บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

22
หุ้น
11593.034B
เงินทุนของตลาด
807.410K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.25%
เปลี่ยนแปลง
+2.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−33.04%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.33%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AAAAN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
9290 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
1.79M16.626B VND3.551T VND19.26482.35 VND
APHCTCP TD AN PHAT HOLDING
7660 VND−0.52%−40 VND
มีแรงซื้อ
1.517M11.618B VND1.868T VND−59.52 VND
BPCVICEM PACK BIM SON
10000 VND9.89%900 VND
มีแรงขาย
1001M VND38B VND286.84 VND
BTGTIEN GIANG PACKAGING JSC
8300 VND−2.35%−200 VND
มีแรงซื้อ
9808.134M VND
BXHHAIPHONG CEMENT PA
12500 VND4.17%500 VND
มีแรงซื้อ
2002.5M VND37.651B VND21.11568.39 VND212
CLCCAT LOI JOINT STOCK COMPANY
34450 VND−1.57%−550 VND
มีแรงขาย
38.6K1.33B VND902.851B VND6.955035.57 VND
DPCDA NANG PLASTIC JS
12300 VND−9.56%−1300 VND
มีแรงขาย
1001.23M VND27.519B VND−5163.65 VND60
HCDHCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
6380 VND−0.31%−20 VND
มีแรงขายรุนแรง
216.1K1.379B VND201.543B VND1286.70 VND
MCPMY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION
20400 VND−5.99%−1300 VND
ปานกลาง
2.6K53.04M VND307.073B VND796.07 VND
NHPNHP PRODUCTION IMPORT - EXPORT JSC
600 VND0.00%0 VND
มีแรงขาย
46.428K27.857M VND
PBPPETROVIETNAM PACKA
11200 VND2.75%300 VND
มีแรงขาย
5.1K57.12M VND53.755B VND7.751406.83 VND224
PMPDAM PHU MY PACKAGI
11100 VND0.00%0 VND
ปานกลาง
1K11.1M VND46.62B VND1727.91 VND
PMSPETROLEUM MECHANIC
23000 VND−4.17%−1000 VND
ปานกลาง
1K23M VND165.045B VND3782.30 VND
RDPRANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
6420 VND−0.47%−30 VND
ปานกลาง
5.4K34.668M VND315.028B VND253.12 VND
SPPSAIGON PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
200 VND−33.33%−100 VND
มีแรงขายรุนแรง
1.196M239.292M VND
STPSONG DA INDUSTRY T
6100 VND0.00%0 VND
มีแรงขาย
5783.526M VND48.935B VND10.87560.94 VND172
SVIBIEN HOA PACKAGING COMPANY
64000 VND4.23%2600 VND
มีแรงซื้อ
1006.4M VND821.276B VND6.769085.80 VND716
TDPCONG TY CO PHAN THUAN DUC
31000 VND−1.59%−500 VND
มีแรงขาย
42.1K1.305B VND2.091T VND1282.07 VND
TPCTAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
6550 VND−1.65%−110 VND
มีแรงขาย
4002.62M VND147.486B VND10.02664.36 VND566
TPPTAN PHU VIET NAM J
9500 VND0.00%0 VND
มีแรงขายรุนแรง
3002.85M VND427.5B VND20.44464.72 VND1.615K
TTPTAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT ST
28500 VND2.89%800 VND
มีแรงขาย
1.2K34.2M VND385.256B VND819
VBCVINH PLASTIC AND B
21000 VND5.00%1000 VND
มีแรงซื้อ
5.8K121.8M VND157.499B VND5.503634.91 VND1.01K