อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เวียดนาม

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
845.287B-0.24%105.700Kบริการเชิงพาณิชย์1
197255.748B1.90%4.067Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
921.883B0.57%29.183Kระบบขนส่ง7
130226.342B0.78%875.541Kระบบขนส่ง3
27282.804B1.29%9.702Mสาธารณูปโภค3
393.175B10.00%883.671Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
12373.936B0.86%606.609Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
6427.222B2.16%1.099Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
117674.059B-0.04%133.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
167.433B-0.25%5.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23733.261B6.56%889.768Kการผลิตของผู้ผลิต16
1505.891B-1.87%12.100Kบริการผู้บริโภค1
22095.103B0.69%2.585Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
659.997B6.97%407.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
44522.571B4.44%1.620Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4635.357B0.26%427.836Kแร่พลังงาน9
736.959B0.97%18.180Kบริการเชิงพาณิชย์3
56.168B-0.71%300เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
25376.074B1.24%2.461Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน46
19945.361B0.42%2.459Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
517.750B7.34%3.709Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
246.012B0.37%700การค้าปลีก1
49412.950B0.80%497.082Kสาธารณูปโภค30
25816.498B0.94%544.276Kการผลิตของผู้ผลิต22
1276.000B-0.34%3.700Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
18942.230B0.99%7.010Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
13362.894B1.02%678.534Kบริการการกระจายสินค้า4
21672.323B2.94%1.018Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
87537.164B3.05%3.066Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม148
609.260B0.94%2.900Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
%การเงิน1
42200.882B2.85%7.303Mการเงิน18
1520.775B6.31%2.518Mบริการการกระจายสินค้า5
2181.000B2.48%2.483Mการค้าปลีก1
38.037B8.06%34.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
206740.789B2.87%9.398Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
189716.449B2.10%1.132Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
17884.804B0.36%1.132Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
5130.553B3.77%115.318Kสาธารณูปโภค6
9767.304B2.45%3.374Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
107750.494B0.81%3.393Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
1763.750B1.18%1.095Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
4104.147B5.61%596.330Kบริการผู้บริโภค6
3411.925B4.68%53.991Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
14476.145B0.69%4.941Mการผลิตของผู้ผลิต2
1738.814B2.57%520.722Kการผลิตของผู้ผลิต11
5154.200B-0.53%74.681Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
91039.765B-0.00%2.371Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
1079.429B7.41%282.861Kการเงิน1
181934.252B0.29%1.050Mแร่พลังงาน5
2016.535B3.49%584.600Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
175943.977B-0.04%3.816Mการเงิน29
%อื่นๆ7
41347.377B5.92%4.575Mการเงิน1
795062.922B-0.31%4.887Mการเงิน12
30583.176B0.42%1.758Mระบบขนส่ง24
1251.676B7.87%2.602Mบริการการกระจายสินค้า2
4576.926B5.82%6.011Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
228.900B6.88%3.332Mการผลิตของผู้ผลิต4
10934.222B2.25%2.204Mบริการเชิงพาณิชย์13
15389.538B0.41%487.695Kการผลิตของผู้ผลิต10
2113.877B6.04%6.668Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
920.448B1.24%38.022Kบริการผู้บริโภค2
15765.545B7.06%743.271Kการเงิน3
24.857B8.51%84.900Kการผลิตของผู้ผลิต2
952.000B-1.76%446.900Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
890.386B-0.41%201.526Kแร่พลังงาน4
3272.062B1.84%702.855Kแร่พลังงาน4
18070.705B0.46%5.323Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1899.977B4.77%4.444Mบริการผู้บริโภค8
23698.638B3.37%608.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
1223.577B0.38%172.038Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
39799.144B1.01%254.214Kระบบขนส่ง35
1224.729B0.83%460.900Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
244.766B9.09%73.776Kบริการเชิงพาณิชย์2
2107.711B-2.64%44.873Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
12668.332B0.30%40.966Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
26980.865B1.01%41.963Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
204.000B10.00%7.173Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
7487.484B5.31%1.238Mการเงิน2
3993.953B0.45%259.216Kบริการผู้บริโภค16
7357.028B1.28%453.270Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
987882.746B0.78%5.390Mการเงิน68
151781.376B0.10%2.466Mการเงิน3
873470.454B0.57%3.847Mการเงิน8
117.600B0.00%300บริการผู้บริโภค1
10505.589B2.45%229.382Kการเงิน3
94362.678B1.59%1.266Mการค้าปลีก7
243.586B-1.26%1.690Kการสื่อสาร3
46700.244B0.12%4.542Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
369.530B5.62%16.273Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12699.556B1.23%427.696Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
8703.658B-1.65%6.885Mระบบขนส่ง4
237953.891B0.20%14.344Mการผลิตของผู้ผลิต6
13266.342B1.41%270.132Kสาธารณูปโภค13
98190.813B1.41%904.138Kบริการการกระจายสินค้า44
โหลดเพิ่ม