อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.613B-1.58%727.216Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.400B4.23%947.490Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.600B-0.90%861.815Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.559M-0.62%11.461Kระบบขนส่ง1
14.717B-4.21%8.251Mระบบขนส่ง6
12.937B-0.50%1.698Mสาธารณูปโภค6
6.572B-0.83%8.443Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.094M0.55%54.201Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.791B-2.70%263.874Kการค้าปลีก6
1.193B-3.47%120.688Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.203B-2.36%520.749Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
13.002B-5.66%5.988Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.663B0.08%1.617Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
148.736B0.53%1.040Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.564B-2.52%4.819Mบริการผู้บริโภค4
7.070B-1.40%1.436Mการผลิตของผู้ผลิต7
300.051M0.00%57.897Kบริการผู้บริโภค1
25.607B-4.12%3.904Mบริการผู้บริโภค8
82.400M-5.81%3.632Mการค้าปลีก3
7.911B-2.22%2.400Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
63.473M-5.51%355.602Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
759.649M-2.81%491.633Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.770B-2.16%1.450Mแร่พลังงาน29
398.261M-3.72%311.746Kบริการเชิงพาณิชย์2
76.815M2.48%278.955Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
30.519B-1.63%1.653Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
211.936M1.94%376สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.128B1.62%5.674Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
207.421M-4.41%888.533Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.822B-0.56%1.858Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.760B-3.46%2.417Mการค้าปลีก2
78.191M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
60.106B-0.43%1.665Mสาธารณูปโภค12
456.583M-4.80%242.123Kการผลิตของผู้ผลิต8
10.834M0.00%1.599Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.185B-0.63%260.001Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
63.924M-2.70%80.835Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.293B-2.60%109.959Kบริการการกระจายสินค้า3
4.716B-1.66%322.008Kการค้าปลีก2
3.981B-2.19%168.342Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.763B-2.43%1.776Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.641B-0.93%5.008Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.575B-2.34%1.263Mการเงิน24
55.657B-1.88%875.186Kการเงิน32
4.453B-1.58%1.864Mบริการการกระจายสินค้า4
123.890B-0.22%1.930Mการค้าปลีก3
40.785M0.00%469.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.171B-2.46%2.305Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
2.676B-1.84%263.186Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
165.939M-1.05%36.532Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
84.506M-1.32%89.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
293.907M-1.40%50.055Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.879B-0.94%397.723Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.833B-0.65%323.189Kบริการผู้บริโภค6
6.230B-0.42%926.222Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.544B-0.12%1.135Mการผลิตของผู้ผลิต4
1.929B-0.42%213.303Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.818B-1.38%1.314Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
34.212B-0.93%1.515Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
5.015B-0.75%663.737Kการเงิน3
616.858M-2.90%443.787Kแร่พลังงาน7
529.652M-3.73%1.181Mการค้าปลีก2
4.640B-2.60%552.642Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.428B-1.91%230.883Kการเงิน14
48.456B-2.07%1.503Mการเงิน51
40.643B-1.42%392.258Kอื่นๆ269
14.594B-0.79%6.032Mการเงิน4
388.682B-1.07%4.043Mการเงิน4
54.609B-0.52%20.413Mการสื่อสาร3
162.003M-2.86%348.706Kระบบขนส่ง1
7.885M0.00%822.523Kบริการผู้บริโภค1
1.497B-0.65%934.758Kบริการการกระจายสินค้า3
68.541B0.32%531.883Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.872B-0.14%962.813Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
47.273M-1.19%42.182Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.367B-0.78%1.818Mบริการเชิงพาณิชย์51
388.417M0.48%83.680Kการผลิตของผู้ผลิต7
123.413M0.50%22.246Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.949B-3.90%636.646Kบริการผู้บริโภค7
35.740B-1.31%3.966Mการเงิน3
3.747M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.415B0.53%1.975Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
75.742B-3.31%6.116Mแร่พลังงาน92
10.538B-2.02%614.772Kแร่พลังงาน2
8.516B-2.63%1.346Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.283B-4.52%1.130Mบริการผู้บริโภค23
6.427M-12.50%25.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
421.386B-3.14%5.641Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน336
78.852B-1.03%6.845Mระบบขนส่ง7
37.709B-2.04%432.526Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
10.041B-2.28%1.190Mบริการเชิงพาณิชย์12
1.768B-1.20%1.757Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
839.246M-2.63%256.162Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.525B-1.05%275.479Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.212B1.12%3.280Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน206
17.975B-0.80%2.946Mการเงิน1
21.187M0.00%3.000Mบริการผู้บริโภค1
13.040B-2.61%43.231Kบริการผู้บริโภค4
10.683B-0.18%6.908Mระบบขนส่ง1
51.246B-2.02%10.288Mการเงิน26
147.764B-0.86%2.364Mการเงิน43
23.428B-2.54%1.800Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.406B-1.42%2.272Mการเงิน9
6.101B-3.35%332.900Kบริการผู้บริโภค4
116.577M-0.83%72.264Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.913B0.40%214.499Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.579B-1.79%217.868Kการค้าปลีก15
13.789B-0.27%968.471Kการสื่อสาร14
50.463B-6.51%16.008Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
174.652M1.70%274.294Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
60.599M-4.55%629.082Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
203.646M-2.14%6.967Kระบบขนส่ง1
1.513B-1.02%1.535Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.115B-2.45%375.091Kบริการการกระจายสินค้า17
1.936B-0.34%31.252Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ