อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
33.967B0.99-1.38%997.506Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ29
2.254B5.180.69%520.097Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
775.140M0.625.68%1.157Mในทางอุตสาหกรรม7
3.438B1.31-0.30%1.032Mวัสดุพื้นฐาน14
26.636M4.55%110.150Kในทางอุตสาหกรรม1
14.554B4.46-3.73%9.461Mในทางอุตสาหกรรม5
28.648B3.91-2.05%3.653Mในทางอุตสาหกรรม2
7.139B10.610.42%14.685Mวัสดุพื้นฐาน5
63.025M8.551.33%3.659Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
5.630B3.91-0.36%184.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2.214B2.472.54%294.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
351.942M2.863.48%34.253Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
6.301B3.891.73%1.913Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.165B2.951.70%875.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
421.395B5.79-0.48%4.574Mไฟแนนซ์10
6.563B-0.25%2.520Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ58
115.510M-1.38%1.131Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
6.774B4.90-0.27%3.068Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
24.040B1.74-0.26%1.707Mในทางอุตสาหกรรม51
46.358B3.26-0.53%2.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1.175B2.26-0.99%279.837Kไฟแนนซ์5
17.063B5.590.48%1.084Mพลังงาน36
306.785M2.810.00%8.240Kในทางอุตสาหกรรม2
120.725B5.14-0.16%6.982Mไฟแนนซ์24
9.038B1.850.24%992.367Kวัสดุพื้นฐาน11
104.171M7.25%380.726Kเทคโนโลยี6
4.185B4.41-0.02%390.795Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
2.555B1.35-2.10%765.869Kเทคโนโลยี7
21.158B3.930.49%797.851Kในทางอุตสาหกรรม24
23.183B3.640.05%2.461Mวัสดุพื้นฐาน11
14.359B2.58-0.05%1.172Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
4.089B2.48-1.57%1.188Mไฟแนนซ์12
24.829B1.37-0.32%65.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4.094B3.760.94%1.317Mไฟแนนซ์6
57.451B4.73-0.22%2.196Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
56.660M10.711.02%74.121Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
13.412B2.080.02%1.832Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
5.572B2.160.29%2.925Mวัสดุพื้นฐาน1
42.914B4.340.13%1.021Mไฟแนนซ์2
31.475B3.89-1.22%8.768Mไฟแนนซ์5
5.335B3.280.53%558.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
49.770B3.77-0.21%3.890Mสาธารณูปโภค20
218.013M2.26-1.73%279.859Kในทางอุตสาหกรรม8
917.210M1.761.85%321.739Kเทคโนโลยี5
8.307B2.14-0.11%778.834Kในทางอุตสาหกรรม12
613.524M5.84-0.73%79.355Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
10.985B1.880.16%4.252Mในทางอุตสาหกรรม14
15.909B2.880.07%673.260Kไฟแนนซ์7
9.147B2.680.74%1.065Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
18.572B0.546.01%5.520Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
68.314B2.53-0.16%3.306Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
414.483M4.370.86%30.391Kวัสดุพื้นฐาน3
86.404B0.862.04%5.465Mวัสดุพื้นฐาน130
17.287B3.35-1.23%5.650Mในทางอุตสาหกรรม5
46.952B2.8730.79%579.618Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ24
77.913M-1.75%2.226Mในทางอุตสาหกรรม1
6.442B2.390.47%1.184Mในทางอุตสาหกรรม5
44.352B3.94-2.26%5.867Mในทางอุตสาหกรรม5
102.634M-7.61%575.226Kไฟแนนซ์2
662.587M6.35-0.43%165.022Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
519.127M5.00-0.58%1.048Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
111.093M0.65-0.00%5.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
325.452M3.93-0.31%12.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
628.818M0.351.00%117.206Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
224.909M-1.01%594.561Kเทคโนโลยี3
42.919M6.35-1.59%3.533Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
17.673B1.81-0.92%1.581Mเทคโนโลยี35
477.991M2.250.45%2.054Mสาธารณูปโภค2
66.666M-2.48%535.150Kในทางอุตสาหกรรม2
595.304M0.570.10%82.862Kในทางอุตสาหกรรม7
62.464M4.0010.00%238.538Kไฟแนนซ์1
372.229B4.551.97%8.132Mวัสดุพื้นฐาน233
15.441B2.364.85%14.830Mพลังงาน4
63.195B2.72-1.20%27.847Mบริการโทรคมนาคม16
21.463B1.38-0.06%1.580Mเทคโนโลยี30
9.860B3.550.72%353.334Kไฟแนนซ์8
40.447B5.43-0.80%2.036Mไฟแนนซ์59
27.715B3.60-0.16%408.169Kไฟแนนซ์60
17.109B3.06-4.10%286.970Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
17.626B3.97-0.93%3.389Mไฟแนนซ์4
480.628M3.340.00%20ในทางอุตสาหกรรม1
25.359B1.60-0.92%317.696Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ17
6.081B2.80-0.63%2.545Mวัสดุพื้นฐาน12
4.631B2.63-2.42%2.205Mไฟแนนซ์5
20.881B5.420.60%1.328Mสาธารณูปโภค3
13.215B4.20-0.89%2.096Mสาธารณูปโภค1
8.062B4.22-1.08%2.122Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
42.931B3.91-0.96%4.337Mวัสดุพื้นฐาน3
32.787M4.082.04%172.336Kเทคโนโลยี1
184.074M0.00%1.102Mพลังงาน1
52.597B3.864.79%10.688Mพลังงาน86
12.160B4.330.26%1.891Mพลังงาน3
6.997B1.776.65%3.991Mพลังงาน4
2.073B3.950.52%354.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
3.565B4.85-2.37%3.899Mวัสดุพื้นฐาน2
1.384M0.00%15.000Kวัสดุพื้นฐาน1
200.763M4.80-0.22%469.079Kในทางอุตสาหกรรม2
1.574B4.70-0.91%355.580Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
4.451B3.33-0.39%1.100Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
109.395B0.96-0.06%1.001Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ28
3.787B2.50-0.68%1.965Mวัสดุพื้นฐาน34
4.577B2.480.27%615.323Kในทางอุตสาหกรรม6
54.438B4.44-0.63%4.306Mไฟแนนซ์4
16.977B3.07-0.22%1.165Mไฟแนนซ์27
376.946M5.54-0.56%68.559Kไฟแนนซ์4
447.198M3.400.36%1.990Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
69.892M-3.66%68.513Kพลังงาน1
73.050M-3.29%392.064Kพลังงาน2
11.742B6.01-0.55%8.169Mไฟแนนซ์3
5.129B2.372.82%503.896Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
187.023M-2.24%145.596Kเทคโนโลยี3
1.502B1.41-2.35%1.950Mในทางอุตสาหกรรม1
36.338B0.49-1.82%871.576Kเทคโนโลยี104
4.302B4.78-0.66%695.426Kไฟแนนซ์5
120.567M-0.78%272.894Kวัสดุพื้นฐาน3
10.234B2.65-0.02%2.395Mวัสดุพื้นฐาน99
42.425B3.99-1.38%10.266Mวัสดุพื้นฐาน27
54.114M4.981.33%282.477Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
51.573M6.58-3.64%87.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8.861M5.26%61.889Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
772.060M-0.59%750.345Kพลังงาน22
28.699M-4.88%102.827Kสาธารณูปโภค1
2.438B0.71-0.19%393.456Kบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ