บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

80
หุ้น
64.578B
เงินทุนของตลาด
1.196M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.38%
เปลี่ยนแปลง
−0.30%
ประสิทธิภาพ เดือน
+23.03%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1AG ALTERRA LIMITED
0.03-11.43%-0.00แนะนำให้ขาย122.400K4.643M-0.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3PL 3P LEARNING LIMITED..
0.711.43%0.01ขาย79.902K99.034M48.280.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8VI 8VIC HOLDINGS LIMITED
0.3310.00%0.03ซื้อ20.000K14.381Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AER AEERIS LTD
0.150.00%0.00แนะนำให้ซื้อ30.655K9.296M-0.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AHZ ADMEDUS LTD
0.084.05%0.00ขาย347.221K45.495M-0.06บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ASH ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
0.440.00%0.00ซื้อ15.869K63.349M11.670.04บริการด้านบุคลากร
AV1 ADVERITAS LIMITED
0.22-2.22%-0.00เป็นกลาง834.301K45.248M-0.05บริการด้านโฆษณา/การตลาด
AVA AVA RISK GROUP LIMITED
0.13-7.14%-0.01แนะนำให้ขาย141.792K30.435M-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
AWN AROWANA INTERNATIONAL LIMITED
0.100.00%0.00แนะนำให้ขาย34.875K15.817M-0.04บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BLV BLOSSOMVALE HOLDINGS LTD
0.240.00%0.00แนะนำให้ขาย2.366K14.746M17.390.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BXB BRAMBLES LIMITED
12.89-0.46%-0.06แนะนำให้ซื้อ2.267M19.908B29.640.44บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
BXN BIOXYNE LIMITED
0.01-7.14%-0.00แนะนำให้ขาย49.355K8.322M-0.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CAR CARSALES.COM LIMITED.
18.30-0.92%-0.17ซื้อ573.276K4.488B32.140.58บริการด้านโฆษณา/การตลาด
CAT CATAPULT GROUP INTERNATIONAL LTD
2.128.16%0.16ซื้อ378.234K399.715M-0.07330.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CGL THE CITADEL GROUP LIMITED
4.67-1.68%-0.08ขาย183.932K230.267M39.260.12บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CGR CML GROUP LIMITED
0.550.00%0.00ซื้อ47.868K119.665M13.780.04บริการด้านบุคลากร
CI1 CREDIT INTELLIGENCE LTD
0.0310.00%0.00ซื้อ5.118M34.993M50.000.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CL1 CLASS LIMITED
1.832.52%0.04ขาย216.298K223.814M27.250.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CTD CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED
15.961.85%0.29ขาย1.357M1.740B21.220.742600.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CUP COUNTPLUS LIMITED
1.160.87%0.01ขาย77.825K128.075M77.700.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CV1 CV CHECK LTD
0.11-15.38%-0.02ขาย207.076K32.142M-0.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
CXZ CONNEXION TELEMATICS LTD
0.0336.84%0.01ซื้อ15.197M22.442M7.310.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EAX ENERGY ACTION LIMITED
0.250.00%0.00ขาย1496.489M-0.47บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
EGG ENERO GROUP LIMITED
1.79-0.56%-0.01แนะนำให้ขาย29.997K154.074M44.230.04600.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.026.25%0.00ขาย1.368M12.569M-0.03บริการด้านโฆษณา/การตลาด
GO2 THE GO2 PEOPLE LTD
0.02-11.11%-0.00ขาย655.461Kบริการด้านบุคลากร
GSS GENETIC SIGNATURES LIMITED
1.170.43%0.01ซื้อ5.354K165.813M-0.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
GTN GTN LIMITED
0.82-6.82%-0.06ซื้อ22.139K182.987M12.570.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
HIT HITECH GROUP AUSTRALIA LIMITED
1.670.60%0.01ซื้อ7.082K63.544M20.520.08บริการด้านบุคลากร
HT8 HARRIS TECHNOLOGY GROUP LIMITED
0.0111.11%0.00ขาย6.000K1.905M-0.0114.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
ICQ ICAR ASIA LIMITED
0.436.17%0.03แนะนำให้ซื้อ2.988M183.386M-0.03บริการด้านโฆษณา/การตลาด
IGL IVE GROUP LIMITED
2.15-2.71%-0.06แนะนำให้ขาย396.727K318.645M10.490.21การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
IGN IGNITE LIMITED
0.02-5.00%-0.00แนะนำให้ขาย190.476K1.702M-0.06บริการด้านบุคลากร
IMF IMF BENTHAM LIMITED
4.50-6.44%-0.31ขาย3.109M1.122B-0.21101.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
IPH IPH LIMITED
9.61-2.44%-0.24ซื้อ745.701K2.048B35.820.281000.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ISD ISENTIA GROUP LIMITED
0.281.79%0.01ซื้อ67.650K57.000M-0.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ISU ISELECT LIMITED.
0.40-13.98%-0.06แนะนำให้ขาย105.343K87.380M-0.02551.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
JAN JANISON EDUCATION GROUP LIMITED
0.411.23%0.01ขาย81.974K74.478M-0.01บริการด้านบุคลากร
KPG KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED
0.85-1.16%-0.01แนะนำให้ขาย69.758K38.590M16.070.05บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
KYK KYCKR LIMITED
0.080.00%0.00ขาย210.157K18.116M-0.04บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
LNK LINK ADMINISTRATION HOLDINGS LIMITED
6.42-0.16%-0.01ซื้อ2.113M3.408B10.770.606500.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MAI MAINSTREAM GROUP HOLDINGS LIMITED
0.590.00%0.00ขาย237.355K77.787M-0.01259.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MEB MEDIBIO LIMITED
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย363.400K7.961M-0.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MIL MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
0.43-12.24%-0.06ขาย21.751K19.749M-0.50บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
MMS MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED
12.030.67%0.08ขาย194.960K924.421M15.940.771335.00บริการด้านบุคลากร
MNW MINT PAYMENTS LIMITED
0.02-5.88%-0.00แนะนำให้ขาย2.127M14.568M-0.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NAM NAMOI COTTON LIMITED
0.344.55%0.01ซื้อ14.654K48.409Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NNW 99 WUXIAN LIMITED
0.07-2.94%-0.00ขาย16.466K76.539M22.670.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
NVO NVOI LTD
0.010.00%0.00ขาย734.118K20.968M-0.00บริการด้านบุคลากร
OML OOH!MEDIA LIMITED
2.930.69%0.02ขาย1.606M710.191M29.100.10879.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
OVH ONEVUE HOLDINGS LIMITED
0.300.00%0.00ขาย104.842K80.377M-0.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
OVT OVATO LIMITED
0.051.92%0.00ซื้อ404.575K38.796M-0.161698.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
PCH PROPERTY CONNECT HOLDINGS LIMITED
0.00100.00%0.00ขาย200.000K1.372M-0.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
PIQ PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD
0.32-4.48%-0.02ซื้อ111.316K29.402M-0.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
PPE PEOPLE INFRASTRUCTURE LTD
3.70-1.86%-0.07ซื้อ135.654K271.667M26.930.15บริการด้านบุคลากร
PPL PUREPROFILE LTD
0.0111.11%0.00ขาย353.696K1.201M-0.10บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
PSZ PS&C LIMITED
0.02-13.04%-0.00แนะนำให้ขาย850.497K7.022M-0.20บริการด้านบุคลากร
QFE QUICKFEE LIMITED
0.33-5.71%-0.02ขาย675.775Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
QIP QANTM INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED
1.330.00%0.00ซื้อ114.306K176.958M16.060.08335.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
QMS QMS MEDIA LIMITED
1.240.41%0.01ซื้อ427.354K424.028M16.180.08บริการด้านโฆษณา/การตลาด
RDH REDHILL EDUCATION LIMITED
1.750.00%0.00ขาย2.622K53.928M36.080.05บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
REA REA GROUP LTD
114.010.04%0.05ซื้อ169.812K15.017B59.981.901642.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
REV REAL ESTATE INVESTAR GROUP LIMITED
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย648.748K2.332M-0.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
RHY RHYTHM BIOSCIENCES LIMITED
0.108.70%0.01ขาย170.000K10.075M-0.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
ROO ROOTS SUSTAINABLE AGRICULTURAL TECHNOLOGIES LTD
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย1.412Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SCL SCHROLE GROUP LTD
0.020.00%0.00ขาย1.289M15.123M-0.00บริการด้านบุคลากร
SCT SCOUT SECURITY LIMITED
0.0712.07%0.01ขาย35.000K7.749M-0.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SEK SEEK LIMITED
22.99-0.73%-0.17ซื้อ511.846K8.064B46.220.511025.00บริการด้านบุคลากร
SGH SLATER & GORDON LIMITED
0.990.00%0.00ขาย19.093K137.737M2.620.40บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SIQ SMARTGROUP CORPORATION LTD
7.34-0.27%-0.02ซื้อ2.603M966.318M15.490.48689.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SIT SITE GROUP INTERNATIONAL LIMITED
0.06-5.88%-0.00ซื้อ670.711K49.862M-0.01299.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SMX SECURITY MATTERS LIMITED
0.437.50%0.03ซื้อ40.000K47.296Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
SSM SERVICE STREAM LIMITED
2.27-0.87%-0.02แนะนำให้ขาย2.122M924.986M17.680.13บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
STG STRAKER TRANSLATIONS LIMITED
1.141.79%0.02ขาย59.201K60.536M-0.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TGO TRIMANTIUM GROWTHOPS LIMITED
0.1062.30%0.04แนะนำให้ขาย5.000K13.754M-0.57บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
TNT TESSERENT LIMITED
0.09-6.32%-0.01ซื้อ5.916M39.281M-0.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
UBN URBANISE.COM LIMITED
0.06-5.17%-0.00ขาย1.641M40.562M-0.0165.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
VBS VECTUS BIOSYSTEMS LIMITED
0.580.86%0.01ซื้อ38.100K13.838M-0.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
VMT VMOTO LIMITED
0.31-4.69%-0.01ซื้อ375.942K68.553M533.330.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
WPP WPP AUNZ LTD
0.572.68%0.01แนะนำให้ซื้อ390.817K489.641M-0.33บริการด้านโฆษณา/การตลาด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ