ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5.459B-0.86%1.197Mบริการเชิงพาณิชย์8
1.248B0.53%1.251Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
6.854B-0.92%658.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
34.971M-1.10%14.400Kระบบขนส่ง1
8.463B-2.66%13.628Mระบบขนส่ง5
10.697B-0.47%1.488Mสาธารณูปโภค6
4.664B-0.69%18.329Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
60.789M2.79%1.126Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.708B-1.20%1.115Mการค้าปลีก5
746.184M0.74%521.892Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.886B-0.08%562.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7.857B-3.71%4.345Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
6.185B-0.12%1.292Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
133.711B0.53%720.040Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
2.970B-0.38%9.405Mบริการผู้บริโภค4
4.610B-2.00%1.881Mการผลิตของผู้ผลิต5
242.686M0.00%26.348Mบริการผู้บริโภค1
18.041B-0.44%2.570Mบริการผู้บริโภค8
349.078M-2.93%242.534Kการค้าปลีก2
5.420B-1.53%2.816Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
28.851M-8.33%104.116Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
637.993M-1.34%640.299Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
12.506B-1.84%1.202Mแร่พลังงาน32
122.199M-2.94%528.376Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.491B0.00%351.690Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
22.827B-1.22%2.056Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
163.384M-5.51%2.738Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.040B-0.11%2.830Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
284.347M0.89%634.002Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.123B0.86%2.614Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
4.558B-0.81%1.972Mการค้าปลีก2
39.096M4.17%7.876Kการค้าปลีก1
49.678B-0.47%1.825Mสาธารณูปโภค13
738.094M2.80%1.236Mการผลิตของผู้ผลิต9
10.248M0.00%1.877Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
382.560M4.72%158.737Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
21.030M-6.33%6.900Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.237B-1.88%134.408Kบริการการกระจายสินค้า1
4.980B-0.50%477.344Kการค้าปลีก2
4.818B1.81%254.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
20.652B-2.29%1.441Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม31
22.839B0.85%4.751Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
10.583B1.44%8.885Mการเงิน22
48.626B-1.02%923.439Kการเงิน31
4.423B-0.86%2.329Mบริการการกระจายสินค้า6
123.757B0.44%1.650Mการค้าปลีก3
15.450M-1.75%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
17.641B0.60%1.771Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
989.642M0.49%325.789Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
140.059M0.20%10.582Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
127.102M-3.14%215.962Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
235.945M0.96%22.344Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
17.963B-1.00%344.310Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
1.556B0.95%160.298Kบริการผู้บริโภค5
4.732B-0.93%909.318Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.984B1.87%474.037Kการผลิตของผู้ผลิต3
632.585M5.04%18.837Mการผลิตของผู้ผลิต10
10.051B-1.50%2.206Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
40.439B-0.78%2.214Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
5.507B0.71%761.084Kการเงิน4
564.763M1.08%882.279Kแร่พลังงาน9
1.844B2.40%1.490Mการค้าปลีก3
4.720B1.64%2.069Mบริการทางด้านเทคโนโลยี25
18.283B0.18%341.627Kการเงิน13
39.526B-2.04%2.632Mการเงิน55
35.232B0.08%208.394Kอื่นๆ269
11.242B-0.55%4.235Mการเงิน3
299.120B-0.57%5.179Mการเงิน4
65.812B-1.07%14.088Mการสื่อสาร5
352.921M0.05%147.792Kระบบขนส่ง2
1.436B1.19%334.323Kบริการการกระจายสินค้า3
85.582B0.38%637.439Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
17.936B-0.05%1.774Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
45.092M0.00%4.229Kการผลิตของผู้ผลิต1
828.308M-1.28%507.205Kอื่นๆ3
24.180B-1.45%487.784Kบริการเชิงพาณิชย์54
235.333M2.79%695.486Kการผลิตของผู้ผลิต7
101.816M0.30%1.164Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.072B-2.04%391.682Kบริการผู้บริโภค8
26.398B-0.67%2.503Mการเงิน4
12.802B-1.00%1.404Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
46.387B-2.33%5.135Mแร่พลังงาน83
8.348B0.60%651.175Kแร่พลังงาน2
4.662B-0.59%1.790Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
11.424B-2.47%2.485Mบริการผู้บริโภค21
394.692B-0.74%2.735Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน332
62.945B-1.06%4.283Mระบบขนส่ง7
52.725B-0.93%1.060Mบริการทางด้านเทคโนโลยี83
8.712B-0.55%621.349Kบริการเชิงพาณิชย์13
1.596B-0.91%2.379Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.042B0.46%651.617Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
3.531B-1.76%263.652Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
143.717B-1.07%2.225Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน204
13.605B-1.17%3.410Mการเงิน1
30.337M8.73%3.461Mบริการผู้บริโภค2
10.264B-1.34%23.912Kบริการผู้บริโภค4
2.694M0.00%10.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
9.056B-0.84%4.983Mระบบขนส่ง1
32.669B-0.68%6.251Mการเงิน30
106.913B0.04%2.811Mการเงิน43
47.468M0.00%77.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
11.237B4.18%3.712Mการเงิน8
7.402B0.06%325.571Kบริการผู้บริโภค4
210.626M-3.12%373.580Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.748B-2.80%318.593Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.220B0.28%806.241Kการค้าปลีก16
7.241B-4.15%1.500Mการสื่อสาร12
54.252B-0.04%4.488Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
1.162B-2.92%3.112Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
46.816M3.03%28.616Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
11.739M-12.50%40.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
151.966M-3.67%26.217Kระบบขนส่ง1
1.293B0.76%1.571Mการผลิตของผู้ผลิต3
16.129B-1.74%545.403Kบริการการกระจายสินค้า19
2.772B-1.96%111.548Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ