.41%295.389Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.629B0.72%673.526Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
41.083M-0.00%1.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.889B-0.24%1.598Mบริการเชิงพาณิชย์52
404.865M-0.33%20.408Kการผลิตของผู้ผลิต7
123.413M0.00%10.698Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.944B-1.51%821.409Kบริการผู้บริโภค7
38.280B0.00%2.381Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.639B-1.12%2.191Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
76.748B-0.67%2.863Mแร่พลังงาน91
10.663B-1.51%734.248Kแร่พลังงาน2
8.594B-0.12%2.571Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.855B0.14%489.171Kบริการผู้บริโภค23
5.623M16.67%76.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
421.206B1.39%3.428Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน343
79.728B0.68%2.622Mระบบขนส่ง6
37.574B0.22%480.224Kบริการทางด้านเทคโนโลยี76
9.845B0.03%935.165Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.713B1.26%2.307Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.202B-0.20%336.374Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.578B-0.87%230.892Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
91.846B0.44%2.050Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน208
18.028B0.65%3.394Mการเงิน1
21.187M11.11%135.000Kบริการผู้บริโภค1
13.195B0.37%23.759Kบริการผู้บริโภค4
10.976B0.53%4.895Mระบบขนส่ง1
51.257B-0.19%7.190Mการเงิน26
146.703B0.44%2.509Mการเงิน42
23.557B0.37%1.463Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.333B-0.05%1.823Mการเงิน9
6.222B-2.04%643.400Kบริการผู้บริโภค4
107.188M-0.03%231.187Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.895B1.88%464.028Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
7.663B1.07%164.914Kการค้าปลีก15
13.754B-0.72%574.167Kการสื่อสาร15
46.057B2.84%16.349Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
181.821M-1.16%256.590Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
72.995M1.89%101.723Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%27.649Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
193.464M3.40%3.600Kระบบขนส่ง1
1.577B-0.68%1.325Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.136B0.20%274.420Kบริการการกระจายสินค้า16
2.075B-6.61%255.315Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ