อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์ (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
52566.545B
เงินทุนของตลาด
3.137K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.35%
เปลี่ยนแปลง
+13.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
−30.50%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AGMAN GIANG IMPORT - EXPORT COMPANY
5390 VND−1.46%−80 VND
มีแรงขาย
121K652.19M VND98.098B VND−7506.83 VND
HKTEGO VIETNAM INVESTMENT JSC
7000 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.3K9.1M VND42.945B VND121.87 VND
HSLHONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
5350 VND−1.11%−60 VND
มีแรงขาย
31.4K167.99M VND189.302B VND451.84 VND
MCHMASAN CONSUMER CORPORATION
72900 VND−1.35%−1000 VND
มีแรงซื้อ
2.815K205.214M VND52.236T VND6.049K
SKVKHANH HOA SALANGANES NEST SO
31000 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
3.36K104.16M VND