บริษัทสหราชอาณาจักร มีการทำรายได้ต่อจำนวนพนักงานมากที่สุด

รายได้ต่อจำนวนพนักงานคือการวัดคร่าวๆ ว่าพนักงานแต่ละคนสร้างรายได้ได้มากน้อยเพียงใด บริษัทสหราชอาณาจักร ในรายชื่อด้านล่างคือที่มีรายได้ต่อจำนวนพนักงานสูงสุด
สัญลักษณ์
รายได้ / จำนวนพนักงาน
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
ITHITHACA ENERGY PLC ORD GBP0.012.958 M GBP121.8 GBX−3.94%702.092 K0.771.286 B GBP15.680.08 GBP25.18%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
SHELSHELL PLC ORD EUR0.072.291 M GBP2724.0 GBX−0.75%6.283 M0.53173.412 B GBP12.722.14 GBP−56.88%2.90%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
DRXDRAX GROUP PLC ORD GBP0.11551722.209 M GBP495.0 GBX−1.83%780.691 K0.791.949 B GBP3.551.39 GBP+621.89%4.58%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
HBRHARBOUR ENERGY PLC ORD GBP0.000022.169 M GBP304.2 GBX−3.64%997.031 K0.632.43 B GBP96.270.03 GBP−64.05%6.36%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ENOGENERGEAN PLC ORD GBP0.011.936 M GBP1002 GBX−1.96%283.955 K0.661.875 B GBP12.260.82 GBP9.34%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BP.BP ORD USD0.251.925 M GBP460.00 GBX−1.05%34.613 M0.8676.64 B GBP10.970.42 GBP−63.45%4.93%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ICGINTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD GBP0.26251.541 M GBP2226 GBX−5.36%542.126 K0.456.726 B GBP13.361.67 GBP−7.96%3.32%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AV.AVIVA ORD GBP0.3289473681.399 M GBP471.4 GBX−1.11%7.142 M0.5612.751 B GBP12.510.38 GBP+183.10%7.01%การเงิน
มีแรงซื้อ
CNACENTRICA ORD GBP0.0617283951.283 M GBP130.15 GBX−1.48%68.399 M1.586.923 B GBP1.920.68 GBP+584.56%3.03%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
HSXHISCOX ORD GBP0.065 (DI)1.224 M GBP1114 GBX−2.28%510.434 K0.513.876 B GBP6.891.62 GBP+307.43%2.60%การเงิน
มีแรงซื้อ
GLENGLENCORE PLC ORD USD0.011.169 M GBP460.15 GBX−0.59%21.125 M0.6056.378 B GBP16.760.27 GBP+0.81%4.88%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
BWYBELLWAY GBP0.1251.144 M GBP2718 GBX−2.93%328.578 K1.273.322 B GBP15.081.80 GBP−45.81%3.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
JMATJOHNSON MATTHEY ORD GBP1.1092451.107 M GBP1579 GBX−2.95%718.202 K1.022.97 B GBP26.940.59 GBP4.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
ASCASOS PLC ORD GBP0.0351.077 M GBP361.0 GBX−0.33%217.857 K0.89431.372 M GBP−2.08 GBP−807.74%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
TEPTELECOM PLUS ORD GBP0.051.072 M GBP1848 GBX−1.70%57.37 K0.541.477 B GBP21.920.84 GBP+116.62%4.36%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
PRUPRUDENTIAL PLC GBP0.051.028 M GBP707.6 GBX−2.45%5.345 M0.7419.879 B GBP14.190.50 GBP3.83%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PLUSPLUS500 LIMITED ORD ILS0.01 (DI)1.027 M GBP2186 GBX+0.64%115.622 K0.751.669 B GBP8.702.51 GBP+13.09%6.12%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
WPSW.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC ORD GBP0.011.009 M GBP63.8 GBX−3.92%163.614 K1.58458.181 M GBP−0.06 GBP0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
BBRCKBRICKABILITY GROUP PLC ORD GBP0.01972.981 K GBP68.0 GBX−1.45%130.759 K0.67220.731 M GBP7.580.09 GBP+70.53%4.67%บริการการกระจายสินค้า
AAFAIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.5959.108 K GBP115.9 GBX−2.19%1.689 M0.444.432 B GBP−0.04 GBP−123.98%3.80%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
RDWREDROW PLC ORD GBP0.105949.554 K GBP697.0 GBX−3.06%282.893 K0.182.323 B GBP10.860.64 GBP−20.53%3.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
BKGBERKELEY GROUP HLDGS ORD GBP0.054141910.136 K GBP5070 GBX−2.69%381.321 K0.935.514 B GBP12.044.21 GBP+1.24%1.77%การเงิน
ปานกลาง
LLOYLLOYDS BANKING GROUP ORD GBP0.1878.055 K GBP54.06 GBX−1.67%94.192 M0.5034.408 B GBP5.02%การเงิน
มีแรงซื้อ
CRSTCREST NICHOLSON HLDGS PLC ORD GBP0.05838.648 K GBP212.8 GBX−11.63%3.251 M3.37618.219 M GBP30.660.07 GBP−74.76%7.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
OSBOSB GROUP PLC ORD GBP0.01800.95 K GBP444.4 GBX−5.49%664.044 K0.851.819 B GBP6.840.65 GBP6.81%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
HTWSHELIOS TOWERS PLC ORD GBP0.01800.033 K GBP124.6 GBX+0.48%809.919 K0.801.303 B GBP−0.08 GBP+30.62%0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
BDEVBARRATT DEVELOPMENTS ORD GBP0.10790.933 K GBP500.2 GBX−1.88%2.599 M0.424.962 B GBP22.320.22 GBP−65.01%5.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
VTYVISTRY GROUP PLC GBP0.50788.017 K GBP1241 GBX−2.67%1.449 M1.454.281 B GBP19.480.64 GBP−44.14%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
JUPJUPITER FUND MANAGEMENT PLC ORD GBP0.02786.015 K GBP75.5 GBX−2.33%554.915 K0.40413.385 M GBP−0.03 GBP−110.06%12.68%อื่นๆ
ปานกลาง
RIORIO TINTO ORD GBP0.10760.389 K GBP5236 GBX−0.25%2.108 M0.5589.103 B GBP10.564.96 GBP−47.23%6.50%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
INDVINDIVIOR PLC ORD USD0.5755.402 K GBP1275 GBX−1.77%317.674 K0.651.744 B GBP732.760.02 GBP0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SNWSSMITHS NEWS PLC ORD GBP0.05733.311 K GBP57.8 GBX−3.67%163.553 K0.35143.723 M GBP6.200.09 GBP−6.14%6.92%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
IMBIMPERIAL BRANDS PLC GBP0.10717.341 K GBP1980.0 GBX−0.50%1.087 M0.6017.059 B GBP8.602.30 GBP+8.16%7.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PAGPARAGON BANKING GROUP PLC ORD GBP1681.34 K GBP739.5 GBX−1.66%669.99 K1.211.564 B GBP8.450.87 GBP4.97%การเงิน
มีแรงซื้อ
FOUR4IMPRINT GROUP PLC ORD 38 6/13P651.485 K GBP5830 GBX−1.85%26.967 K0.371.673 B GBP19.233.03 GBP+415.69%2.82%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
NG.NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289631.663 K GBP872.8 GBX−0.55%25.778 M0.9942.186 B GBP15.380.57 GBP−4.67%5.97%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
STEMSTHREE PLC ORD GBP0.01626.9 K GBP419.0 GBX−1.87%194.488 K0.78568.364 M GBP10.090.42 GBP+34.46%3.89%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
MGNSMORGAN SINDALL GRP PLC ORD GBP0.05608.048 K GBP2585 GBX+0.19%87.224 K0.681.193 B GBP10.322.50 GBP+22.53%4.42%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
N91NINETY ONE PLC ORD GBP0.0001598.821 K GBP160.0 GBX−1.36%531.925 K0.312.467 B GBP8.720.18 GBP−18.02%7.77%การเงิน
ปานกลาง
HASHAYS PLC ORD GBP0.01581.14 K GBP103.2 GBX−0.77%3.227 M1.001.648 B GBP19.850.05 GBP−24.96%5.04%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
AMLASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS PLC ORD GBP0.1576.554 K GBP150.0 GBX−1.19%1.319 M0.521.252 B GBP−0.31 GBP+50.19%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PSNPERSIMMON ORD GBP0.10567.349 K GBP1441.0 GBX−3.81%1.41 M1.384.787 B GBP18.110.80 GBP−67.64%5.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
COSTCOSTAIN GROUP ORD GBP0.01566.327 K GBP80.0 GBX−3.61%521.236 K0.51231.127 M GBP10.050.08 GBP1.45%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
DGEDIAGEO PLC ORD GBP0.28 101/108565.364 K GBP2574.5 GBX−1.40%3.276 M0.8457.967 B GBP18.091.42 GBP+9.45%3.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
EMGMAN GROUP PLC (NEW) ORD USD0.0342857142555.939 K GBP248.4 GBX−2.82%1.987 M0.792.968 B GBP15.960.16 GBP−36.75%5.07%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BARCBARCLAYS PLC ORD GBP0.25552.594 K GBP205.15 GBX−1.70%91.953 M1.2831.018 B GBP3.83%การเงิน
มีแรงซื้อ
HFGHILTON FOOD GROUP PLC ORD GBP0.10534.147 K GBP859 GBX−1.38%125.21 K0.87780.022 M GBP21.350.40 GBP−9.49%3.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
INCHINCHCAPE ORD GBP0.10533.859 K GBP756.0 GBX−2.83%576.409 K0.973.212 B GBP11.680.65 GBP+118.68%4.36%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GBP0.25525.654 K GBP2378 GBX−0.13%2.978 M0.5352.776 B GBP−6.47 GBP−318.79%9.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
VMUKVIRGIN MONEY UK PLC ORD GBP0.10502.672 K GBP213.8 GBX−0.09%2.877 M0.822.774 B GBP11.350.19 GBP2.48%การเงิน
ปานกลาง
LLORDLORDS GROUP TRADING PLC ORD GBP0.005501.193 K GBP45.0 GBX−1.10%35.534 K0.7475.466 M GBP56.250.01 GBP−75.90%4.40%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
TATETATE & LYLE ORD GBP0.2916666667496.383 K GBP673.5 GBX−0.30%4.197 M2.852.687 B GBP14.480.47 GBP−20.54%2.86%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
HSBAHSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50492.89 K GBP673.2 GBX−1.26%18.065 M0.79127.423 B GBP7.350.92 GBP7.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
EZJEASYJET ORD GBP0.27285714489.369 K GBP455.0 GBX−2.11%2.588 M0.523.514 B GBP9.220.49 GBP0.97%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ROODELIVEROO PLC ORD GBP0.005485.762 K GBP133.2 GBX−3.69%2.755 M0.892.25 B GBP−0.02 GBP+89.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BNZLBUNZL ORD GBP0.32142857480.965 K GBP2970 GBX−0.60%418.476 K0.3910.034 B GBP19.031.56 GBP+18.41%2.29%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
SYNTSYNTHOMER PLC ORD GBP0.01467.592 K GBP276.5 GBX−4.33%213.788 K0.80472.685 M GBP−0.53 GBP−114.67%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SDRSCHRODERS PLC ORD GBP0.20465.688 K GBP373.4 GBX−2.30%1.216 M0.416.128 B GBP15.430.24 GBP−34.42%5.63%การเงิน
ปานกลาง
ELMELEMENTIS ORD GBP0.05448.619 K GBP140.6 GBX−1.95%578.949 K0.37846.003 M GBP38.950.04 GBP+1705.00%1.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
GLEM J GLEESON PLC ORD GBP0.02441.883 K GBP550 GBX−1.79%23.534 K0.41326.889 M GBP18.890.29 GBP−54.71%2.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DECDIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC ORD GBP0.20435.741 K GBP1136 GBX−2.32%435.519 K1.33547.267 M GBP0.8713.04 GBP19.73%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MOONMOONPIG GROUP PLC ORD GBP0.1435.544 K GBP153.2 GBX−2.42%161.595 K0.22539.486 M GBP15.350.10 GBP+321.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
GSKGSK PLC ORD GBP0.3125431.949 K GBP1610.0 GBX+0.31%3.808 M0.3065.453 B GBP14.741.09 GBP−68.43%3.68%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SCTSOFTCAT PLC ORD GBP0.0005425.616 K GBP1755 GBX−0.45%195.33 K0.823.511 B GBP31.080.56 GBP1.45%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DOMDOMINO'S PIZZA GROUP PLC ORD GBP0.00520833417.055 K GBP317.8 GBX−1.18%446.552 K0.651.282 B GBP11.390.28 GBP+64.45%3.26%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
NWGNATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769413.523 K GBP308.3 GBX−0.58%25.64 M0.7625.793 B GBP6.860.45 GBP5.48%การเงิน
มีแรงซื้อ
FLTRFLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09 (DI)411.431 K GBP14170 GBX−0.32%273.528 K0.1425.146 B GBP0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
AALANGLO AMERICAN USD0.54945410.956 K GBP2389.0 GBX+0.61%2.748 M0.3831.761 B GBP122.890.19 GBP−96.09%3.23%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AZNASTRAZENECA PLC ORD USD0.25409.941 K GBP12392 GBX−0.59%2.248 M1.02193.255 B GBP38.433.22 GBP+27.72%1.83%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ULVRUNILEVER PLC ORD GBP0.031111404.994 K GBP4415 GBX+0.50%2.666 M0.57109.721 B GBP19.802.23 GBP+11.85%3.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
VANQVANQUIS BANKING GROUP PLC ORD GBP0.207272401.071 K GBP51.3 GBX−3.02%662.011 K0.30134.168 M GBP−0.02 GBP+81.09%11.34%การเงิน
มีแรงซื้อ
TRNTRAINLINE PLC ORD GBP0.01396.718 K GBP304.4 GBX−4.70%1.075 M0.841.448 B GBP42.930.07 GBP0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
SHISIG ORD GBP0.10394.457 K GBP27.00 GBX−1.10%516.83 K0.66322.565 M GBP−0.04 GBP−57.08%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
RR.ROLLS ROYCE HOLDINGS ORD GBP0.20394.308 K GBP467.8 GBX−0.34%25.356 M0.8439.508 B GBP16.300.29 GBP+1402.62%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AO.AO WORLD PLC ORD GBP0.0025389.764 K GBP105.8 GBX−2.04%153.376 K0.29624.856 M GBP23.880.04 GBP0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
IGGIG GROUP HLDGS ORD GBP0.00005381.802 K GBP794.0 GBX−0.81%575.416 K0.582.973 B GBP10.740.74 GBP−23.93%5.68%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BREEBREEDON GRP PLC ORD GBP0.01381.41 K GBP387.5 GBX−1.77%507.578 K0.431.355 B GBP12.480.31 GBP+34.37%3.42%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
DLGDIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC ORD GBP0.109090909375.294 K GBP193.4 GBX−1.18%4.947 M1.702.543 B GBP12.340.16 GBP−35.01%2.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
BVICBRITVIC ORD GBP0.2362.479 K GBP953.0 GBX−1.95%321.672 K0.762.401 B GBP18.700.51 GBP+17.66%3.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
DPLMDIPLOMA PLC ORD GBP0.05361.645 K GBP4158 GBX−1.79%148.465 K0.535.674 B GBP48.230.86 GBP+46.23%1.35%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
STANSTANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50359.282 K GBP731.6 GBX−1.38%7.25 M0.5618.789 B GBP8.230.89 GBP2.92%การเงิน
มีแรงซื้อ
GFRDGALLIFORD TRY HOLDINGS PLC ORD GBP0.5355.354 K GBP231 GBX−1.70%1.089 M5.74232.685 M GBP16.790.14 GBP+237.25%4.89%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
BBAGBARR(A.G.) ORD GBP0.04167349.04 K GBP588 GBX−2.97%79.854 K0.39674.162 M GBP17.170.34 GBP+37.29%2.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CCCCOMPUTACENTER ORD GBP0.075555345.76 K GBP2848 GBX−0.28%168.375 K0.592.988 B GBP16.451.73 GBP2.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
VODVODAFONE GROUP ORD USD0.2095238340.712 K GBP68.70 GBX−0.43%77.7 M0.6318.515 B GBP18.980.04 GBP−41.52%11.17%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
KIEKIER GROUP PLC ORD GBP0.01338.07 K GBP137.4 GBX−2.00%443.467 K0.42595.932 M GBP15.170.09 GBP1.19%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CURYCURRYS PLC ORD GBP0.001337.581 K GBP75.90 GBX−4.17%2.568 M0.89877.113 M GBP20.970.04 GBP+17.15%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
DOCSDR. MARTENS PLC ORD GBP0.01333.498 K GBP84.10 GBX−1.12%902.558 K0.42817.791 M GBP11.980.07 GBP−61.15%6.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
CBGCLOSE BROS GROUP PLC ORD GBP0.25331.807 K GBP424.6 GBX−6.06%544.193 K1.41673.424 M GBP4.490.95 GBP14.93%การเงิน
มีแรงซื้อ
LSEGLONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604327.202 K GBP9362 GBX−0.45%1.155 M0.6149.85 B GBP67.791.38 GBP1.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
RS1RS GROUP PLC ORD GBP0.10326.933 K GBP705.5 GBX−3.42%1.213 M0.783.46 B GBP18.210.39 GBP−20.27%3.01%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
HL.HARGREAVES LANSDOWN ORD GBP0.004322.837 K GBP1066.0 GBX+0.19%694.897 K0.225.042 B GBP16.780.64 GBP+13.06%3.95%การเงิน
ปานกลาง
AHTASHTEAD GROUP ORD GBP0.10317.759 K GBP5496 GBX−4.58%669.231 K0.8125.137 B GBP18.612.95 GBP+1.19%1.38%การเงิน
มีแรงซื้อ
CKNCLARKSON ORD GBP0.25315.909 K GBP4160 GBX+0.60%31.327 K0.691.271 B GBP15.242.73 GBP+66.06%2.47%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
KLRKELLER GROUP PLC ORD GBP0.10312.211 K GBP1218 GBX−1.93%86.911 K0.66906.369 M GBP10.111.20 GBP+40.00%3.64%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
AWEALPHAWAVE IP GROUP PLC ORD GBP0.01312.205 K GBP152.6 GBX−2.18%1.39 M0.501.144 B GBP−0.06 GBP−662.14%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
HTGHUNTING ORD GBP0.25308.857 K GBP402.5 GBX−2.66%285.924 K0.67671.432 M GBP7.190.56 GBP1.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
BBYBALFOUR BEATTY GBP0.50307.423 K GBP346.8 GBX−1.92%950.92 K1.321.832 B GBP9.970.35 GBP+70.00%3.25%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ADMADMIRAL GROUP ORD GBP0.001300.754 K GBP2557 GBX−0.74%625.676 K0.597.89 B GBP23.131.11 GBP−44.43%4.00%การเงิน
ปานกลาง
GPHGLOBAL PORTS HOLDING PLC ORD GBP0.01298.823 K GBP263 GBX+1.54%46.185 K0.24197.962 M GBP−0.29 GBP+31.71%0.00%ระบบขนส่ง