บริษัทเวียดนาม companies operating in one industry: บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเวียดนาม ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น FPT CORPORATION หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง FPT CORPORATION ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
FPTFPT CORPORATION
142.032 T VND120100 VND+6.95%10.946 M3.2923.545102.83 VND+21.37%1.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CMGCMC CORPORATION
8.133 T VND45300 VND+5.84%878.9 K0.841.11%บริการทางด้านเทคโนโลยี
YEGCTCP TAP DOAN YEAH1
1.182 T VND9090 VND+1.00%252.2 K0.2014.61621.97 VND+67.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VLAVAN LANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT
74.725 B VND16900 VND−9.63%3.9 K7.65406.9341.53 VND−96.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCMTINFORMATION AND NETWORKING TECH JSC
19200 VND−1.54%1.001 K0.37บริการทางด้านเทคโนโลยี