ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.892B-2.05%2.286Mบริการเชิงพาณิชย์8
1.234B-5.78%1.794Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.699B-1.53%2.239Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
54.399M8.57%92.503Kระบบขนส่ง1
12.185B-2.07%17.564Mระบบขนส่ง5
6.291B-2.82%5.455Mสาธารณูปโภค6
10.038B-21.40%9.060Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
286.540M-2.57%23.802Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
5.616B-0.30%491.952Kการค้าปลีก6
995.514M0.07%205.418Kการผลิตของผู้ผลิต4
3.332B-3.36%1.512Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
9.835B-2.47%3.432Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
9.670B0.01%6.082Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
130.958B-2.79%1.299Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
6.590B-2.41%5.931Mบริการผู้บริโภค4
7.127B-2.89%2.113Mการผลิตของผู้ผลิต5
278.808M0.00%373.397Kบริการผู้บริโภค1
24.242B-2.34%6.357Mบริการผู้บริโภค8
533.206M5.44%630.680Kการค้าปลีก2
8.791B0.33%14.190Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
125.102M-1.61%482.726Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.422B-3.63%3.862Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
16.440B-1.33%1.918Mแร่พลังงาน30
268.806M1.64%685.580Kบริการเชิงพาณิชย์2
2.836B0.17%439.633Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
19.743M-7.41%255.067Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
33.709B-2.27%2.074Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
272.473M0.20%1.576Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
26.602B-1.41%2.519Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
366.157M-2.61%746.743Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5.287B-1.87%2.954Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
6.858B-1.03%8.970Mการค้าปลีก2
55.152B0.18%2.984Mสาธารณูปโภค12
1.986B-4.43%16.771Mการผลิตของผู้ผลิต10
18.872M-5.26%2.332Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
609.194M2.27%389.335Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.566M-2.06%244.275Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.880B-3.94%199.574Kบริการการกระจายสินค้า1
5.401B-4.59%793.471Kการค้าปลีก3
5.882B-1.07%455.098Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
22.523B-1.07%2.646Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม35
21.947B-0.43%8.621Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
17.942B-2.88%8.287Mการเงิน26
59.572B-1.91%998.054Kการเงิน32
5.033B-2.12%2.720Mบริการการกระจายสินค้า6
150.430B-4.49%3.480Mการค้าปลีก4
31.300M-1.45%53.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
9.768B1.28%8.812Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.158B-1.23%178.517Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
165.073M-2.23%32.888Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
240.794M-0.31%131.285Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.054M0.00%200.000Kการค้าปลีก1
355.340M-1.41%895.155Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
21.286B-2.45%824.389Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
2.648B-0.49%426.751Kบริการผู้บริโภค5
6.577B-1.85%1.364Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.161B-2.84%383.561Kการผลิตของผู้ผลิต3
623.139M1.01%2.162Mการผลิตของผู้ผลิต11
9.323B-13.35%7.546Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
59.236B-7.38%4.871Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
7.025B-1.54%1.482Mการเงิน4
853.261M-1.08%3.014Mแร่พลังงาน8
2.401B-6.44%3.162Mการค้าปลีก5
8.881B-5.16%1.952Mบริการทางด้านเทคโนโลยี28
16.443B-1.25%698.787Kการเงิน14
44.635B-1.51%5.419Mการเงิน56
42.274B-0.95%681.784Kอื่นๆ270
12.382B-0.86%13.784Mการเงิน3
397.344B-2.30%7.030Mการเงิน5
46.063B-2.63%22.506Mการสื่อสาร3
413.156M-1.18%53.428Kระบบขนส่ง2
1.658B-2.54%696.492Kบริการการกระจายสินค้า3
80.040B-1.33%642.592Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
21.077B-3.54%1.964Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
49.835M-2.27%5.803Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.061B-1.28%2.807Mอื่นๆ4
32.299B-3.28%1.033Mบริการเชิงพาณิชย์53
429.259M-6.82%370.915Kการผลิตของผู้ผลิต7
154.267M-0.80%15.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.438B-0.25%642.508Kบริการผู้บริโภค7
28.614B-2.62%5.363Mการเงิน4
10.450M0.00%50.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.126B-1.48%2.575Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
58.606B-2.20%7.488Mแร่พลังงาน75
7.378B-2.61%1.148Mแร่พลังงาน2
6.050B-0.29%2.439Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
19.966B-3.85%2.198Mบริการผู้บริโภค21
538.871B-1.95%6.539Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน336
67.451B0.10%8.987Mระบบขนส่ง7
69.485B-3.90%2.515Mบริการทางด้านเทคโนโลยี94
10.927B-1.47%2.003Mบริการเชิงพาณิชย์12
1.204B-1.84%1.259Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.483B-1.18%1.273Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3.194B0.48%380.941Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
104.928B-0.92%5.275Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน223
14.043B-2.42%5.152Mการเงิน1
78.502M0.00%2.436Mบริการผู้บริโภค1
18.243B0.42%61.874Kบริการผู้บริโภค4
20.958M-8.16%2.881Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.326B-3.54%18.876Mระบบขนส่ง1
53.329B-0.40%12.864Mการเงิน27
107.726B-1.48%7.195Mการเงิน41
58.638M-3.17%175.763Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
17.706B-2.90%3.405Mการเงิน9
9.573B-5.31%458.121Kบริการผู้บริโภค4
342.971M-2.36%425.991Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.904B-2.06%310.185Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
12.131B-0.98%805.431Kการค้าปลีก20
10.710B0.06%3.614Mการสื่อสาร13
92.440B-4.18%11.865Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
1.257B-4.14%7.493Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
110.156M-2.50%85.675Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
179.011M-10.32%13.833Kระบบขนส่ง1
1.304B2.37%1.670Mการผลิตของผู้ผลิต4
27.643B-2.18%1.162Mบริการการกระจายสินค้า24
14.885B0.19%1.022Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ