ยานพาหนะใช้มอเตอร์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
184.503M
เงินทุนของตลาด
6.707K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.66%
เปลี่ยนแปลง
−0.66%
ประสิทธิภาพ เดือน
+55.73%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.83%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
MTO MOTORCYCLE HOLDINGS LIMITED
2.99-0.66%-0.02ขาย6.707K184.503M6.590.46700.00
โหลดเพิ่ม