เครื่องใช้ไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

18
หุ้น
62310.457B
เงินทุนของตลาด
108.821K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.36%
เปลี่ยนแปลง
−3.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
−19.36%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.87%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BTHHA NOI TRANSFORMER MNF & ELEC MATER
9200 VND−13.21%−1400 VND
มีแรงขายรุนแรง
100920K VND
CAVVIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
57000 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
5.4K307.8M VND3.277T VND8.536683.76 VND1.07K
DQCDIEN QUANG LAMP JOINT STOCK COMPANY
18000 VND0.00%0 VND
มีแรงขาย
34.3K617.4M VND496.045B VND499.24 VND
EMCTHU DUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
10750 VND2.38%250 VND
ปานกลาง
3003.225M VND164.446B VND227.1546.23 VND
KIPELECTRICAL DEVICES JSC NO 1
8500 VND−15.00%−1500 VND
มีแรงขาย
3.3K28.05M VND
MBGMBG GROUP JSC
4800 VND−2.04%−100 VND
มีแรงขาย
412.335K1.979B VND577.049B VND5.06969.33 VND29
PACDRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
30800 VND−0.65%−200 VND
มีแรงขาย
3.8K117.04M VND1.431T VND10.143058.60 VND
PECPOWER ENGINEERING JSC
8000 VND6.67%500 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
3002.4M VND
RALRANGDONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
82600 VND−0.48%−400 VND
มีแรงขาย
11.8K974.68M VND1.895T VND2.6830959.47 VND
SAMSAM HOLDINGS CORPORATION
5800 VND0.00%0 VND
มีแรงขาย
2.191M12.705B VND2.204T VND605.189.58 VND
SMTSAMETEL CORPORATIO
7600 VND−2.56%−200 VND
มีแรงขายรุนแรง
1.1K8.36M VND41.552B VND31.75245.70 VND
THIELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
25000 VND−4.58%−1200 VND
มีแรงขาย
1.3K32.5M VND1.1T VND42.83611.66 VND
TSBTIA SANG BATTERY
37200 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
6.4K238.08M VND250.932B VND72.53512.91 VND180
TYATAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY
11150 VND−2.19%−250 VND
มีแรงขายรุนแรง
21.7K241.955M VND342.088B VND924.58 VND
VEAVIET NAM ENGINE&AGRI MACHINE
37800 VND−0.26%−100 VND
มีแรงขายรุนแรง
32.454K1.227B VND50.229T VND5243.41 VND
VKCVKC HOLDING JSC
1300 VND0.00%0 VND
ปานกลาง
91.905K119.477M VND25.063B VND−3691.77 VND
VTEVINACAP TELECOM ELECTRONICS
8600 VND−8.51%−800 VND
มีแรงซื้อ
5004.3M VND
VTHVIET THAI ELECTRIC
6500 VND−8.45%−600 VND
มีแรงขาย
2001.3M VND51.35B VND20.36348.70 VND103