ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
448.320M
เงินทุนของตลาด
39.329K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.54%
เปลี่ยนแปลง
−0.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.13%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.30%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
BRIBIG RIVER INDUSTRIES LIMITED
2.40 AUD−2.04%−0.05 AUD
มีแรงขาย
31.344K75.226K AUD199.236M AUD8.010.31 AUD
KILKILAND LTD
1.980 AUD0.25%0.005 AUD
มีแรงซื้อ
254503 AUD146.253M AUD−0.05 AUD
LERLEAF RESOURCES LTD
0.014 AUD−6.67%−0.001 AUD
มีแรงขายรุนแรง
293.645K4.111K AUD28.869M AUD−0.00 AUD
MWYMIDWAY LIMITED
0.700 AUD0.00%0.000 AUD
มีแรงขาย
24.472K17.13K AUD61.135M AUD−0.07 AUD
PPYPAPYRUS AUSTRALIA LIMITED
0.027 AUD−10.00%−0.003 AUD
มีแรงขาย
107.343K2.898K AUD12.827M AUD−0.00 AUD