บริษัทในออสเตรเลีย companies operating in one industry: Packaged Software

The list below has บริษัทในออสเตรเลีย that operate under the same industry, Packaged Software. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1CGONE CLICK GROUP LIMITED
0.008 AUD+14.29%423.985K0.105.319M AUDบริการทางด้านเทคโนโลยี
1TTTHRIVE TRIBE TECHNOLOGIES LIMITED
0.016 AUD0.00%98.442K0.954.746M AUD−0.01 AUD+75.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
360LIFE360 INC.
DR
7.78 AUD−1.02%356.948K0.651.634B AUD−0.30 AUD−2.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3PL3P LEARNING LIMITED..
1.100 AUD0.00%30.00302.031M AUD−0.02 AUD+67.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ADAADACEL TECHNOLOGIES LIMITED
0.620 AUD−4.62%224.001K3.3166.697M AUD−0.03 AUD−154.17%4.62%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AIMAI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED
0.280 AUD0.00%51.899K1.6358.468M AUD−0.02 AUD+70.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALCALCIDION GROUP LIMITED
0.050 AUD−9.09%2.598M1.5269.809M AUD−0.00 AUD−27.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ALUALTIUM LIMITED
65.86 AUD−0.08%1.862M1.838.707B AUD88.800.74 AUD+77.23%0.82%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ANDANSARADA GROUP LIMITED
2.42 AUD−0.21%167.358K0.33217.093M AUD−0.06 AUD−178.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ATVACTIVEPORT GROUP LTD
0.086 AUD0.00%460.0025.064M AUD−0.01 AUD−33.33%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AV1ADVERITAS LIMITED
0.053 AUD+1.92%537.241K5.4136.812M AUD−0.02 AUD+14.89%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AYAARTRYA LIMITED
0.285 AUD+1.79%52.193K1.9021.991M AUD−0.14 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
B4PBEFOREPAY GROUP LIMITED
0.485 AUD0.00%89.772K0.3522.537M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BETBETMAKERS TECHNOLOGY GROUP LTD
0.092 AUD−1.08%510.272K0.3590.085M AUD−0.04 AUD−60.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BGEBRIDGE SAAS LIMITED
0.061 AUD−7.58%1.329K0.054.944M AUD−0.06 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BMTBEAMTREE HOLDINGS LIMITED
0.225 AUD+2.27%332.247K0.8860.179M AUD−0.02 AUD−110.68%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BTHBIGTINCAN HOLDINGS LIMITED
0.195 AUD0.00%254.248K0.47126.332M AUD−0.06 AUD−59.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BTNBUTN LIMITED
0.081 AUD−4.71%30.771K0.8214.825M AUD−0.04 AUD+20.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BVSBRAVURA SOLUTIONS LIMITED.
1.245 AUD+29.69%7.928M7.16437.145M AUD−0.20 AUD−254.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CBLCONTROL BIONICS LIMITED
0.043 AUD−10.42%25.001K0.235.66M AUD−0.06 AUD−13.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCACHANGE FINANCIAL LIMITED
0.065 AUD−12.16%152.843K0.4145.819M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCGCOMMS GROUP LTD
0.061 AUD+1.67%84.573K0.6523.407M AUD−0.00 AUD−168.18%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CF1COMPLII FINTECH SOLUTIONS LTD
0.020 AUD0.00%500K1.4911.358M AUD−0.01 AUD−127.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CL8CARLY HOLDINGS LIMITED
0.018 AUD0.00%194.948K1.344.831M AUD−0.02 AUD+62.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CT1CONSTELLATION TECHNOLOGIES LIMITED
0.002 AUD0.00%2.5M1.853.687M AUD0.00 AUD+100.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CXZCONNEXION MOBILITY LTD
0.024 AUD+9.09%2.083M2.1718.973M AUD6.670.00 AUD+80.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DCCDIGITALX LIMITED
0.054 AUD−3.57%678.119K0.3343.301M AUD−0.01 AUD−212.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DOUDOUUGH LIMITED
0.005 AUD0.00%154.004K0.265.41M AUD−0.01 AUD+69.04%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DSEDROPSUITE LIMITED
0.280 AUD0.00%61.286K0.37201.867M AUD100.000.00 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
DUBDUBBER CORPORATION LIMITED
0.235 AUD0.00%561.75K0.7586.077M AUD−0.22 AUD−81.18%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DUGDUG TECHNOLOGY LTD
2.64 AUD+3.13%560.06K1.40290.584M AUD42.860.06 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ECGECARGO HOLDINGS LIMITED
DR
0.028 AUD0.00%29.399K3.9017.227M AUD16.470.00 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EMDEMYRIA LIMITED
0.050 AUD0.00%58.958K0.4019.431M AUD−0.02 AUD+19.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ENLENLITIC INC.
DR
0.705 AUD−1.40%7470.0455.539M AUDบริการทางด้านเทคโนโลยี
EOLENERGY ONE LIMITED
4.16 AUD−0.95%1.358K0.20124.473M AUD42.410.10 AUD−30.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EPXEP&T GLOBAL LIMITED
0.021 AUD0.00%16.605K0.0310.938M AUD−0.02 AUD+67.99%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ERDEROAD LIMITED
0.805 AUD−3.01%22.633K0.21145.529M AUD−0.03 AUD−89.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ESKETHERSTACK PLC
DR
0.290 AUD0.00%52.618K2.6036.956M AUD−0.01 AUD−236.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FCLFINEOS CORPORATION HOLDINGS PLC
DR
1.790 AUD−4.28%44.047K0.48595.443M AUD−0.10 AUD−54.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
FGLFRUGL GROUP LIMITED
0.007 AUD0.00%1290.007.292M AUD−0.00 AUD+34.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GTKGENTRACK GROUP LIMITED
7.18 AUD+1.27%270.822K2.71732.541M AUD80.180.09 AUD+203.53%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HMDHERAMED LIMITED
0.019 AUD0.00%403K2.756.939M AUD−0.02 AUD+26.65%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HPGHIPAGES GROUP HOLDINGS LTD
0.900 AUD0.00%46.643K0.78122.522M AUD−0.04 AUD+17.82%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
HTGHARVEST TECHNOLOGY GROUP LTD
0.024 AUD−4.00%98.03K0.2117.649M AUD−0.02 AUD+22.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HUBHUB24 LIMITED
39.37 AUD+4.90%782.24K5.063.01B AUD74.470.53 AUD+214.33%0.87%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HYDHYDRIX LIMITED
0.019 AUD−5.00%209.787K1.684.83M AUD−0.00 AUD+94.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ICEICETANA LIMITED
0.028 AUD−3.45%80K0.377.41M AUD−0.01 AUD+34.76%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ICIICANDY INTERACTIVE LIMITED
0.030 AUD−3.23%47.781K0.0741.663M AUD−0.01 AUD−766.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ID8IDENTITII LIMITED
0.013 AUD+8.33%114.828K0.415.163M AUD−0.02 AUD+34.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IFMINFOMEDIA LTD
1.525 AUD+2.35%3.502M26.20574.954M AUD58.430.03 AUD−3.33%2.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
IMEIMEXHS LIMITED
0.650 AUD0.00%6.82K0.4927.772M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
INPINCENTIAPAY LIMITED
0.004 AUD0.00%499.999K0.534.976M AUD−0.01 AUD+59.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IODIODM LIMITED
0.240 AUD−2.04%40.00146.184M AUD−0.00 AUD−5.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IREIRESS LIMITED
8.72 AUD+2.47%479.824K1.601.578B AUD−0.65 AUD−268.41%3.53%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
IRIINTEGRATED RESEARCH LIMITED
0.310 AUD+3.33%263.856K1.1854.129M AUD−0.17 AUD−467.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IXUIXUP LIMITED
0.030 AUD−9.09%2.8K0.0132.626M AUD−0.03 AUD−66.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JANJANISON EDUCATION GROUP LIMITED
0.310 AUD−7.46%154.18K0.3486.905M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
JTLJAYEX TECHNOLOGY LIMITED
0.006 AUD−14.29%270K0.511.767M AUD−0.02 AUD−100.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KEDKEYPATH EDUCATION INTERNATIONAL INC.
DR
0.470 AUD0.00%990.00100.907M AUD−0.14 AUD+72.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
KNOKNOSYS LIMITED
0.032 AUD0.00%357.112K1.277.133M AUD−0.01 AUD−363.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LNKLINK ADMINISTRATION HOLDINGS LIMITED
2.19 AUD0.00%3.681M3.561.136B AUD−0.08 AUD+84.42%3.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
LVHLIVEHIRE LIMITED
0.040 AUD−2.44%398.664K2.0114.52M AUD−0.04 AUD−54.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
M7TMACH7 TECHNOLOGIES LIMITED
0.680 AUD−2.86%46.666K0.40166.456M AUD−0.00 AUD+89.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MDRMEDADVISOR LIMITED
0.310 AUD0.00%98.032K0.32173.208M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MKLMIGHTY KINGDOM LIMITED
0.010 AUD0.00%345.001K0.934.283M AUD−0.04 AUD+15.50%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NORNORWOOD SYSTEMS LIMITED
0.040 AUD0.00%961.944K4.6018.466M AUD−0.00 AUD−44.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NOVNOVATTI GROUP LIMITED
0.059 AUD+1.72%44.482K0.1719.045M AUD−0.08 AUD−50.58%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NXLNUIX LIMITED
1.950 AUD+13.37%1.911M2.98625.445M AUD−0.04 AUD−190.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
OCLOBJECTIVE CORPORATION LIMITED
11.63 AUD+1.66%14.668K0.091.068B AUD53.030.22 AUD+30.61%1.18%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ODAORCODA LIMITED
0.240 AUD0.00%160.865K2.0541.443M AUD100.000.00 AUD−20.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ONEONEVIEW HEALTHCARE PLC
DR
0.360 AUD+4.35%642.235K1.13227.598M AUD−0.03 AUD+34.75%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PCKPAINCHEK LTD
0.030 AUD0.00%31.579K0.0543.075M AUD−0.01 AUD−9.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PHLPROPELL HOLDINGS LIMITED
0.011 AUD+10.00%1.856M10.372.535M AUD−0.04 AUD+17.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PILPEPPERMINT INNOVATION LIMITED
0.015 AUD0.00%2.541M1.2732.606M AUD−0.00 AUD+47.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PLYPLAYSIDE STUDIOS LIMITED
0.870 AUD+6.10%330.367K0.68339.181M AUD−0.02 AUD+3.91%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
PPSPRAEMIUM LIMITED
0.405 AUD−1.22%336.462K0.44202.37M AUD13.550.03 AUD+864.52%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PROPROPHECY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
0.580 AUD−1.69%49.856K0.9543.433M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QORQORIA LIMITED
0.235 AUD0.00%45.035K0.11264.01M AUD−0.09 AUD−48.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RC1REDCASTLE RESOURCES LIMITED
0.012 AUD−7.69%200K0.424.268M AUD−0.00 AUD+65.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RCLREADCLOUD LIMITED
0.049 AUD−2.00%78.603K0.377.164M AUD−0.02 AUD−72.90%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RDYREADYTECH HOLDINGS LIMITED
3.50 AUD−7.65%29.925K0.58405.428M AUD80.280.04 AUD+86.32%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
REMREMSENSE TECHNOLOGIES LIMITED
0.020 AUD−9.09%280.379K2.482.626M AUD−0.03 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RKNRECKON LIMITED
0.580 AUD+3.57%310.155K0.5664.563M AUD11.810.05 AUD−41.76%4.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
RLGROOLIFE GROUP LTD
0.006 AUD0.00%210K0.224.335M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ROCROCKETBOOTS LIMITED
0.096 AUD+3.23%150.005.784M AUD−0.05 AUD−152.75%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RULRPMGLOBAL HOLDINGS LIMITED
1.965 AUD+7.38%1.803M4.42408.282M AUD50.380.04 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SHOSPORTSHERO LIMITED
0.013 AUD0.00%977.606K2.406.796M AUD−0.01 AUD−16.33%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SISSIMBLE SOLUTIONS LIMITED
0.004 AUD0.00%5.138M8.052.412M AUD−0.00 AUD+23.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SKOSERKO LIMITED
3.94 AUD+3.68%11.357K0.63475.087M AUD−0.14 AUD+54.89%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SP8STREAMPLAY STUDIO LIMITED
0.007 AUD−12.50%865.527K0.709.205M AUD−0.00 AUD−700.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SPXSPENDA LIMITED
0.013 AUD0.00%3.983M0.9351.893M AUD−0.00 AUD+50.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SYMSYMBIO HOLDINGS LIMITED
2.63 AUD0.00%931.492K2.76226.478M AUD127.670.02 AUD−88.73%1.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TALTALIUS GROUP LIMITED
0.009 AUD0.00%898.5K0.9223.237M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TD1TALI DIGITAL LIMITED
0.001 AUD−50.00%38.464K0.023.295M AUD−0.00 AUD+72.34%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TNYTINYBEANS GROUP LTD
0.155 AUD0.00%2.941K0.0513.502M AUD−0.16 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TRITRIVARX LTD
0.025 AUD−3.85%876.781K5.618.457M AUD−0.02 AUD+14.85%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TSKTASK GROUP HOLDINGS LIMITED
0.385 AUD−2.53%260.669K2.08142.506M AUD75.490.01 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
UBNURBANISE.COM LIMITED
0.300 AUD+5.26%59.499K3.2619.254M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
UNTUNITH LTD
0.014 AUD0.00%1.659M0.2613.502M AUD−0.00 AUD+86.76%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VFXVISIONFLEX GROUP LIMITED
0.008 AUD0.00%157.443K0.4012.753M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี