บริษัทในออสเตรเลีย companies operating in one industry: Data Processing Services

The list below has บริษัทในออสเตรเลีย that operate under the same industry, Data Processing Services. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
5GN5G NETWORKS LIMITED.
0.150 AUD0.00%197.048K0.1551.352M AUD3.33%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AI1ADISYN LTD
0.024 AUD+20.00%223.678K1.844.232M AUD−0.01 AUD+90.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DXNDXN LIMITED
0.026 AUD−3.70%21.739K0.154.807M AUD−0.17 AUD−115.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MP1MEGAPORT LIMITED
14.51 AUD+0.28%639.061K0.722.303B AUD594.670.02 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NXTNEXTDC LIMITED
16.77 AUD−4.99%3.933M1.779.085B AUD−0.09 AUD−704.55%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RKTROCKETDNA LTD.
0.009 AUD+12.50%1.882M0.135.249M AUD−0.00 AUD+58.33%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RTHRAS TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
1.330 AUD+10.83%45.775K2.1554.595M AUD−0.02 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VRSVERIS LIMITED
0.060 AUD0.00%309.99K1.2430.872M AUD50.000.00 AUD2.50%บริการทางด้านเทคโนโลยี