ไฟแนนซ์ (ภาค)

148
หุ้น
152812.804B
เงินทุนของตลาด
543.045K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.80%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.64%
เปลี่ยนแปลง
−2.38%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.81%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000060 MERITZ INSURANCE
18600.00-0.53%-100.00ขาย16.634K2084.735B8.032328.052155.00ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
000370 HANWHA GENERAL INS
2890.00-1.37%-40.00ขาย123.758K342.045B303.969.643227.00ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
000400 LOTTE INSURANCE
2145.00-0.23%-5.00ขาย38.536K286.065B3.27657.491716.00ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
000540 HEUNGKUK F&M INS
3075.00-1.28%-40.00ขาย8.120K200.116B3.44908.921104.00ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
000810 SAMSUNG F & M INS
225000.000.00%0.00ขาย35.100K9564.641B11.5019570.065692.00ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
000880 HANWHA
24000.00-1.23%-300.00แนะนำให้ขาย38.862K2140.321B9.562541.615393.00ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
001200 EUGENEIS
2090.00-0.95%-20.00แนะนำให้ขาย27.790K204.331B5.56379.23682.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
001270 BOOKOOK SECU
20700.000.00%0.00ซื้อ463271.057B7.232861.78208.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
001290 SANGSANGININV&SEC
1650.000.00%0.00แนะนำให้ขาย121.797K155.158B-278.31142.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
001450 HYUNDAI M&F INS
26050.00-0.19%-50.00ขาย68.084K2081.095B7.983270.793208.00ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
001500 HMSEC
10250.000.00%0.00ขาย33.329K300.705B4.072519.45685.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
001510 SK SECU
599.00-0.17%-1.00แนะนำให้ขาย397.383K276.784B9.6862.00786.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
001720 SHINYOUNG SECU
54800.00-0.18%-100.00แนะนำให้ขาย8.693K885.627B7.707132.31624.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
001750 HANYANG SECU
7370.00-0.27%-20.00ซื้อ1.394K94.064B9.22801.15294.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
003460 YUHWA SECU
12300.000.41%50.00ซื้อ196185.059B25.75475.7357.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
003470 YUANTA SECURITIES
2595.00-0.95%-25.00แนะนำให้ขาย38.605K504.822B7.98347.031701.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
003530 H.I.S.C
2030.00-0.49%-10.00แนะนำให้ขาย24.455K436.296B4.36468.221661.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
003540 DAISHIN SECU
12550.00-0.40%-50.00ขาย60.353K968.525B7.961596.991701.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
003690 KOREAN RE
7820.00-1.01%-80.00ขาย24.221K907.466B8.57922.13299.00การประกันภัยต่อ
005830 DB INSURANCE
52500.00-0.19%-100.00เป็นกลาง23.045K3329.493B8.176436.614684.00ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
005940 NHIS
12200.00-0.81%-100.00แนะนำให้ขาย150.905K3452.770B9.381311.743036.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
006220 JEJU BK
4145.00-0.84%-35.00แนะนำให้ขาย3.664K134.298B4.66896.25444.00ธนาคาร
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7200.00-0.83%-60.00แนะนำให้ขาย421.831K5005.785B10.28706.532989.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
007120 MIRAEING
297.000.00%0.00ซื้อ245.794K38.219B-61.1451.00ดำเนินการด้านตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
007330 PUREUN S.BK.
8090.00-0.74%-60.00ขาย4.035K122.925B4.411848.00127.00ธนาคาร
007540 SEMPIO
38750.00-0.51%-200.00ขาย5.381K112.012B8.764446.67722.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
008560 MERITZ SECU
4660.000.00%0.00ขาย174.722K2675.644B6.13844.391384.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
010050 WIB
655.00-0.76%-5.00ขาย432.890K444.929B10.8660.7691.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
015020 E-STARCO
590.000.00%0.00ขาย5.637K22.946B5.68103.8960.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
016360 SAMSUNG SECU
34100.00-1.02%-350.00แนะนำให้ขาย56.850K3076.385B9.773526.242226.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
016600 QCP
497.00-1.19%-6.00ขาย163.821K68.544B-92.8127.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
016610 DBFI
4290.00-0.81%-35.00แนะนำให้ขาย21.759K179.180B3.381280.62926.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
019550 SBI INVESTMENT KOREA
686.00-1.29%-9.00ซื้อ267.935K111.994B10.6865.0837.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
019570 LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
828.00-1.78%-15.00แนะนำให้ซื้อ217.521K44.565B-119.286.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
021080 ATINUM INVESTMENT
1855.00-0.27%-5.00ซื้อ3.331M89.270B12.24151.9424.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
021880 MASON CAPITAL
271.000.00%0.00ขาย43.515K26.879B-14.054.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
023460 CNH
1455.00-0.34%-5.00ขาย32.027K53.205B6.76216.0018.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
023590 DAOU TECH
18400.00-1.60%-300.00ขาย29.598K809.086B7.172608.64540.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
023760 HKCAPITAL
531.00-1.30%-7.00แนะนำให้ขาย81.922K167.873B4.89109.99190.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
024110 IBK
12600.000.00%0.00แนะนำให้ขาย213.945K7272.178B4.902570.3212603.00ธนาคาร
027360 AJU IB INVESTMENT
1170.002.18%25.00ซื้อ16.926M135.928B12.8289.32จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
027830 DAESUNG PE
1675.00-1.76%-30.00ซื้อ1.078M68.200B176.749.6520.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
029780 SAMSUNG CARD
34150.00-0.58%-200.00แนะนำให้ขาย21.222K3665.512B10.743197.932387.00สินเชื่อสำหรับผู้บริโภค
030210 KTBSEC
2355.00-1.26%-30.00แนะนำให้ขาย33.742K143.849B6.82349.90298.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
030610 KYOBO SECURITIES
9020.00-0.88%-80.00แนะนำให้ขาย22.670K317.648B3.702457.81973.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
032190 DAOU DATA
8050.00-0.98%-80.00แนะนำให้ขาย8.480K311.379B8.36972.07123.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
032830 SAMSUNG LIFE
70600.00-0.70%-500.00ขาย48.174K12767.767B13.095429.775348.00ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
033660 AJU CAPITAL
10450.00-0.95%-100.00ขาย4.778K602.023B6.221696.13633.00สินเชื่อสำหรับผู้บริโภค
034810 HAESUNG
9730.001.14%110.00ซื้อ66394.084B62.88152.9966.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
034830 KOREIT
2135.00-0.70%-15.00ซื้อ44.808K515.830B3.64590.48163.00ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย
038540 SANGSANGIN
11950.00-0.42%-50.00แนะนำให้ขาย152.234K663.424B4.962418.72191.00ธนาคาร
039490 KIWOOM
68700.00-1.01%-700.00ซื้อ7.723K1758.216B8.319447.97514.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
041190 WTIC
2600.00-4.24%-115.00แนะนำให้ขาย745.244K206.805B18.77144.6311.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
053580 WEBCASH
55300.000.73%400.00ซื้อ31.132K367.476B64.92849.09219.00ดำเนินการด้านตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
43600.000.11%50.00ซื้อ411.746K20318.005B6.446760.2921405.00ธนาคาร
071050 KIH
69600.00-0.14%-100.00ขาย27.212K3675.874B6.5310667.7337.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
078020 EBEST IS
5510.000.92%50.00ซื้อ91.681K275.215B5.79943.14447.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
24300.00-0.82%-200.00ขาย37.331K404.566B41.04596.93286.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
079440 ORANGE LIFE
27850.000.36%100.00ซื้อ38.528K2248.582B8.253362.61776.00ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
082640 TONGYANG LIFE
3620.00-0.14%-5.00แนะนำให้ขาย13.049K564.987B7.61476.34983.00ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
085620 MIRAE ASSET LIFE
4070.000.00%0.00ขาย8.046K720.456B5.02879.411308.00ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
086790 HANA FINANCIAL GR
35900.000.84%300.00ซื้อ410.926K10679.717B5.126981.24101.00ธนาคาร
088350 HANWHA LIFE
2275.00-1.09%-25.00แนะนำให้ขาย517.695K1728.198B9.66238.133739.00ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
088980 MKIF
11850.00-0.42%-50.00ซื้อ97.571K4153.628B20.00595.090.00กองทุนปิด
100790 MIRAE ASSET VENTURE
4495.000.45%20.00เป็นกลาง42.755K137.236Bจัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
105560 KBFINANCIALGROUP
43500.00-0.91%-400.00ซื้อ231.110K17104.947B5.837572.3225725.00ธนาคาร
123890 KAIT
3375.00-0.30%-10.00ขาย21.855K376.564B4.02841.61128.00ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายประเภท
138040 MERITZ FINANCIAL
12400.00-0.80%-100.00ขาย12.192K1717.300B5.232529.9817.00บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่
138930 BNK FINANCIAL GROUP
7050.00-1.26%-90.00ขาย183.329K2327.072B4.941445.8980.00ธนาคาร
139130 DGB FINANCIAL GROUP
7200.00-0.83%-60.00ขาย124.673K1227.999B3.252235.8154.00ธนาคาร
175330 JB FINANCIAL GROUP
5400.00-0.55%-30.00แนะนำให้ขาย84.829K1055.288B3.441577.2569.00ธนาคาร
184230 SGA SOLUTIONS
1265.000.40%5.00ขาย99.569K45.917B-344.5092.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
198440 KOREA CEMENT
3000.00-2.60%-80.00ขาย637.947K98.498B18.58165.81112.00ธุรกิจการลงทุนในหลายๆ สินทรัพย์
205470 HUMASIS
1425.00-1.72%-25.00แนะนำให้ขาย50.045K40.618B-18.743.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
208140 JUNGDAWN
2695.00-0.55%-15.00แนะนำให้ขาย93.562K55.636B19.65138.980.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
208370 SELVAS HEALTHCARE
2000.000.50%10.00ขาย32.437K27.873B-896.831.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
210980 SK D&D
27300.000.00%0.00ขาย525518.414B69.73391.5192.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
5500.00-6.30%-370.00ขาย5826.380B14.12548.40ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
215100 ROBOROBO
4645.000.11%5.00ขาย501.429K80.445B46.20100.432.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
215380 WOOJUNG BIO
5420.000.37%20.00ซื้อ178.361K51.672B-307.59112.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
215480 TOEBOX KOREA
1595.0011.93%170.00ซื้อ46.587M58.229B-82.7440.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
215790 INNO INSTRUMENT
3640.00-2.80%-105.00ขาย14.729K75.958B-309.40บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
217500 RUSSELL
2205.00-1.12%-25.00ขาย61.041K64.688B15.35145.3255.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
217600 CHEMON
1480.00-2.63%-40.00ขาย198.274K91.599B241.636.29192.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
217620 DIDIM
2230.00-1.55%-35.00ขาย28.058K81.691B24.1696.08บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
218150 MILAE BIORESOURCES
2905.00-2.84%-85.00แนะนำให้ขาย87.535K53.181B36.1582.692.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
220260 CHEMTROS
3370.000.30%10.00แนะนำให้ขาย186.012K88.445B20.38164.86121.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
222080 CIS
2345.00-1.88%-45.00ขาย247.467K127.364B-63.30111.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
225430 KMP
2355.00-1.88%-45.00ซื้อ74.832K51.329B-797.2371.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
225590 FASHION PLATFORM
1320.00-1.12%-15.00ขาย24.294K34.185B8.29161.0159.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
226340 BONNE
3940.002.47%95.00ขาย231.851K118.040B32.45119.17บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
226360 EXT
3555.00-1.11%-40.00ขาย106.806K103.268B41.91177.56บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
227950 MICROTECH
2135.00-0.70%-15.00เป็นกลาง227.646K41.712B-417.71บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
230240 HFR
23350.00-0.21%-50.00ขาย66.901K280.345B-296.940.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
241520 DSC INVESTMENT
3005.00-0.83%-25.00ขาย31.681K54.902B8.56430.3210.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
246690 TSINVESTMENT
1890.000.00%0.00ซื้อ40.339K42.376B9.93210.9113.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
250060 MOBIIS
2450.00-2.97%-75.00แนะนำให้ขาย217.657K78.815B347.497.2724.00กองทุนปิด
252500 SEWHA P&C
2690.00-1.10%-30.00แนะนำให้ขาย68.929K54.734B51.8053.1484.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
254120 IBKS NO.5 SPAC
1935.00-0.51%-10.00ขาย24.338K8.752B140.4613.85บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
256840 NH SPAC XI
2260.00-2.80%-65.00ขาย131.378K15.880B97.4625.86ธุรกิจการลงทุนในหลายๆ สินทรัพย์
258790 KB NO.11 SPAC
2105.000.72%15.00ขาย7.162K6.709B297.497.03บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
263770 UST
4005.00-1.60%-65.00แนะนำให้ขาย32.523K95.697B59.2868.6566.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
264290 HA SPAC 3RD
2060.000.00%0.00แนะนำให้ขาย12.914K6.345B222.259.27บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
264850 IBKS NO.6 SPAC
1985.00-0.50%-10.00ขาย13.340K8.608B125.2115.93บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
265480 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 1
2115.001.20%25.00ขาย110.116B219.759.51บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
265920 HANWHA SUSUNG SPAC
2040.00-0.49%-10.00ขาย3.943K9.102B96.4821.27บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
271740 KOREA NO.5 SPAC
2090.000.00%0.00ขาย1.000K8.360B265.067.89บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
273060 NH SPAC XII
2100.000.24%5.00ขาย99915.733B92.5322.64บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
276920 IBKS NO.7 SPAC
2095.00-0.24%-5.00ขาย17.665B193.2110.87บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
277070 LINDEMAN ASIA
3685.00-2.90%-110.00แนะนำให้ขาย4.634K51.233B13.01291.8013.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
277480 SHINHAN 4TH SPAC
2085.00-0.24%-5.00ขาย2.042K12.561B90.2923.15บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
279410 HA SPAC 4TH
2060.00-0.72%-15.00ขาย9.541K7.252B204.3910.15บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
281410 KOREA NO.6 SPAC
2080.00-0.48%-10.00ขาย39.381B115.8517.95บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
284620 HANAFINANCIAL11SPAC
2100.000.00%0.00ขาย2.227K11.342B127.0116.53บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
287410 YUANTA SPAC 3
2095.00-0.24%-5.00ขาย4958.872B200.3310.46บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
289080 SV INVESTMENT
1760.00-1.68%-30.00แนะนำให้ขาย140.500K95.289B-3.75จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
291210 KOREA NO.7 SPAC
2070.00-0.72%-15.00แนะนำให้ขาย72810.550B135.6915.37บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
291230 SAMSUNG SPAC 2
2085.000.00%0.00ขาย2.570K15.742B182.3911.53บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
293580 NAU IB CAPITAL
4355.001.99%85.00ซื้อ15.184K40.345B23.18184.2316.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
299170 IBKS NO.10 SPAC
2125.000.00%0.00ขาย19.201B-67.81บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
303030 ZINITIX CO.,LTD.
2450.00-1.01%-25.00ขาย87.146K83.836B-15.29บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
307070 SK ACPC NO.4 SPAC
2085.00-0.24%-5.00ขาย2.197K10.759Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
307160 HANAMUST6SPAC
2100.000.24%5.00แนะนำให้ขาย9359.616B-3.89บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
307180 SHT-4 SPAC
2040.00-0.73%-15.00ขาย31.637K8.950B-294.84บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
307280 KYOBO 8 SPAC
2170.00-0.23%-5.00ขาย58.072Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
307750 DAISHINBALANCE NO.6
2075.00-0.72%-15.00ขาย11310.471Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2065.000.00%0.00ขาย5989.809Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
307930 COMPANY K PARTNERS
8390.00-3.12%-270.00ขาย254.597K135.183B17.49495.1014.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
309930 SAMSUNG MUST SPAC 3
2085.00-0.48%-10.00ขาย9399.616Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
310200 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 2
2030.00-0.25%-5.00แนะนำให้ขาย15.348K6.207Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
310840 NH SPAC 13
2105.000.00%0.00ขาย2397.199Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
310870 KOREA NO.8 SPAC
2150.000.00%0.00ซื้อ1397.353Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
311270 KIWOOM NO.5 SPAC
2095.000.24%5.00ขาย17.542Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
313750 YUANTA SPAC 4
2080.000.00%0.00ขาย3179.672Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
316140 WOORIFINANCIALGROUP
12200.00-1.21%-150.00ซื้อ386.264K8920.006B4.542722.0714011.00ธนาคาร
317030 KB NO.17 SPAC
2090.000.00%0.00ขาย1.000K11.413Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
317240 HI-4 SPAC
2090.00-0.24%-5.00ขาย19.792K9.196Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
317320 HANWHA SBI SPAC
3250.00-1.81%-60.00ขาย62.425K14.432Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
319400 NH SPAC 14
2075.000.00%0.00ซื้อ26.007K17.887Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
321260 EUGENE SPAC IV
2070.00-0.96%-20.00ขาย6.232K7.294Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
322780 DB FINANCE NO.7 SPAC
2075.00-0.24%-5.00แนะนำให้ขาย5.562K9.464Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
323210 EBEST IAN SPAC 1
2070.00-0.24%-5.00ขาย1.302K6.640Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
328380 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 3
2045.00-0.24%-5.00ขาย2.739K13.288Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2040.000.00%0.00ขาย7877.854Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
330990 KB NO.19 SPAC
2040.00-0.24%-5.00ขาย9878.796Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
331380 EUGENE SPAC V
2040.00-0.24%-5.00ขาย5388.200Bบริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
900300 ORGANIC TEA COSMETICS
1690.00-2.31%-40.00แนะนำให้ขาย45.929K98.480B2.51688.18287.00บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ