บริษัทในออสเตรเลีย companies operating in one industry: Internet Software/Services

The list below has บริษัทในออสเตรเลีย that operate under the same industry, Internet Software/Services. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
5GGPENTANET LIMITED
0.055 AUD0.00%278.864K1.2020.555M AUD−0.02 AUD+21.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AD1AD1 HOLDINGS LIMITED
0.005 AUD0.00%2.828M5.974.493M AUD−0.01 AUD−13.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARTAIRTASKER LIMITED
0.270 AUD+1.89%438.762K1.00119.82M AUD−0.01 AUD+65.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BEOBEONIC LTD
0.028 AUD+3.70%39.776K0.3112.155M AUD−0.02 AUD+32.98%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CARCAR GROUP LIMITED
36.30 AUD−1.25%740.056K0.8613.86B AUD39.090.93 AUD+77.95%1.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CHLCAMPLIFY HOLDINGS LIMITED
2.20 AUD−0.45%20.375K0.11158.016M AUD−0.05 AUD+56.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FDVFRONTIER DIGITAL VENTURES LIMITED
0.450 AUD−1.10%97.218K0.16197.109M AUD−0.02 AUD+50.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FLNFREELANCER LIMITED
0.175 AUD−2.78%150.632K2.2481.31M AUD437.500.00 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FLXFELIX GROUP HOLDINGS LTD
0.195 AUD+2.63%14.6K0.0639.877M AUD−0.03 AUD+38.81%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HALHALO TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD
0.120 AUD0.00%40.6K1.2015.539M AUD−0.06 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JAYJAYRIDE GROUP LIMITED
0.012 AUD−7.69%411.853K0.573.072M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LU7LITHIUM UNIVERSE LIMITED
0.020 AUD0.00%533.04K0.5112.27M AUD−0.03 AUD+39.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MKTTHE MARKET LIMITED
0.210 AUD−22.22%77.314K2.1886.663M AUD−0.01 AUD−125.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MMEMONEYME LIMITED
0.081 AUD+1.25%183.456K0.0664.006M AUD6.530.01 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MPAMAD PAWS HOLDINGS LIMITED
0.110 AUD+4.76%55.921K0.1942.458M AUD−0.02 AUD+65.68%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
OLLOPENLEARNING LIMITED
0.016 AUD+6.67%201.588K2.174.018M AUD−0.02 AUD+58.96%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
OPLOPYL LIMITED
0.030 AUD0.00%226.667K0.775.065M AUD−0.02 AUD+11.03%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RMYRMA GLOBAL LIMITED
0.080 AUD+14.29%93.801K0.3844.635M AUD−0.01 AUD+55.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RNTRENT.COM.AU LIMITED
0.026 AUD0.00%38.571K0.0416.371M AUD−0.01 AUD−30.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SDRSITEMINDER LIMITED
5.59 AUD+3.71%1.339M1.271.493B AUD−0.15 AUD+69.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SEKSEEK LIMITED
26.10 AUD−0.50%605.601K0.629.318B AUD114.570.23 AUD1.79%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
Z2UZOOM2U TECHNOLOGIES LIMITED
0.063 AUD0.00%70K4.1112.209M AUD−0.02 AUD−16.20%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี