กองทรัสต์/กองทุนรวม (อุตสาหกรรม)

315
หุ้น
47.633B
เงินทุนของตลาด
323.721K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.51%
เปลี่ยนแปลง
−6.30%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.57%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.12%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
A200 BETAAUS200 ETF UNITS
108.85-3.60%-4.06มีแรงขายรุนแรง60.517K6587275.45
AAA BETACASH ETF UNITS
50.06-0.10%-0.05มีแรงขายรุนแรง31.145K1559118.70
ACDC ETFS ACDC ETF UNITS
75.55-0.46%-0.35ขาย6.740K509207.00
ACQ ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED
1.124.17%0.04ขาย9.300K10462.5092.947M6.280.17
AEG ABSOLUTE EQUITY PERFORMANCE FUND LIMITED
0.850.00%0.00ซื้อ2.242K1905.7076.823M-0.04
AFI AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED
7.601.20%0.09ขาย507.254K3855130.409.237B30.880.24
AGVT BETAAGVT ETF UNITS
42.470.83%0.35ซื้อ9.555K405800.85
AGX1 AT GBL SHR TMF UNITS
4.50-17.13%-0.93มีแรงขายรุนแรง101.725K457762.50
AIB AURORA GLOBAL INCOME TRUST
0.090.00%0.00มีแรงขายรุนแรง2.907K267.44632.530K4.790.02
AIQ ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST
0.100.00%0.00ขาย24.000K2400.0030.641M3.880.03
ALI ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED
2.382.59%0.06ซื้อ23.023K54794.74388.681M6.970.33
AMH AMCIL LIMITED
1.06-1.40%-0.01ขาย117.628K124685.68333.115M38.120.03
AQLT BETAAQLT ETF UNITS
20.89-0.90%-0.19ขาย3467227.94
ARC ARC FUNDS LIMITED
0.470.00%0.00ขาย29.754K13984.3814.136M-0.03
ARG ARGO INVESTMENTS LIMITED
8.78-0.23%-0.02มีแรงขายรุนแรง267.702K2350423.566.601B27.090.32
ASIA BETA ASIA ETF UNITS
7.28-2.93%-0.22มีแรงขายรุนแรง73.736K536798.08
ATEC BETAATEC ETF UNITS
14.68-0.81%-0.12ขาย28.321K415752.28
AUDS BETAAUDS TMF UNITS
7.62-2.31%-0.18มีแรงขายรุนแรง33.259K253433.58
AUI AUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED
9.380.00%0.00ขาย17.717K166185.461.175B21.950.43
AUMF IEDGEAUMF ETF UNITS
27.39-4.60%-1.32มีแรงขายรุนแรง47112900.69
AUST BETA MR AU TMF UNITS
15.72-2.66%-0.43มีแรงขายรุนแรง3775926.44
BBOZ BETA SBEAR TMF UNITS
4.86-1.62%-0.08ซื้อ5.245M25493125.14
BBUS BETAUSBEAR TMF UNITS
11.94-6.79%-0.87ขาย953.963K11390318.22
BEAR BETA BEAR ETF UNITS
9.50-1.35%-0.13ซื้อ49.806K473157.00
BEL BENTLEY CAPITAL LIMITED
0.06-4.62%-0.00มีแรงขายรุนแรง3.204K198.654.720M-0.03
BHD BENJAMIN HORNIGOLD LIMITED
0.22-2.22%-0.01มีแรงขายรุนแรง46.665K10266.305.314M5.920.04
BILL ICORECASH ETF UNITS
100.26-0.04%-0.04ซื้อ6.063K607876.38
BKI BKI INVESTMENT COMPANY LIMITED
1.61-2.71%-0.04ขาย189.817K306554.461.234B15.850.10
BNDS BETAWABNDS ETF UNITS
23.460.60%0.14ซื้อ18.631K437083.26
BNKS BETABANKS ETF UNITS
5.69-2.07%-0.12มีแรงขายรุนแรง294.876K1677844.44
BOND SPDR BOND ETF UNITS
24.020.63%0.15ซื้อ97323371.46
BTI BAILADOR TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED
1.38-4.50%-0.07ขาย132.783K183240.54203.725M3.940.37
CAF CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED
0.290.00%0.00ซื้อ7.344K2129.7656.806M63.040.00
CAM CLIME CAPITAL LIMITED
0.820.61%0.01ขาย100.514K82924.05114.987M8.440.11
CDM CADENCE CAPITAL LIMITED
0.861.78%0.01ขาย187.055K160867.30251.626M5.150.16
CDO CADENCE OPPORTUNITIES FUND LIMITED.
2.34-2.50%-0.06ขาย6.638K15532.9236.140M9.760.25
CETF VE CHINA ETF UNITS
64.000.00%0.00ซื้อ20.491K1311424.00
CIN CARLTON INVESTMENTS LIMITED
28.360.04%0.01ขาย1.242K35223.12750.558M27.251.042.00
CLDD BETACLDD ETF UNITS
9.23-6.48%-0.64ขาย17.414K160731.22
CLNE VE CLNE ETF UNITS
8.311.47%0.12ขาย8.644K71831.64
CNEW VE CH NEW ETF UNITS
8.25-2.02%-0.17ซื้อ35.175K290193.75
COG COG FINANCIAL SERVICES LIMITED
1.590.63%0.01ซื้อ2.020K3211.80296.900M47.160.03
CRED BETACRED ETF UNITS
21.910.41%0.09ซื้อ38.074K834201.34
CRYP BETACRYP ETF UNITS
2.18-2.24%-0.05ขาย152.284K331979.12
CURE ETFS CURE ETF UNITS
36.53-0.90%-0.33ซื้อ4.100K149773.00
D2O DUXTON WATER LIMITED
1.732.07%0.04มีแรงซื้อรุนแรง304.162K524679.45202.619M23.740.07
DBBF BETA DBBF ETF UNITS
22.24-0.85%-0.19ขาย122.24
DGGF BETA DGGF ETF UNITS
22.35-2.83%-0.65ขาย2.739K61216.65
DHHF BETA DHHF ETF UNITS
25.53-2.59%-0.68มีแรงขายรุนแรง20.742K529543.26
DHOF DTREE HYBD TMF UNITS
9.38-0.11%-0.01ขาย20.000K187600.00
DJRE SPDR DJRE ETF UNITS
19.940.05%0.01ขาย11.474K228791.56
DJW DJERRIWARRH INVESTMENTS LIMITED
2.880.70%0.02ขาย24.186K69655.68678.278M15.840.18
DRIV BETA DRIVE ETF UNITS
8.36-1.88%-0.16ขาย8.247K68944.92
DRR DETERRA ROYALTIES LIMITED
4.270.71%0.03ขาย879.293K3754581.112.241B18.280.236.00
DRUG BETAHEALTH ETF UNITS
7.49-0.27%-0.02ขาย6.735K50445.15
DUI DIVERSIFIED UNITED INVESTMENT LIMITED
4.56-0.87%-0.04ขาย11.026K50278.56983.195M26.380.17
DVDY VE AU DVDY ETF UNITS
20.91-1.74%-0.37ขาย1.329K27789.39
DZZF BETA DZZF ETF UNITS
22.63-2.88%-0.67มีแรงขายรุนแรง2.272K51415.36
E200 STATEE200 ETF UNITS
21.46-1.33%-0.29ขาย1.068K22919.28
EAI ELLERSTON ASIAN INVESTMENTS LIMITED
0.80-1.24%-0.01ขาย45.808K36417.36102.638M-0.03
EBND VE EM BOND TMF UNITS
9.090.33%0.03ขาย8.735K79401.15
ECL EXCELSIOR CAPITAL LTD
1.75-6.67%-0.12ซื้อ1.351K2364.2554.365M8.590.2265.00
ECP ECP EMERGING GROWTH LIMITED
1.132.73%0.03ซื้อ19.964K22559.3220.173M7.440.15
EDOC BETAEDOC ETF UNITS
10.10-5.25%-0.56ขาย1001010.00
EEU BETA EURO ETF UNITS
14.240.71%0.10ซื้อ95513599.20
EIGA EINVST INC TMF UNITS
3.46-1.14%-0.04มีแรงขายรุนแรง34.472K119273.12
EINC BETAMCEINC TMF UNITS
7.89-2.47%-0.20ขาย63497.07
EMKT VE EMG MKT ETF UNITS
18.81-1.05%-0.20ขาย3326244.92
EMMG BETAMCEMMG TMF UNITS
5.33-1.48%-0.08มีแรงขายรุนแรง142.289K758400.37
ERTH BETAERTH ETF UNITS
9.79-1.71%-0.17ขาย11.587K113436.73
ESGI VE ESGI ETF UNITS
25.63-2.32%-0.61มีแรงขายรุนแรง3.886K99598.18
ESPO VE ESPO ETF UNITS
8.49-1.74%-0.15มีแรงขายรุนแรง7.500K63675.00
ESTX EUSTX50 ETF UNITS
60.33-0.85%-0.52ขาย21613031.28
ETHI BETASUST ETF UNITS
10.30-2.55%-0.27มีแรงขายรุนแรง366.187K3771726.10
EX20 BETAEX20 ETF UNITS
17.73-1.45%-0.26ขาย13.111K232458.03
F100 BETA F100 ETF UNITS
9.65-1.73%-0.17ขาย46.768K451311.20
FAIR BETAAUSUST ETF UNITS
16.36-2.33%-0.39มีแรงขายรุนแรง28.030K458570.80
FANG ETFS FANG ETF UNITS
11.68-1.43%-0.17ขาย115.615K1350383.20
FDEM FILFDEM TMF UNITS
22.90-0.52%-0.12ขาย1.591K36433.90
FEMX FIL GEM TMF UNITS
5.75-2.54%-0.15ขาย17.071K98158.25
FFG FATFISH GROUP LIMITED
0.02-8.33%-0.00ขาย395.027K8690.5924.867M-0.01
FLOT VE AU FLOT ETF UNITS
24.66-0.24%-0.06มีแรงขายรุนแรง12.568K309926.88
FOOD BETAAGRI ETF UNITS
6.92-3.76%-0.27มีแรงขายรุนแรง27.661K191414.12
FOR FORAGER AUSTRALIAN SHARES FUND
1.200.00%0.00ขาย97.565K117078.00
FPC FAT PROPHETS GLOBAL CONTRARIAN FUND LTD
0.948.09%0.07ขาย38.000K35530.0034.326M-0.06
FSF FONTERRA SHAREHOLDERS' FUND
2.81-0.35%-0.01ขาย2.399K6741.19300.988M0.00
FSI FLAGSHIP INVESTMENTS LIMITED
1.630.00%0.00ขาย14.200K23146.0042.147M-0.04
FUEL BETAENERGY ETF UNITS
5.54-2.12%-0.12ขาย1.161M6434144.92
FZR FITZROY RIVER CORPORATION LTD
0.138.33%0.01ขาย21.800K2834.0014.034M-0.00
GAME BETA VID ETF UNITS
9.21-2.02%-0.19ขาย2.000K18420.00
GBND BETA GBND ETF UNITS
21.30-0.23%-0.05ขาย2.165K46114.50
GC1 GLENNON SMALL COMPANIES LIMITED
0.650.78%0.01ขาย75.265K48922.2533.093M3.830.17
GCAP VE GCAP TMF UNITS
8.71-0.23%-0.02ขาย4.974K43323.54
GCI GRYPHON CAPITAL INCOME TRUST
1.93-1.78%-0.04มีแรงขายรุนแรง165.109K318660.37477.813M18.890.10
GDX VE GOLD ETF UNITS
39.57-3.42%-1.40มีแรงขายรุนแรง39.399K1559018.43
GEAR BETAGEAR ETF UNITS
19.21-10.53%-2.26มีแรงขายรุนแรง411.871K7912041.91
GFL GLOBAL MASTERS FUND LIMITED
2.080.00%0.00ขาย172357.7622.304M20.760.10
GGOV BETAGGOV ETF UNITS
17.541.33%0.23ขาย701227.80
GGUS BETAGEARUS TMF UNITS
20.25-8.16%-1.80มีแรงขายรุนแรง71.775K1453443.75
GOAT VE GOAT ETF UNITS
22.06-2.90%-0.66มีแรงขายรุนแรง1.052K23207.12
GOLD ETP. ETFS GOLD
24.49-0.04%-0.01ซื้อ167.697K4106899.532.675B0.00
GOVT SPDR GOVT ETF UNITS
23.691.41%0.33ซื้อ741753.06
GOW GOWING BROS LIMITED
2.631.15%0.03ขาย13.612K35799.56138.609M11.130.23
GRNV VE SUSTAIN ETF UNITS
24.27-1.10%-0.27ขาย1453519.15
GROW SCH GROW TMF UNITS
3.51-0.85%-0.03มีแรงขายรุนแรง13.619K47802.69
GUL GULLEWA LIMITED
0.060.00%0.00ขาย15.000K885.0011.263M5.130.01
GVF GLOBAL VALUE FUND LIMITED
1.144.11%0.04ซื้อ51.500K58710.00190.790M6.200.18
HACK BETA CYBER ETF UNITS
7.99-8.27%-0.72มีแรงขายรุนแรง133.666K1067991.34
HBRD BETAHYBRID TMF UNITS
9.88-0.40%-0.04ขาย406.492K4016140.96
HETH BETAHETH ETF UNITS
10.41-1.89%-0.20ขาย8.803K91639.23
HEUR BETA EU ETF UNITS
10.36-8.16%-0.92มีแรงขายรุนแรง12.815K132763.40
HGEN ETFS HGEN ETF UNITS
7.310.41%0.03ขาย28.743K210111.33
HJPN BETA JPN ETF UNITS
13.09-9.60%-1.39มีแรงขายรุนแรง10.793K141280.37
HLTH VE HLTH ETF UNITS
10.07-0.98%-0.10ซื้อ4.853K48869.71
HM1 HEARTS AND MINDS INVESTMENTS LIMITED
2.082.97%0.06ขาย127.791K265805.28460.259M-0.02
HNDQ BETAHNDQ ETF UNITS
24.68-1.67%-0.42ขาย22.673K559569.64
HQLT BETAHQLT ETF UNITS
20.52-1.16%-0.24ขาย3.041K62401.32
HVST BETADIVHAR ETF UNITS
11.77-1.51%-0.18ขาย30.784K362327.68
IAA ISHASIA50 ETF UNITS
89.68-1.54%-1.40มีแรงขายรุนแรง2.928K262583.04
IAF ISHUBSCOM ETF UNITS
99.740.14%0.14ซื้อ43.539K4342579.86
IBC IRONBARK CAPITAL LIMITED
0.484.30%0.02ขาย12.000K5820.0053.425M11.150.04
IBUY BETA ECOMM ETF UNITS
8.37-4.67%-0.41เป็นกลาง2502092.50
ICOR ICORPBOND ETF UNITS
91.300.20%0.18ซื้อ23321272.90
IEAT BETAIEAT ETF UNITS
11.40-0.44%-0.05ซื้อ1.828K20839.20
IEM ISHEMGMKT ETF UNITS
57.40-1.88%-1.10มีแรงขายรุนแรง41.978K2409537.20
IESG IESGAUSLEA ETF UNITS
23.20-0.17%-0.04ขาย7.282K168942.40
IEU ISHEUROPE ETF UNITS
61.79-2.62%-1.66มีแรงขายรุนแรง7.851K485113.29
IFRA VE INFRA ETF UNITS
21.41-0.42%-0.09ขาย53.183K1138648.03
IGB ISHUBSTRE ETF UNITS
97.590.61%0.59ซื้อ16.193K1580274.87
IHCB ISGCBAUD ETF UNITS
93.830.03%0.03ขาย11.053K1037102.99
IHD ISHDIVOPP ETF UNITS
12.40-3.05%-0.39มีแรงขายรุนแรง19.867K246350.80
IHEB ISEMBAUD ETF UNITS
74.24-3.14%-2.41มีแรงขายรุนแรง33324721.92
IHHY ISGHYBAUD ETF UNITS
87.15-1.08%-0.95ขาย1.574K137174.10
IHOO ISGL100AU ETF UNITS
120.89-2.53%-3.14มีแรงขายรุนแรง69784260.33
IHVV ISS&P500AU ETF UNITS
358.35-2.63%-9.68มีแรงขายรุนแรง11.546K4137509.10
IHWL ISCORWLDAU ETF UNITS
35.69-2.27%-0.83มีแรงขายรุนแรง5.653K201755.57
IIND BETA IIND ETF UNITS
9.10-1.30%-0.12ขาย11.830K107653.00
IJH ISCMIDCAP ETF UNITS
327.75-0.71%-2.34ขาย571187145.25
IJP ISHMSJAP ETF UNITS
76.47-0.36%-0.28ขาย4.364K333715.08
IJR ISCSMLCAP ETF UNITS
134.00-0.05%-0.07ขาย3.799K509066.00
IKO ISHMCISK ETF UNITS
84.88-1.13%-0.97ขาย88775288.56
ILB ISHGOVINF ETF UNITS
117.300.20%0.23ขาย82.581K9686751.30
ILC ISHLGECAP ISHLGECAP
25.41-3.57%-0.94มีแรงขายรุนแรง34.628K879897.48
IMPQ EIVST IMPQ TMF UNITS
4.520.89%0.04ขาย22.668K102459.36
INCM BETA INCM ETF UNITS
14.89-0.73%-0.11ขาย7.440K110781.60
INIF INT INCM F TMF UNITS
2.60-1.14%-0.03ขาย6.576K17097.60
IOO ISGL100ETF ETF UNITS
92.58-1.74%-1.64ขาย23.495K2175167.10
IOZ ISHAUS200 ETF UNITS
26.38-2.66%-0.72มีแรงขายรุนแรง250.978K6620799.64
IPAY BETA PAY ETF UNITS
8.10-1.22%-0.10มีแรงขายรุนแรง19.681K159416.10
ISEC IENHNCDCSH ETF UNITS
100.40-0.05%-0.05มีแรงขายรุนแรง3.127K313950.80
โหลดเพิ่ม