อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.419B3.06-1.06%756.738Kบริการเชิงพาณิชย์14
1.049B0.00-1.42%350.243Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.494B2.27-0.72%750.242Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
58.673M2.65-3.21%1.265Kระบบขนส่ง1
15.458B4.11-0.26%5.286Mระบบขนส่ง6
13.495B7.64-0.33%1.410Mสาธารณูปโภค7
6.713B11.280.44%8.187Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.809M3.928.89%19.657Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
5.588B4.150.26%608.689Kการค้าปลีก6
1.093B0.94-0.21%146.250Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.275B2.280.23%2.431Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.569B2.22-0.39%2.522Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
8.113B4.69-0.45%1.425Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
134.291B0.90-1.01%880.144Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
4.409B5.21-0.07%2.557Mบริการผู้บริโภค4
6.407B4.00-0.04%2.385Mการผลิตของผู้ผลิต5
304.138M10.27-1.40%147.476Kบริการผู้บริโภค1
25.837B4.94-0.34%2.150Mบริการผู้บริโภค8
73.025M0.00-0.18%1.690Mการค้าปลีก3
7.340B1.120.18%2.376Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
2.275M0.0016.67%41.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
656.132M0.000.02%229.370Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.943B7.170.07%1.359Mแร่พลังงาน29
384.850M6.28-2.89%417.570Kบริการเชิงพาณิชย์2
70.317M0.002.71%441.049Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
27.560B3.460.06%1.849Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
198.947M4.810.21%76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.510B0.620.40%2.686Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
159.515M0.008.19%1.188Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.511B0.08-1.15%1.085Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.648B7.28-0.88%2.776Mการค้าปลีก2
81.319M0.00-1.89%6.631Kการค้าปลีก1
57.510B4.58-1.90%2.173Mสาธารณูปโภค12
466.896M2.150.23%548.980Kการผลิตของผู้ผลิต8
14.625M0.0011.11%284.129Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.844B1.442.26%284.441Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
57.959M0.008.82%197.520Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.077B3.306.66%354.247Kบริการการกระจายสินค้า3
4.291B3.80-0.39%249.719Kการค้าปลีก2
3.614B3.02-1.24%372.666Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.027B3.810.33%1.945Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
6.491B1.50-1.26%12.214Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
11.119B4.250.33%960.069Kการเงิน25
52.104B5.02-0.92%782.416Kการเงิน32
4.239B2.790.04%4.137Mบริการการกระจายสินค้า4
115.009B3.15-0.72%4.721Mการค้าปลีก3
35.465M0.000.00%273.936Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.278B0.210.49%2.215Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.008B1.570.40%690.060Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
294.062M5.35-1.57%23.921Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
84.506M7.88-0.37%203.595Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
273.287M2.73-0.00%14.114Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
18.862B2.55-0.18%298.228Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.387B5.220.83%159.305Kบริการผู้บริโภค5
6.004B2.38-3.38%2.148Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.195B2.21-0.43%251.722Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.823B0.93-0.78%379.401Kการผลิตของผู้ผลิต14
13.135B1.69-1.05%2.135Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
30.563B1.66-0.85%1.162Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
4.679B2.760.32%688.525Kการเงิน3
625.054M0.00-0.60%232.641Kแร่พลังงาน7
668.955M2.01-1.12%318.233Kการค้าปลีก2
3.849B1.05-2.12%731.521Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
17.180B2.91-0.58%459.986Kการเงิน13
44.875B4.57-0.66%3.548Mการเงิน53
39.922B3.63-0.09%189.464Kอื่นๆ270
14.562B2.48-0.23%7.019Mการเงิน5
370.525B6.24-1.04%7.078Mการเงิน4
52.852B4.43-1.95%21.509Mการสื่อสาร3
152.746M0.003.03%573.025Kระบบขนส่ง1
7.885M0.000.00%844.479Kบริการผู้บริโภค1
1.535B4.96-2.20%644.230Kบริการการกระจายสินค้า3
64.289B1.19-0.11%455.753Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
16.896B3.17-0.59%1.303Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
38.831M6.381.45%21.924Kการผลิตของผู้ผลิต1
43.288B2.22-1.11%3.126Mบริการเชิงพาณิชย์50
353.174M0.004.79%33.271Kการผลิตของผู้ผลิต7
135.755M0.00-1.14%7.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.463B2.70-0.29%85.121Kบริการผู้บริโภค6
38.022B5.29-0.44%4.511Mการเงิน3
3.979M0.000.00%25.788Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.085B4.37-0.81%1.893Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
72.134B3.33-0.33%3.516Mแร่พลังงาน86
10.367B3.97-0.82%1.417Mแร่พลังงาน2
8.202B1.74-0.39%765.066Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.935B2.62-2.49%1.007Mบริการผู้บริโภค23
6.427M0.000.00%407.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
401.232B6.36-0.02%3.231Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน339
78.293B3.77-0.42%3.226Mระบบขนส่ง6
34.429B0.57-1.08%724.086Kบริการทางด้านเทคโนโลยี74
9.292B2.55-1.02%732.099Kบริการเชิงพาณิชย์11
1.491B0.18-5.77%2.347Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
659.464M0.000.93%178.623Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
4.094B1.06-0.68%194.081Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
86.462B0.940.66%3.171Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน214
16.558B5.27-0.32%3.732Mการเงิน1
19.069M0.00-18.18%461.830Kบริการผู้บริโภค1
11.718B1.681.86%94.803Kบริการผู้บริโภค4
11.023B5.51-1.25%8.346Mระบบขนส่ง1
50.148B4.30-1.30%9.440Mการเงิน26
144.666B5.07-1.06%3.596Mการเงิน41
21.654B1.671.62%1.903Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.346B4.78-1.61%3.277Mการเงิน9
5.719B2.79-0.82%515.585Kบริการผู้บริโภค4
123.501M0.000.78%50.496Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.523B0.59-3.03%851.745Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.235B4.12-0.11%288.545Kการค้าปลีก15
12.864B1.21-1.29%806.572Kการสื่อสาร14
43.644B3.560.56%10.752Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
183.728M0.00-4.72%243.263Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
72.209M7.690.00%35.717Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.314M0.000.00%5.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
190.918M1.33-1.96%10.582Kระบบขนส่ง1
1.525B1.81-1.40%1.874Mการผลิตของผู้ผลิต3
16.929B2.55-0.45%551.502Kบริการการกระจายสินค้า16
1.822B0.00-0.06%28.190Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ