ตลาดหุ้นออสเตรเลีย

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
41.821B2.110.69%745.575K467
71.792B3.95-0.70%34.456M316
7.222B3.450.48%460.134K815
19.729B1.581.01%3.108M738
110.548B1.640.09%3.623M955
33.695B3.270.18%1.458M441
4.404B0.031.29%2.112M841
155.424B6.852.23%12.892M4112
825.387B4.350.12%8.984M13210
44.453B2.390.84%1.688M323
246.877B1.05-0.17%1.589M5121
50.379B2.990.61%6.151M453
43.057B4.580.11%433.622K2328
706.212B7.321.32%19.504M6738
60.984B3.530.21%6.536M768
25.001B2.981.16%2.314M849
163.149B3.73-0.32%5.761M838
159.722B0.680.81%1.338M4181
93.736B2.820.74%13.686M624
65.559B4.140.47%4.700M322
โหลดเพิ่ม