บริษัทในออสเตรเลีย companies operating in one industry: Beverages: Alcoholic

The list below has บริษัทในออสเตรเลีย that operate under the same industry, Beverages: Alcoholic. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AVGAUSTRALIAN VINTAGE LTD
0.365 AUD0.00%223.355K1.1592.213M AUD−0.02 AUD−137.46%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
GDAGOOD DRINKS AUSTRALIA LTD
0.345 AUD−2.82%176.155K2.2645.585M AUD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
LRKLARK DISTILLING CO. LTD
1.200 AUD0.00%11.992K0.3290.85M AUD−0.07 AUD−246.19%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
MCLMIGHTY CRAFT LIMITED
0.015 AUD+7.14%221.506K1.325.477M AUD−0.11 AUD−34.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TSITOP SHELF INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.210 AUD0.00%27.28K0.9243.664M AUD−0.42 AUD−64.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TWETREASURY WINE ESTATES LIMITED
12.35 AUD0.00%3.668M0.9410.021B AUD39.310.31 AUD−3.50%2.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ