อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.751B-0.89%727.648Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.328B2.33%496.034Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.594B-0.31%777.798Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
65.278M-4.76%30.062Kระบบขนส่ง1
14.922B-1.33%8.508Mระบบขนส่ง6
13.117B-0.88%1.683Mสาธารณูปโภค6
6.825B-0.80%5.323Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.451M2.31%32.896Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.754B-0.12%201.431Kการค้าปลีก6
1.174B-0.62%77.889Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.258B-1.68%415.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.946B0.23%3.823Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.684B-0.83%1.483Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
147.776B-0.39%963.197Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.623B-1.54%3.944Mบริการผู้บริโภค4
7.043B0.07%1.694Mการผลิตของผู้ผลิต8
298.444M0.72%58.666Kบริการผู้บริโภค1
25.740B-0.54%1.899Mบริการผู้บริโภค8
88.040M-9.37%3.673Mการค้าปลีก3
7.856B0.29%3.992Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
65.384M-0.23%57.818Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
744.045M-1.21%602.172Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.175B-1.69%1.361Mแร่พลังงาน30
393.833M0.94%206.552Kบริการเชิงพาณิชย์2
75.003M1.58%390.854Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.952B0.24%1.561Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
211.936M0.00%1.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.440B-1.11%1.656Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
197.471M8.98%1.300Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.809B0.01%2.108Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.798B0.00%1.573Mการค้าปลีก2
78.191M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
60.386B-1.08%1.699Mสาธารณูปโภค12
460.430M-1.90%501.436Kการผลิตของผู้ผลิต8
11.104M-2.44%545.104Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.081B0.64%246.900Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
64.788M-1.33%93.900Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.306B-2.32%152.866Kบริการการกระจายสินค้า3
4.705B0.04%244.214Kการค้าปลีก2
3.965B-0.46%205.010Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.613B-9.99%3.523Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.838B-3.01%3.930Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.460B0.03%1.089Mการเงิน24
55.599B-0.54%758.244Kการเงิน31
4.447B0.14%3.046Mบริการการกระจายสินค้า4
124.760B-0.95%4.245Mการค้าปลีก3
39.455M0.00%791.090Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.331B-1.60%1.916Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.662B0.25%220.569Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
161.572M2.70%24.302Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
85.775M-1.61%37.002Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
296.075M-1.60%71.387Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.828B0.47%366.021Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.829B0.10%471.374Kบริการผู้บริโภค5
6.314B-1.16%1.342Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.479B0.51%339.589Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.891B0.26%149.321Kการผลิตของผู้ผลิต14
13.001B-1.77%1.214Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
33.742B1.11%1.199Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
5.059B-0.09%907.672Kการเงิน3
628.089M-3.87%174.888Kแร่พลังงาน7
524.014M-1.97%1.665Mการค้าปลีก2
4.691B-0.86%491.527Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.460B-0.54%244.015Kการเงิน13
48.371B-1.11%1.225Mการเงิน51
40.700B-0.47%254.163Kอื่นๆ269
14.727B-1.28%4.922Mการเงิน4
387.825B-0.01%4.001Mการเงิน5
54.767B0.01%13.329Mการสื่อสาร3
162.003M0.00%61.350Kระบบขนส่ง1
7.885M0.00%324.614Kบริการผู้บริโภค1
1.516B-0.93%809.766Kบริการการกระจายสินค้า3
69.005B-0.03%455.107Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.949B-1.09%1.127Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
42.771M1.33%4.477Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.743B-1.01%1.578Mบริการเชิงพาณิชย์52
395.346M-1.26%65.928Kการผลิตของผู้ผลิต7
122.796M2.51%11.855Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.924B-0.71%133.084Kบริการผู้บริโภค7
37.362B-1.01%3.082Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.545B-0.17%1.381Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
76.975B-1.82%4.166Mแร่พลังงาน93
10.606B-0.32%732.853Kแร่พลังงาน2
8.535B-2.23%1.152Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.535B0.86%508.894Kบริการผู้บริโภค24
5.623M-14.29%18.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
433.374B-0.77%3.802Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน340
79.390B-0.36%3.589Mระบบขนส่ง6
37.741B-0.29%460.526Kบริการทางด้านเทคโนโลยี77
9.978B-0.67%571.681Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.698B1.61%1.492Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
835.292M-0.38%203.716Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.537B-0.17%229.121Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
93.931B-1.21%2.522Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน206
18.106B-1.15%3.107Mการเงิน1
21.187M11.11%135.000Kบริการผู้บริโภค1
13.170B-0.96%41.068Kบริการผู้บริโภค4
10.839B-0.54%6.195Mระบบขนส่ง1
51.186B-0.18%15.527Mการเงิน26
147.704B0.04%2.595Mการเงิน43
23.710B-0.48%1.223Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.271B-0.61%1.740Mการเงิน9
6.123B-0.92%473.000Kบริการผู้บริโภค4
111.927M-1.87%408.143Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.093B-1.63%211.325Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
7.593B-1.14%307.085Kการค้าปลีก15
13.776B-0.34%996.514Kการสื่อสาร15
51.300B-1.10%10.019Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
118.271M-4.28%516.009Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
74.372M-1.85%8.290Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
203.646M2.19%5.445Kระบบขนส่ง1
1.568B-1.98%2.551Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.146B-1.78%791.216Kบริการการกระจายสินค้า16
1.974B-4.83%41.749Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ