ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.948B0.07%1.086Mบริการเชิงพาณิชย์7
1.137B1.32%340.423Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.998B0.67%1.703Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
64.638M0.00%8.177Kระบบขนส่ง1
11.383B-0.87%16.173Mระบบขนส่ง5
17.417B-0.46%1.088Mสาธารณูปโภค8
5.198B2.28%7.015Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
275.568M4.54%54.968Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
7.236B0.20%344.747Kการค้าปลีก6
1.064B-0.50%132.277Kการผลิตของผู้ผลิต5
4.129B-0.53%276.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
10.730B-0.08%1.136Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
10.894M-9.09%12.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
145.149B0.73%851.873Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
6.337B-0.29%2.521Mบริการผู้บริโภค4
7.852B-0.38%1.344Mการผลิตของผู้ผลิต5
274.781M0.00%736.017Kบริการผู้บริโภค1
27.558B-0.90%3.426Mบริการผู้บริโภค8
504.901M6.30%1.085Mการค้าปลีก2
7.118B0.97%3.195Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
135.191M9.84%860.155Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.329B0.99%1.033Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
16.963B1.03%4.149Mแร่พลังงาน32
249.233M-1.62%1.242Mบริการเชิงพาณิชย์2
3.516B-1.19%665.604Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
19.030M4.55%157.182Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
39.918B-0.11%1.711Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
278.620M0.00%2.727Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
28.916B-0.91%1.974Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
793.860M1.34%498.635Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
5.457B2.00%1.844Mบริการทางด้านเทคโนโลยี6
6.737B0.19%2.034Mการค้าปลีก2
20.642M6.45%10.877Kการค้าปลีก1
46.489B0.30%1.810Mสาธารณูปโภค11
1.971B0.99%747.288Kการผลิตของผู้ผลิต11
30.726M0.00%564.913Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
631.508M1.78%207.336Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
32.682M0.00%660.276Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.788B-2.36%446.042Kบริการการกระจายสินค้า1
5.632B-1.18%387.851Kการค้าปลีก2
5.807B0.91%216.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
23.054B-0.07%1.628Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
24.573B0.37%2.575Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
19.192B0.65%3.473Mการเงิน28
62.884B-0.51%530.758Kการเงิน33
5.211B0.78%2.394Mบริการการกระจายสินค้า7
138.928B0.26%1.358Mการค้าปลีก3
35.770M3.18%209.401Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
7.880B2.28%3.458Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.411B3.25%429.664Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
173.543M1.38%22.770Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
280.446M4.06%204.557Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
28.949M0.00%2.500Kการค้าปลีก1
331.427M1.34%29.013Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.515B0.93%760.464Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
2.980B-0.10%344.936Kบริการผู้บริโภค6
7.817B0.51%956.536Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.513B1.98%345.894Kการผลิตของผู้ผลิต3
578.917M1.44%423.369Kการผลิตของผู้ผลิต11
9.512B0.69%2.628Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
54.289B2.07%1.283Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
7.501B0.52%756.358Kการเงิน4
831.818M2.97%1.197Mแร่พลังงาน8
2.482B-0.77%1.015Mการค้าปลีก5
9.569B1.71%620.353Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
17.890B-0.74%338.365Kการเงิน14
49.962B0.43%2.262Mการเงิน52
45.212B0.34%436.026Kอื่นๆ278
12.475B-0.82%5.453Mการเงิน3
444.425B-0.83%3.357Mการเงิน5
51.064B0.43%15.941Mการสื่อสาร3
447.913M2.13%177.614Kระบบขนส่ง2
1.646B0.85%700.959Kบริการการกระจายสินค้า4
84.081B1.24%717.242Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
23.218B-0.48%741.923Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
55.576M0.00%4.707Kการผลิตของผู้ผลิต1
788.412M4.51%275.480Kอื่นๆ4
36.055B-0.09%408.089Kบริการเชิงพาณิชย์54
395.647M4.49%427.763Kการผลิตของผู้ผลิต5
174.013M-1.05%12.474Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.852B1.79%547.792Kบริการผู้บริโภค7
30.388B-0.46%2.762Mการเงิน4
11.400M0.00%60.990Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.150B0.96%2.425Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
57.637B0.81%4.259Mแร่พลังงาน77
8.263B-0.63%457.639Kแร่พลังงาน2
6.320B-0.80%1.336Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
17.257B0.30%995.680Kบริการผู้บริโภค21
500.920B0.87%3.295Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน344
72.505B-0.84%4.390Mระบบขนส่ง7
79.019B0.29%563.825Kบริการทางด้านเทคโนโลยี96
12.984B1.21%988.623Kบริการเชิงพาณิชย์13
1.346B3.55%2.816Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.418B1.68%3.100Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3.233B0.81%140.889Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
123.787B2.43%3.163Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน235
16.699B-1.31%4.483Mการเงิน1
70.197M3.57%2.327Mบริการผู้บริโภค1
41.097B0.30%35.480Kบริการผู้บริโภค4
13.901M0.00%46.320Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.160B1.30%7.031Mระบบขนส่ง1
60.346B-0.62%5.652Mการเงิน27
126.161B-0.65%2.578Mการเงิน42
80.045M0.00%13.066Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
19.773B-1.33%1.630Mการเงิน9
11.864B0.78%237.232Kบริการผู้บริโภค4
262.398M1.07%283.877Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
5.413B0.98%130.733Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
12.547B-0.24%501.830Kการค้าปลีก20
11.230B0.82%1.389Mการสื่อสาร12
89.887B1.79%4.962Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
1.003B1.57%1.161Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
101.895M1.37%345.555Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
209.920M7.59%20.433Kระบบขนส่ง1
2.727B1.62%1.330Mการผลิตของผู้ผลิต5
34.343B0.84%639.492Kบริการการกระจายสินค้า26
12.517B1.31%2.231Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter