บริษัทในออสเตรเลีย companies operating in one industry: Real Estate Investment Trusts

The list below has บริษัทในออสเตรเลีย that operate under the same industry, Real Estate Investment Trusts. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ABGABACUS GROUP
REIT
1.140 AUD+4.59%1.078M0.67974.087M AUD16.88%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AOFAUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND
REIT
1.000 AUD+2.56%59.088K0.51160.274M AUD−0.19 AUD−418.26%8.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
APZASPEN GROUP
REIT
1.695 AUD−0.29%508.939K3.36306.391M AUD6.060.28 AUD−21.22%5.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ARFARENA REIT.
REIT
3.36 AUD+1.82%402.488K0.581.172B AUD26.710.13 AUD−83.15%5.18%การเงิน
ปานกลาง
ASKABACUS STORAGE KING
REIT
1.190 AUD−0.42%1.002M0.581.57B AUD0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
BWFBLACKWALL LIMITED
REIT
0.510 AUD0.00%11.266K0.2087.709M AUD7.730.07 AUD+26.44%9.80%การเงิน
BWPBWP TRUST
REIT
3.46 AUD+0.87%890.101K1.002.203B AUD−0.03 AUD−104.58%5.33%การเงิน
มีแรงขาย
CDPCARINDALE PROPERTY TRUST
REIT
4.32 AUD+0.47%20.859K0.98333.437M AUD−0.01 AUD−101.32%6.20%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CHCCHARTER HALL GROUP
REIT
12.23 AUD+1.92%1.442M0.975.676B AUD−0.47 AUD−126.74%3.65%การเงิน
มีแรงซื้อ
CIPCENTURIA INDUSTRIAL REIT
REIT
3.33 AUD−0.30%1.612M1.192.121B AUD−0.03 AUD−102.05%4.79%การเงิน
มีแรงซื้อ
CLWCHARTER HALL LONG WALE REIT
REIT
3.73 AUD+2.47%1.692M1.192.632B AUD−0.81 AUD−151.15%7.42%การเงิน
ปานกลาง
CMWCROMWELL PROPERTY GROUP
REIT
0.390 AUD0.00%2.755M1.391.021B AUD−0.17 AUD−244.38%14.10%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
COFCENTURIA OFFICE REIT
REIT
1.150 AUD−1.29%2.248M1.88695.897M AUD−0.29 AUD−236.07%11.20%การเงิน
ปานกลาง
CQECHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT
REIT
2.62 AUD+0.77%428.1K0.82966.1M AUD133.670.02 AUD−97.80%6.38%การเงิน
มีแรงซื้อ
CQRCHARTER HALL RETAIL REIT
REIT
3.57 AUD+0.28%586.199K0.452.069B AUD−0.22 AUD−122.15%7.05%การเงิน
ปานกลาง
DXCDEXUS CONVENIENCE RETAIL REIT
REIT
2.78 AUD−0.36%256.626K0.92384.341M AUD−0.10 AUD−113.20%7.65%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DXIDEXUS INDUSTRIA REIT.
REIT
2.87 AUD−0.35%402.719K1.46913.737M AUD−0.04 AUD−104.28%5.69%การเงิน
มีแรงซื้อ
DXSDEXUS
REIT
7.40 AUD+1.09%2.947M1.147.873B AUD−1.28 AUD−192.54%6.87%การเงิน
ปานกลาง
ECFELANOR COMMERCIAL PROPERTY FUND
REIT
0.715 AUD−2.05%85.129K0.59231.086M AUD−0.09 AUD−164.47%12.26%การเงิน
มีแรงซื้อ
FPPFAT PROPHETS GLOBAL PROPERTY FUND
0.665 AUD−0.75%14.479K1.29การเงิน
GDIGDI PROPERTY GROUP
REIT
0.605 AUD0.00%257.892K0.53324.526M AUD63.680.01 AUD−89.23%8.26%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GOZGROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
REIT
2.21 AUD+0.91%1.419M2.101.651B AUD−0.34 AUD−136.26%9.29%การเงิน
มีแรงซื้อ
GPTGPT GROUP
REIT
4.34 AUD+0.70%3.46M0.868.256B AUD−0.13 AUD−116.95%5.80%การเงิน
ปานกลาง
HCWHEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS REIT
REIT
1.350 AUD0.00%1.656M0.40767.213M AUD33.090.04 AUD5.83%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
HDNHOMECO DAILY NEEDS REIT
REIT
1.215 AUD−0.82%3.481M1.422.547B AUD−0.00 AUD−100.74%6.78%การเงิน
มีแรงซื้อ
HPIHOTEL PROPERTY INVESTMENTS
REIT
2.92 AUD−0.68%141.848K0.94573.002M AUD27.040.11 AUD−88.82%6.43%การเงิน
มีแรงซื้อ
INAINGENIA COMMUNITIES GROUP
REIT
4.75 AUD−1.66%864.19K0.761.969B AUD26.580.18 AUD−23.83%2.28%การเงิน
มีแรงซื้อ
MGRMIRVAC GROUP
REIT
2.19 AUD+1.39%7.785M0.878.521B AUD−0.15 AUD−154.25%4.54%การเงิน
ปานกลาง
NPRNEWMARK PROPERTY REIT
REIT
1.350 AUD+1.12%276.517K0.64237.389M AUD−0.21 AUD−427.10%5.84%การเงิน
ปานกลาง
NSRNATIONAL STORAGE REIT
REIT
2.27 AUD+1.34%2.247M0.743.049B AUD13.850.16 AUD−62.15%4.91%การเงิน
ปานกลาง
REPRAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND
REIT
0.665 AUD+0.45%237.277K0.25172.609M AUD−0.06 AUD8.53%การเงิน
RFFRURAL FUNDS GROUP
REIT
2.06 AUD−1.90%1.243M3.91813.883M AUD9.480.22 AUD−22.79%5.59%การเงิน
มีแรงซื้อ
RGNREGION GROUP
REIT
2.21 AUD0.00%2.544M1.292.568B AUD−0.06 AUD−107.60%6.52%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCGSCENTRE GROUP
REIT
3.07 AUD+0.99%10.647M1.0915.76B AUD91.370.03 AUD−80.32%5.43%การเงิน
มีแรงซื้อ
SGPSTOCKLAND
REIT
4.47 AUD0.00%5.771M0.9910.655B AUD44.790.10 AUD−85.11%5.01%การเงิน
ปานกลาง
TCF360 CAPITAL MORTGAGE REIT
5.15 AUD−0.39%80.00การเงิน
TGP360 CAPITAL GROUP
REIT
0.545 AUD−0.91%85.809K0.28122.552M AUD−0.11 AUD−182.67%7.27%การเงิน
TOT360 CAPITAL REIT
REIT
0.435 AUD+1.16%855.733K1.22113.184M AUD−0.19 AUD−205.37%13.80%การเงิน
URFUS MASTERS RESIDENTIAL PROPERTY FUND
REIT
0.275 AUD0.00%264.329K0.68199.16M AUD−0.04 AUD+61.64%7.27%การเงิน
VCXVICINITY CENTRES
REIT
1.955 AUD−0.51%5.689M0.618.945B AUD27.970.07 AUD−59.48%6.11%การเงิน
ปานกลาง
WOTWOTSO PROPERTY
REIT
1.185 AUD−1.25%5290.13193.005M AUD232.350.01 AUD−87.31%5.06%การเงิน
WPRWAYPOINT REIT
REIT
2.38 AUD+0.42%2.991M1.701.592B AUD−0.12 AUD−119.87%6.95%การเงิน
ปานกลาง