อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.582B-0.21%714.056Kบริการเชิงพาณิชย์9
1.468B-2.74%707.115Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.400B-1.13%1.558Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
65.667M2.37%3.000Kระบบขนส่ง1
13.701B-1.67%9.157Mระบบขนส่ง6
13.638B-0.04%1.429Mสาธารณูปโภค6
6.245B0.45%9.310Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
110.130M-3.57%49.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
6.254B-1.34%664.987Kการค้าปลีก6
1.113B0.46%112.322Kการผลิตของผู้ผลิต4
2.174B0.43%571.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
9.016B-1.12%6.596Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
8.735B-1.45%2.426Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
162.211B-0.68%807.515Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
3.932B-1.25%5.973Mบริการผู้บริโภค4
7.205B0.11%1.710Mการผลิตของผู้ผลิต5
263.050M0.00%37.374Kบริการผู้บริโภค1
23.975B-1.49%5.047Mบริการผู้บริโภค8
47.851M-6.16%96.169Kการค้าปลีก2
7.506B-0.43%2.578Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
46.533M2.46%18.364Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
812.365M-0.89%300.195Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
16.641B-2.57%11.606Mแร่พลังงาน33
367.084M-2.23%397.541Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.596B6.87%1.039Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
24.718B1.02%3.554Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
235.044M-1.45%5.527Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.145B-0.10%3.439Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
318.257M0.39%373.185Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
2.916B-0.66%945.742Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
6.305B-0.80%3.625Mการค้าปลีก2
62.553M-10.00%38.021Kการค้าปลีก1
60.071B-1.20%1.736Mสาธารณูปโภค12
573.246M1.85%439.286Kการผลิตของผู้ผลิต10
15.566M-2.56%336.934Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
509.541M1.80%355.346Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
35.524M4.35%54.340Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.075B3.76%66.081Kบริการการกระจายสินค้า1
4.861B1.57%519.252Kการค้าปลีก3
4.413B-1.28%241.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.000B0.75%1.342Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม30
7.311B-0.17%11.009Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.910B-0.81%2.298Mการเงิน23
57.404B-0.32%652.233Kการเงิน28
4.999B0.89%2.481Mบริการการกระจายสินค้า6
128.924B-1.12%2.565Mการค้าปลีก3
16.554M0.00%2.850Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.049B-1.27%1.233Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.536B-2.22%488.984Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
174.721M-5.18%63.268Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
135.523M3.91%17.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
290.321M-3.28%14.751Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.799B-0.83%415.675Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.833B-0.22%1.236Mบริการผู้บริโภค5
6.345B-1.02%681.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.362B-0.84%613.416Kการผลิตของผู้ผลิต3
549.153M-0.07%348.543Kการผลิตของผู้ผลิต9
12.272B1.99%4.165Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
31.553B-1.00%1.097Mบริการทางด้านเทคโนโลยี40
6.801B-0.35%931.153Kการเงิน4
725.277M-0.97%858.627Kแร่พลังงาน10
508.095M2.37%1.047Mการค้าปลีก3
4.411B0.77%1.725Mบริการทางด้านเทคโนโลยี26
17.895B0.01%338.761Kการเงิน14
49.965B-0.10%2.721Mการเงิน53
40.747B0.04%205.142Kอื่นๆ274
14.758B-0.39%7.764Mการเงิน3
402.457B0.68%4.587Mการเงิน4
53.561B-1.09%15.695Mการสื่อสาร4
138.860M0.00%373.047Kระบบขนส่ง1
—%บริการผู้บริโภค
1.509B-1.81%807.653Kบริการการกระจายสินค้า3
74.702B-0.44%665.724Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
18.704B-0.66%1.111Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
53.464M0.00%9.241Kการผลิตของผู้ผลิต1
982.916M4.20%1.362Mอื่นๆ4
48.185B-0.38%1.409Mบริการเชิงพาณิชย์57
366.372M1.78%89.839Kการผลิตของผู้ผลิต7
101.199M2.92%40.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.611B0.57%1.654Mบริการผู้บริโภค8
33.440B1.53%4.074Mการเงิน4
4.684M25.00%100.600Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.404B-0.79%1.395Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
68.213B-0.97%3.946Mแร่พลังงาน85
10.429B-0.46%822.465Kแร่พลังงาน2
7.521B-2.21%1.248Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
16.561B0.50%716.304Kบริการผู้บริโภค21
409.255B-0.68%3.593Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน336
79.077B0.32%2.932Mระบบขนส่ง8
61.382B-0.51%1.197Mบริการทางด้านเทคโนโลยี85
9.661B-0.60%456.957Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.614B-3.92%5.134Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.703B1.81%1.631Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3.727B1.11%177.766Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
90.703B-0.26%3.209Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน203
19.607B0.13%3.703Mการเงิน1
23.331M0.00%398.864Kบริการผู้บริโภค1
13.482B-0.20%110.944Kบริการผู้บริโภค4
3.501M0.00%50.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
10.761B-1.26%6.278Mระบบขนส่ง1
49.146B0.40%9.357Mการเงิน29
152.715B-0.61%8.326Mการเงิน43
54.914M3.45%145.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
14.846B0.81%1.559Mการเงิน9
6.810B-2.72%574.964Kบริการผู้บริโภค4
145.780M-3.70%201.511Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.541B2.31%263.916Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
7.509B0.58%664.746Kการค้าปลีก16
14.276B-0.18%570.360Kการสื่อสาร11
45.320B-1.47%11.043Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
984.140M2.34%5.674Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
48.193M0.00%125.644Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
8.637M-1.00%10.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
199.828M-0.64%9.903Kระบบขนส่ง1
1.705B-0.08%2.974Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.539B-1.03%495.268Kบริการการกระจายสินค้า19
2.486B-2.64%49.552Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ