บริษัทเวียดนาม companies operating in one industry: ภาพยนต์/บันเทิง

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเวียดนาม ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ภาพยนต์/บันเทิง รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น DAM SEN WATER PARK CORPORATION หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
DDSNDAM SEN WATER PARK CORPORATION
664.565 B VND55500 VND+0.91%15.6 K1.026.808165.74 VND+6.15%7.27%บริการผู้บริโภค
TTCTTAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY
309.47 B VND23550 VND−2.69%18.5 K3.1116.191454.37 VND−35.72%2.07%บริการผู้บริโภค
RRICROYAL INTERNATIONAL CORPORATION
274.438 B VND4000 VND+2.56%3000.070.00%บริการผู้บริโภค