Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาแพง — ตลาดหลักทรัพย์จีน

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

            
000503 CHINA REFORM HEALT
7.401.93%0.14ซื้อ13.593M100585617.406.586B-0.231244.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
000525 NANJING RED SUN CO
7.382.22%0.16ซื้อ55.640M410626572.664.193B-0.373195.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
16.57-1.60%-0.27ซื้อ9.191M152292831.898.294B90.490.19890.00การเงิน
000546 JINYUAN EP CO LTD
15.906.93%1.03แนะนำให้ซื้อ141.420M2248585011.9010.627B25.680.583299.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
000768 AVIC XI'AN AIRCRA
39.180.49%0.19ซื้อ47.515M1861618540.98107.949B116.040.3425330.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000777 SUFA TECHNOLOGY IN
15.916.92%1.03แนะนำให้ซื้อ25.941M412714309.605.705B55.190.271156.00การผลิตของผู้ผลิต
000795 INNUOVO TECHNOLOGY
10.184.95%0.48แนะนำให้ซื้อ302.096M3075340639.4010.997B80.030.123910.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000812 SHAANXI JINYE SCIE
5.493.39%0.18ซื้อ224.556M1232813060.374.082B153.910.031739.00บริการเชิงพาณิชย์
000819 YUEYANG XINGCHANG
9.374.11%0.37แนะนำให้ซื้อ12.088M113265019.132.692B51.170.18630.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000838 CASIN REAL ESTATE
4.4910.05%0.41ซื้อ73.668M330769818.394.490B156.920.03579.00การเงิน
000861 GUANGDONG HIGHSUN
2.910.69%0.02ซื้อ75.693M220265885.046.687B-0.011126.00การเงิน
000887 ANHUI ZHONGDING SE
23.672.60%0.60ซื้อ91.591M2167952792.1327.944B28.930.8319749.00การผลิตของผู้ผลิต
000909 SOYEA TECHNOLOGY
7.651.06%0.08ซื้อ13.982M106961726.253.435B56.790.13553.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000922 HARBIN ELECT CO JI
12.552.37%0.29แนะนำให้ซื้อ13.381M167930345.207.207B35.620.341874.00การผลิตของผู้ผลิต
000969 ADVANCED TECH&MAT
12.274.78%0.56ซื้อ118.410M1452885951.5112.015B63.990.185715.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000970 BEIJING ZHONG KE S
15.48-2.03%-0.32ซื้อ85.009M1315936703.8816.830B61.840.265338.00การผลิตของผู้ผลิต
000981 YINYI CO LTD
3.771.62%0.06ซื้อ39.520M148989668.6214.944B-0.4410973.00การเงิน
000997 NEWLAND DIGITAL TE
17.781.72%0.30ซื้อ47.552M845467122.1717.709B35.470.496570.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002003 ZHEJIANG WEIXING I
11.123.06%0.33แนะนำให้ซื้อ8.621M95869067.288.179B18.240.597360.00การผลิตของผู้ผลิต
002006 ZHEJIANG JINGGONG
32.000.53%0.17ซื้อ28.610M915531808.0014.488B151.930.211181.00การผลิตของผู้ผลิต
002011 ZHEJIANG DUN AN AR
13.4010.02%1.22แนะนำให้ซื้อ56.091M751616304.6011.172B-0.5111284.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002015 GCL ENERGY TECHNOL
19.08-1.90%-0.37ซื้อ40.367M770205298.3226.305B27.010.722987.00สาธารณูปโภค
002017 EASTCOMPEACE TECH
14.165.44%0.73แนะนำให้ซื้อ53.186M753118602.725.996B149.390.091631.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002026 SHANDONG WEIDA MAC
22.751.38%0.31ซื้อ47.808M1087634570.759.497B25.840.882957.00การผลิตของผู้ผลิต
002028 SIEYUAN ELECTRIC C
54.78-1.92%-1.07ซื้อ16.147M884528918.8142.626B43.121.305602.00การผลิตของผู้ผลิต
002030 DAAN GENE CO LTD
21.246.15%1.23แนะนำให้ซื้อ94.193M2000659107.6028.083B8.172.451573.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002038 BEIJING SL PHARMAC
10.701.13%0.12ซื้อ26.301M281421320.6010.869B21.850.48757.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002055 SHENZHEN DEREN ELE
14.096.02%0.80แนะนำให้ซื้อ43.180M608410427.006.231B-0.3211056.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002056 HENGDIAN GROUP DME
19.95-3.34%-0.69ซื้อ165.898M3309663011.5533.575B27.100.7614468.00การผลิตของผู้ผลิต
002063 YGSOFT INC
8.502.78%0.23แนะนำให้ซื้อ69.706M592501986.0010.941B40.980.204923.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
002068 JIANGXI BLACK CAT
9.189.03%0.76แนะนำให้ซื้อ71.455M655957799.646.150B10.880.774159.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002132 HENAN HENGXING SCI
6.82-3.40%-0.24ซื้อ64.432M439424159.908.592B66.920.112982.00การผลิตของผู้ผลิต
002139 SHENZHEN TOPBAND C
21.57-2.71%-0.60ซื้อ61.062M1317111157.8927.123B35.120.636229.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002152 GRG BANKING EQUIPM
11.522.77%0.31แนะนำให้ซื้อ62.263M717274172.1627.839B32.880.3426438.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002160 JIANGSU ALCHA ALU
5.280.19%0.01ซื้อ148.087M781897464.484.193B24.310.222243.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002177 GZ KINGTELLER TECH
6.691.36%0.09แนะนำให้ซื้อ146.590M980687387.675.024B-0.09276.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002193 SHANDONG RUYI WOOL
7.570.93%0.07ซื้อ2.833M21447202.881.963B-0.222479.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002197 SHENZHEN ZHENGTONG
8.185.28%0.41แนะนำให้ซื้อ38.717M316702197.004.003B168.180.051234.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002206 ZHEJIANG HAILIDE N
10.599.97%0.96แนะนำให้ซื้อ54.330M575359010.1311.156B20.460.472838.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002210 SHENZHEN FEIMA INT
4.625.00%0.22แนะนำให้ซื้อ49.913M230600134.3811.709B0.984.47306.00บริการเชิงพาณิชย์
002219 HENGKANG MEDICAL G
3.985.01%0.19แนะนำให้ซื้อ7.056M28084511.807.069B-0.037576.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002232 QIMING INFORMATION
13.689.97%1.24แนะนำให้ซื้อ22.338M305586904.325.082B61.460.201442.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
002243 SHENZHEN LEAGUER C
12.8410.03%1.17แนะนำให้ซื้อ31.006M398114253.7214.128B21.180.554658.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002245 JIANGSU AZURE CORP
33.012.90%0.93แนะนำให้ซื้อ36.003M1188466517.2833.229B54.030.592641.00ระบบขนส่ง
002264 NEW HUADU SUPERCEN
5.3610.06%0.49แนะนำให้ซื้อ50.162M268867784.003.254B39.920.125516.00การค้าปลีก
002284 ZHEJIANG ASIA-PACI
9.99-2.63%-0.27ซื้อ48.198M481500767.257.569B89.690.112630.00การผลิตของผู้ผลิต
002297 HUNAN BOYUN NEW MA
12.966.23%0.76แนะนำให้ซื้อ84.192M1091127801.606.992B190.330.06648.00การผลิตของผู้ผลิต
002300 FUJIAN NANPING SUN
9.19-5.84%-0.57ซื้อ62.970M578698766.346.409B40.840.241937.00การผลิตของผู้ผลิต
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
12.16-4.93%-0.63ซื้อ65.631M798069275.5210.199B-0.511556.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002321 HENAN HUAYING AGRI
3.962.86%0.11ซื้อ40.916M162028116.362.057B-1.323003.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002322 NINGBO LIGONG ENVI
11.5410.01%1.05แนะนำให้ซื้อ15.949M184049752.083.776B18.280.572179.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
002324 SHANGHAI PRET COMP
13.60-0.22%-0.03ซื้อ6.690M90983252.0013.739B120.730.111317.00การผลิตของผู้ผลิต
002328 SHANGHAI XINPENG I
7.309.94%0.66แนะนำให้ซื้อ80.907M590623881.305.070B17.390.381102.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002358 HENAN SENYUAN ELEC
3.100.65%0.02ซื้อ45.910M142321238.702.864B-1.1513429.00การผลิตของผู้ผลิต
002363 SHANDONG LONGJI MA
5.732.14%0.12แนะนำให้ซื้อ8.817M50521524.602.334B113.790.052367.00การผลิตของผู้ผลิต
002365 QIANJIANG YONGAN P
9.900.92%0.09แนะนำให้ซื้อ5.661M56045424.602.887B39.370.25951.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002374 SHANDONG CHIWAY IN
3.7210.06%0.34แนะนำให้ซื้อ14.153M52649491.083.668B-0.141635.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002391 JIANGSU CHANGQING
8.082.80%0.22แนะนำให้ซื้อ29.961M242088742.245.073B23.600.332004.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002401 COSCO SHIPPING TEC
10.052.55%0.25แนะนำให้ซื้อ8.201M82417085.253.568B21.960.45853.00การผลิตของผู้ผลิต
002402 SHENZHEN H&T INTEL
26.921.89%0.50แนะนำให้ซื้อ24.075M648098973.0824.148B43.330.615622.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002432 ANDON HEALTH CO LT
18.969.98%1.72แนะนำให้ซื้อ57.016M1081020060.827.812B-0.171271.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002438 JIANGSU SHENTONG V
18.730.48%0.09ซื้อ19.285M361211309.029.054B33.850.551361.00การผลิตของผู้ผลิต
002446 G/D SHENGLU TEL TE
6.985.12%0.34แนะนำให้ซื้อ66.290M462701666.266.038B340.510.021422.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002452 CHANGGAO ELECTRIC
10.671.23%0.13ซื้อ44.587M475737965.676.533B25.550.411606.00การผลิตของผู้ผลิต
002463 WUS PRINTED CIRCUI
15.162.23%0.33แนะนำให้ซื้อ56.074M850086994.4028.127B23.900.627769.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002464 WHOLE EASY INTERNE
5.484.98%0.26แนะนำให้ซื้อ22.100M121108197.282.724B-0.7092.00การผลิตของผู้ผลิต
002514 JIANGSU BOAMAX TEC
4.84-1.43%-0.07ซื้อ22.920M110931943.322.720B-0.611524.00การผลิตของผู้ผลิต
002537 HYUNION HOLDING CO
7.669.90%0.69แนะนำให้ซื้อ283.967M2175186683.808.183B31.540.223648.00การผลิตของผู้ผลิต
002544 GCI SCIENCE & TECH
29.663.42%0.98ซื้อ17.805M528110299.5219.402B122.670.236373.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
002551 SHENZHEN GLORY MED
5.4910.02%0.50แนะนำให้ซื้อ41.608M228428518.414.215B37.290.131978.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
002556 ANHUI HUILONG AGRI
12.076.63%0.75แนะนำให้ซื้อ36.078M435460313.3510.695B23.390.483005.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002581 SHANDONG SINOBIOWA
20.0110.01%1.82แนะนำให้ซื้อ67.490M1350480542.8212.001B46.610.39769.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002584 XILONG SCIENTIFIC
7.7010.00%0.70แนะนำให้ซื้อ55.238M425332546.104.097B24.060.291263.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002634 ZHEJIANG BANGJIE H
5.946.64%0.37แนะนำให้ซื้อ36.996M219756584.522.522B42.880.131318.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002643 VALIANT CO LTD
25.70-1.04%-0.27ซื้อ7.282M187141033.6824.161B36.390.713644.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002657 SINODATA CO LTD
12.086.34%0.72แนะนำให้ซื้อ23.339M281938127.923.835B3155.560.001070.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
002731 SHENYANG CUIHUA GO
11.122.77%0.30ซื้อ24.733M275036208.642.772B70.080.15661.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002734 LIMIN CHEMICAL CO
13.594.62%0.60แนะนำให้ซื้อ10.012M136056638.344.839B17.160.764245.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002735 SHENZHEN PRINCE NE
21.360.09%0.02แนะนำให้ซื้อ2.584M55191124.024.203B45.890.472255.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002752 SUNRISE GROUP COMP
8.233.39%0.27ซื้อ67.336M554171979.777.776B44.670.182661.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002756 YONGXING SPECIAL M
144.751.31%1.87แนะนำให้ซื้อ9.199M1331546565.0056.692B104.051.381475.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002766 SHENZHEN SOLING IN
5.885.00%0.28แนะนำให้ซื้อ332.702K1956287.762.362B-3.481135.00การผลิตของผู้ผลิต
002777 SICHUAN JIUYUAN YI
23.416.12%1.35แนะนำให้ซื้อ16.287M381267082.056.927B31.630.703639.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
002805 SHANDONG FENGYUAN
47.502.24%1.04แนะนำให้ซื้อ23.410M1111954812.508.267B3904.200.01417.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002821 ASYMCHEM LABORATOR
513.13-2.25%-11.79ซื้อ3.417M1753201521.53127.541B139.135477.00บริการเชิงพาณิชย์
002826 TIBET AIM PHARM IN
9.793.82%0.36แนะนำให้ซื้อ3.515M34407610.931.789B43.500.22440.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002838 SHANDONG DAWN POLY
17.491.10%0.19ซื้อ13.000M227368758.217.013B31.520.551221.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002859 ZHEJIANG JIEMEI EL
33.55-0.09%-0.03ซื้อ5.233M175573854.7713.616B33.901.002310.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002864 SHAANXI PANLONG PH
25.080.88%0.22แนะนำให้ซื้อ1.154M28942320.002.127B24.731.01859.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002865 HAINAN DRINDA AUTO
63.761.06%0.67ซื้อ5.181M330314599.328.587B-0.551738.00การผลิตของผู้ผลิต
002879 CHANG LAN ELECTRIC
25.850.62%0.16ซื้อ6.149M158957595.504.616B26.990.951371.00การผลิตของผู้ผลิต
002885 SHENZHEN JINGQUANH
34.357.01%2.25ซื้อ21.054M723195102.495.775B1042.210.033549.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002896 NINGBO ZHONGDA LEA
25.5210.00%2.32แนะนำให้ซื้อ5.759M146981674.402.413B30.470.761607.00การผลิตของผู้ผลิต
002906 FORYOU CORPORATION
62.67-1.68%-1.07ซื้อ4.825M302407118.9830.046B100.680.644764.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002909 GUANGZHOU JOINTAS
7.585.28%0.38แนะนำให้ซื้อ7.062M53526245.802.667B56.430.13893.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002920 HUIZHOU DESAY SV
139.03-2.14%-3.04ซื้อ8.093M1125172709.6378.139B113.051.264296.00การผลิตของผู้ผลิต
002935 CHENGDU SPACEON EL
38.4910.00%3.50แนะนำให้ซื้อ18.972M730244519.277.278B63.020.56590.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002937 NINGBO SUNRISE ELC
20.95-0.24%-0.05ซื้อ11.236M235400098.196.161B50.110.422819.00การผลิตของผู้ผลิต
002971 HUBEI HEYUAN GAS C
20.504.54%0.89แนะนำให้ซื้อ5.393M110558570.503.138B37.140.53850.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
003031 HEBEI SINOPACK ELE
87.955.49%4.58แนะนำให้ซื้อ2.579M226847844.1612.450B105.710.79391.00การผลิตของผู้ผลิต
003043 SUZHOU HUAYA INTEL
97.58-0.87%-0.86ซื้อ2.552M249063197.107.875B629.00การผลิตของผู้ผลิต
200429 GUANGDONG PROV EXP
5.860.17%0.01ซื้อ836.400K4901304.0013.690B5.350.91ระบบขนส่ง
200771 HANGZHOU STEAM TUR
17.352.97%0.50แนะนำให้ซื้อ620.663K10768503.0510.135B15.360.913348.00การผลิตของผู้ผลิต
300005 TOREAD HOLDINGS GR
10.143.47%0.34แนะนำให้ซื้อ23.103M234266671.088.660B-0.07469.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
300014 EVE ENERGY CO LTD
146.24-1.19%-1.76ซื้อ24.687M3610260323.35280.571B95.631.559669.00การผลิตของผู้ผลิต
300020 ENJOYOR TECHNOLOGY
8.8712.99%1.02แนะนำให้ซื้อ74.534M661115036.625.148B38.880.20650.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
300034 BEIJING CISRI-GAON
59.002.13%1.23แนะนำให้ซื้อ12.011M708620090.0027.376B83.680.701199.00การผลิตของผู้ผลิต
300048 HICONICS ECO-ENERG
7.960.51%0.04แนะนำให้ซื้อ75.649M602166836.008.729B-0.171224.00การผลิตของผู้ผลิต
300061 SHANGHAI CONANT MA
10.579.88%0.95ซื้อ167.860M1774278096.576.358B-1.022550.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300093 G/D GOLDEN GLASS T
34.90-0.29%-0.10ซื้อ13.106M457384105.117.560B-0.37719.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300118 RISEN ENERGY CO LT
36.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ70.592M2541318192.0031.269B-0.158554.00การผลิตของผู้ผลิต
300130 XGD INC
13.6518.39%2.12แนะนำให้ซื้อ78.467M1071078290.105.594B75.110.152428.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300151 SHENZHEN C/H TECHN
42.533.25%1.34แนะนำให้ซื้อ6.495M276247271.5320.455B179.160.232094.00การผลิตของผู้ผลิต
300165 JIANGSU SKYRAY INS
6.5820.07%1.10แนะนำให้ซื้อ102.559M674839621.542.724B1096.000.011544.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300204 STAIDSON (BEIJING)
22.00-0.45%-0.10ซื้อ35.585M782880846.0010.379B-0.34835.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300206 EDAN INSTRUMENTS I
13.974.96%0.66ซื้อ12.589M175874113.587.689B28.770.462255.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300220 WUHAN GOLDEN LASER
23.014.40%0.97ซื้อ31.879M733538252.073.332B-0.48519.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300224 YANTAI ZHENGHAI
21.65-1.81%-0.40ซื้อ105.066M2274687040.4017.645B81.070.271747.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
300253 WINNING HEALTH TEC
15.723.08%0.47แนะนำให้ซื้อ24.967M392478457.5632.508B59.870.265294.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
300289 BEIJING LEADMAN BI
8.354.64%0.37แนะนำให้ซื้อ48.845M407852577.004.315B-0.07548.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
300318 BEIJING BOHUI INN
11.356.37%0.68แนะนำให้ซื้อ98.763M1120958971.758.716B-0.031306.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300332 TOP RESOURCE CONSE
12.96-0.15%-0.02ซื้อ18.685M242153712.0011.148B156.200.081634.00สาธารณูปโภค
300337 YINBANG CLAD MATER
6.80-0.44%-0.03ซื้อ100.952M686472682.005.614B138.820.051014.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
300351 ZHEJIANG YONGGUI E
15.374.56%0.67แนะนำให้ซื้อ22.988M353320826.045.640B46.860.312425.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300360 HANGZHOU SUNRISE T
13.710.22%0.03ซื้อ32.796M449631213.186.900B23.870.571039.00การผลิตของผู้ผลิต
300373 YANGZHOU YANGJIE E
75.312.21%1.63ซื้อ34.468M2595800976.7837.737B54.351.362771.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300389 SHENZHEN ABSEN OPT
10.145.30%0.51แนะนำให้ซื้อ12.513M126885247.323.020B-0.432071.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300396 DIRUI INDUSTRIAL C
19.556.95%1.27ซื้อ7.487M146373872.765.011B26.670.691584.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300412 ZHEJIANG CANAAN TE
13.1220.04%2.19แนะนำให้ซื้อ54.338M712915242.242.811B38.270.291477.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300430 BEIJING CHIEFTAIN
11.731.12%0.13ซื้อ9.827M115265032.683.147B31.250.371356.00การผลิตของผู้ผลิต
300434 SICHUAN GOLDSTONE
10.091.10%0.11ซื้อ4.591M46324067.834.009B-1.271761.00การผลิตของผู้ผลิต
300435 HANGZHOU ZHONGTAI
27.981.30%0.36ซื้อ55.488M1552560507.5210.446B44.660.621122.00การผลิตของผู้ผลิต
300438 GUANGZHOU GREAT PO
60.59-1.48%-0.91ซื้อ34.849M2111492306.2226.034B341.670.187846.00การผลิตของผู้ผลิต
300439 MEDICALSYSTEM BIOT
23.052.08%0.47แนะนำให้ซื้อ10.888M250968319.968.648B48.710.462405.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300451 B-SOFT CO LTD
9.644.22%0.39แนะนำให้ซื้อ43.584M420153538.8814.157B35.470.263368.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
300453 JIANG XI SANXIN ME
13.344.46%0.57แนะนำให้ซื้อ14.635M195230900.004.864B34.580.381761.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300464 GUANGDONG SACA PRE
10.6820.00%1.78ซื้อ47.156M503627404.323.143B-0.071926.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300469 TRUST ALLIANCE INF
17.74-0.34%-0.06ซื้อ15.432M273767032.863.631B-0.371010.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
300473 FUXIN DARE AUTOMOT
27.509.47%2.38แนะนำให้ซื้อ14.757M405829765.003.389B-2.934297.00การผลิตของผู้ผลิต
300481 PUYANG HUICHENG EL
26.44-0.83%-0.22ซื้อ7.549M199597682.757.896B33.380.80541.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
300485 BEIJING SCIENCE SU
13.120.31%0.04แนะนำให้ซื้อ19.804M259833137.606.300B38.540.34621.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300489 OPTICS TECHNOLOGY
29.28-0.48%-0.14ซื้อ6.920M202602966.924.005B114.210.26525.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
300491 SHIJIAZHUANG TONHE
26.76-0.93%-0.25ซื้อ10.188M272619640.804.303B107.910.25652.00การผลิตของผู้ผลิต
300500 TUS DESIGN GROUP C
31.830.70%0.22ซื้อ34.909M1111142966.105.505B97.710.321835.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
300507 JIANGSU OLIVE SENS
15.154.27%0.62ซื้อ48.951M741611543.557.159B60.490.24524.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300516 HUBEI JIUZHIYANG I
37.287.56%2.62แนะนำให้ซื้อ10.686M398380183.236.239B68.430.51329.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300540 CHENGDU SHENLENG L
35.5515.20%4.69แนะนำให้ซื้อ18.613M661694157.743.848B391.130.08330.00การผลิตของผู้ผลิต
300550 HEREN HEALTH CO LT
13.630.81%0.11แนะนำให้ซื้อ2.791M38036150.603.559B67.160.20720.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
300551 SHANGHAI GUAO ELEC
18.00-0.50%-0.09ซื้อ5.849M105277392.005.484B561.800.03632.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300585 NANJING AOLIAN AE
15.513.54%0.53แนะนำให้ซื้อ5.967M92548557.752.563B107.310.14711.00การผลิตของผู้ผลิต
โหลดเพิ่ม