บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

178
หุ้น
178.399B
เงินทุนของตลาด
512.506K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.58%
เปลี่ยนแปลง
+10.59%
ประสิทธิภาพ เดือน
+18.96%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1CGONE CLICK GROUP LIMITED
0.013 AUD0.00%476.923K0.7110.415M AUDบริการทางด้านเทคโนโลยี
1TTTHRIVE TRIBE TECHNOLOGIES LIMITED
0.016 AUD−5.88%51.057K0.514.746M AUD−0.01 AUD+75.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
360LIFE360 INC.
DR
7.07 AUD+3.06%637.617K0.861.433B AUD−0.30 AUD−2.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3DPPOINTERRA LIMITED
0.044 AUD−4.35%443.404K0.2331.41M AUD−0.01 AUD−186.96%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3PL3P LEARNING LIMITED..
1.235 AUD−0.40%10.00339.318M AUD53.700.02 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
4DX4DMEDICAL LIMITED
0.955 AUD+2.14%787.479K0.36330.984M AUD−0.10 AUD−34.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
5GGPENTANET LIMITED
0.059 AUD+13.46%141.024K0.9922.05M AUD−0.02 AUD+51.96%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
8CO8COMMON LIMITED
0.064 AUD0.00%21.422K0.1514.342M AUD−0.01 AUD−117.65%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ACEACUSENSUS LIMITED.
0.820 AUD+0.61%6.448K0.12103.443M AUD2050.000.00 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
AD1AD1 HOLDINGS LIMITED
0.007 AUD0.00%145.103K0.466.012M AUD−0.01 AUD−202.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADAADACEL TECHNOLOGIES LIMITED
0.770 AUD0.00%13.39K0.7558.693M AUD−0.00 AUD−101.58%3.90%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ADSADSLOT LTD.
0.002 AUD0.00%201.554K0.046.449M AUD−0.01 AUD−66.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AHIADVANCED HEALTH INTELLIGENCE LTD
0.110 AUD0.00%167.164K1.2325.724M AUD−0.06 AUD+45.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
AI1ADISYN LTD
0.026 AUD+8.33%250K2.954.154M AUD−0.02 AUD+70.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AIMAI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED
0.275 AUD−3.51%27.484K0.1857.424M AUD−0.02 AUD+70.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALCALCIDION GROUP LIMITED
0.071 AUD+1.43%1.229M1.3895.316M AUD−0.00 AUD−27.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ALUALTIUM LIMITED
45.65 AUD−0.04%153.61K0.596.022B AUD61.550.74 AUD+77.23%1.18%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ANDANSARADA GROUP LIMITED
1.660 AUD+6.07%19.54K0.54148.302M AUD−0.06 AUD−178.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
APXAPPEN LIMITED
0.720 AUD+15.20%4.941M1.25143.938M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
AR9ARCHTIS LIMITED
0.110 AUD0.00%111.873K0.7331.426M AUD−0.03 AUD−101.34%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARTAIRTASKER LIMITED
0.175 AUD+2.94%56.582K0.8479.061M AUD−0.03 AUD−27.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ATVACTIVEPORT GROUP LTD
0.100 AUD0.00%89.888K1.7529.144M AUD−0.01 AUD−33.33%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AV1ADVERITAS LIMITED
0.050 AUD0.00%105.651K0.9333.101M AUD−0.02 AUD+14.89%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AVAAVA RISK GROUP LIMITED
0.170 AUD0.00%507.06K2.5943.486M AUD−0.00 AUD−107.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AYAARTRYA LIMITED
0.200 AUD+14.29%126.216K0.9515.708M AUD−0.14 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
B4PBEFOREPAY GROUP LIMITED
0.430 AUD+4.88%14.53K2.8520.189M AUD−0.14 AUD+64.70%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BEOBEONIC LTD
0.027 AUD0.00%10.5K0.0611.658M AUD−0.02 AUD−24.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BETBETMAKERS TECHNOLOGY GROUP LTD
0.085 AUD+2.41%1.777M2.4980.602M AUD−0.04 AUD−60.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BGEBRIDGE SAAS LIMITED
0.026 AUD0.00%20K0.211.948M AUD−0.06 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BMTBEAMTREE HOLDINGS LIMITED
0.215 AUD−2.27%291.514K2.1161.272M AUD−0.03 AUD−1300.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BTHBIGTINCAN HOLDINGS LIMITED
0.160 AUD0.00%984.551K0.6097.16M AUD−0.06 AUD−59.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BTNBUTN LIMITED
0.074 AUD+1.37%3K0.1213.543M AUD−0.04 AUD−20.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BVSBRAVURA SOLUTIONS LIMITED.
0.800 AUD+3.90%166.721K1.08358.683M AUD−0.82 AUD−832.71%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CARCAR GROUP LIMITED
28.64 AUD+0.39%1.266M0.2510.798B AUD15.901.80 AUD+258.49%2.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CBLCONTROL BIONICS LIMITED
0.039 AUD+2.63%15K0.234.658M AUD−0.06 AUD−13.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CCACHANGE FINANCIAL LIMITED
0.055 AUD+1.85%30K0.2234.521M AUD−0.01 AUD+31.71%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCGCOMMS GROUP LTD
0.064 AUD+1.59%2K0.0224.558M AUD−0.00 AUD−168.18%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CF1COMPLII FINTECH SOLUTIONS LTD
0.027 AUD0.00%443.078K1.4515.334M AUD−0.01 AUD+82.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CGOCPT GLOBAL LIMITED
0.125 AUD+13.64%4.28K0.195.237M AUD−0.05 AUD−157.56%12.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CHLCAMPLIFY HOLDINGS LIMITED
2.10 AUD−2.33%26.113K2.00150.151M AUD−0.08 AUD−46.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CL8CARLY HOLDINGS LIMITED
0.013 AUD−23.53%742.972K5.613.489M AUD−0.02 AUD+62.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CLUCLUEY LTD
0.085 AUD0.00%10.15K0.1416.796M AUD−0.12 AUD+12.89%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CNWCIRRUS NETWORKS HOLDINGS LIMITED
0.061 AUD+1.67%5.272M2.2755.8M AUD33.890.00 AUD+260.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
COSCOSOL LIMITED
0.880 AUD+2.92%40.234K0.94153.929M AUD17.320.05 AUD+77.00%2.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CPUCOMPUTERSHARE LIMITED.
23.61 AUD+0.17%1.637M0.7614.196B AUD21.631.09 AUD+143.96%2.96%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CT1CONSTELLATION TECHNOLOGIES LIMITED
0.002 AUD0.00%1.315M5.512.942M AUD0.00 AUD+100.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CXZCONNEXION MOBILITY LTD
0.021 AUD0.00%90.227K0.0419.796M AUD7.780.00 AUD−22.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DCCDIGITALX LIMITED
0.058 AUD+1.75%7.444M2.8643.24M AUD−0.01 AUD−212.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DCLDOMACOM LIMITED
0.016 AUD−15.79%779.947K5.076.968M AUD−0.01 AUD+49.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DOUDOUUGH LIMITED
0.005 AUD0.00%504.074K1.725.339M AUD−0.01 AUD+69.04%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DSEDROPSUITE LIMITED
0.230 AUD0.00%422.969K1.48160.101M AUD82.140.00 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
DTCDAMSTRA HOLDINGS LIMITED
0.200 AUD0.00%46.81K0.1051.208M AUD−0.22 AUD−292.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
DTLDATA#3 LIMITED
8.11 AUD+0.37%387.168K1.041.255B AUD33.960.24 AUD+45.34%2.70%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DUBDUBBER CORPORATION LIMITED
0.150 AUD+3.45%38.946K0.0658.1M AUD−0.22 AUD−81.18%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DUGDUG TECHNOLOGY LTD
1.805 AUD+1.98%243.434K0.18213.213M AUD29.300.06 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
DXNDXN LIMITED
0.002 AUD0.00%5.641M1.634.307M AUD−0.01 AUD−24.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ECGECARGO HOLDINGS LIMITED
DR
0.054 AUD0.00%910.0833.224M AUD31.760.00 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EMDEMYRIA LIMITED
0.065 AUD−4.41%713.477K2.1823.831M AUD−0.02 AUD+19.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EOLENERGY ONE LIMITED
4.14 AUD+0.49%3.376K0.56124.37M AUD42.200.10 AUD−30.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
EPXEP&T GLOBAL LIMITED
0.025 AUD+4.17%350K3.6611.148M AUD−0.02 AUD+67.98%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ERDEROAD LIMITED
0.930 AUD+9.41%70.658K0.82172.095M AUD−0.03 AUD−89.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ESKETHERSTACK PLC
DR
0.290 AUD−3.33%3.164K0.2038.194M AUD−0.01 AUD−236.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EXTEXCITE TECHNOLOGY SERVICES LTD
0.007 AUD−12.50%362.388K0.438.806M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FCLFINEOS CORPORATION HOLDINGS PLC
DR
1.690 AUD−0.59%100.898K1.12541.519M AUD−0.10 AUD−54.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
FCTFIRSTWAVE CLOUD TECHNOLOGY LIMITED
0.032 AUD−8.57%120.834K0.1754.707M AUD−0.01 AUD+49.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FDVFRONTIER DIGITAL VENTURES LIMITED
0.415 AUD0.00%62.03K0.47179.781M AUD−0.03 AUD+60.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FGLFRUGL GROUP LIMITED
0.007 AUD−12.50%772.742K0.206.727M AUD−0.00 AUD+34.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FLNFREELANCER LIMITED
0.180 AUD−7.69%184.261K6.9481.31M AUD−0.01 AUD−123.08%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FLXFELIX GROUP HOLDINGS LTD
0.115 AUD0.00%64.404K0.8523.517M AUD−0.04 AUD+52.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FTCFINTECH CHAIN LIMITED
DR
0.010 AUD0.00%36K0.766.508M AUD25.000.00 AUD−88.24%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GTHGATHID LTD
0.019 AUD−5.00%594.535K2.315.005M AUD−0.04 AUD−75.49%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GTKGENTRACK GROUP LIMITED
5.98 AUD−0.83%152.215K1.16612.005M AUD66.780.09 AUD+203.53%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HALHALO TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD
0.125 AUD0.00%5K0.0716.187M AUD−0.04 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HMDHERAMED LIMITED
0.029 AUD−17.14%517.115K10.458.106M AUD−0.02 AUD+26.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HPGHIPAGES GROUP HOLDINGS LTD
0.660 AUD+1.54%42.425K0.5187.896M AUD−0.04 AUD+17.82%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HSNHANSEN TECHNOLOGIES LIMITED
5.05 AUD−1.56%424.765K1.311.026B AUD24.260.21 AUD−27.00%1.98%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HTGHARVEST TECHNOLOGY GROUP LTD
0.018 AUD0.00%21.846K0.1112.707M AUD−0.02 AUD+22.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HUBHUB24 LIMITED
33.85 AUD−0.41%195.186K1.012.745B AUD73.490.46 AUD+222.78%0.96%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HYDHYDRIX LIMITED
0.020 AUD+11.11%74.512K0.465.084M AUD−0.00 AUD+94.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ICEICETANA LIMITED
0.037 AUD−2.63%144.333K3.619.717M AUD−0.01 AUD+34.76%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ICIICANDY INTERACTIVE LIMITED
0.027 AUD−3.57%807.126K0.9736.24M AUD−0.01 AUD−766.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ID8IDENTITII LIMITED
0.022 AUD−8.33%149.633K0.379.399M AUD−0.02 AUD+34.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IFMINFOMEDIA LTD
1.560 AUD0.00%217.707K0.19586.228M AUD61.420.03 AUD−40.38%2.56%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
IMEIMEXHS LIMITED
0.625 AUD−5.30%56.694K3.2426.63M AUD−0.09 AUD+36.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
INPINCENTIAPAY LIMITED
0.005 AUD0.00%250K0.756.325M AUD−0.02 AUD−53.70%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IODIODM LIMITED
0.220 AUD−4.35%740.644K4.77131.267M AUD−0.00 AUD−5.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IREIRESS LIMITED
8.14 AUD+0.49%641.229K0.421.499B AUD−0.65 AUD−268.41%3.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
IRIINTEGRATED RESEARCH LIMITED
0.315 AUD0.00%2.252K0.0255.002M AUD−0.17 AUD−467.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IXUIXUP LIMITED
0.049 AUD−2.00%757.607K1.1852.999M AUD−0.03 AUD−66.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JANJANISON EDUCATION GROUP LIMITED
0.255 AUD0.00%74.329K0.9064.809M AUD−0.06 AUD−301.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
JAYJAYRIDE GROUP LIMITED
0.025 AUD0.00%70.009K0.205.86M AUD−0.04 AUD−7.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JCSJCURVE SOLUTIONS LTD
0.038 AUD+2.70%200K0.5712.477M AUD−0.00 AUD−300.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JTLJAYEX TECHNOLOGY LIMITED
0.008 AUD−11.11%205K1.642.25M AUD−0.02 AUD−100.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KEDKEYPATH EDUCATION INTERNATIONAL INC.
DR
0.310 AUD+5.08%6200.0166.331M AUD−0.14 AUD+72.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
KNMKNEOMEDIA LIMITED
0.003 AUD+50.00%137.395K0.394.6M AUD−0.00 AUD+46.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KNOKNOSYS LIMITED
0.030 AUD−6.25%31.062K0.296.484M AUD−0.01 AUD−363.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LNKLINK ADMINISTRATION HOLDINGS LIMITED
1.475 AUD−2.96%949.758K0.52761.672M AUD−0.82 AUD−168.14%5.76%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
LU7LITHIUM UNIVERSE LIMITED
0.030 AUD+7.14%1.402M1.0218.406M AUD−0.03 AUD+39.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LVHLIVEHIRE LIMITED
0.060 AUD+1.69%414.322K1.7221.751M AUD−0.04 AUD−54.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
LVTLIVETILES LIMITED
0.005 AUD−16.67%512.429K1.326.475M AUD−0.04 AUD−7.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี