อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.613B-1.34%422.330Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.400B5.10%734.701Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.604B-1.61%481.954Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.559M-0.62%11.461Kระบบขนส่ง1
14.793B-4.02%5.415Mระบบขนส่ง6
12.937B-0.36%1.187Mสาธารณูปโภค6
6.572B-1.04%5.502Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.094M0.55%54.201Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.808B-1.66%188.963Kการค้าปลีก6
1.193B-2.66%95.565Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.203B-1.65%415.466Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
13.002B-6.05%3.991Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.663B0.00%1.096Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
148.736B0.63%758.631Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.564B-2.46%2.152Mบริการผู้บริโภค4
7.069B-1.38%920.274Kการผลิตของผู้ผลิต7
304.277M-0.73%52.224Kบริการผู้บริโภค1
25.633B-4.19%2.305Mบริการผู้บริโภค8
82.400M-2.39%2.571Mการค้าปลีก3
7.911B-2.25%1.199Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
63.473M-2.75%310.928Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
759.649M-2.03%404.426Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.770B-2.00%943.915Kแร่พลังงาน29
398.261M-2.79%189.533Kบริการเชิงพาณิชย์2
76.815M0.26%259.307Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
30.519B-1.82%1.057Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
211.936M1.94%376สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.128B1.78%4.294Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
207.421M-6.12%774.254Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.822B-0.48%1.271Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.760B-2.96%1.593Mการค้าปลีก2
78.191M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
59.776B-0.63%867.464Kสาธารณูปโภค12
456.583M-1.19%186.171Kการผลิตของผู้ผลิต8
10.834M0.00%1.599Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.176B-0.89%205.203Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
63.924M-4.05%67.510Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.293B-3.10%90.520Kบริการการกระจายสินค้า3
4.716B-1.81%214.759Kการค้าปลีก2
3.981B-2.14%110.588Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.763B-2.38%1.133Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.641B-0.91%3.315Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.575B-2.00%911.017Kการเงิน24
55.657B-2.04%564.656Kการเงิน32
4.453B-1.27%1.101Mบริการการกระจายสินค้า4
123.890B-0.17%1.023Mการค้าปลีก3
40.785M-1.09%180.113Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.378B-2.81%1.721Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
2.676B-1.33%185.774Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
165.939M-2.11%22.984Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
84.506M-0.85%81.006Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
293.907M-1.25%48.416Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.919B-0.24%206.793Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.833B-0.97%242.687Kบริการผู้บริโภค6
6.230B-0.27%511.373Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.544B0.05%411.426Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.929B-0.84%149.996Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.818B-1.21%802.857Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
34.248B-0.64%1.076Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
5.015B-0.39%428.788Kการเงิน3
616.858M-2.60%354.251Kแร่พลังงาน7
529.652M-3.37%959.067Kการค้าปลีก2
4.640B-2.41%411.739Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.428B-1.89%137.626Kการเงิน14
48.456B-2.00%965.756Kการเงิน51
40.643B-1.00%281.359Kอื่นๆ269
14.590B-0.59%2.071Mการเงิน4
388.682B-1.38%2.325Mการเงิน4
54.644B-0.30%13.452Mการสื่อสาร3
162.003M0.00%260.606Kระบบขนส่ง1
7.885M0.00%822.523Kบริการผู้บริโภค1
1.497B-0.20%637.141Kบริการการกระจายสินค้า3
68.622B0.40%366.847Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.884B-0.20%554.891Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
47.273M-0.48%32.182Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.367B-0.72%1.300Mบริการเชิงพาณิชย์51
388.417M0.48%78.478Kการผลิตของผู้ผลิต7
123.413M-0.50%20.922Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.949B-4.25%455.664Kบริการผู้บริโภค7
35.740B-1.47%2.350Mการเงิน3
3.747M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.415B-0.09%1.107Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
75.742B-3.50%4.228Mแร่พลังงาน92
10.557B-2.01%379.685Kแร่พลังงาน2
8.516B-2.83%743.440Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.318B-4.67%842.348Kบริการผู้บริโภค23
6.427M-12.50%25.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
421.386B-3.59%3.696Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน336
79.011B-1.09%4.469Mระบบขนส่ง7
37.709B-1.59%298.702Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
10.041B-2.52%764.796Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.768B-1.33%1.370Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
839.246M-1.55%150.175Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.525B-1.34%199.983Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.212B1.21%2.445Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน206
17.975B-0.51%1.728Mการเงิน1
21.187M20.00%2.500Mบริการผู้บริโภค1
13.040B-2.67%31.851Kบริการผู้บริโภค4
10.683B0.27%3.427Mระบบขนส่ง1
51.246B-1.47%3.935Mการเงิน26
147.764B-0.64%1.214Mการเงิน43
23.428B-3.26%1.037Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.406B-1.42%1.321Mการเงิน9
6.101B-2.54%190.256Kบริการผู้บริโภค4
116.577M-1.19%40.080Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.913B0.97%149.789Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.596B-1.74%128.563Kการค้าปลีก15
13.791B-0.30%611.378Kการสื่อสาร14
50.463B-6.97%11.459Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
174.652M-1.02%262.542Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
60.599M-4.55%610.237Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
203.646M-2.14%6.967Kระบบขนส่ง1
1.513B-1.00%1.116Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.115B-2.30%239.027Kบริการการกระจายสินค้า17
1.936B-0.02%22.880Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ