เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
111234.244B
เงินทุนของตลาด
135.070K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.40%
เปลี่ยนแปลง
−8.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.16%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.78%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
BHNHANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION
43400 VND0.00%0 VND
มีแรงขาย
50021.7M VND10.06T VND21.612008.75 VND515
BSDSAI GON - DONG XUAN BEER ALC
26100 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
2005.22M VND
HADHANOI - HAI DUONG BEER JSC
15500 VND0.00%0 VND
มีแรงขายรุนแรง
80012.4M VND62B VND5.542796.50 VND150
HATHANOI BEER TRADING JSC
25000 VND0.00%0 VND
มีแรงขาย
1.6K40M VND78.075B VND5.164844.64 VND99
HAVHAPRO VODKA JSC
3200 VND6.67%200 VND
มีแรงซื้อ
7002.24M VND
SABSAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
155500 VND−1.58%−2500 VND
มีแรงขายรุนแรง
150.6K23.418B VND99.719T VND19.867828.80 VND8.55K
SMBCTCP BIA SG - MT
39000 VND0.00%0 VND
มีแรงขาย
1.2K46.8M VND1.164T VND7.125474.22 VND490
THBHA NOI-THANH HOA BEER JSC
13200 VND10.00%1200 VND
มีแรงซื้อ
4005.28M VND150.804B VND14.74895.33 VND435