ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้ หรือถูกเรียกอีกชื่อว่า HOSE เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในเวียตนาม ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 ด้วยเพียง 2 บริษัทจดทะเบียน ณ เวลานั้น โดยปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนถึง 396 บริษัท ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดกว่า 148 พันล้านดอลลาร์ ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือก่อนหน้ารู้จักกันในชื่อ ไซง่อน ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุด อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศ กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ HOSE ในขณะที่ State Securities Commission เป็นคนควบคุมกำกับ นอกจากนี้ HOSE ยังเป็นสมาชิกของ Sustainable Stock Exchanges ซึ่งเป็นโครงการของ United Nations นอกจากหลักทรัพย์แล้ว HOSE ยังให้บริการตราสารหนี้

ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ บริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Vingroup, Vinamilk, Petrovietnam Gas, Vietcombank และ Sabeco ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้ ได้จัดทำดัชนี VN 30 ซึ่งเป็นดัชนีประเภทถ่วงน้ำหนักหุ้นแต่ละตัวตามมูลค่ากิจการตามราคาตลาดแบบปรับตาม Free Float ซึ่งติดตามผลประกอบการของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และมีสภาพคล่องสูง 30 อันดับแรก นอกจากนี้ยังมีจัดทำดัชนี VN Allshare ซึ่งติดตามผลประกอบการของหุ้นทั้งหมดใน HOSE ที่ผ่านเงื่อนไข ดัชนีเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้เป็นตัวอ้างอิงอย่างเป็นทางการ และถูกใช้ในหลายกองทุนประเภท Index Tracking Funds และยังมีดัชนีอื่นๆ อีก คือ ดัชนี VN 100 ดัชนี VN Midcap และ ดัชนี VN Smallcap นอกจากนี้ HOSE ยังจัดทำดัชนีของหลายหมวดธุรกิจที่สะท้อนผลประกอบการของ 10 ธุรกิจ และอุตสาหกรรม