บริษัทในออสเตรเลีย companies operating in one industry: Industrial Machinery

The list below has บริษัทในออสเตรเลีย that operate under the same industry, Industrial Machinery. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
A3DAURORA LABS LIMITED
0.028 AUD−9.68%212K0.778.109M AUD−0.01 AUD+57.19%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AL3AML3D LIMITED
0.071 AUD0.00%379.75K1.9916.724M AUD−0.03 AUD+33.74%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ANGAUSTIN ENGINEERING LIMITED
0.415 AUD+1.22%511.544K0.85243.357M AUD17.290.02 AUD+242.86%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
CXLCALIX LIMITED
1.780 AUD−6.56%401.752K0.37322.903M AUD−0.15 AUD−62.76%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EVZEVZ LIMITED
0.180 AUD−2.70%6.6K0.0821.797M AUD11.840.02 AUD−5.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
FBRFBR LTD
0.023 AUD0.00%5.518M1.40102.15M AUD−0.01 AUD−21.88%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
RWLRUBICON WATER LIMITED
0.500 AUD0.00%12.146K0.9385.943M AUD−0.06 AUD−278.29%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SRLSUNRISE ENERGY METALS LIMITED
0.360 AUD−1.37%97.917K3.2732.482M AUD−0.10 AUD+96.32%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
T3D333D LIMITED
0.007 AUD0.00%6.667K0.08836.115K AUD−0.00 AUD+65.97%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TTTTITOMIC LIMITED
0.031 AUD−6.06%1.347M1.8028.295M AUD−0.04 AUD+13.84%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
VEEVEEM LTD
1.280 AUD−2.29%56.436K0.22173.721M AUD30.050.04 AUD+147.67%0.71%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
XRFXRF SCIENTIFIC LIMITED
1.115 AUD−0.45%160.82K1.31153.916M AUD18.160.06 AUD+49.03%2.96%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ZGLZICOM GROUP LIMITED
0.044 AUD−4.35%12K0.159.441M AUD−0.03 AUD−8.39%0.00%การผลิตของผู้ผลิต