บริษัทในออสเตรเลีย companies operating in one industry: Homebuilding

The list below has บริษัทในออสเตรเลีย that operate under the same industry, Homebuilding. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
FWDFLEETWOOD LIMITED
1.860 AUD+0.54%143.605K2.49175.369M AUD26.090.07 AUD1.13%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
LICLIFESTYLE COMMUNITIES LIMITED
15.52 AUD+1.11%545.273K0.601.62B AUD21.320.73 AUD−26.31%0.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
TWDTAMAWOOD LIMITED
2.50 AUD−0.79%8.177K2.3891.706M AUD19.830.13 AUD−35.92%6.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร