อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.351B3.101.15%503.889Kบริการเชิงพาณิชย์14
1.034B0.001.17%283.246Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.426B2.292.17%667.771Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
58.673M2.654.64%10.289Kระบบขนส่ง1
15.395B4.130.11%4.296Mระบบขนส่ง6
13.450B7.660.04%1.182Mสาธารณูปโภค7
6.742B11.232.95%12.553Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.809M3.9211.40%22.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
5.587B4.150.85%222.083Kการค้าปลีก6
1.091B0.940.69%126.254Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.280B2.281.54%2.249Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.522B2.23-0.84%3.373Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
8.076B4.71-0.27%2.441Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
132.938B0.91-0.16%783.197Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
4.406B5.221.98%3.775Mบริการผู้บริโภค4
6.405B4.012.72%1.969Mการผลิตของผู้ผลิต5
304.138M10.27-2.13%88.634Kบริการผู้บริโภค1
25.765B4.950.73%4.997Mบริการผู้บริโภค8
72.712M0.00-0.90%1.047Mการค้าปลีก3
7.354B1.120.84%8.222Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
2.275M0.0016.67%41.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
656.768M0.00-0.75%288.732Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.956B7.171.11%1.661Mแร่พลังงาน29
373.744M6.46-0.19%618.681Kบริการเชิงพาณิชย์2
71.729M0.00-1.02%1.685Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
27.471B3.46-0.71%1.800Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
198.947M4.810.21%76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.630B0.620.60%2.392Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
172.577M0.002.70%1.234Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.476B0.081.74%2.545Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.598B7.350.37%3.155Mการค้าปลีก2
81.319M0.00-1.89%6.631Kการค้าปลีก1
57.088B4.621.18%1.756Mสาธารณูปโภค12
468.433M2.14-0.80%1.512Mการผลิตของผู้ผลิต8
16.250M0.00-13.33%1.552Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.881B1.411.21%382.195Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
63.073M0.00-8.11%300.480Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.149B3.10-1.93%139.155Kบริการการกระจายสินค้า3
4.274B3.820.88%579.695Kการค้าปลีก2
3.569B3.061.92%181.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.125B3.791.40%2.022Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
6.404B1.521.54%6.182Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
11.144B4.250.14%1.192Mการเงิน24
51.559B5.071.50%616.655Kการเงิน31
4.241B2.791.26%2.607Mบริการการกระจายสินค้า4
114.183B3.17-0.60%1.794Mการค้าปลีก3
35.465M0.0010.00%383.135Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.360B0.21-0.20%5.386Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
4.022B1.560.39%631.187Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
295.808M5.31-2.16%7.265Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
81.728M8.14-0.48%53.548Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
273.287M2.730.00%9.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
18.874B2.55-0.29%308.200Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.398B5.18-0.55%233.283Kบริการผู้บริโภค5
5.801B2.471.76%1.536Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.177B2.220.55%440.262Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.810B0.931.91%407.060Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.998B1.710.03%1.209Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
30.306B1.671.74%1.389Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
4.694B2.75-0.25%840.739Kการเงิน3
620.563M0.001.09%179.953Kแร่พลังงาน7
661.438M2.031.28%462.458Kการค้าปลีก2
3.766B1.073.50%549.852Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
17.076B2.930.56%223.779Kการเงิน13
44.716B4.583.21%2.295Mการเงิน54
39.883B3.630.51%297.101Kอื่นๆ270
14.531B2.490.70%3.522Mการเงิน5
367.442B6.311.21%5.278Mการเงิน4
51.893B4.52-0.61%12.038Mการสื่อสาร3
157.374M0.000.00%209.798Kระบบขนส่ง1
7.885M0.008.33%191.000Kบริการผู้บริโภค1
1.501B5.071.78%728.396Kบริการการกระจายสินค้า3
64.535B1.18-0.50%418.002Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
16.780B3.19-0.69%783.752Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.394M6.290.00%7.876Kการผลิตของผู้ผลิต1
42.812B2.241.50%1.962Mบริการเชิงพาณิชย์50
370.195M0.001.52%24.601Kการผลิตของผู้ผลิต7
134.212M0.001.15%6.618Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.452B2.70-0.60%93.042Kบริการผู้บริโภค6
37.854B5.310.71%1.608Mการเงิน3
3.979M0.000.00%20.934Kการผลิตของผู้ผลิต1
12.979B4.41-1.64%2.430Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
71.903B3.340.97%3.490Mแร่พลังงาน86
10.281B4.01-1.27%644.372Kแร่พลังงาน2
8.170B1.750.65%1.246Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.544B2.691.37%511.966Kบริการผู้บริโภค23
6.427M0.000.00%407.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
401.208B6.361.71%5.155Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน338
78.038B3.78-1.49%4.889Mระบบขนส่ง6
34.179B0.570.62%1.299Mบริการทางด้านเทคโนโลยี74
9.199B2.571.56%508.086Kบริการเชิงพาณิชย์11
1.405B0.196.20%2.535Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
664.657M0.001.96%65.782Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
4.067B1.061.72%295.353Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
87.013B0.94-1.57%3.163Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน211
16.505B5.292.94%4.550Mการเงิน1
19.069M0.00-18.18%461.830Kบริการผู้บริโภค1
11.932B1.653.14%238.074Kบริการผู้บริโภค4
10.885B5.57-1.80%6.148Mระบบขนส่ง1
49.510B4.36-0.94%9.052Mการเงิน26
143.154B5.13-1.92%4.292Mการเงิน41
22.004B1.64-0.61%1.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.115B4.854.16%4.432Mการเงิน9
5.672B2.821.56%428.495Kบริการผู้บริโภค4
123.501M0.002.48%44.296Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.446B0.612.37%609.711Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.225B4.121.18%803.991Kการค้าปลีก15
12.716B1.220.19%633.145Kการสื่อสาร14
43.889B3.542.48%10.085Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
176.176M0.00-1.46%152.727Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
72.209M7.690.00%342.033Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.314M0.000.00%5.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
190.918M1.331.67%6.063Kระบบขนส่ง1
1.503B1.840.85%1.513Mการผลิตของผู้ผลิต3
16.835B2.571.60%695.808Kบริการการกระจายสินค้า15
1.820B0.003.67%15.715Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ