หุ้นจีนที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นจีน ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
002855DONGGUAN CHITWING
95.6148.23 CNY0.84%52.281M1.3611.683B CNY−0.55 CNY52.65%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
600355ROUTON ELECTRONIC
94.326.88 CNY10.08%11.539M0.363.386B CNY−0.08 CNY−47.88%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
300255HEBEI CHANGSHAN BI
90.2113.38 CNY−2.90%203.726M1.2412.297B CNY−0.22 CNY−243.69%0.04%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
688166BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
90.0930.59 CNY2.31%44.482M2.5512.923B CNY53.920.57 CNY−6.62%0.37%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
603123BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.
89.2715.77 CNY5.41%148.942M4.1612.596B CNY−0.54 CNY−562.33%0.41%บริการเชิงพาณิชย์
600545SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY
88.533.40 CNY10.03%126.874M9.655.713B CNY−0.39 CNY−643.02%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
002038BEIJING SL PHARMAC
88.4912.38 CNY5.45%164.834M5.4212.718B CNY32.930.38 CNY33.33%0.81%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
688500HCR CO.,LTD.
88.0422.43 CNY1.49%1.962M2.741.666B CNY−2.89 CNY−281.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
002828XINJIANG BEIKEN EN
86.4712.58 CNY9.97%92.194M3.322.528B CNY−0.55 CNY43.87%0.48%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
688578SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO., LTD
83.9539.06 CNY8.17%13.771M2.0617.577B CNY56.310.69 CNY152.99%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
603496EMBEDWAY TECHNOLOGIES (SHANGHAI) CORPORATION
83.9229.74 CNY9.99%13.049M0.559.41B CNY123.250.24 CNY17.48%0.17%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
300823TJK MACHINERY(TIAN
83.0926.53 CNY2.79%28.661M8.212.482B CNY73.690.36 CNY−50.72%2.01%การผลิตของผู้ผลิต
000536CPT TECHNOLOGY (G
82.204.79 CNY10.11%590.763M1.1813.249B CNY−0.57 CNY−207.35%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
603277YINDU KITCHEN EQUIPMENT CO., LTD
80.7029.82 CNY1.08%1.169M0.7512.05B CNY28.171.06 CNY−11.50%3.35%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
600186LOTUS HEALTH GROUP COMPANY
80.655.98 CNY9.93%184.658M1.6810.728B CNY164.740.04 CNY36.47%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
300780SICHUAN DAWN PRECI
79.7831.66 CNY−7.43%53.35M2.214.644B CNY66.750.47 CNY−37.00%0.51%การผลิตของผู้ผลิต
002270HUAMING POWER EQUI
79.1913.99 CNY3.10%34.749M3.9612.538B CNY27.220.51 CNY37.26%4.07%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
300723APICHOPE PHARMACEU
78.9725.64 CNY0.67%25.28M3.2911.467B CNY31.910.80 CNY−0.20%0.35%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
300809HIECISE PRECISION
78.6330.09 CNY−4.02%33.336M1.757.555B CNY103.470.29 CNY81.86%0.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
002755BEIJING AOSAIKANG
78.569.09 CNY0.44%11.864M2.168.437B CNY−0.43 CNY−407.11%1.10%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300765CSPC INNOVATION PH
77.7519.50 CNY1.56%14.023M0.4522.829B CNY26.280.74 CNY59.93%0.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
300796BSM CHEMICAL CO LT
77.6015.30 CNY5.37%11.687M1.455.525B CNY35.260.43 CNY52.35%0.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
300866ANKER INNOVATIONS
77.0393.76 CNY2.87%3.284M1.8838.125B CNY27.473.41 CNY20.72%1.28%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
300735DBG TECHNOLOGY CO
76.9716.83 CNY13.18%151.73M2.0912.765B CNY44.930.37 CNY−25.78%1.19%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
603220CHINA BESTER GROUP TELECOM CO.,LTD.
76.6933.90 CNY9.99%60.371M1.1111.269B CNY82.700.41 CNY−13.21%0.41%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
688356JENKEM TECHNOLOGY CO., LTD
76.63122.00 CNY2.38%2.464M4.027.355B CNY51.722.36 CNY−30.53%0.76%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
000637MAOMING PETRO-CHEM
76.474.16 CNY5.05%9.789M0.662.163B CNY−0.38 CNY−378.83%0.72%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
603998HUNAN FANGSHENG PHARMACEUTICAL
76.3511.04 CNY6.05%44.632M3.274.856B CNY14.380.77 CNY265.75%3.17%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
002317GUANGDONG ZHONGSHE
76.1918.70 CNY6.80%109.916M2.2416.035B CNY46.520.40 CNY68.48%1.07%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
300893ZHEJIANG SONGYUAN
76.1827.47 CNY−0.22%2.456M0.756.197B CNY44.920.61 CNY34.87%0.36%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
603616BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE CO.LTD
76.176.89 CNY2.84%30.173M1.282.696B CNY−0.95 CNY−804.30%0.30%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001298SHENZHEN BEST OF B
75.9829.02 CNY10.01%15.53M4.844.04B CNY0.49%บริการการกระจายสินค้า
600938CNOOC LIMITED
75.8821.14 CNY1.63%33.67M0.82628.992B CNY7.432.85 CNY174.07%6.08%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
688076JIANGSU SINOPEP-ALLSINO BIOPHARMACEUTICAL
75.7539.81 CNY0.71%11.483M1.698.487B CNY62.350.64 CNY37.76%0.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
601567NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO.,LTD.
75.6618.12 CNY0.22%9.783M1.0125.587B CNY17.241.05 CNY169.77%1.93%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002535LINZHOU HEAVY MACH
75.625.53 CNY9.94%27.286M1.564.433B CNY56.660.10 CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
300488EST TOOLS CO LTD
75.3226.31 CNY6.69%9.257M3.034.384B CNY42.720.62 CNY−36.87%0.55%การผลิตของผู้ผลิต
688100WILLFAR INFORMATION TECHNOLOGY
74.8929.66 CNY3.53%1.62M1.1214.83B CNY34.460.86 CNY18.10%1.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002821ASYMCHEM LABORATOR
74.56151.70 CNY−0.32%4.479M0.6754.034B CNY17.108.87 CNY1.19%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
300926JIANGSU BOJUN INDU
74.4630.95 CNY15.27%19.738M2.308.63B CNY36.480.85 CNY129.42%0.10%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002099ZHEJIANG HISOAR PH
74.268.60 CNY1.06%28.308M2.6913.85B CNY−0.04 CNY−131.22%0.58%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
002521QIFENG NEW MATERIA
73.807.57 CNY2.99%15.43M2.213.745B CNY92.200.08 CNY44.54%1.32%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
688276CHANGCHUN BCHT BIOTECHNOLOGY.CO.
73.5464.48 CNY1.43%3.889M1.6513.219B CNY121.360.53 CNY22.70%0.23%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
300247YOUNGY HEALTH CO L
73.523.77 CNY0.27%27.117M1.573.031B CNY235.630.02 CNY−91.42%0.00%บริการผู้บริโภค
002322NINGBO LIGONG ENVI
73.2410.55 CNY1.34%6.981M1.433.743B CNY18.290.58 CNY686.90%0.47%บริการทางด้านเทคโนโลยี
301139WINTAO COMMUN CO L
73.1839.69 CNY14.38%23.571M2.184.826B CNY41.030.97 CNY0.26%บริการทางด้านเทคโนโลยี
002595SHANDONG HIMILE ME
73.0135.20 CNY0.49%1.392M0.8828.16B CNY19.851.77 CNY36.63%1.07%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002827TIBET GAOZHENG EXP
72.8213.00 CNY2.44%20.119M1.403.588B CNY60.270.22 CNY−9.64%1.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
300201XUZHOU HANDLER SPE
72.694.64 CNY11.27%95.649M6.964.83B CNY51.050.09 CNY−35.62%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
600557JIANGSU KANION PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
72.6220.84 CNY3.22%60.558M4.6211.84B CNY24.270.86 CNY33.02%1.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
301191SHENZHEN PHOENIX T
72.61135.88 CNY15.01%9.394M1.319.422B CNY45.193.01 CNY0.57%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
601127SERES GROUP CO.,LTD.
72.4755.72 CNY10.01%98.583M1.1883.991B CNY−2.30 CNY−2.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
002864SHAANXI PANLONG PH
72.3740.01 CNY4.71%19.812M4.233.833B CNY32.841.22 CNY9.01%0.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
688575SHENZHEN YHLO BIOTECH CO LTD
72.3119.15 CNY2.57%6.413M1.6510.88B CNY22.250.86 CNY−37.58%2.35%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
300213BEIJING JIAXUN FEI
72.278.07 CNY1.51%91.394M1.284.787B CNY69.390.12 CNY−31.02%0.62%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300129SHANGHAI TAISHENG
71.999.40 CNY4.91%60.93M3.888.788B CNY30.000.31 CNY31.31%0.53%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
300430BEIJING CHIEFTAIN
71.9416.90 CNY0.96%3.657M0.654.604B CNY31.060.54 CNY39.66%0.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
002642RONGLIAN GROUP LTD
71.8610.85 CNY10.04%228.994M1.417.086B CNY815.790.01 CNY−84.55%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
603298HANGCHA GROUP.,LTD.
71.8125.57 CNY0.99%12.452M2.7123.923B CNY17.931.43 CNY44.63%1.56%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
600620SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD.
71.7212.20 CNY5.35%8.023M2.138.377B CNY105.990.12 CNY0.25%การเงิน
688278XIAMEN AMOYTOP BIOTECH
71.6638.85 CNY1.07%4.491M2.0915.804B CNY44.450.87 CNY46.47%0.55%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
300135JIANGSU BAOLI INTE
71.543.42 CNY11.40%92.946M2.543.152B CNY−0.18 CNY−85.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
600269JIANGXI GANYUE EXPRESSWAY CO.,LTD.
71.484.20 CNY2.19%43.394M1.029.809B CNY11.170.38 CNY−6.03%2.38%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
603687ZHEJIANG GREAT SHENGDA PACKAGING CO.,LTD.
71.4710.40 CNY3.17%8.6M3.275.155B CNY46.970.22 CNY−21.60%0.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
301207HUALAN BIOLOGICA.B
71.4334.00 CNY−0.67%3.138M1.3520.401B CNY61.890.55 CNY−65.23%0.59%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
600365TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD.
71.355.05 CNY4.99%33.04M1.242.158B CNY−0.28 CNY−2698.02%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
002737SUNFLOWER PHARMACE
71.3024.99 CNY1.09%6.785M1.2814.416B CNY13.271.88 CNY37.08%4.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
600285HENAN LINGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD
71.2117.91 CNY0.17%5.22M0.5710.106B CNY19.880.90 CNY25.26%3.35%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
300558BETTA PHARMACEUTIC
71.2057.28 CNY1.34%3.401M0.8323.971B CNY121.480.47 CNY−24.58%0.12%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
603863GUANGDONG SONGYANG RECYCLE RESOURCES CO.,LTD
71.1124.64 CNY10.00%13.635M2.535.043B CNY−1.46 CNY−357.30%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
301096HANGZHOU BIO-SINCE
71.1169.00 CNY−0.49%1.994M1.037.463B CNY32.652.11 CNY47.34%1.16%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
000403PACIFIC SHUANGLIN
71.1121.19 CNY0.81%5.856M1.2215.451B CNY30.400.70 CNY16.83%0.38%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
603439GUIZHOU SANLI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
71.0517.80 CNY3.07%27.468M4.057.296B CNY30.340.59 CNY62.67%0.56%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
603602HANGZHOU FREELY COMMUNICATION
71.0013.74 CNY1.85%2.606M0.892.801B CNY124.340.11 CNY−4.16%0.36%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
688498YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY
70.91220.25 CNY5.36%3.742M1.2918.686B CNY203.371.08 CNY−38.19%0.15%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
002941XINJIANG COMMUNICA
70.8619.72 CNY4.23%57.013M1.7612.721B CNY36.500.54 CNY25.59%0.51%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
002675YANTAI DONGCHENG B
70.7916.63 CNY−0.54%11.935M0.6512.269B CNY41.890.40 CNY92.62%0.90%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
605167JIANGSU LIBERT INC.
70.6710.43 CNY10.02%16.071M5.704.684B CNY24.570.42 CNY69.53%0.34%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
002951SICHUAN JINSHI TEC
70.638.31 CNY3.75%2.581M1.583.366B CNY−0.12 CNY−393.63%0.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
600985HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD.
70.5513.95 CNY1.82%28.821M1.0234.61B CNY5.402.58 CNY10.07%7.53%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
600062CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
70.3917.46 CNY1.33%64.557M6.1718.154B CNY15.061.16 CNY10.66%3.31%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
600529SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.,LTD
70.3727.85 CNY−0.82%8.345M1.7918.482B CNY26.031.07 CNY4.02%1.08%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
688108SINO MEDICAL SCIENCES TECHNOLOGY INC
70.3511.94 CNY−2.13%11.331M1.244.895B CNY−0.29 CNY−0.24%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300928HAXC HOLDINGS (BEI
70.2853.21 CNY4.83%5.696M2.164.257B CNY190.850.28 CNY−60.09%0.38%การผลิตของผู้ผลิต
002287TIBET CHEEZHENG TI
70.2726.04 CNY0.70%1.958M0.9513.782B CNY25.001.04 CNY1.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
688272BEIJING FJR OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
70.1219.25 CNY4.56%838.116K3.861.463B CNY−1.20 CNY0.52%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
605333KUNSHAN HUGUANG AUTO HARNESS
70.0518.07 CNY5.12%11.416M0.977.893B CNY2780.000.01 CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
688410SWS HEMODIALYSIS CARE CO .,LTD.
70.0252.41 CNY−0.04%1.595M0.577.585B CNY42.991.22 CNY0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ