หุ้นอังกฤษ ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทในสหราชอาณาจักร สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
SHELSHELL PLC ORD EUR0.0734.348B GBP2616.5 GBX0.65%1.479M172.293B GBP7.653.42 GBP−6.65%3.64%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
GSKGSK PLC ORD GBP0.312514.956B GBP1522.6 GBX−0.63%1.981M62.379B GBP4.173.65 GBP225.04%3.62%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
GLENGLENCORE PLC ORD USD0.0114.061B GBP452.90 GBX0.25%2.874M55.616B GBP7.120.64 GBP482.25%7.72%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
HSBAHSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.5012.033B GBP638.0 GBX−0.19%3.384M125.097B GBP6.550.97 GBP90.70%5.49%การเงิน
มีแรงซื้อ
VODVODAFONE GROUP ORD USD0.209523810.231B GBP79.65 GBX−1.31%9.048M21.854B GBP2.140.37 GBP19510.53%9.70%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
RIORIO TINTO ORD GBP0.1010.083B GBP5075 GBX0.42%279.555K84.875B GBP11.594.38 GBP−48.36%6.39%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0UKHBANK OF MONTREAL COM NPV8.663B GBP114.8 CAD−1.13%149.717B GBP11.395.95 GBP−39.78%4.99%การเงิน
มีแรงซื้อ
NG.NATIONAL GRID ORD GBP0.124312897.797B GBP992.5 GBX−1.31%602.193K37.083B GBP4.682.12 GBP357.80%5.51%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GBP0.256.617B GBP2635.5 GBX−0.42%2.622M59.026B GBP6.833.86 GBP43.14%8.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ULVRUNILEVER PLC ORD GBP0.0311116.52B GBP4070.0 GBX0.15%524.03K102.051B GBP14.522.80 GBP54.05%3.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
BARCBARCLAYS PLC ORD GBP0.255.023B GBP158.90 GBX−0.49%10.393M24.342B GBP4.82%การเงิน
มีแรงซื้อ
LLOYLLOYDS BANKING GROUP ORD GBP0.15.021B GBP44.720 GBX−0.46%71.995M28.391B GBP5.61%การเงิน
มีแรงซื้อ
III3I GROUP ORD GBP0.7386364.573B GBP2032 GBX−0.88%1.12M19.826B GBP4.294.74 GBP146.85%2.59%การเงิน
มีแรงซื้อ
DGEDIAGEO ORD GBP0.28 101/1083.734B GBP3043.0 GBX−0.83%533.45K68.892B GBP18.511.64 GBP44.95%2.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
AALANGLO AMERICAN USD0.549453.665B GBP2192.5 GBX−0.54%235.622K29.487B GBP15.441.42 GBP−64.18%4.67%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
NWGNATWEST GROUP PLC ORD GBP1.07693.34B GBP239.3 GBX0.67%2.944M21.092B GBP6.110.39 GBP34.91%6.52%การเงิน
มีแรงซื้อ
0A2DCRH SPON ADR EA REPR 1 ORD SHS EUR0.323.181B GBP54.5 USD0.16%24.639K32.833B GBP13.663.13 GBP112.24%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
CRHCRH ORD EUR 0.32 (DI)3.123B GBP4587 GBX−0.76%586.041K32.833B GBP14.133.25 GBP129.90%2.26%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AZNASTRAZENECA ORD USD0.252.669B GBP11180 GBX0.14%222.628K173.031B GBP34.173.27 GBP2.10%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
RKTRECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD GBP0.102.337B GBP5804 GBX0.55%147.733K41.42B GBP18.683.11 GBP3.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
LGENLEGAL & GENERAL GROUP ORD GBP0.0252.268B GBP224.4 GBX−0.36%4.481M13.326B GBP9.850.23 GBP−39.80%8.72%การเงิน
มีแรงซื้อ
STANSTANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.502.127B GBP755.0 GBX−0.19%1.147M20.48B GBP9.600.79 GBP41.77%2.11%การเงิน
มีแรงซื้อ
BT.ABT GROUP ORD GBP0.051.905B GBP117.05 GBX−0.51%10.622M11.686B GBP6.180.19 GBP29.55%6.54%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
NBSNATIONWIDE BUILDING SOCIETY CORE CAPITAL DEFERRED GBP11.664B GBP117 GBP0.00%01.235B GBP0.71164.68 GBP180.59%0.00%การเงิน
RELRELX PLC GBP0.14441.634B GBP2765 GBX0.36%457.235K51.933B GBP30.330.91 GBP31.80%2.03%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
BA.BAE SYSTEMS ORD GBP0.0251.591B GBP1014.0 GBX−0.10%502.847K30.819B GBP16.250.62 GBP13.56%2.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
IMBIMPERIAL BRANDS PLC GBP0.101.57B GBP1659.5 GBX−0.87%224.956K15.038B GBP9.431.76 GBP−39.99%8.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
AHTASHTEAD GROUP ORD GBP0.101.348B GBP5028 GBX−1.33%123.032K22.269B GBP16.043.13 GBP36.10%1.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
ANTOANTOFAGASTA ORD GBP0.051.245B GBP1389.5 GBX0.18%58.833K13.674B GBP10.131.37 GBP78.39%3.59%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
MNDIMONDI PLC ORD EUR0.201.239B GBP1358.0 GBX−0.44%84.024K6.614B GBP8.541.59 GBP50.45%4.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
CPGCOMPASS GROUP PLC ORD GBP0.11051.113B GBP2002.0 GBX0.48%322.399K34.214B GBP27.720.72 GBP1.86%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
HLNHALEON PLC ORD GBP0.011.06B GBP333.40 GBX0.50%1.14M30.636B GBP27.880.12 GBP0.72%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
LSEGLONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604848M GBP8268 GBX−0.34%72.98K41.848B GBP64.401.28 GBP47.63%1.34%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ITHITHACA ENERGY PLC ORD GBP0.01837.432M GBP179.0 GBX9.68%978.653K1.64B GBP0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PRUPRUDENTIAL GBP0.05810.209M GBP888.2 GBX0.25%537.507K24.282B GBP15.930.56 GBP1.74%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
INVPINVESTEC ORD GBP0.0002765.163M GBP484.5 GBX−0.53%111.692K4.125B GBP5.460.89 GBP6.36%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TSCOTESCO ORD GBP0.0633333743M GBP266.8 GBX−1.22%2.349M19.085B GBP26.870.10 GBP−13.05%4.04%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
NXTNEXT ORD GBP0.10711.7M GBP7390 GBX−0.46%60.219K9.046B GBP12.915.73 GBP25.92%2.77%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ABFASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 5 15/22P700M GBP2091 GBX0.10%147.354K15.974B GBP21.910.95 GBP88.49%2.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
WPPWPP PLC ORD GBP0.10682.7M GBP730.4 GBX0.27%229.054K7.787B GBP14.980.49 GBP5.41%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
CRDACRODA INTERNATIONAL ORD GBP0.10609756649.3M GBP4801 GBX−0.37%49.412K6.729B GBP34.541.39 GBP−23.10%2.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
TW.TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01643.6M GBP119.85 GBX−0.37%1.69M4.241B GBP7.610.16 GBP18.51%7.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
EXPNEXPERIAN PLC ORD USD0.10639.879M GBP2702 GBX0.71%676.796K24.415B GBP38.820.70 GBP4.36%1.63%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
PSNPERSIMMON ORD GBP0.10561M GBP1101.5 GBX0.27%239.472K3.508B GBP10.751.03 GBP−58.56%5.46%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
AAFAIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.5550.961M GBP125.0 GBX−1.57%343.435K4.773B GBP16.530.08 GBP−43.54%3.49%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
BDEVBARRATT DEVELOPMENTS ORD GBP0.10530.3M GBP474.1 GBX0.38%888.255K4.597B GBP9.020.53 GBP−17.86%7.60%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SMDSSMITH(DS) ORD GBP0.10502M GBP280.5 GBX−0.88%460.182K3.895B GBP7.740.36 GBP173.98%5.72%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
EMGMAN GROUP PLC (NEW) ORD USD0.0342857142493.595M GBP217.5 GBX−0.11%436.93K2.543B GBP8.650.25 GBP52.33%5.73%การเงิน
มีแรงซื้อ
BRBYBURBERRY GROUP ORD GBP0.0005490M GBP1911.0 GBX0.47%167.837K7.028B GBP15.131.26 GBP36.18%3.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
SDRSCHRODERS PLC479.7M GBP401.9 GBX−0.92%220.402K6.504B GBP14.700.27 GBP−18.71%5.30%การเงิน
ปานกลาง
BNZLBUNZL ORD GBP0.32142857474.4M GBP2860 GBX−0.07%43.375K9.62B GBP19.691.45 GBP6.93%2.19%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
KGFKINGFISHER ORD GBP0.157142857471M GBP223.0 GBX−0.40%1.361M4.23B GBP12.910.17 GBP−55.83%5.54%การค้าปลีก
ปานกลาง
VMUKVIRGIN MONEY UK PLC ORD GBP0.10467M GBP168.45 GBX0.09%133.926K2.264B GBP5.690.30 GBP6.42%การเงิน
มีแรงซื้อ
BKGBERKELEY GROUP HLDGS ORD GBP0.054141465.7M GBP4147 GBX−0.19%17.774K4.411B GBP9.814.23 GBP17.35%3.10%การเงิน
มีแรงซื้อ
FRASFRASERS GROUP PLC ORD GBP0.10461.7M GBP804.5 GBX0.37%40.049K3.369B GBP8.011.00 GBP0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ITVITV ORD GBP0.10428M GBP70.40 GBX−0.42%851.318K2.837B GBP10.290.07 GBP−24.25%7.07%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
0KAZMYTILINEOS S.A EUR0.97(CR)412.293M GBP35.52 EUR−6.27%2.396K4.215B GBP8.633.53 GBP314.08%3.48%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
STJST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15405M GBP819.8 GBX−1.30%941.283K4.541B GBP12.460.66 GBP74.27%6.38%การเงิน
มีแรงซื้อ
BGEOBANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP0.01401.602M GBP3600 GBX−1.16%9.819K1.671B GBP3.2910.93 GBP137.13%6.38%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
OSBOSB GROUP PLC ORD GBP0.01401M GBP327.2 GBX−0.85%49.598K1.303B GBP5.720.57 GBP35.03%9.70%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
HWDNHOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD GBP0.10374.2M GBP734.4 GBX−1.00%332.001K4.07B GBP11.970.61 GBP43.12%2.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ADMADMIRAL GROUP ORD GBP0.001373M GBP2395 GBX−0.95%49.953K7.342B GBP19.361.24 GBP−30.98%6.49%การเงิน
ปานกลาง
IGGIG GROUP HLDGS ORD GBP0.00005365M GBP661.0 GBX−0.30%233.34K2.627B GBP7.650.86 GBP−13.50%6.71%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MKSMARKS & SPENCER GROUP ORD GBP0.01363.4M GBP235.4 GBX−0.22%961.464K4.651B GBP13.170.18 GBP0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BMEB & M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD GBP0.1 (DI)348M GBP579.4 GBX−0.96%665.961K5.863B GBP16.710.35 GBP−18.82%2.50%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
HL.HARGREAVES LANSDOWN ORD GBP0.004323.8M GBP801.4 GBX−0.54%827.294K3.818B GBP11.750.68 GBP9.07%4.98%การเงิน
ปานกลาง
PAGPARAGON BANKING GROUP PLC ORD GBP1313.6M GBP495.0 GBX−0.84%86.169K1.072B GBP5.020.99 GBP111.40%6.05%การเงิน
มีแรงซื้อ
IHGINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303304.437M GBP6026 GBX−0.17%33.162K10.006B GBP20.782.90 GBP1.90%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
PLUSPLUS500 LIMITED ORD ILS0.01 (DI)300.703M GBP1382 GBX0.49%19.688K1.111B GBP5.702.42 GBP−2.06%6.18%การเงิน
มีแรงซื้อ
RDWREDROW PLC ORD GBP0.105298M GBP505.5 GBX0.10%47.48K1.632B GBP5.560.91 GBP23.14%6.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ITRKINTERTEK GROUP ORD GBP0.01288.8M GBP4067 GBX0.10%45.431K6.545B GBP22.211.83 GBP11.20%2.60%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
BBYBALFOUR BEATTY GBP0.50288M GBP319.0 GBX−0.09%94.968K1.759B GBP7.630.42 GBP350.65%3.29%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
RS1RS GROUP PLC ORD GBP0.10284.8M GBP733.8 GBX−2.03%1.012M3.545B GBP12.190.60 GBP118.67%2.79%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
ICPINTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD GBP0.2625280.6M GBP1379.5 GBX2.95%310.111K3.832B GBP14.220.97 GBP−38.42%5.78%การเงิน
มีแรงซื้อ
WTBWHITBREAD ORD GBP0.76797385278.8M GBP3506 GBX−0.14%104.999K6.803B GBP25.511.37 GBP2.11%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
TBCGTBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01277.649M GBP2975 GBX0.26%8.228K1.635B GBP4.985.97 GBP56.23%5.74%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
JMATJOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245260M GBP1611.0 GBX0.31%311.02K2.932B GBP10.811.49 GBP40.29%4.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SGESAGE GROUP GBP0.01051948260M GBP1004.0 GBX0.28%336.292K10.274B GBP49.720.20 GBP−3.99%1.86%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
INCHINCHCAPE ORD GBP0.10245.3M GBP761.5 GBX0.53%23.571K3.127B GBP15.180.50 GBP166.44%4.08%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
BWYBELLWAY GBP0.125242.6M GBP2326 GBX−0.09%19.541K2.785B GBP12.941.80 GBP21.65%6.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PSONPEARSON ORD GBP0.25242M GBP869.8 GBX0.37%220.134K6.198B GBP21.170.41 GBP10.82%2.53%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
HLMAHALMA ORD GBP0.10234.5M GBP1931.0 GBX1.39%423.807K7.214B GBP31.220.62 GBP15.32%1.06%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
AUTOAUTO TRADER GROUP PLC ORD GBP0.01233.9M GBP625.8 GBX0.81%170.123K5.688B GBP25.260.25 GBP87.51%1.35%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
RTORENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01232M GBP592.4 GBX0.75%428.427K14.746B GBP48.640.12 GBP−12.06%1.34%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
GRIGRAINGER PLC ORD GBP0.05229.4M GBP236.2 GBX−1.99%103.76K1.784B GBP11.070.21 GBP54.90%2.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
IMIIMI ORD GBP0.28571428226.3M GBP1561 GBX4.20%197.781K3.902B GBP16.820.93 GBP39.38%1.77%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SMINSMITHS GROUP PLC ORD GBP0.375225M GBP1570.5 GBX−1.84%111.701K5.557B GBP24.630.64 GBP−10.51%2.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SPXSPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD GBP0.269230769224.7M GBP9346 GBX1.13%41.602K6.798B GBP32.752.85 GBP2.53%1.64%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
FRESFRESNILLO PLC ORD USD0.50220.735M GBP555.4 GBX−1.28%131.267K4.146B GBP18.420.30 GBP−22.95%2.40%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
GKPGULF KEYSTONE PETROLEUM COM SHS USD1.00 (DI)216.024M GBP101.9 GBX1.79%684.776K222.666M GBP1.070.95 GBP53.65%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
WEIRWEIR GROUP ORD GBP0.125213.4M GBP1879.0 GBX0.29%43.057K4.856B GBP19.770.95 GBP1.75%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SBRYSAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428207M GBP256.7 GBX−1.91%892.641K6.152B GBP29.300.09 GBP5.01%การค้าปลีก
ปานกลาง
UU.UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD GBP0.05204.9M GBP954.0 GBX−1.57%170.637K6.609B GBP31.940.30 GBP−54.97%4.70%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
VTYVISTRY GROUP PLC GBP0.50204.345M GBP919.0 GBX−0.81%264.751K3.195B GBP12.860.71 GBP−24.55%5.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
RMVRIGHTMOVE ORD GBP0.001195.681M GBP567.2 GBX0.14%304.232K4.57B GBP23.830.24 GBP35.23%1.50%การเงิน
ปานกลาง
TPKTRAVIS PERKINS PLC ORD 1205105192.2M GBP827.6 GBX−0.72%30.453K1.75B GBP12.140.68 GBP8.81%4.68%การค้าปลีก
ปานกลาง
TATETATE & LYLE ORD GBP0.2916666667190M GBP685.5 GBX0.62%110.724K2.71B GBP14.850.46 GBP−26.56%2.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CCCCOMPUTACENTER ORD GBP0.075555182.8M GBP2544 GBX0.32%10.99K2.653B GBP15.121.68 GBP2.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
VSVSVESUVIUS PLC ORD GBP0.10181.1M GBP426.0 GBX2.06%32.703K1.127B GBP7.120.60 GBP163.77%5.40%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SN.SMITH & NEPHEW ORD USD0.20181.039M GBP1039.0 GBX−0.19%376.173K9.08B GBP50.610.21 GBP−56.48%3.01%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ