อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.690B0.51%296.322Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.301B0.74%290.536Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.416B0.06%648.863Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.170M0.00%21.614Kระบบขนส่ง1
15.460B-0.67%1.744Mระบบขนส่ง6
13.465B-1.35%628.814Kสาธารณูปโภค6
6.683B0.00%3.861Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.192M2.37%23.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.828B-1.35%117.624Kการค้าปลีก6
1.147B-1.00%83.031Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.268B-0.17%652.551Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.969B-1.84%946.125Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.554B0.26%389.979Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
143.566B-0.15%350.958Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.599B0.16%1.247Mบริการผู้บริโภค4
7.042B-2.11%1.128Mการผลิตของผู้ผลิต8
301.617M2.19%37.254Kบริการผู้บริโภค1
26.331B-0.68%822.023Kบริการผู้บริโภค8
98.122M-1.76%327.558Kการค้าปลีก3
7.820B-0.37%983.168Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
63.249M-0.51%57.377Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
697.802M1.15%178.519Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.151B-0.49%942.325Kแร่พลังงาน30
401.207M-0.38%708.496Kบริการเชิงพาณิชย์2
77.563M-2.74%483.753Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.293B0.20%670.584Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
209.885M0.98%453สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.183B-0.07%820.671Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
174.029M12.55%2.881Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.671B1.28%990.283Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.918B-1.03%1.085Mการค้าปลีก2
86.010M-1.79%10.000Kการค้าปลีก1
60.283B-0.36%2.120Mสาธารณูปโภค12
467.547M-1.41%311.700Kการผลิตของผู้ผลิต8
11.375M-4.76%1.086Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.066B2.25%241.617Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
69.107M-2.11%187.563Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.328B0.15%93.729Kบริการการกระจายสินค้า3
4.710B0.66%87.982Kการค้าปลีก1
3.989B-1.98%66.013Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.676B-0.74%483.987Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.780B-0.84%1.310Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.287B-0.38%610.632Kการเงิน24
55.087B-0.71%254.064Kการเงิน31
4.366B0.03%1.027Mบริการการกระจายสินค้า4
120.389B1.02%983.955Kการค้าปลีก3
42.115M-5.49%517.527Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.643B1.08%1.362Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.663B-0.12%120.962Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
163.319M-0.27%19.436Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
86.013M-0.09%13.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M-6.67%5.000Kการค้าปลีก1
298.836M-2.27%30.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.194B0.41%159.972Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.874B0.44%99.538Kบริการผู้บริโภค5
6.240B-0.40%344.945Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.462B0.49%98.451Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.920B-0.31%163.109Kการผลิตของผู้ผลิต14
13.004B-0.67%515.134Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
33.257B-0.81%614.382Kบริการทางด้านเทคโนโลยี42
5.056B-0.53%284.779Kการเงิน3
627.898M-1.82%226.321Kแร่พลังงาน7
749.516M-5.64%3.541Mการค้าปลีก2
4.663B0.23%321.025Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.235B-0.42%93.831Kการเงิน14
47.805B-0.85%1.052Mการเงิน52
40.596B-0.34%148.045Kอื่นๆ267
14.921B-0.97%2.234Mการเงิน4
384.956B-0.35%1.425Mการเงิน5
54.762B-0.24%4.864Mการสื่อสาร3
162.003M-2.78%360.468Kระบบขนส่ง1
8.542M-7.69%3.608Mบริการผู้บริโภค1
1.520B-0.59%483.715Kบริการการกระจายสินค้า3
68.129B0.14%206.928Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.762B-0.14%263.192Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
41.083M1.33%4.477Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.767B-0.78%520.333Kบริการเชิงพาณิชย์52
403.517M0.12%41.015Kการผลิตของผู้ผลิต7
123.413M-3.86%29.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.887B-0.40%121.702Kบริการผู้บริโภค7
38.280B-1.32%1.712Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.486B-0.70%557.973Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
76.245B-1.05%1.373Mแร่พลังงาน90
10.543B-0.19%156.311Kแร่พลังงาน2
8.584B-0.64%441.545Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.883B-1.24%256.233Kบริการผู้บริโภค23
5.623M0.00%400.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
427.005B-0.47%1.830Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน343
80.182B-1.09%2.020Mระบบขนส่ง6
37.657B-1.76%270.763Kบริการทางด้านเทคโนโลยี76
9.847B0.48%778.829Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.735B-2.50%992.376Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.206B-0.26%165.012Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.532B-0.77%175.505Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.247B0.66%1.141Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน208
18.145B-1.59%1.576Mการเงิน1
21.187M11.11%135.000Kบริการผู้บริโภค1
13.208B-0.19%11.062Kบริการผู้บริโภค4
11.034B-0.71%1.917Mระบบขนส่ง1
51.161B-1.22%3.233Mการเงิน26
147.348B-0.39%992.975Kการเงิน43
23.645B-1.36%388.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.326B-0.66%660.820Kการเงิน9
6.095B-0.67%120.032Kบริการผู้บริโภค4
105.578M3.33%105.892Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.110B-1.73%125.116Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
7.733B-0.65%85.278Kการค้าปลีก15
13.661B-1.24%226.286Kการสื่อสาร15
47.364B0.43%8.044Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
179.719M1.65%115.241Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
74.372M3.85%75.760Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
193.464M3.40%3.600Kระบบขนส่ง1
1.567B-0.10%773.614Kการผลิตของผู้ผลิต3
18.172B-1.25%284.143Kบริการการกระจายสินค้า16
1.938B-0.11%8.099Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ