อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
38.115B0.901.26%816.372Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ31
2.220B5.261.70%531.039Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
957.679M0.55-1.32%373.148Kในทางอุตสาหกรรม8
3.840B1.081.41%1.033Mวัสดุพื้นฐาน13
24.820M10.81%66.676Kในทางอุตสาหกรรม1
15.747B4.141.81%9.336Mในทางอุตสาหกรรม5
30.608B3.670.64%3.072Mในทางอุตสาหกรรม2
7.203B10.51-0.76%13.664Mวัสดุพื้นฐาน5
55.976M9.635.88%6.904Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
6.335B3.57-1.24%321.305Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2.318B2.36-0.00%217.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
393.945M2.553.87%1.260Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4.877B4.38-0.50%398.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.439B2.80-0.02%478.409Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
399.040B5.920.34%4.529Mไฟแนนซ์10
7.205B-0.01%7.002Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ56
114.141M-1.90%2.506Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
5.425B6.18-0.59%6.474Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
24.443B1.57-1.56%1.596Mในทางอุตสาหกรรม46
2.811M3.9733.33%182.967Kในทางอุตสาหกรรม1
48.443B3.130.13%2.329Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
1.093B2.430.35%397.213Kไฟแนนซ์4
16.008B6.06-0.93%2.089Mพลังงาน34
299.071M2.890.26%875.832Kในทางอุตสาหกรรม2
118.055B4.801.43%3.878Mไฟแนนซ์23
9.705B2.160.80%611.747Kวัสดุพื้นฐาน12
122.201M-1.11%46.271Kเทคโนโลยี6
4.497B3.980.04%442.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.468B1.44-0.99%192.504Kเทคโนโลยี8
21.317B3.84-0.38%1.085Mในทางอุตสาหกรรม23
26.203B3.180.69%1.854Mวัสดุพื้นฐาน11
14.293B2.59-0.22%756.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
4.609B2.20-0.40%816.059Kไฟแนนซ์10
22.485B1.550.16%119.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4.567B3.421.11%619.163Kไฟแนนซ์6
61.380B4.420.80%2.306Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
67.645M8.97-7.14%211.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
13.613B2.05-0.75%2.469Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
5.363B1.41-0.89%7.427Mวัสดุพื้นฐาน3
47.732B4.330.80%622.623Kไฟแนนซ์2
31.983B3.830.60%4.408Mไฟแนนซ์6
4.818B3.66-4.87%430.401Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
48.205B3.940.09%1.883Mสาธารณูปโภค20
290.497M1.70-1.41%770.945Kในทางอุตสาหกรรม9
1.581B1.023.34%679.196Kเทคโนโลยี6
9.111B1.961.07%1.139Mในทางอุตสาหกรรม13
699.183M5.135.78%76.114Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
11.041B1.870.30%3.560Mในทางอุตสาหกรรม14
18.394B2.921.12%568.611Kไฟแนนซ์7
8.777B2.630.43%1.038Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
19.889B0.515.55%8.199Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร25
73.402B2.350.92%3.887Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
364.651M4.97-1.39%28.781Kวัสดุพื้นฐาน3
84.421B0.911.41%2.114Mวัสดุพื้นฐาน130
17.208B3.370.45%6.296Mในทางอุตสาหกรรม5
36.563B2.591.18%1.038Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
68.345M-1.96%86.046Kในทางอุตสาหกรรม1
6.905B2.23-0.06%538.192Kในทางอุตสาหกรรม5
46.605B3.831.37%3.896Mในทางอุตสาหกรรม5
84.011M-0.54%106.280Kไฟแนนซ์2
586.030M7.18-1.46%175.672Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
597.435M4.34-2.93%145.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
106.623M-1.11%7.830Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
349.296M3.66-1.90%20.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
38.645M5.68-7.89%10.566Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
282.279M4.09%690.790Kเทคโนโลยี4
42.238M6.45-1.59%28.911Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
18.899B1.660.13%1.550Mเทคโนโลยี31
463.853M2.320.33%315.082Kสาธารณูปโภค2
62.837M-1.10%277.711Kในทางอุตสาหกรรม2
549.734M0.62-3.68%594.387Kในทางอุตสาหกรรม7
87.703M2.860.00%15.000Kไฟแนนซ์1
375.208B4.520.57%4.049Mวัสดุพื้นฐาน225
17.004B2.140.35%2.869Mพลังงาน4
63.046B2.721.03%15.374Mบริการโทรคมนาคม16
20.444B1.391.07%627.083Kเทคโนโลยี28
10.507B3.340.07%216.358Kไฟแนนซ์8
44.888B4.931.11%3.052Mไฟแนนซ์65
28.525B3.620.19%290.397Kไฟแนนซ์54
12.386B2.960.05%497.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
17.311B4.041.16%6.702Mไฟแนนซ์4
28.885B1.410.88%347.552Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ19
4.979B2.47-0.09%988.358Kวัสดุพื้นฐาน11
4.871B2.500.35%509.856Kไฟแนนซ์6
20.872B5.520.75%930.375Kสาธารณูปโภค3
13.085B4.240.27%1.805Mสาธารณูปโภค1
8.328B4.090.41%2.528Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
39.293B3.221.15%3.138Mวัสดุพื้นฐาน3
31.449M4.260.00%76.385Kเทคโนโลยี1
179.511M7.89%220.960Kพลังงาน1
54.849B3.700.22%2.775Mพลังงาน82
13.247B4.100.01%1.589Mพลังงาน3
7.405B1.67-1.07%1.881Mพลังงาน4
1.694B2.58-0.22%128.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
4.083B4.231.20%2.532Mวัสดุพื้นฐาน2
4.233M-5.26%200.000Kวัสดุพื้นฐาน1
200.414M4.81-1.10%14.165Kในทางอุตสาหกรรม2
1.862B1.05-1.52%343.669Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
4.280B3.530.19%1.752Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
129.046B0.810.71%709.600Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
39.288M-6.98%4.277Mเทคโนโลยี1
3.800B2.492.81%1.645Mวัสดุพื้นฐาน34
2.467B1.380.38%367.922Kในทางอุตสาหกรรม5
53.801B2.810.30%2.473Mไฟแนนซ์4
30.147B3.791.23%3.289Mไฟแนนซ์24
246.477M3.091.72%73.024Kไฟแนนซ์6
200.477M7.33-3.80%58.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
65.630M-3.75%36.132Kพลังงาน1
70.753M0.00%31.299Kพลังงาน1
13.174B5.350.81%7.283Mไฟแนนซ์3
5.549B2.19-1.07%369.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
162.346M-5.30%11.438Kเทคโนโลยี2
1.584B1.340.67%1.076Mในทางอุตสาหกรรม1
36.908B0.51-1.51%1.205Mเทคโนโลยี100
4.325B4.721.35%802.116Kไฟแนนซ์5
63.410M-4.68%330.285Kวัสดุพื้นฐาน2
10.187B2.240.25%1.633Mวัสดุพื้นฐาน104
42.684B3.961.68%13.719Mวัสดุพื้นฐาน27
54.604M4.94-0.92%9.409Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
59.137M5.740.78%30.132Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
7.228M0.00%16.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
575.781M0.98%857.141Kพลังงาน18
38.688M2.04%120.494Kสาธารณูปโภค1
2.600B0.665.75%323.808Kบริการโทรคมนาคม9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ