อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.611B-1.17%812.319Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.400B3.17%576.055Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.603B0.54%654.846Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.559M0.62%6.913Kระบบขนส่ง1
14.788B0.36%5.266Mระบบขนส่ง6
12.937B-0.50%1.610Mสาธารณูปโภค6
6.572B-2.94%10.902Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.094M0.86%58.558Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.807B1.00%189.347Kการค้าปลีก6
1.193B2.16%105.667Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.203B-0.73%397.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
13.002B0.22%1.929Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.663B0.59%1.205Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
148.735B1.05%936.600Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.564B0.27%3.125Mบริการผู้บริโภค4
7.070B0.32%1.464Mการผลิตของผู้ผลิต8
303.802M-1.44%173.652Kบริการผู้บริโภค1
25.629B0.10%1.749Mบริการผู้บริโภค8
82.400M2.25%266.390Kการค้าปลีก3
7.911B0.44%2.259Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
63.473M-2.92%124.514Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
759.649M3.67%223.413Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.776B-0.32%960.562Kแร่พลังงาน30
398.261M0.19%127.599Kบริการเชิงพาณิชย์2
76.815M0.86%615.174Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
30.512B1.44%1.217Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
211.936M0.00%1.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.128B0.08%2.216Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
207.421M-3.61%1.214Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.822B0.44%1.328Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.760B-0.64%2.261Mการค้าปลีก2
78.191M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
59.724B0.19%1.487Mสาธารณูปโภค12
456.583M-0.50%156.673Kการผลิตของผู้ผลิต8
10.834M0.00%780.964Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.090B-0.32%181.551Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
63.924M0.00%187.796Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.293B1.40%105.225Kบริการการกระจายสินค้า3
4.716B0.21%240.168Kการค้าปลีก2
3.981B0.88%223.302Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.763B1.74%2.570Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.641B0.17%1.835Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.575B0.61%1.328Mการเงิน24
55.629B0.61%636.958Kการเงิน30
4.453B0.01%3.113Mบริการการกระจายสินค้า4
123.890B0.26%1.379Mการค้าปลีก3
40.785M3.37%153.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.358B1.33%5.285Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
2.676B0.31%347.796Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
165.939M0.00%24.814Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
84.506M0.29%49.577Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
293.907M0.23%20.052Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.916B0.15%425.939Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.833B-2.05%198.527Kบริการผู้บริโภค6
6.230B-0.16%606.010Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.544B0.94%428.869Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.929B2.28%184.708Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.818B0.37%1.318Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
34.245B0.46%1.029Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
5.015B-0.76%633.250Kการเงิน3
616.858M2.18%250.010Kแร่พลังงาน7
529.652M3.11%2.044Mการค้าปลีก2
4.640B-0.02%642.060Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.428B0.30%235.699Kการเงิน14
48.456B1.36%856.782Kการเงิน51
40.666B0.27%241.274Kอื่นๆ270
14.589B0.39%7.008Mการเงิน4
389.727B0.51%3.863Mการเงิน5
54.631B-0.35%11.563Mการสื่อสาร3
162.003M0.00%12.099Kระบบขนส่ง1
7.885M0.00%822.523Kบริการผู้บริโภค1
1.497B-0.12%789.056Kบริการการกระจายสินค้า3
68.596B-0.65%433.095Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.883B0.87%943.012Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
47.273M10.53%64.996Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.380B0.26%1.458Mบริการเชิงพาณิชย์52
388.417M-0.88%69.554Kการผลิตของผู้ผลิต7
123.413M-1.96%13.710Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.949B1.24%392.455Kบริการผู้บริโภค7
35.740B-3.32%8.225Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.415B-0.79%1.165Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
75.599B0.05%2.865Mแร่พลังงาน93
10.554B-0.09%883.342Kแร่พลังงาน2
8.537B2.40%2.475Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.492B-1.16%677.299Kบริการผู้บริโภค24
6.427M33.33%7.704Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
421.569B-1.96%4.605Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน341
78.817B-0.27%3.719Mระบบขนส่ง6
37.709B0.20%423.795Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
10.041B1.32%1.671Mบริการเชิงพาณิชย์12
1.768B2.51%2.518Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
839.246M0.62%158.924Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.525B0.07%203.591Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.217B-0.57%2.455Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน206
17.975B0.44%2.107Mการเงิน1
21.187M0.00%865.000Kบริการผู้บริโภค1
13.040B-0.01%45.409Kบริการผู้บริโภค4
10.683B-0.91%5.376Mระบบขนส่ง1
51.246B0.31%7.408Mการเงิน26
147.764B-0.00%1.932Mการเงิน43
23.428B-0.71%761.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.406B1.56%2.458Mการเงิน9
6.101B0.59%357.880Kบริการผู้บริโภค4
116.577M6.91%93.063Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.913B-1.63%231.985Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.595B1.18%230.210Kการค้าปลีก15
13.787B0.48%1.499Mการสื่อสาร15
50.463B-0.55%16.019Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
113.204M0.00%148.856Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
60.599M-16.98%7.402Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
203.646M-2.14%6.967Kระบบขนส่ง1
1.513B-1.55%1.523Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.115B1.58%353.012Kบริการการกระจายสินค้า17
1.936B3.55%62.261Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ