โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

333
หุ้น
274.311B
เงินทุนของตลาด
6.229M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.20%
เปลี่ยนแปลง
+5.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+23.00%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.78%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
1AEAURORA ENERGY METALS LIMITED
0.105 AUD5.00%1.196M14.261M AUD−0.04 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
1MCMORELLA CORPORATION LIMITED
0.006 AUD0.00%1.311M36.832M AUD−0.00 AUD97.73%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
29M29METALS LIMITED
0.705 AUD8.46%1.819M455.786M AUD−0.72 AUD3.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
92E92 ENERGY LIMITED
0.300 AUD7.14%394.902K29.785M AUD−0.13 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
A1MAIC MINES LIMITED
0.320 AUD−1.54%112.735K150.303M AUD−0.02 AUD84.74%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
A4NALPHA HPA LIMITED
0.885 AUD−4.32%1.685M813.079M AUD−0.02 AUD20.51%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABXABX GROUP LIMITED
0.078 AUD0.00%15.146K18.903M AUD−0.02 AUD−281.82%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACBA-CAP ENERGY LIMITED
0.070 AUD1.45%1.173M85.701M AUD−0.00 AUD−161.11%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACMAUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED
0.355 AUD1.43%185.277Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACPAUDALIA RESOURCES LIMITED
0.011 AUD0.00%500K7.613M AUD−0.00 AUD−33.33%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADDADAVALE RESOURCES LIMITED
0.013 AUD−7.14%3.54M10.225M AUD−0.01 AUD−72.41%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADTADRIATIC METALS PLC
DR
3.56 AUD−0.56%139.241K1.048B AUD−0.26 AUD−403.82%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ADYADMIRALTY RESOURCES NL.
0.007 AUD16.67%49.337K9.125M AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AEEAURA ENERGY LIMITED
0.305 AUD−1.61%350.812K191.433M AUD−0.01 AUD41.40%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AGEALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.052 AUD−3.70%46.896M178.639M AUD−0.00 AUD−16.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AGRAGUIA RESOURCES LIMITED
0.017 AUD0.00%100K7.376M AUD−0.00 AUD60.98%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGYARGOSY MINERALS LIMITED
0.180 AUD−5.26%3.416M266.837M AUD−0.00 AUD50.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AIIALMONTY INDUSTRIES INC.
DR
0.515 AUD−3.20%3.465K136.558M AUD−0.07 AUD−133.76%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AKEALLKEM LIMITED
11.64 AUD−4.59%4.708M7.8B AUD11.371.02 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AKNAUKING MINING LIMITED
0.057 AUD7.55%178.302K10.817M AUD−0.07 AUD−362.84%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AKOAKORA RESOURCES LIMITED
0.160 AUD0.00%125K14.654M AUD−0.02 AUD20.88%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALBALBION RESOURCES LIMITED
0.076 AUD0.00%4.25K4.96M AUD−0.02 AUD−651.85%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALMALMA METALS LIMITED
DR
0.010 AUD0.00%149.005K9.14M AUD−0.00 AUD70.89%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALVALVO MINERALS LIMITED
0.160 AUD0.00%316.965K14.901M AUD−0.08 AUD−1126.09%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AM7ARCADIA MINERALS LIMITED
DR
0.110 AUD0.00%50K9.405M AUD−0.03 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMLAEON METALS LIMITED.
0.016 AUD0.00%341.243K17.542M AUD−0.00 AUD61.90%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMMARMADA METALS LIMITED
0.023 AUD0.00%2832.392M AUD−0.03 AUD−221.84%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMNAGRIMIN LIMITED
0.195 AUD−9.30%40.778K56.229M AUD−0.00 AUD99.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ANXANAX METALS LIMITED
0.046 AUD−11.54%1.164M22.355M AUD−0.01 AUD−191.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AO1ASSETOWL LIMITED
0.001 AUD0.00%250K1.947M AUD−0.00 AUD14.81%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
APCAUSTRALIAN POTASH LIMITED
0.004 AUD0.00%1.29M4.674M AUD−0.00 AUD28.07%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
APSALLUP SILICA LIMITED
0.048 AUD−2.04%48.525K4.141M AUD−0.02 AUD−828.57%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AQDAUSQUEST LIMITED
0.014 AUD7.69%1.294M10.727M AUD35.000.00 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AQIALICANTO MINERALS LIMITED
0.042 AUD0.00%754.404K26.046M AUD−0.02 AUD−28.57%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AR3AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED
0.235 AUD−4.08%71.387K37.771M AUD−0.02 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ARDARGENT MINERALS LIMITED
0.012 AUD9.09%1.26M12.969M AUD−0.00 AUD−36.36%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ARLARDEA RESOURCES LIMITED
0.595 AUD−0.83%132.161K116.797M AUD−0.04 AUD−66.09%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ARNALDORO RESOURCES LIMITED
0.110 AUD−4.35%59.641K15.482M AUD−0.02 AUD23.79%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ARRAMERICAN RARE EARTHS LIMITED
0.130 AUD−10.34%409.087K64.891M AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ARUARAFURA RARE EARTHS LTD
0.245 AUD−2.00%7.939M528.341M AUD−0.05 AUD−818.18%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ASNANSON RESOURCES LIMITED
0.150 AUD3.45%2.436M184.248M AUD−0.01 AUD−153.66%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ASQAUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD
0.060 AUD0.00%41.136K16.9M AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AUGAUGUSTUS MINERALS LIMITED
0.220 AUD−6.38%364.907Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AUQALARA RESOURCES LIMITED
0.035 AUD2.94%92224.415M AUD−0.00 AUD−109.09%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AURAURIS MINERALS LIMITED
0.009 AUD0.00%180K4.29M AUD−0.01 AUD−114.58%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AUZAUSTRALIAN MINES LIMITED
0.015 AUD0.00%2.231M10.129M AUD−0.01 AUD−5.66%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AW1AMERICAN WEST METALS LIMITED
0.230 AUD2.22%1.236M47.258M AUD−0.08 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AXNALLIANCE NICKEL LIMITED
0.063 AUD−8.70%471.136K49.204M AUD−0.01 AUD−1900.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AYTAUSTIN METALS LIMITED
0.006 AUD20.00%287.926K6.095M AUD−0.00 AUD66.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AZIALTAMIN LIMITED
0.070 AUD2.94%50K26.637M AUD−0.02 AUD14.29%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AZLARIZONA LITHIUM LIMITED
0.0150 AUD−6.25%6.314M51.115M AUD−0.00 AUD−12.90%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AZSAZURE MINERALS LIMITED
2.57 AUD0.00%3.624M1.121B AUD−0.03 AUD47.84%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BATBATTERY MINERALS LIMITED
0.037 AUD−5.13%197.913K4.665M AUD2.020.02 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BBXBBX MINERALS LIMITED
0.034 AUD6.25%399.808K16.568M AUD−0.01 AUD−28.33%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BCABLACK CANYON LIMITED
0.130 AUD−7.14%20K8.331M AUD−0.04 AUD−1810.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BDMBURGUNDY DIAMOND MINES LIMITED
0.185 AUD2.78%203.211K255.817M AUD−8.00 AUD−17677.78%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BKTBLACK ROCK MINING LIMITED
0.085 AUD1.19%305.268K92.159M AUD−0.01 AUD−112.50%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BKYBERKELEY ENERGIA LIMITED
0.380 AUD−2.56%79.503K173.861M AUD−0.00 AUD98.54%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BMLBOAB METALS LIMITED
0.140 AUD−9.68%894K27.042M AUD−0.04 AUD−35.92%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BMMBALKAN MINING AND MINERALS LIMITED
0.215 AUD−6.52%207.478K15.826M AUD−0.05 AUD−232.28%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BMNBANNERMAN ENERGY LTD
2.47 AUD2.49%349.677K362.731M AUD−0.17 AUD−738.16%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BOABOADICEA RESOURCES LIMITED
0.038 AUD0.00%76.119K4.863M AUD−0.01 AUD−114.54%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BOCBOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.325 AUD−1.52%54.291K132.351M AUD−0.01 AUD−50.98%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BOEBOSS ENERGY LTD
4.48 AUD0.67%1.815M1.571B AUD126.550.04 AUD3440.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
BRXBELARAROX LIMITED
0.590 AUD−4.07%51.195K39.674M AUD−0.08 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BSEBASE RESOURCES LIMITED
0.170 AUD−2.86%141.232K204.272M AUD−0.01 AUD−152.63%28.57%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BSNBASIN ENERGY LIMITED
0.115 AUD−4.17%199.692K9.748M AUD−0.02 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BURBURLEY MINERALS LTD
0.185 AUD0.00%32.165K18.74M AUD−0.01 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BUSBUBALUS RESOURCES LIMITED
0.245 AUD4.26%1.267M7.911M AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BUXBUXTON RESOURCES LIMITED
0.205 AUD−2.38%464.134K35.968M AUD−0.01 AUD−395.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BVRBELLAVISTA RESOURCES LTD
0.145 AUD3.57%65.5K9.69M AUD−0.01 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
C29C29 METALS LIMITED
0.076 AUD−5.00%16.649K3.757M AUD−0.03 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
C7ACLARA RESOURCES AUSTRALIA LTD
0.028 AUD12.00%86.28K4.726M AUD−0.08 AUD−90.70%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CAYCANYON RESOURCES LIMITED
0.051 AUD−3.77%400.44K51.804M AUD−0.01 AUD45.91%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CAZCAZALY RESOURCES LIMITED
0.041 AUD0.00%215.02K16.195M AUD−0.01 AUD−650.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CBECOBRE LIMITED
0.059 AUD−4.84%1.545M17.788M AUD−0.01 AUD−3.70%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CHKCOHIBA MINERALS LIMITED
0.003 AUD0.00%1.201M6.64M AUD−0.00 AUD19.05%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CHRCHARGER METALS NL
0.190 AUD−2.56%305.969K12.112M AUD−0.03 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CIICI RESOURCES LIMITED
1.490 AUD4.20%6.25K165.281M AUD6.810.22 AUD271.94%2.45%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CLACELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.011 AUD0.00%1.153M24.707M AUD−0.00 AUD−75.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CMOCOSMO METALS LIMITED
0.052 AUD−5.45%136.369K2.627M AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CNJCONICO LTD
0.006 AUD0.00%100K9.421M AUD−0.00 AUD41.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
COBCOBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.290 AUD−1.69%161.273K109.242M AUD−0.02 AUD10.70%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
CODCODA MINERALS LTD
0.170 AUD−5.56%19.814K25.588M AUD−0.09 AUD4.71%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
COYCOPPERMOLY LIMITED
0.013 AUD0.00%408.965K6.892M AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CPMCOOPER METALS LIMITED
0.135 AUD−3.57%87.096K7.874M AUD−0.02 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CPNCASPIN RESOURCES LIMITED
0.165 AUD0.00%36.503K15.554M AUD−0.15 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CPOCULPEO MINERALS LIMITED
0.036 AUD0.00%15K2.567M AUD−0.03 AUD−200.93%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CRRCRITICAL RESOURCES LIMITED
0.038 AUD−2.56%3.212M69.317M AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CUSCOPPER SEARCH LIMITED
0.200 AUD0.00%15.644K16.482M AUD−0.04 AUD−397.33%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CVVCARAVEL MINERALS LIMITED
0.165 AUD3.13%57.918K83.521M AUD−0.03 AUD−186.32%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CXMCENTREX LIMITED
0.077 AUD−1.28%717.688K52.173M AUD−0.05 AUD−4.47%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CXOCORE LITHIUM LTD
0.350 AUD0.00%15.323M737.981M AUD−0.01 AUD−76.74%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
CXUCAULDRON ENERGY LIMITED
0.009 AUD−10.00%583.754K9.516M AUD−0.01 AUD−170.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CYMCYPRIUM METALS LIMITED
0.032 AUD−70.91%69.285M80.322M AUD−0.03 AUD16.88%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CZNCORAZON MINING LIMITED
0.011 AUD−15.38%14.59K8.003M AUD−0.00 AUD73.81%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CZRCZR RESOURCES LTD
0.130 AUD0.00%39.092K30.646M AUD−0.03 AUD−20.31%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DALDALAROO METALS LTD
0.050 AUD4.17%25.277K2.592M AUD−0.05 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DGRDGR GLOBAL LIMITED
0.029 AUD0.00%229K30.267M AUD−0.01 AUD−657.14%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DKMDUKETON MINING LIMITED
0.290 AUD7.41%10K35.406M AUD−0.04 AUD−221.34%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน