อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
27.574B1.110.44%590.958Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ28
2.557B4.991.01%195.898Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
471.648M1.030.84%268.062Kในทางอุตสาหกรรม7
3.430B1.43-2.97%767.372Kวัสดุพื้นฐาน14
26.636M13.64%52.500Kในทางอุตสาหกรรม1
13.696B3.91-0.13%1.444Mในทางอุตสาหกรรม5
26.854B4.100.75%1.301Mในทางอุตสาหกรรม2
7.052B9.721.86%6.167Mวัสดุพื้นฐาน4
357.546M4.550.71%7.996Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
5.543B3.891.31%252.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2.493B2.520.38%126.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
252.547M5.410.77%55.799Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4.479B5.091.09%489.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4.870B2.920.82%343.665Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
407.805B5.99-1.44%3.082Mไฟแนนซ์11
4.498B0.15%692.409Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ55
117.325M-2.63%374.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
6.558B6.021.21%1.963Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
24.004B1.841.03%508.758Kในทางอุตสาหกรรม54
124.129M3.64-7.93%105.956Kในทางอุตสาหกรรม2
43.186B3.443.58%2.068Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
723.182M4.49-0.64%124.570Kไฟแนนซ์4
19.290B3.56-0.39%1.040Mพลังงาน38
263.702M3.121.11%20.462Kในทางอุตสาหกรรม2
30.902B7.64-1.22%137.235Kไฟแนนซ์1
12.053B2.310.25%389.994Kวัสดุพื้นฐาน12
262.528M0.81%318.728Kเทคโนโลยี8
3.500B5.120.81%491.430Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.012B1.66-0.10%358.385Kเทคโนโลยี6
25.431B3.140.06%423.505Kในทางอุตสาหกรรม18
21.923B3.860.91%3.486Mวัสดุพื้นฐาน10
14.079B1.641.09%1.775Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
3.369B3.35-0.90%1.101Mไฟแนนซ์10
19.443B1.690.48%82.122Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
3.447B4.640.08%581.936Kไฟแนนซ์7
53.850B6.091.19%1.163Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
65.621M9.25-6.17%238.071Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
11.207B2.28-0.27%1.465Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.476B2.20-0.88%1.812Mวัสดุพื้นฐาน1
40.883B4.600.09%813.945Kไฟแนนซ์4
58.466M6.07-0.45%22.827Kไฟแนนซ์2
4.752B3.74-1.77%174.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
46.364B3.37-0.75%1.276Mสาธารณูปโภค23
176.931M0.980.09%1.079Mในทางอุตสาหกรรม7
634.321M2.404.49%1.376Mเทคโนโลยี5
8.136B2.161.10%592.917Kในทางอุตสาหกรรม12
743.118M0.17-2.13%56.010Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
10.027B1.930.08%2.631Mในทางอุตสาหกรรม13
15.227B2.810.93%136.157Kไฟแนนซ์7
10.640B2.480.52%533.715Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร30
20.818B0.72-0.02%774.493Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
64.622B2.09-0.01%3.224Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
497.906M3.980.14%4.309Kวัสดุพื้นฐาน4
67.828B0.940.02%1.342Mวัสดุพื้นฐาน130
15.158B3.900.76%1.692Mในทางอุตสาหกรรม6
37.928B2.790.21%552.054Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ24
64.244M0.00%467.243Kในทางอุตสาหกรรม1
7.054B2.14-0.62%732.600Kในทางอุตสาหกรรม5
41.959B4.160.54%1.787Mในทางอุตสาหกรรม5
56.334M17.24%27.025Kไฟแนนซ์1
555.463M7.482.77%141.532Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
475.167M5.062.58%596.196Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
96.613M5.9011.07%675.387Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
136.056M8.100.72%12.967Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
629.007M0.39-0.75%199.168Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
249.533M1.392.62%338.741Kเทคโนโลยี2
17.865B1.641.56%940.978Kเทคโนโลยี37
270.748M1.590.05%65.717Kสาธารณูปโภค2
66.771M-2.86%199.660Kในทางอุตสาหกรรม2
753.372M0.770.07%51.778Kในทางอุตสาหกรรม7
394.996B3.92-1.18%2.043Mวัสดุพื้นฐาน231
15.383B-1.52%2.218Mพลังงาน3
61.381B3.780.38%7.815Mบริการโทรคมนาคม18
19.062B1.53-0.21%415.593Kเทคโนโลยี31
10.548B3.79-0.42%229.145Kไฟแนนซ์9
36.497B5.39-0.16%1.046Mไฟแนนซ์48
27.574B3.90-0.09%225.654Kไฟแนนซ์64
12.308B2.930.40%181.738Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
16.965B3.940.71%1.985Mไฟแนนซ์4
24.595B1.491.23%162.251Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ17
5.576B2.950.66%1.236Mวัสดุพื้นฐาน11
4.409B2.520.07%152.392Kไฟแนนซ์5
21.849B4.940.25%829.523Kสาธารณูปโภค3
12.082B4.390.49%451.249Kสาธารณูปโภค1
6.825B4.991.59%1.986Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
39.681B2.46-0.29%2.008Mวัสดุพื้นฐาน3
105.185M-25.00%2.033Mพลังงาน1
57.448B2.55-0.95%1.371Mพลังงาน88
13.585B3.480.17%751.612Kพลังงาน3
6.623B1.60-0.90%690.742Kพลังงาน4
1.201B3.240.74%149.170Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
3.963B4.36-0.20%1.260Mวัสดุพื้นฐาน2
142.054M1.46%18.546Mวัสดุพื้นฐาน2
236.944M4.073.91%7.189Kในทางอุตสาหกรรม2
1.173B6.08-0.61%135.869Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
6.734B3.07-0.12%508.090Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
98.582B0.880.01%293.640Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ26
3.510B1.821.44%2.881Mวัสดุพื้นฐาน37
5.346B2.15-0.10%346.797Kในทางอุตสาหกรรม7
55.210B3.930.67%1.495Mไฟแนนซ์4
14.155B3.83-1.27%656.874Kไฟแนนซ์22
127.505M5.71-1.89%74.474Kไฟแนนซ์3
419.095M2.630.45%126.269Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
56.254M6.06%52.361Kพลังงาน1
81.855M2.64%195.838Kพลังงาน4
5.429B3.821.54%301.194Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
198.622M3.85%276.768Kเทคโนโลยี5
987.537M2.112.11%512.304Kในทางอุตสาหกรรม1
29.858B0.551.23%867.970Kเทคโนโลยี97
91.165M0.17%167.679Kวัสดุพื้นฐาน3
10.263B2.70-0.36%1.643Mวัสดุพื้นฐาน97
41.041B2.260.50%8.603Mวัสดุพื้นฐาน35
60.964M4.4220.09%17.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
37.469M9.731.37%15.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
8.394M0.00%147.776Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
944.567M-1.33%533.299Kพลังงาน26
67.769M-3.94%330.525Kสาธารณูปโภค2
2.827B1.353.10%184.629Kบริการโทรคมนาคม9
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ