สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

22
หุ้น
6.036B
เงินทุนของตลาด
810.012K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.10%
เปลี่ยนแปลง
−2.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.78%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1AGALTERRA LIMITED
0.012 AUD9.09%0.001 AUD
มีแรงขาย
360K4.32K AUD8.359M AUD−0.00 AUD
CANCANN GROUP LIMITED
0.145 AUD3.57%0.005 AUD
มีแรงขาย
66.848K9.693K AUD56.349M AUD−0.11 AUD
CBOCOBRAM ESTATE OLIVES LIMITED
1.305 AUD−2.25%−0.030 AUD
มีแรงขาย
330.543K431.359K AUD542.584M AUD−0.01 AUD
CGCCOSTA GROUP HOLDINGS LIMITED
2.58 AUD2.38%0.06 AUD
มีแรงซื้อ
1.106M2.853M AUD1.199B AUD34.810.07 AUD
CSSCLEAN SEAS SEAFOOD LIMITED
0.520 AUD0.97%0.005 AUD
มีแรงขาย
16.632K8.649K AUD86.055M AUD11.680.04 AUD
DBFDUXTON FARMS LTD
1.450 AUD1.40%0.020 AUD
มีแรงขาย
14.761K21.403K AUD60.594M AUD
ECSECS BOTANICS HOLDINGS LTD
0.021 AUD5.00%0.001 AUD
มีแรงขาย
28.56K600 AUD23.241M AUD100.000.00 AUD
ELDELDERS LIMITED
8.63 AUD2.01%0.17 AUD
มีแรงขาย
1.251M10.799M AUD1.35B AUD8.131.04 AUD2.5K
EOFECOFIBRE LIMITED
0.205 AUD2.50%0.005 AUD
ปานกลาง
97.391K19.965K AUD68.654M AUD−0.08 AUD
FRMFARM PRIDE FOODS LIMITED
0.110 AUD0.00%0.000 AUD
มีแรงซื้อ
50K5.5K AUD8.824M AUD−0.36 AUD
INGINGHAMS GROUP LIMITED
3.12 AUD4.00%0.12 AUD
มีแรงซื้อ
904.838K2.823M AUD1.158B AUD80.650.04 AUD
MCAMURRAY COD AUSTRALIA LIMITED
0.145 AUD0.00%0.000 AUD
ปานกลาง
12.556K1.821K AUD110.962M AUD−0.01 AUD
NAMNAMOI COTTON LIMITED
0.405 AUD1.25%0.005 AUD
มีแรงขาย
59.519K24.105K AUD82.982M AUD22.600.02 AUD
RFARARE FOODS AUSTRALIA LIMITED
0.070 AUD−9.09%−0.007 AUD
มีแรงขายรุนแรง
88.474K6.193K AUD14.137M AUD−0.01 AUD
RICRIDLEY CORPORATION LIMITED
2.21 AUD−0.90%−0.02 AUD
มีแรงซื้อ
832.332K1.839M AUD706.084M AUD18.010.13 AUD613
RLFRLF AGTECH LTD
0.220 AUD0.00%0.000 AUD
มีแรงซื้อรุนแรง
134.598K29.612K AUD40.685M AUD−0.02 AUD
SFGSEAFARMS GROUP LIMITED
0.006 AUD0.00%0.000 AUD
มีแรงขาย
1.032M6.19K AUD31.438M AUD−0.01 AUD
SHVSELECT HARVESTS LIMITED
4.14 AUD−4.17%−0.18 AUD
ปานกลาง
176.801K731.956K AUD501.183M AUD109.920.04 AUD568
TFLTASFOODS LIMITED
0.035 AUD0.00%0.000 AUD
ปานกลาง
19.716K690 AUD15.298M AUD−0.04 AUD
TSNTHE SUSTAINABLE NUTRITION GROUP LTD
0.018 AUD−10.00%−0.002 AUD
มีแรงขาย
3.432K62 AUD2.534M AUD−0.03 AUD
WNRWINGARA AG LTD
0.062 AUD1.64%0.001 AUD
มีแรงขาย
34.499K2.139K AUD10.884M AUD−0.04 AUD
WOAWIDE OPEN AGRICULTURE LTD
0.180 AUD5.88%0.010 AUD
ปานกลาง
47.019K8.463K AUD25.701M AUD−0.09 AUD