หุ้นสหราชอาณาจักรที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นสหราชอาณาจักร ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
SPSCSPECTRA SYSTEMS CORP COM SHS USD0.01 (DI/REGS)100.00150GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
0071.392MGBP19.080.08GBPเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BWNBOWEN FINTECH PLC ORD GBP0.01100.006.25GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
00บริการเชิงพาณิชย์
IKIVIKIGAI VENTURES LIMITED ORD NPV100.0055.5GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
0011.477MGBPการเงิน
HPACHERMES PACIFIC INVESTMENTS PLC ORD GBP1100.00145GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
003.383MGBP−0.05GBP0การเงิน
ACPEACP ENERGY PLC ORD GBP0.00299.967.00GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
00การเงิน
RCGHRC365 HOLDING PLC ORD GBP0.0199.7320.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
0021.507MGBP−0.00GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
CCPCELTIC ORD GBP0.0199.35114GBX4.59%5GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
9.343K1.065M107.759MGBP17.580.06GBP841สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PTDPITTARDS ORD GBP0.5097.5662.5GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
008.06MGBP20.100.03GBPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBTMOBILE TORNADO GRP ORD GBP0.0297.081.85GBX27.59%0.40GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
5.243M9.699M7.025MGBP−0.00GBPบริการเชิงพาณิชย์
LFILONDON FINANCE & INVESTMENT GROUP ORD GBP0.0596.5636.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
0011.235MGBP−0.01GBPการเงิน
SLNGSLINGSBY(H.C.) ORD GBP0.2595.57270GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
002.835MGBP4.170.65GBPการผลิตของผู้ผลิต
DVODEVRO ORD GBP0.1095.35311.0GBX61.98%119.0GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
11.314M3.519B520.743MGBP11.600.17GBP1.895Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DSWDSW CAPITAL PLC ORD GBP0.002594.26135.00GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
2.29K309.15K29.001MGBPการเงิน
GHTGRESHAM TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0593.03159GBX0.32%1GBX
มีแรงซื้อ
30648.654K131.132MGBP122.870.01GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
MRITMERIT GROUP PLC ORD GBP0.2892.7842.6GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
0010.181MGBP−0.07GBPบริการเชิงพาณิชย์
REATREACT GROUP PLC ORD GBP0.002592.091.150GBX0.00%0.000GBX
มีแรงซื้อ
1.145M1.316M12.163MGBP28.750.00GBPบริการผู้บริโภค
NWTNEWMARK SECURITY ORD GBP0.0591.5633.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
003.094MGBPเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALTEALTERATION EARTH PLC ORD GBP0.00390.0115.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
00การเงิน
ADAADAMS PLC ORD GBP0.0189.735.26GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
007.658MGBP−0.01GBPการเงิน
UKRUKRPRODUCT GROUP ORD GBP0.189.683.26GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
001.289MGBP14.130.00GBPสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TMOTIME OUT GROUP PLC ORD GBP0.00189.2739.6GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
00132.669MGBP434บริการผู้บริโภค
TIMETIME FINANCE PLC ORD GBP0.189.2618.8GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
2.7K50.625K17.346MGBP18.560.01GBP128การเงิน
DPPDP POLAND PLC ORD GBP0.00589.158.35GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
24.653K205.853K59.278MGBP−0.01GBPบริการผู้บริโภค
ADVTADVANCEDADVT LIMITED ORD NPV (DI)89.1477.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
14.26K1.098M102.564MGBP−0.06GBPการเงิน
HPA1HAMBRO PERKS ACQUISITION CO LTD CLS A ORD NPV87.221010GBX0.75%10GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
200K201.5Mการเงิน
ONDOONDO INSURTECH PLC ORD GBP0.0587.038.40GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
23193การเงิน
CICCONYGAR INVESTMENT COMPANY ORD GBP0.0586.98132GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
12.066K1.593M78.723MGBP1320.000.00GBPการเงิน
FIHFIH GROUP PLC ORD GBP0.1086.98240GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
0030.048MGBP19.180.13GBPการค้าปลีก
ATQTATTRAQT GROUP PLC ORD GBP0.0186.5730.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
0060.465MGBP−0.02GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
MRKMARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.0186.2075.0GBX−0.66%−0.6GBX
มีแรงซื้อ
211.623K15.872M78.712MGBP23.230.03GBP200การค้าปลีก
TUNEFOCUSRITE PLC ORD GBP0.00186.16856GBX8.64%68GBX
มีแรงซื้อ
186.27K159.261M496.814MGBP20.540.39GBPเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DWHADEWHURST GROUP PLC 'A'NON.V ORD GBP0.186.05705GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
0071.7MGBP7.820.90GBP340เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALTALTITUDE GROUP ORD GBP0.00485.4230.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
21.006K630.18K21.254MGBP214.290.00GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
UPLUPLAND RESOURCES LTD ORD NPV85.250.526GBX0.00%0.000GBX
มีแรงซื้อ
705.658K370.47K4.257MGBP−0.00GBPแร่พลังงาน
CRTMCRITICAL METALS PLC ORD GBP0.00585.1728.8GBX19.79%4.8GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
1.181M33.959M15.309MGBP−0.02GBPการเงิน
WSPWYNNSTAY PROPERTIES ORD GBP0.2585.13670GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
0015.095MGBP3.391.98GBPการเงิน
RNKRANK GROUP ORD GBP0.138888884.6591.6GBX0.77%0.7GBX
มีแรงซื้อ
444.007K40.671M429.081MGBP6.430.14GBP7.57Kบริการผู้บริโภค
ACSOACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.0183.96810GBX1.76%14GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
83.702K67.799M335.002MGBP19.670.42GBP513บริการทางด้านเทคโนโลยี
ENSIENSILICA PLC ORD GBP0.00183.6575.5GBX−3.21%−2.5GBX
มีแรงซื้อ
79.745K6.021M56.8MGBP390.000.00GBPเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HMA1HIRO METAVERSE ACQUISITIONS I S.A. CLS A ORD NPV (DI)83.631005GBX0.75%10GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
2020.1K119.042MGBPการเงิน
SMRTSMARTSPACE SOFTWARE PLC ORD GBP0.1083.5943.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
261.986K11.265M12.445MGBP−0.07GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
BMTBRAIME GROUP PLC 'A'ORD NON VOTING GBP0.2582.992060GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
0028.08MGBP25.020.82GBPการผลิตของผู้ผลิต
CADCADOGAN PETROLEUM ORD GBP0.0382.952.20GBX0.00%0.00GBX
ปานกลาง
7.73K17.006K5.371MGBP−0.02GBP78แร่พลังงาน
BONHBONHILL GROUP PLC ORD GBP0.0182.795.75GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
150K862.5K6.859MGBP−0.08GBPบริการเชิงพาณิชย์
SYSSYSGROUP PLC ORD GBP0.0182.7931.0GBX5.08%1.6GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
3K93K15.147MGBP95.160.00GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
HERCHERCULES SITE SERVICES PLC ORD GBP0.00182.5663.5GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
4.845K307.658K37.243MGBP153บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CARDCARD FACTORY PLC ORD GBP0.0182.3872.2GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
705.289K50.922M247.374MGBP9.990.07GBPการค้าปลีก
WANDWANDISCO PLC ORD GBP0.1082.09646GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
65.243K42.147M432.475MGBP−0.28GBP159บริการทางด้านเทคโนโลยี
YU.YU GROUP PLC ORD GBP0.00581.83340GBX−1.45%−5GBX
มีแรงซื้อ
44.728K15.208M56.609MGBP7.490.49GBPสาธารณูปโภค
FULFULHAM SHORE PLC (THE) ORD GBP0.0181.7512.50GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
703.929K8.799M79.353MGBP21.930.01GBPบริการผู้บริโภค
CMLCML MICROSYSTEMS ORD GBP0.0581.57470GBX0.43%2GBX
มีแรงซื้อ
172.027K80.853M74.582MGBP33.140.14GBP133เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SCLPSCANCELL HLDGS PLC ORD GBP0.00181.5722.7GBX9.40%2.0GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
4.89M110.996M185.055MGBP−0.00GBPเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NBSNATIONWIDE BUILDING SOCIETY CORE CAPITAL DEFERRED GBP181.56126GBP0.40%1GBP
ปานกลาง
001.325BGBP1.02122.68GBPการเงิน
AA4AMEDEO AIR FOUR PLUS LIMITED ORD RED NPV81.3937.000GBX0.00%0.000GBX
มีแรงซื้อ
8.534K315.758K128.506MGBP6.250.06GBP0การเงิน
DFCHDISTRIBUTION FINANCE CAPITAL HLDGS ORD GBP0.0181.3135.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
0061.742MGBP−0.01GBPการเงิน
GETBGETBUSY PLC ORD GBP0.001581.0062.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
50031K30.801MGBP−0.03GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
AURRAURRIGO INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.00280.8877.5GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
7.701K596.828Kการผลิตของผู้ผลิต
PENPENNANT INTERNATIONAL GROUP ORD GBP0.0580.8736.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
108.236K3.896M13.245MGBP−0.02GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
AQXAQUIS EXCHANGE PLC ORD GBP0.1080.65430GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
259111.37K118.291MGBP30.520.15GBPการเงิน
INCHINCHCAPE ORD GBP0.1079.60879.0GBX0.40%3.5GBX
มีแรงซื้อ
277.293K243.741M3.29BGBP13.840.64GBP14.635Kการค้าปลีก
HARLHARLAND & WOLFF GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.0179.5425.1GBX−3.09%−0.8GBX
มีแรงซื้อ
4.389M110.168M43.215MGBP−0.19GBPบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ABDNABRDN PLC ORD GBP0.139682539679.29214.3GBX0.94%2.0GBX
มีแรงซื้อ
11.622M2.491B4.276BGBP7.750.28GBPการเงิน
AFMALPHA FINANCIAL MKTS CONSULTING PLC ORD GBP0.0007579.05465GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
258.754K120.321M529.917MGBP31.060.16GBPบริการเชิงพาณิชย์
KBTK3 BUSINESS TECHNOLOGY GROUP ORD GBP0.2579.01127GBX3.69%5GBX
มีแรงซื้อ
0056.527MGBP−0.07GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
MLVNMALVERN INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.0178.8512.00GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
119.182K1.43M2.933MGBP−0.09GBPบริการผู้บริโภค
KGHKNIGHTS GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.00278.7997.6GBX2.09%2.0GBX
มีแรงซื้อ
757.721K73.954M83.754MGBPบริการเชิงพาณิชย์
ANPANPARIO ORD GBP0.2378.77465GBX2.20%10GBX
มีแรงซื้อ
7.371K3.428M111.661MGBP20.700.23GBP124อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IQGIQGEO GROUP PLC ORD GBP0.0278.77193GBX0.00%0GBX
มีแรงซื้อ
94.638K18.218M118.212MGBP−0.02GBP102บริการทางด้านเทคโนโลยี
APPAPPRECIATE GROUP PLC ORD GBP0.0278.7042.0GBX0.60%0.3GBX
มีแรงซื้อ
425.31K17.842M78.173MGBP15.270.03GBPบริการเชิงพาณิชย์
ALKALKEMY CAPITAL INVESTMENTS PLC ORD GBP0.0278.41280GBX21.74%50GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
280.533K78.549M20.16MGBP−0.35GBP1การเงิน
CBPCURTIS BANKS GROUP LTD ORD GBP0.00578.40333GBX25.66%68GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
620.211K206.53M221.838MGBP−0.05GBPการเงิน
INVPINVESTEC ORD GBP0.000278.40508.4GBX−0.27%−1.4GBX
มีแรงซื้อ
731.483K371.886M4.627BGBP6.200.82GBPการเงิน
KWSKEYWORDS STUDIOS PLC ORD GBP0.0178.392890GBX0.35%10GBX
มีแรงซื้อ
132.667K383.408M2.237BGBP57.810.52GBPบริการเชิงพาณิชย์
EDENEDEN RESEARCH ORD GBP0.0178.306.00GBX2.56%0.16GBX
มีแรงซื้อ
517.343K3.104M22.852MGBP−0.01GBPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GPHGLOBAL PORTS HOLDING PLC ORD GBP0.0178.29100.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
555.599K55.56M62.827MGBP411ระบบขนส่ง
ICGCIRISH CONTINENTAL GROUP UTS(COMP 1 ORD EUR0.065&UP TO 10 RED)(CD78.28389.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
22085.58K643.68MGBP37.210.11GBP284ระบบขนส่ง
CINCITY OF LONDON GROUP ORD GBP0.0278.2145.6GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อ
0051.677MGBP−0.14GBPการเงิน
VANLVAN ELLE HOLDINGS PLC ORD GBP0.0278.1646.6GBX1.09%0.6GBX
มีแรงซื้อ
48.655K2.262M49.6MGBP26.440.02GBPบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FRASFRASERS GROUP PLC ORD GBP0.1078.12888.0GBX1.14%10.0GBX
มีแรงซื้อ
566.186K502.773M3.931BGBPการค้าปลีก
ATOMATOME ENERGY PLC ORD GBP0.00278.03107.50GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
28.256K3.038M34.938MGBPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TEPTELECOM PLUS ORD GBP0.0577.732490GBX0.81%20GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
133.328K331.987M1.964BGBP43.560.57GBP1.486Kสาธารณูปโภค
CLXCALNEX SOLUTIONS PLC ORD GBP0.0012577.65166.0GBX0.61%1.0GBX
มีแรงซื้อ
34.351K5.702M145.29MGBP29.100.06GBPเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RGDREAL GOOD FOOD PLC ORD GBP0.0277.531.85GBX0.00%0.00GBX
มีแรงซื้อ
49.752K92.041K1.842MGBP−0.01GBP314สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FIPPFRONTIER IP GROUP PLC ORD GBP0.177.2388.0GBX−0.90%−0.8GBX
มีแรงซื้อ
52.316K4.604M48.979MGBP5.060.19GBPอื่นๆ
HEICHARMONY ENERGY INCOME TRUST PLC ORD CNV GBP0.177.15104GBX0.48%1GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
00การเงิน
HIKHIKMA PHARMACEUTICALS ORD GBP0.1076.131523.0GBX1.03%15.5GBX
มีแรงซื้อ
312.375K475.747M3.353BGBP13.381.14GBP8.7Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OPTIOPTIBIOTIX HEALTH PLC ORD GBP0.0275.7721.50GBX11.69%2.25GBX
มีแรงซื้อ
712.405K15.317M18.934MGBP−0.05GBPเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MBHMICHELMERSH BRICK HLDGS ORD GBP0.275.7694.0GBX6.82%6.0GBX
มีแรงซื้อ
288.857K27.153M90.149MGBP12.790.07GBP371แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KLRKELLER GROUP ORD GBP0.1075.46772GBX1.05%8GBX
มีแรงซื้อ
12.81K9.889M561.79MGBP8.360.93GBP10Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IQEIQE PLC ORD GBP0.0175.2150.1GBX−0.20%−0.1GBX
มีแรงซื้อ
1.457M72.983M403.185MGBP−0.05GBPการผลิตของผู้ผลิต
BVICBRITVIC ORD GBP0.275.20803.5GBX2.42%19.0GBX
มีแรงซื้อ
518.331K416.479M2.097BGBP14.940.53GBPสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SPA1SPATIAL PLC ORD GBP0.1075.1446.0GBX0.00%0.0GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
13.5K621K50.903MGBP88.460.01GBP311บริการทางด้านเทคโนโลยี
EMLEMMERSON PLC ORD NPV75.126.40GBX11.30%0.66GBX
มีแรงซื้อ
7.78M49.792M64.928MGBPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
XPDXPEDIATOR PLC ORD GBP0.0574.9127.5GBX0.00%0.0GBX
ปานกลาง
2363338.964MGBP−0.02GBP1.432Kระบบขนส่ง
PHNXPHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.1074.83609.8GBX0.83%5.0GBX
มีแรงซื้อ
826.523K504.014M6.094BGBP−1.05GBPการเงิน
VMUKVIRGIN MONEY UK PLC ORD GBP0.1074.66175.75GBX2.60%4.45GBX
มีแรงซื้อ
3.287M577.739M2.45BGBP5.300.32GBP7.586Kการเงิน
SWGSHEARWATER GROUP PLC ORD GBP0.1074.65116.5GBX1.30%1.5GBX
มีแรงซื้อ
23.809K2.774M27.748MGBP−0.01GBPบริการทางด้านเทคโนโลยี
SXSSPECTRIS ORD GBP0.0574.423311GBX0.49%16GBX
มีแรงซื้อรุนแรง
221.895K734.694M3.468BGBP17.881.85GBP7.788Kการผลิตของผู้ผลิต
III3I GROUP ORD GBP0.73863674.351357.0GBX−0.04%−0.5GBX
มีแรงซื้อ
730.287K990.999M13.123BGBP3.673.71GBP282การเงิน
ETXE-THERAPEUTICS PLC ORD GBP0.00174.3520.8GBX0.24%0.0GBX
มีแรงซื้อ
1.5K31.2K121.08MGBP−0.02GBPเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ