บริษัทในออสเตรเลีย เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: เคมีทางการเกษตร

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทในออสเตรเลีย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เคมีทางการเกษตร รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น NUFARM LIMITED หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง EVION GROUP NL ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
IPLINCITEC PIVOT LIMITED
5.555 B AUD2.84 AUD−0.70%5.82 M1.6695.620.03 AUD−88.37%5.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
NUFNUFARM LIMITED
1.812 B AUD4.73 AUD−0.21%893.779 K0.92−0.02 AUD−105.88%1.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
LRSLATIN RESOURCES LIMITED
545.887 M AUD0.190 AUD−2.56%8.85 M1.16−0.01 AUD−151.61%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
SYASAYONA MINING LIMITED
349.972 M AUD0.035 AUD+2.94%15.746 M0.56−0.00 AUD−129.35%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
INRIONEER LTD
325.586 M AUD0.145 AUD+3.57%2.951 M0.87−0.00 AUD+58.62%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
PLLPIEDMONT LITHIUM INC.
DR
294.492 M AUD0.150 AUD0.00%939.857 K0.30−0.01 AUD+79.87%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
GLNGALAN LITHIUM LIMITED
82.94 M AUD0.180 AUD+2.86%1.941 M0.79−0.03 AUD−260.26%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
PSCPROSPECT RESOURCES LIMITED
76.589 M AUD0.165 AUD+3.13%373.047 K0.57−0.01 AUD+8.33%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
INFINFINITY LITHIUM CORPORATION LIMITED
24.517 M AUD0.055 AUD+3.77%314.227 K0.55−0.01 AUD+35.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LITLITHIUM AUSTRALIA LIMITED
24.446 M AUD0.018 AUD−10.00%1.458 M0.69−0.01 AUD+46.84%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBGTBIO-GENE TECHNOLOGY LTD
10.471 M AUD0.046 AUD−11.54%113.103 K4.01−0.01 AUD+3.90%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PNNPOWER MINERALS LIMITED
10.187 M AUD0.110 AUD0.00%192.03 K1.02−0.06 AUD−99.67%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
QQXRQX RESOURCES LIMITED
7.771 M AUD0.007 AUD0.00%2.578 M2.02−0.00 AUD+20.00%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FFTZFERTOZ LIMITED
7.007 M AUD0.027 AUD−3.57%329.551 K1.26−0.02 AUD+10.31%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPATPATRIOT LITHIUM LIMITED
6.71 M AUD0.058 AUD0.00%112.96 K0.53−0.09 AUD0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EEVGEVION GROUP NL
6.227 M AUD0.019 AUD+5.56%1.621 M2.03−0.01 AUD+69.86%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FFINFIN RESOURCES LIMITED
5.194 M AUD0.007 AUD−12.50%523.713 K0.50−0.01 AUD+10.20%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LLPMLITHIUM PLUS MINERALS LTD.
0.180 AUD−29.41%448.589 K0.57อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ