อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
1.464B-0.22%58.075Kบริการเชิงพาณิชย์3
850.920M0.63%30.508Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
8.854B0.32%70.141Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
80.213M0.00%7.701Kระบบขนส่ง1
13.433B3.34%2.388Mระบบขนส่ง5
12.374B-0.52%465.726Kสาธารณูปโภค8
6.423B-2.50%4.101Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
319.658M0.80%12.649Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
8.158B0.42%14.460Kการค้าปลีก5
1.315B-0.92%26.556Kการผลิตของผู้ผลิต6
4.586B-1.07%86.398Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
10.637B-0.21%80.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
10.622M-5.13%100.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
146.869B0.40%585.131Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
6.102B0.07%190.904Kบริการผู้บริโภค4
6.820B1.29%189.007Kการผลิตของผู้ผลิต4
25.394B0.47%141.453Kบริการผู้บริโภค8
14.880M0.00%12.500Kการค้าปลีก1
8.753B-0.59%1.098Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
82.129M2.44%18.843Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.540B-1.78%151.202Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
27.236B-0.99%361.900Kแร่พลังงาน32
276.650M0.00%82.233Kบริการเชิงพาณิชย์2
2.672B-1.19%40.613Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
367.689M-5.05%148.781Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
41.427B0.34%417.183Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
295.038M2.33%274สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
3.911B0.85%152.621Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
724.167M-0.43%185.221Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
5.401B1.16%48.478Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
6.651B-0.03%293.782Kการค้าปลีก2
233.792M0.00%6.569Kการค้าปลีก1
450.648M0.62%1.848Kการค้าปลีก2
51.237B0.25%790.629Kสาธารณูปโภค12
5.272B-0.17%119.903Kการผลิตของผู้ผลิต11
23.517M-3.52%150เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.013B0.44%67.208Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
42.628M0.00%6.666Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.350B-0.09%7.235Kบริการการกระจายสินค้า4
5.474B0.70%9.555Kการค้าปลีก1
6.168B0.95%60.377Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
25.379B0.37%143.556Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม35
22.276B0.19%474.202Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
18.425B0.48%156.176Kการเงิน25
79.660B0.15%721.556Kการเงิน32
5.881B0.67%950.106Kบริการการกระจายสินค้า7
135.869B0.25%654.298Kการค้าปลีก3
34.533M0.00%21.820Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
9.437B-0.81%780.187Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
2.063B-0.58%33.811Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
341.164M-0.31%11.650Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
948.751M-0.32%206.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
28.949M0.00%5การค้าปลีก1
861.004M0.08%142.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
21.792B0.86%31.532Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
2.748B0.11%35.053Kบริการผู้บริโภค6
7.734B0.28%17.599Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
4.952B-0.05%208.514Kการผลิตของผู้ผลิต3
822.687M-0.44%60.670Kการผลิตของผู้ผลิต11
10.188B-0.68%4.230Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
63.724B0.59%162.774Kบริการทางด้านเทคโนโลยี38
8.625B-0.08%26.058Kการเงิน4
1.336B2.20%135.277Kแร่พลังงาน11
2.957B0.56%131.973Kการค้าปลีก6
30.996B0.70%42.816Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
19.692B-0.23%95.977Kการเงิน11
38.736B0.28%283.537Kการเงิน49
44.893B0.11%39.956Kอื่นๆ285
14.751B-0.24%140.014Kการเงิน4
451.944B-0.46%1.388Mการเงิน6
53.062B0.42%1.530Mการสื่อสาร3
620.164M0.50%588ระบบขนส่ง3
1.830B-0.09%56.878Kบริการการกระจายสินค้า5
44.040B0.73%23.224Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
25.003B0.69%158.107Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
73.320M1.56%5.248Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.661B1.93%36.697Kอื่นๆ5
36.381B0.54%28.185Kบริการเชิงพาณิชย์50
531.516M0.73%91.557Kการผลิตของผู้ผลิต5
190.057M0.33%3.320Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.943B1.05%25.241Kบริการผู้บริโภค6
31.504B0.08%294.556Kการเงิน4
8.112M-11.54%6.014Kการผลิตของผู้ผลิต1
9.899B0.36%243.247Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
59.767B-1.05%2.108Mแร่พลังงาน77
9.247B-0.64%207.044Kแร่พลังงาน2
7.030B-0.86%542.592Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
23.740B0.87%275.244Kบริการผู้บริโภค20
447.375B-2.74%2.488Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน358
82.638B0.69%596.946Kระบบขนส่ง8
97.957B0.69%86.931Kบริการทางด้านเทคโนโลยี112
2.123B0.24%30.510Kบริการเชิงพาณิชย์11
1.216B-1.17%290.664Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.802B0.26%86.698Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
4.593B0.43%8.825Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
123.236B-0.94%453.829Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน262
17.393B-0.59%304.314Kการเงิน1
48.412M5.00%120.057Kบริการผู้บริโภค1
631.513M-0.09%33.028Kบริการผู้บริโภค4
18.392M0.00%80.969Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.159B0.51%1.395Mระบบขนส่ง1
56.886B0.42%510.023Kการเงิน25
133.733B1.01%298.767Kการเงิน41
155.465M0.41%798สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
17.429B0.14%178.203Kการเงิน7
13.710B0.19%16.508Kบริการผู้บริโภค4
422.056M-0.36%28.219Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
5.774B0.57%3.181Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
25.179B0.14%129.033Kการค้าปลีก19
9.608B0.75%36.022Kการสื่อสาร12
60.698B-2.10%5.014Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
1.312B0.77%243.143Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
114.418M0.00%3.750Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
10.062M-21.05%200.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
231.170M-2.51%8.000Kระบบขนส่ง1
2.097B0.50%21.932Kการผลิตของผู้ผลิต4
170.772M0.00%14.135Kสาธารณูปโภค1
31.870B-0.02%32.395Kบริการการกระจายสินค้า23
15.070B0.77%297.591Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม