อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เวียดนาม

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารรายใหญ่1634.003 T VND1.31%−0.35%9.489 Mการเงิน15
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์664.725 T VND0.42%−2.25%5.389 Mการเงิน91
ธนาคารในภูมิภาค347.619 T VND0.75%−2.16%16.834 Mการเงิน7
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์216.238 T VND1.06%−2.37%9.914 Mการเงิน29
เหล็ก185.774 T VND0.17%−1.75%16.919 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ176.805 T VND4.17%−1.12%462.49 Kสาธารณูปโภค4
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร166.022 T VND0.99%−3.13%3.322 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม165.774 T VND0.46%−0.86%1.839 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ148.832 T VND1.76%+1.74%4.088 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม118.117 T VND0.39%−2.80%4.21 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
สร้างบ้าน110.697 T VND0.83%−2.75%1.809 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
สายการบิน108.981 T VND0.49%+0.37%2.387 Mระบบขนส่ง6
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า106.825 T VND3.63%−0.97%1.471 Mสาธารณูปโภค34
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์102.736 T VND−2.79%25.825 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
วิศวกรรมและก่อสร้าง91.983 T VND0.78%−0.77%959.741 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม119
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง86.998 T VND2.51%+0.07%503.43 Kบริการการกระจายสินค้า47
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์78.753 T VND6.21%−0.43%393.236 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
การขนส่งอื่นๆ78.446 T VND2.03%−0.66%609.727 Kระบบขนส่ง42
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ74.275 T VND1.07%+2.27%17.687 Mการค้าปลีก5
เคมีพิเศษเฉพาะ62.689 T VND4.73%−0.59%1.636 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
เครื่องใช้ไฟฟ้า60.681 T VND1.51%−1.66%616.548 Kการผลิตของผู้ผลิต15
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน56.429 T VND−0.55%3.399 Mแร่พลังงาน2
ยารายใหญ่37.577 T VND2.22%+0.16%83.149 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
การผลิตพลังงานทางเลือก34.929 T VND7.64%−3.31%2.409 Kสาธารณูปโภค4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ34.392 T VND2.48%−0.86%1.543 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์32.467 T VND0.42%−1.09%774.494 Kบริการการกระจายสินค้า7
ประกันชีวิต/สุขภาพ29.396 T VND2.41%−0.88%235.9 Kการเงิน1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต27.482 T VND+3.94%70.06 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า25.12 T VND1.92%−0.85%784.689 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
การขนส่งทางทะเล23.856 T VND2.72%−0.30%1.467 Mระบบขนส่ง23
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า22.621 T VND5.75%−0.81%95.194 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
เคมีทางการเกษตร20.94 T VND6.31%−0.81%639.626 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
ชุดประกันภัยรวม20.073 T VND6.02%+0.64%33.737 Kการเงิน4
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ19.787 T VND1.11%+3.53%202.673 Kสาธารณูปโภค13
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน18.872 T VND1.77%−2.01%5.84 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการน้ำมันแบบครบวงจร18.768 T VND0.62%−1.13%4.563 Mแร่พลังงาน3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์17.44 T VND0.09%−3.28%9.862 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม17.137 T VND−4.63%22.766 Mการผลิตของผู้ผลิต1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง17.111 T VND2.73%−1.72%457.669 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน44
สิ่งทอ15.793 T VND0.30%−1.34%379.287 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
การผลิตเบ็ดเตล็ด15.5 T VND3.21%−0.26%352.871 Kการผลิตของผู้ผลิต8
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ12.627 T VND1.73%−0.61%729.113 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
วัสดุก่อสร้าง12.36 T VND5.45%−1.71%37.466 Kการผลิตของผู้ผลิต11
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ11.695 T VND0.63%−2.94%722.501 Kระบบขนส่ง10
เสื้อผ้า/รองเท้า10.115 T VND3.25%+1.09%301.805 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม9.599 T VND10.94%+0.59%231.131 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง9.504 T VND−2.60%4.561 Mการเงิน2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด8.967 T VND1.00%−1.87%531.655 Kบริการเชิงพาณิชย์9
ประกันภัยพิเศษ8.391 T VND4.20%+0.82%13.956 Kการเงิน3
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย7.675 T VND3.01%−1.97%505.007 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ7.511 T VND3.46%−1.72%4.897 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
ตลาดหลังการขายของยานยนต์5.886 T VND3.24%−1.85%243.993 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
รถไฟ5.228 T VND−3.54%5.873 Mระบบขนส่ง1
ยาอื่นๆ4.946 T VND3.35%−0.59%6.78 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
เยื่อกระดาษและกระดาษ4.667 T VND5.94%−0.05%143.518 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
การดูแลครัวเรือน/บุคคล4.118 T VND5.08%−1.53%4.382 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์3.407 T VND−3.00%1.116 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ถ่านหิน3.177 T VND5.62%−0.71%41.359 Kแร่พลังงาน7
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย2.761 T VND1.98%+0.44%44.6 Kการเงิน1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ2.668 T VND+2.28%30.738 Kบริการผู้บริโภค5
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร2.566 T VND2.21%−5.24%805.808 Kบริการผู้บริโภค14
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล2.304 T VND−1.44%209.7 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ2.258 T VND0.28%+1.76%1.998 Kบริการผู้บริโภค5
ค้าปลีกอาหาร1.788 T VND−2.85%277.6 Kการค้าปลีก1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.745 T VND−5.66%495.2 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.678 T VND2.66%−3.13%6.471 Kการผลิตของผู้ผลิต9
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย1.66 T VND+0.43%4.52 Kการเงิน1
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ1.362 T VND5.54%+3.81%2.669 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
การผลิตโลหะ1.272 T VND−2.74%502.298 Kการผลิตของผู้ผลิต4
ภาพยนต์/บันเทิง1.253 T VND4.37%−1.64%14.762 Kบริการผู้บริโภค3
ขุดเจาะตามสัญญา1.161 T VND0.97%−4.20%2.254 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์878.048 B VND5.11%+0.61%3.1 Kบริการเชิงพาณิชย์1
กลุ่มบริษัททางการเงิน611.151 B VND5.46%−0.40%75.079 Kการเงิน3
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร576.797 B VND−1.02%311.7 Kบริการการกระจายสินค้า3
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์492.975 B VND−2.93%289.981 Kบริการการกระจายสินค้า2
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์425.397 B VND1.35%+1.02%6.014 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์419.538 B VND−3.12%415.656 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
อุปกรณ์โทรคมนาคม397.142 B VND3.01%+7.38%100เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
บริการด้านโฆษณา/การตลาด381.122 B VND−0.84%4.2 Kบริการเชิงพาณิชย์1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม339.192 B VND4.69%+0.87%698การผลิตของผู้ผลิต3
บริการด้านสิ่งแวดล้อม327.18 B VND0.00%−3.51%2.9 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ283.244 B VND12.71%−0.85%3.3 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ยาสามัญ250.904 B VND12.31%−0.62%2.5 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การบรรทุก191.788 B VND+1.95%25.5 Kระบบขนส่ง2
บริการด้านบุคลากร181.492 B VND−0.33%20.446 Kบริการเชิงพาณิชย์2
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน179.399 B VND−6.25%1.149 Mการค้าปลีก1
ห้างสรรพสินค้า167.942 B VND10.81%+6.94%200การค้าปลีก1
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา133.066 B VND5.96%0.00%404.604 Kการผลิตของผู้ผลิต2
การผลิตน้ำมันและก๊าซ128.316 B VND+7.94%4 Kแร่พลังงาน1
อะลูมินั่ม115.883 B VND−8.93%141.527 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์109.785 B VND−6.95%300สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ยาสูบ105.299 B VND3.40%+3.19%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การสื่อสารคอมพิวเตอร์64.192 B VND6.88%+6.67%100เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ร้านอาหาร37.1 B VND+6.00%1.1 Kบริการผู้บริโภค1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์33.319 B VND−13.33%87.148 Kการเงิน2
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียมบริการผู้บริโภค1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ11
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สายการสื่อสาร1
โทรคมนาคมรายใหญ่การสื่อสาร1