อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.424B3.061.16%503.341Kบริการเชิงพาณิชย์14
1.060B0.001.18%285.301Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.577B2.242.25%665.961Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
61.393M2.534.64%10.289Kระบบขนส่ง1
15.468B4.110.11%4.282Mระบบขนส่ง6
13.455B7.660.04%1.183Mสาธารณูปโภค7
6.941B10.912.95%12.560Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
139.218M3.8211.91%21.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
5.637B4.110.85%221.674Kการค้าปลีก6
1.098B0.930.70%126.887Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.315B2.241.54%2.247Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.417B2.25-0.84%3.372Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
8.055B4.73-0.27%2.441Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
132.736B0.91-0.14%800.171Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
4.493B5.121.98%3.779Mบริการผู้บริโภค4
6.579B3.902.76%1.969Mการผลิตของผู้ผลิต5
301.060M10.42-2.13%88.634Kบริการผู้บริโภค1
25.954B4.920.74%5.024Mบริการผู้บริโภค8
72.059M0.00-0.63%1.085Mการค้าปลีก3
7.416B1.110.86%8.188Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
2.275M0.0016.67%41.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
655.041M0.00-0.65%295.776Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.195B7.071.20%1.662Mแร่พลังงาน29
373.030M6.48-0.16%620.853Kบริการเชิงพาณิชย์2
70.996M0.00-0.93%1.710Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
27.271B3.49-0.70%1.807Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
198.947M4.810.21%76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.808B0.620.60%2.392Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
177.242M0.002.70%1.232Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.518B0.081.75%2.543Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.619B7.320.37%3.158Mการค้าปลีก2
81.319M0.00-1.89%6.631Kการค้าปลีก1
57.382B4.601.18%1.764Mสาธารณูปโภค12
466.094M2.15-0.70%1.521Mการผลิตของผู้ผลิต8
14.084M0.00-13.33%1.552Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.895B1.401.32%380.903Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
57.959M0.00-8.11%300.480Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.126B3.16-1.93%139.301Kบริการการกระจายสินค้า3
4.311B3.780.88%579.695Kการค้าปลีก2
3.638B3.001.94%181.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.532B3.751.44%1.986Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
6.497B1.501.58%6.163Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
13.317B3.560.36%1.341Mการเงิน24
52.325B5.001.50%617.132Kการเงิน31
4.295B2.751.29%2.584Mบริการการกระจายสินค้า4
113.496B3.19-0.60%1.791Mการค้าปลีก3
39.012M0.0010.00%383.135Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.459B0.21-0.19%5.386Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.038B1.550.41%629.713Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
295.808M5.31-2.16%7.265Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
81.332M8.18-0.45%54.779Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
273.287M2.730.00%9.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
18.882B2.54-0.29%306.877Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.389B5.21-0.52%236.563Kบริการผู้บริโภค5
—%บริการผู้บริโภค
5.903B2.431.77%1.541Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.203B2.200.56%439.574Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.851B0.911.99%416.799Kการผลิตของผู้ผลิต14
13.001B1.710.04%1.211Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
30.865B1.641.78%1.403Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
4.682B2.76-0.25%838.426Kการเงิน3
627.321M0.001.14%178.192Kแร่พลังงาน7
669.894M2.011.28%462.481Kการค้าปลีก2
3.900B1.043.67%555.690Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
17.170B2.910.58%223.941Kการเงิน13
46.160B4.443.26%2.320Mการเงิน54
40.075B3.610.52%297.334Kอื่นๆ271
14.645B2.470.70%3.511Mการเงิน5
371.876B6.231.21%5.291Mการเงิน4
51.606B4.54-0.61%12.039Mการสื่อสาร3
157.374M0.000.00%209.798Kระบบขนส่ง1
8.542M0.008.33%191.000Kบริการผู้บริโภค1
1.528B4.981.82%735.408Kบริการการกระจายสินค้า3
64.123B1.19-0.48%419.839Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
16.647B3.21-0.69%783.742Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.394M6.290.00%7.876Kการผลิตของผู้ผลิต1
43.444B2.211.52%1.949Mบริการเชิงพาณิชย์50
375.648M0.001.55%24.592Kการผลิตของผู้ผลิต7
135.755M0.001.15%6.618Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.432B2.72-0.60%93.210Kบริการผู้บริโภค6
38.124B5.270.71%1.607Mการเงิน3
3.979M0.000.00%20.934Kการผลิตของผู้ผลิต1
12.766B4.48-1.64%2.430Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
72.590B3.310.98%3.495Mแร่พลังงาน86
10.135B4.07-1.02%649.324Kแร่พลังงาน2
8.223B1.740.66%1.245Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.758B2.651.39%512.325Kบริการผู้บริโภค23
6.427M0.000.00%407.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
408.500B6.241.72%5.167Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน338
76.856B3.86-1.48%4.886Mระบบขนส่ง6
34.768B0.560.71%1.275Mบริการทางด้านเทคโนโลยี74
9.344B2.531.57%508.890Kบริการเชิงพาณิชย์11
1.494B0.186.34%2.511Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
677.549M0.002.08%68.416Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
4.136B1.051.79%300.786Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
85.703B0.95-1.43%3.106Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน211
16.990B5.142.94%4.550Mการเงิน1
19.069M0.00-18.18%461.830Kบริการผู้บริโภค1
12.066B1.633.14%242.499Kบริการผู้บริโภค4
10.665B5.68-1.80%6.148Mระบบขนส่ง1
49.040B4.40-0.88%8.944Mการเงิน26
140.423B5.23-1.91%4.271Mการเงิน41
21.870B1.65-0.61%1.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.701B4.664.23%4.517Mการเงิน9
5.761B2.771.57%424.323Kบริการผู้บริโภค4
125.596M0.002.52%44.446Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.504B0.602.39%605.144Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.332B4.071.22%807.289Kการค้าปลีก15
12.746B1.220.20%636.663Kการสื่อสาร14
44.979B3.462.51%10.054Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
177.039M0.00-1.43%157.492Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
72.209M7.690.00%342.033Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.314M0.000.00%5.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
194.100M1.311.67%6.063Kระบบขนส่ง1
1.516B1.820.85%1.516Mการผลิตของผู้ผลิต3
17.092B2.531.61%696.200Kบริการการกระจายสินค้า15
1.886B0.003.70%15.154Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ