ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นจีน กับปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ

ปริมาณการซื้อขายที่สูงหรือต่ำผิดปกติอาจส่งผลต่อราคาในอนาคต ดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์หากหาเจอเพื่อตัดสินใจได้ทันท่วงที หุ้นจีน ด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขายที่ไม่ปกติในขณะนี้และจัดเรียงตามปริมาณสัมพัทธ์
สัญลักษณ์
Rel Volume
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
300512HANGZHOU ZHONGYA M
6.437.91 CNY+6.46%35.001M3.049B CNY48.470.16 CNY−27.95%0.40%การผลิตของผู้ผลิต
301138GUANG ZHOU HUAYAN
5.1530.10 CNY+20.02%11.709M3.01B CNY46.790.64 CNY−11.61%3.99%การผลิตของผู้ผลิต
002467NET263 LTD
5.055.02 CNY−9.06%347.278M7.664B CNY117.020.04 CNY+366.30%2.90%การสื่อสาร
003037GUANGDONG SANHE PI
5.028.63 CNY−1.71%15.914M5.26B CNY51.860.17 CNY−42.64%1.48%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
301332GUANGDONG DEERMA T
4.8812.59 CNY−1.02%26.571M5.871B CNY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
600225IANJIN TROILA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
4.804.05 CNY+1.76%163.714M13.577B CNY30.640.13 CNY−74.67%0.00%การเงิน
601882NINGBO HAITIAN PRECISION MACHINERY
4.5628.60 CNY+4.08%18.379M14.345B CNY25.111.14 CNY+19.37%1.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
603960SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD.
4.4541.03 CNY+10.00%51.22M9.812B CNY130.920.31 CNY+219.47%0.20%การผลิตของผู้ผลิต
300946HENGERDA NEW MATER
4.3028.86 CNY+1.73%6.724M3.405B CNY35.980.80 CNY+6.21%0.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000410SHENYANG MACHINE T
4.047.20 CNY+0.14%35.359M14.846B CNY−0.02 CNY+92.98%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
600289BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
4.031.60 CNY−1.23%17.546M1.022B CNY−1.69 CNY−219.81%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
300486OMH SCIENCE GROUP
4.027.92 CNY+20.00%94.147M2.689B CNY−0.04 CNY−127.46%0.18%การผลิตของผู้ผลิต
000837QINCHUAN MACHINE T
3.939.72 CNY+4.97%102.553M9.352B CNY57.720.17 CNY−34.12%0.32%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
301265HWAXIN ENVIRONMENT
3.819.85 CNY−2.86%11.467M3.072B CNY30.950.32 CNY1.97%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
301199MH ROBOT & AUTOMAT
3.8125.38 CNY+6.37%14.085M3.181B CNY96.870.26 CNY+36.46%0.29%การผลิตของผู้ผลิต
600571SUNYARD SYSTEM ENGINEERING
3.7314.70 CNY−4.23%142.863M7.165B CNY−0.02 CNY+84.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
300270JOYWARE ELECTRONIC
3.717.72 CNY−6.65%69.91M2.474B CNY−0.02 CNY+89.15%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002164NINGBO DONLY
3.695.33 CNY+3.50%90.573M2.741B CNY−0.09 CNY−105.59%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002313SUNSEA AIOT TECHNO
3.619.42 CNY+10.05%53.146M3.2B CNY−1.62 CNY+27.10%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
605305FICONT INDUSTRY (BEIJING)
3.2538.41 CNY+0.31%7.675M5.812B CNY41.150.93 CNY−22.68%1.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
688557BLUESWORD INTELLIGENT TECHNOLOGY
3.1733.27 CNY−2.66%5.075M2.495B CNY1.11%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
301000SHANGHAI HAJIME AD
3.1319.57 CNY+19.99%10.365M2.818B CNY38.780.50 CNY−21.43%1.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
603095ZHEJIANG YUEJIAN INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.
3.1214.51 CNY+1.47%7.026M2.643B CNY31.060.47 CNY−85.46%3.88%การผลิตของผู้ผลิต
300161WUHAN HUAZHONG NUM
3.1234.87 CNY+1.48%28.476M6.827B CNY186.870.19 CNY+450.44%0.06%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
600355ROUTON ELECTRONIC
3.114.47 CNY+1.82%194.046M2.16B CNY−0.08 CNY−7.26%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000815MCC MEILI CLOUD CO
3.089.92 CNY+1.64%105.086M6.786B CNY−0.29 CNY−143.56%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
688325GUANGDONG CELLWISE MICROELECTRONICS CO., LTD
3.0740.06 CNY+20.01%6.08M2.782B CNY73.520.54 CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
603088JDM JINGDAMACHINE(NINGBO)CO.LTD
3.057.47 CNY−1.06%29.361M3.306B CNY20.380.37 CNY+26.16%2.91%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
001268GUANGDONG YANGSHAN
3.0419.90 CNY+3.97%12.324M2.066B CNY38.220.52 CNY1.83%การผลิตของผู้ผลิต
600579KRAUSSMAFFEI COMPANY LIMITED
3.009.27 CNY+9.96%84.386M4.185B CNY−4.89 CNY−442.32%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
603007FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC
3.006.60 CNY+4.43%29.686M2.406B CNY−0.63 CNY+62.94%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
301112UNITED FAITH AUTO-
2.9526.22 CNY−2.46%7.88M2.964B CNY48.440.54 CNY2.02%การผลิตของผู้ผลิต
000908HUNAN JINGFENG PHA
2.912.35 CNY−3.69%163.79M2.147B CNY−0.15 CNY+34.58%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
603011HEFEI METALFORMING INTELLIGENT MANUFACTURING
2.897.64 CNY−6.03%90.819M3.921B CNY−0.08 CNY−126.76%0.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002097SUNWARD INTELLIGEN
2.896.77 CNY+4.15%102.076M6.9B CNY−0.94 CNY−269.66%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
601698CHINA SATELLITE COMMUNICATIONS
2.8816.97 CNY+9.98%80.888M65.182B CNY89.550.19 CNY+6.46%0.28%การสื่อสาร
300895BEIJING TOPNEW INF
2.8133.10 CNY+2.07%18.816M4.566B CNY−0.62 CNY−416.35%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
002175GUANGXI ORIENTAL I
2.792.51 CNY+2.45%109.032M3.128B CNY27.730.09 CNY−82.35%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300209YOUKESHU TECH CO
2.793.23 CNY+8.39%51.266M1.239B CNY−0.89 CNY+77.63%0.00%การค้าปลีก
002523ZHUZHOU TIANQIAO C
2.743.19 CNY+3.57%153.323M4.363B CNY5316.670.00 CNY−98.41%0.49%การผลิตของผู้ผลิต
002587SHENZHEN AOTO ELEC
2.726.55 CNY−1.21%87.194M4.233B CNY1169.640.01 CNY−91.49%0.45%การผลิตของผู้ผลิต
301318VALUEHD CORPORATIO
2.7260.80 CNY−1.94%17.029M6.455B CNY64.990.94 CNY0.86%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
600217CHINA RESOURCES AND ENVIRONMENT
2.714.45 CNY−1.77%51.078M6.291B CNY115.580.04 CNY−52.88%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
002959BEAR ELECTRIC APPL
2.6656.50 CNY+0.44%5.74M8.798B CNY19.232.94 CNY+36.84%1.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000063ZTE CORP
2.6528.16 CNY+10.00%289.46M114.036B CNY14.731.91 CNY+16.27%1.56%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
002122HUIZHOU INTELLIGEN
2.653.92 CNY−0.25%133.207M7.805B CNY11.100.35 CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
600340CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
2.631.56 CNY+9.86%170.304M5.557B CNY4.810.32 CNY0.00%การเงิน
มีแรงขาย
002309JIANGSHU ZHONGLI G
2.582.31 CNY−2.12%29.739M2.038B CNY−0.68 CNY+76.93%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
688399JIANGSU BIOPERFECTUS TECHNOLOGIES CO., LTD
2.5860.27 CNY+6.86%2.272M3.306B CNY−6.56 CNY−121.04%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002903YUHUAN CNC MACHINE
2.5519.70 CNY+1.76%22.626M2.972B CNY73.560.27 CNY−46.64%0.77%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
300739SUNSHINE GLOBAL CI
2.5413.48 CNY+20.04%14.499M3.342B CNY34.390.39 CNY−32.97%3.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000416MINSHENG HOLDINGS
2.501.43 CNY−3.38%43.231M787.17M CNY−0.03 CNY−493.18%0.00%การค้าปลีก
002547SUZHOU CHUNXING PR
2.504.13 CNY+4.29%85.588M4.467B CNY−0.18 CNY+72.77%0.00%บริการการกระจายสินค้า
301372BEIJING SYS SCIENC
2.4936.53 CNY+6.75%3.843M2.347B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
688211WAYZIM TECHNOLOGY
2.4834.10 CNY−0.44%1.323M4.542B CNY−1.59 CNY−231.13%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000733CHINA ZHENHUA SCIE
2.4754.03 CNY+10.00%27.991M27.221B CNY10.964.93 CNY+6.33%2.33%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
301499SHANGHAI VICO PREC
2.4525.25 CNY+9.93%8.739M3.176B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002403AISHIDA CO LTD
2.439.09 CNY+10.05%32.885M2.734B CNY−0.63 CNY−113.05%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
600602INESA INTELLIGENT TECH INC.
2.4212.50 CNY+8.13%114.112M13.578B CNY92.590.14 CNY−22.68%0.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
603933FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD
2.4216.72 CNY+10.00%16.069M3.195B CNY72.820.23 CNY−11.86%0.59%การผลิตของผู้ผลิต
600498FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD.
2.4217.96 CNY+9.98%60.88M19.359B CNY0.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
001317SAN YANG MA (CHONG
2.4231.20 CNY+8.00%6.154M2.312B CNY177.880.18 CNY0.35%ระบบขนส่ง
688385SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO.,LTD.
2.4134.70 CNY+14.90%24.211M18.976B CNY0.45%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
301378NANJING TDH TECH
2.4040.96 CNY+0.07%5.338M2.824B CNY55.160.74 CNY1.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
301310WUXI XINHONGYE WIR
2.3940.36 CNY+4.51%4.067M3.75B CNY23.601.71 CNY+26.16%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
002009MIRACLE AUTOMATION
2.3612.93 CNY+10.04%30.024M4.791B CNY−0.94 CNY−268.07%0.09%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
301368ZHEJIANG FORE INTE
2.3646.40 CNY−4.39%20.165M5.828B CNY174.110.27 CNY0.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
301232FINEWORK (HU NAN)
2.3642.80 CNY+0.82%1.905M2.279B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
603803RAISECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.
2.366.97 CNY0.00%41.591M3.034B CNY−0.09 CNY+3.86%0.80%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002673WESTERN SECURITIES
2.367.59 CNY+10.00%317.203M30.84B CNY42.050.18 CNY−11.99%0.71%การเงิน
ปานกลาง
688003SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD
2.3535.50 CNY−0.50%5.982M6.724B CNY0.84%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002916SHENNAN CIRCUITS C
2.3469.96 CNY+10.00%13.76M32.545B CNY26.322.66 CNY−18.21%1.57%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
300024SIASUN ROBOT & AUT
2.3112.39 CNY−1.27%101.184M19.189B CNY112.530.11 CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
000595BAOTA INDUSTRY CO
2.314.98 CNY+0.81%73.386M5.529B CNY−0.09 CNY+38.78%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
301131SUPER-DRAGON ENGIN
2.3039.04 CNY+9.60%4.807M1.702B CNY40.690.96 CNY0.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000056SHENZHEN WONGTEE I
2.303.04 CNY+10.14%174.488M2.868B CNY−1.18 CNY+11.93%0.00%การเงิน
300182BEIJING JETSEN TEC
2.295.25 CNY+11.94%300.678M12.458B CNY31.420.17 CNY−17.28%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
300802JUTZE INTELLIGENT
2.2717.73 CNY+6.17%7.316M4.801B CNY42.080.42 CNY+10.00%0.96%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300311SURFILTER NETWORK
2.265.46 CNY+11.89%40.37M3.287B CNY−0.13 CNY−633.61%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
301307CHONGQING MILLISON
2.2628.27 CNY+19.99%11.387M4.962B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
301133GUANGZHOU JINZHONG
2.2324.99 CNY+14.32%6.571M2.319B CNY39.300.64 CNY+12.29%0.55%การผลิตของผู้ผลิต
300175LONTRUE CO LTD
2.236.90 CNY+10.75%39.886M2.933B CNY−0.06 CNY+24.57%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
300913ZHEJIANG ZHAOLONG
2.2229.70 CNY+1.02%21.478M7.59B CNY83.780.35 CNY−28.73%0.27%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
300017WANGSU SCIENCE AND
2.2110.30 CNY+15.47%238.355M21.4B CNY57.000.18 CNY+120.10%0.56%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
002024SUNING COM
2.211.71 CNY+1.79%49.849M15.377B CNY−1.54 CNY+64.38%0.00%การค้าปลีก
002559JIANGSU YAWEI MACH
2.1910.07 CNY+2.03%161.408M5.308B CNY2397.620.00 CNY−97.59%1.52%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
600070ZHEJIANG FURUN DIGITAL TECHNOLOGY
2.181.99 CNY−4.33%14.317M1.024B CNY−1.09 CNY+27.72%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
301165RUIJIE NETWORKS CO
2.1739.00 CNY+11.05%12.517M19.955B CNY4.56%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
688777SUPCON TECHNOLOGY
2.1745.90 CNY+7.09%23.537M33.856B CNY1.21%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
300083GUANGDONG CREATE C
2.155.44 CNY−2.86%93.851M11.197B CNY161.900.03 CNY−90.36%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
603286JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO.,LTD.
2.1520.96 CNY+10.03%18.993M2.177B CNY−0.09 CNY+12.20%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
301203HANGZHOU GUOTAI EN
2.1533.45 CNY+7.97%2.672M2.478B CNY4.84%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002248WEIHAI HUADONG AUT
2.157.57 CNY+10.03%24.695M2.116B CNY230.090.03 CNY−37.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
300013HENAN XINNING MODE
2.143.23 CNY+13.73%66.041M1.269B CNY−0.10 CNY+72.66%0.00%ระบบขนส่ง
000023SHN UNIVERSE GRP
2.145.11 CNY+4.93%7.887M675.743M CNY−1.77 CNY−81.36%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
301328WCON ELECTRONICS (
2.1342.15 CNY−1.01%3.961M4.679B CNY31.551.34 CNY0.78%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002145CNNC HUA YUAN TITA
2.124.38 CNY+6.57%117.248M15.91B CNY44.880.10 CNY−65.49%1.22%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
688676HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY
2.1238.20 CNY−1.75%8.776M16.604B CNY36.261.05 CNY+90.70%0.64%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
601158CHONGQING WATER GROUP CO.,LTD.
2.125.48 CNY−0.18%59.892M26.352B CNY15.770.35 CNY−5.67%4.92%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
000938UNISPLENDOUR CO. L
2.1120.56 CNY+10.01%133.477M53.455B CNY28.560.72 CNY−5.80%0.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง