บริษัทในออสเตรเลีย companies operating in one industry: Medical Specialties

The list below has บริษัทในออสเตรเลีย that operate under the same industry, Medical Specialties. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ADOANTEOTECH LTD
0.030 AUD+3.45%617.508K0.4165.893M AUD−0.01 AUD−27.27%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ADRADHERIUM LIMITED
0.042 AUD0.00%150.0014.004M AUD−0.03 AUD+72.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ARXAROA BIOSURGERY LIMITED
0.570 AUD0.00%105.879K0.54195.838M AUD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
AT1ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED
0.028 AUD0.00%1350.0017.898M AUD−0.01 AUD−19.23%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AVHAVITA MEDICAL INC.
DR
5.52 AUD+7.81%355.08K1.32714.645M AUD−0.42 AUD−37.58%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CDXCARDIEX LIMITED
0.082 AUD+5.13%359.583K0.5515.887M AUD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CMPCOMPUMEDICS LIMITED
0.350 AUD+7.69%9.719K0.5562.007M AUD50.000.01 AUD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
COHCOCHLEAR LIMITED
336.50 AUD−3.90%201.821K1.1922.039B AUD63.235.32 AUD+34.81%0.98%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
COVCLEO DIAGNOSTICS LTD
0.180 AUD−2.70%91.207K1.48เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CSXCLEANSPACE HOLDINGS LIMITED
0.340 AUD−1.45%13.657K0.3426.283M AUD−0.07 AUD+22.59%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CU6CLARITY PHARMACEUTICALS LTD
2.69 AUD−7.24%824.593K1.80706.521M AUD−0.12 AUD−57.26%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CYCCYCLOPHARM LIMITED
1.800 AUD−0.28%8.766K0.14169.373M AUD−0.05 AUD+10.27%0.56%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
EBOEBOS GROUP LIMITED
34.49 AUD−1.46%48.851K0.926.619B AUD25.581.35 AUD+14.45%3.31%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
EBREBR SYSTEMS INC.
DR
0.800 AUD−2.44%55.107K0.26245.617M AUD−0.19 AUD+6.93%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
EMVEMVISION MEDICAL DEVICES LTD
2.65 AUD+17.78%357.996K4.44226.376M AUD−0.04 AUD+58.52%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EYENOVA EYE MEDICAL LIMITED
0.200 AUD−4.76%324.99K0.8942.583M AUD−0.08 AUD−103.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
FPHFISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
22.83 AUD−0.70%230.049K1.0513.516B AUD54.610.42 AUD−51.27%1.95%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
IBXIMAGION BIOSYSTEMS LIMITED
0.085 AUD−6.59%64.633K1.352.775M AUD−0.67 AUD−189.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
IMRIMRICOR MEDICAL SYSTEMS INC.
DR
0.470 AUD−6.00%31.37K0.3779.392M AUD−0.22 AUD−10.86%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
IPDIMPEDIMED LIMITED
0.093 AUD+12.05%2.452M0.28188.168M AUD−0.01 AUD+21.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
LBTLBT INNOVATIONS LIMITED
0.015 AUD−6.25%952.066K0.9818.912M AUD−0.04 AUD−137.23%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LDXLUMOS DIAGNOSTICS HOLDINGS LIMITED
0.076 AUD+5.56%1.261M0.4836.579M AUD−0.03 AUD+82.26%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MX1MICRO-X LIMITED
0.110 AUD−4.35%604.993K0.8757.07M AUD−0.03 AUD+34.80%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
NANNANOSONICS LIMITED
2.77 AUD+1.47%1.083M0.42838.837M AUD54.210.05 AUD+41.94%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
NTINEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.105 AUD−4.55%929.548K0.3193.963M AUD−0.01 AUD+51.26%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OAKOAKRIDGE INTERNATIONAL LIMITED
0.060 AUD+9.09%250.011.056M AUD−0.02 AUD+39.75%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OCCORTHOCELL LIMITED
0.420 AUD−1.18%132.317K0.7587.665M AUD−0.04 AUD+23.05%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
OILOPTISCAN IMAGING LIMITED
0.090 AUD−2.17%214.327K4.9175.181M AUD−0.01 AUD−42.31%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OSLONCOSIL MEDICAL LTD
0.008 AUD0.00%5.002M1.8915.796M AUD−0.01 AUD+35.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OSXOSTEOPORE LIMITED
0.480 AUD−3.03%9900.315.061M AUD−0.56 AUD−62.21%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OSXDAOSTEOPORE DEF SET
0.490 AUD+7.69%6.008K5.061M AUDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RHYRHYTHM BIOSCIENCES LIMITED
0.095 AUD−1.04%88.303K0.2727.311M AUD−0.04 AUD+8.75%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RMDRESMED INC
DR
26.72 AUD+0.23%1.507M0.9839.534B AUD29.400.91 AUD+14.16%1.08%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
RSHRESPIRI LIMITED
0.023 AUD0.00%150.042K0.3324.377M AUD−0.01 AUD+30.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SDISDI LIMITED
0.820 AUD−1.20%21.525K0.6997.47M AUD12.130.07 AUD+14.00%3.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SOMSOMNOMED LIMITED
0.400 AUD0.00%55.185K0.3443.437M AUD−0.12 AUD−118.88%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TRUTRUSCREEN GROUP LIMITED
0.020 AUD0.00%150.009.963M AUD−0.01 AUD+27.37%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
UBIUNIVERSAL BIOSENSORS INC.
DR
0.150 AUD−6.25%554.721K5.3131.855M AUD−0.03 AUD+76.17%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
UCMUSCOM LIMITED
0.023 AUD−23.33%764.118K15.874.382M AUD−0.01 AUD−8.82%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ