การค้าปลีก (ภาค)

35
หุ้น
166.694B
เงินทุนของตลาด
1.575M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.52%
เปลี่ยนแปลง
+2.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.29%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.73%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ABYADORE BEAUTY GROUP LIMITED
0.815 AUD0.00%52.621K76.535M AUD−0.01 AUD−165.56%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ADHADAIRS LIMITED
1.390 AUD1.09%526.263K237.945M AUD6.360.22 AUD−40.02%13.74%การค้าปลีก
ปานกลาง
APEEAGERS AUTOMOTIVE LIMITED
13.86 AUD1.46%435.61K3.509B AUD12.881.08 AUD−17.25%5.14%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ASGAUTOSPORTS GROUP LIMITED.
2.49 AUD−1.97%42.839K510.54M AUD7.710.32 AUD56.17%7.20%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
AUKAUMAKE LIMITED.
0.004 AUD0.00%1.001M5.949M AUD−0.00 AUD91.91%0.00%การค้าปลีก
BBNBABY BUNTING GROUP LIMITED
2.080 AUD2.46%190.237K273.86M AUD3.71%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BGPBRISCOE GROUP AUSTRALASIA LIMITED
4.41 AUD−0.23%1926.501M AUD12.440.35 AUD−10.19%7.29%การค้าปลีก
ปานกลาง
BKGBOOKTOPIA GROUP LIMITED
0.105 AUD0.00%4.995K23.962M AUD−0.21 AUD−61.32%0.00%การค้าปลีก
CCVCASH CONVERTERS INTERNATIONAL
0.210 AUD−2.33%202.268K131.784M AUD−0.16 AUD−713.33%9.30%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CCXCITY CHIC COLLECTIVE LIMITED
0.340 AUD−1.45%405.152K82.579M AUD−0.42 AUD−548.29%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
COLCOLES GROUP LIMITED.
15.65 AUD0.32%2.888M20.879B AUD18.760.83 AUD10.80%4.20%การค้าปลีก
ปานกลาง
CTTCETTIRE LIMITED
2.82 AUD−5.69%2.787M1.14B AUD67.790.04 AUD0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
DDRDICKER DATA LIMITED
9.62 AUD−0.82%52.789K1.748B AUD22.470.43 AUD23.27%3.65%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
DSKDUSK GROUP LIMITED
0.945 AUD0.00%111.585K58.843M AUD5.210.18 AUD−47.50%19.05%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
EDVENDEAVOUR GROUP LIMITED
5.26 AUD0.96%6.19M9.33B AUD17.810.30 AUD18.87%4.14%การค้าปลีก
ปานกลาง
HVNHARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED
3.87 AUD−1.02%3.161M4.872B AUD8.950.43 AUD−35.91%7.74%การค้าปลีก
มีแรงขาย
JBHJB HI-FI LIMITED
45.93 AUD0.55%332.003K4.994B AUD9.614.78 AUD9.13%6.77%การค้าปลีก
มีแรงขาย
JYCJOYCE CORPORATION LTD
3.06 AUD0.33%32686.631M AUD11.060.28 AUD2.75%5.97%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
KGNKOGAN.COM LTD
5.08 AUD−1.74%314.448K534.285M AUD−0.24 AUD−836.20%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
LOVLOVISA HOLDINGS LIMITED
19.34 AUD0.26%288.297K2.116B AUD31.220.62 AUD169.19%3.87%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MHJMICHAEL HILL INTERNATIONAL LIMITED
0.885 AUD−1.12%29.919K344.238M AUD9.870.09 AUD−22.87%9.25%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MOZMOSAIC BRANDS LIMITED
0.130 AUD4.00%73.563K22.313M AUD−0.15 AUD−618.21%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
MTOMOTORCYCLE HOLDINGS LIMITED
2.13 AUD0.95%106.326K155.732M AUD6.510.33 AUD−28.43%7.55%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MYRMYER HOLDINGS LIMITED
0.590 AUD0.00%1.047M482.792M AUD8.260.07 AUD27.27%11.02%การค้าปลีก
มีแรงขาย
NCKNICK SCALI LIMITED
11.55 AUD0.09%269.115K934.74M AUD9.261.25 AUD19.99%6.56%การค้าปลีก
ปานกลาง
PMVPREMIER INVESTMENTS LIMITED
24.97 AUD−0.12%423.464K3.982B AUD13.551.84 AUD29.91%4.30%การค้าปลีก
ปานกลาง
PWRPETER WARREN AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED
2.53 AUD−0.39%31.394K436.895M AUD7.740.33 AUD44.88%9.30%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
RBLREDBUBBLE LIMITED
0.420 AUD−7.69%128.076K127.968M AUD−0.20 AUD−270.14%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SSGSHAVER SHOP GROUP LIMITED
1.055 AUD−0.94%174.965K139.528M AUD8.220.13 AUD−6.28%9.71%การค้าปลีก
ปานกลาง
STPSTEP ONE CLOTHING LIMITED
0.530 AUD−0.93%35.538K99.157M AUD11.550.05 AUD1334.38%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
TPWTEMPLE & WEBSTER GROUP LTD
6.12 AUD−1.77%150.797K765.977M AUD93.440.07 AUD−39.07%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TRSTHE REJECT SHOP LIMITED
5.73 AUD−0.35%22.11K220.501M AUD22.050.26 AUD23.00%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
UNIUNIVERSAL STORE HOLDINGS LIMITED
3.50 AUD−0.28%17.838K269.29M AUD11.020.32 AUD−4.57%6.82%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
WESWESFARMERS LIMITED
53.23 AUD−0.30%2.617M60.572B AUD24.482.17 AUD3.49%3.56%การค้าปลีก
ปานกลาง
WOWWOOLWORTHS GROUP LIMITED
37.18 AUD−0.54%2.375M45.364B AUD28.551.30 AUD−20.67%2.75%การค้าปลีก
ปานกลาง