ตลาดหลักทรัพย์จีน

หุ้นสามัญหุ้นจีน

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นจีน ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
000001PING AN BANK
13.53CNY4.88%0.63CNY
มีแรงซื้อ
228.763M3.095B250.336BCNY5.712.26CNY40.651Kการเงิน
000002CHINA VANKE CO
18.92CNY2.88%0.53CNY
มีแรงซื้อ
193.712M3.665B205.218BCNY139.494Kการเงิน
000004SHENZHEN GUOHUA NE
10.57CNY4.97%0.50CNY
มีแรงซื้อ
3.67M38.796M1.338BCNY−3.86CNY309เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000005SHN FOUNTAIN CORP
1.98CNY4.76%0.09CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
23.464M46.459M2.001BCNY−0.04CNY563บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
000006SHN ZHENYE GROUP
6.26CNY−7.53%−0.51CNY
มีแรงซื้อ
390.759M2.446B9.139BCNY50.560.13CNY403การเงิน
000007SHENZHEN QUANXINHA
7.61CNY0.79%0.06CNY
มีแรงขาย
7.088M53.938M2.616BCNY78.400.10CNY82บริการผู้บริโภค
000008CHINA HIGH-SPEED R
2.56CNY4.92%0.12CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
78.821M201.782M6.626BCNY−0.54CNY3.295Kระบบขนส่ง
000009CHINA BAOAN GROUP
12.99CNY0.39%0.05CNY
ปานกลาง
32.402M420.899M33.375BCNY46.450.28CNY14.48Kการผลิตของผู้ผลิต
000010SHENZHEN ECOBEAUTY
3.60CNY4.96%0.17CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
17.134M61.683M3.631BCNY−0.00CNY397แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000011SHN PROPS &RES DEV
11.65CNY2.10%0.24CNY
มีแรงซื้อ
34.917M406.778M6.387BCNY9.931.15CNY7.658Kการเงิน
000012CSG HOLDING CO
7.37CNY1.52%0.11CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
47.262M348.322M17.329BCNY13.350.54CNY11.91Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000014SHAHE INDUSTRIAL C
11.12CNY9.99%1.01CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
52.679M585.788M2.447BCNY9.731.04CNY128การเงิน
000016KONKA GROUP
5.07CNY2.01%0.10CNY
มีแรงซื้อ
13.635M69.13M9.388BCNY10.250.48CNY16.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000017SHENZHEN CHINA BIC
4.63CNY1.54%0.07CNY
มีแรงซื้อ
14.258M66.013M2.304BCNY−0.00CNY61สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000019SHENZHEN CEREALS H
7.92CNY1.80%0.14CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
16.951M134.248M8.737BCNY19.920.39CNY1.278Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000020S/Z ZHONGHENG HUAF
10.02CNY1.73%0.17CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
3.107M31.134M2.045BCNY371.700.03CNY1.133Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000021SHENZHEN KAIFA TEC
12.00CNY2.39%0.28CNY
มีแรงซื้อ
17.555M210.664M18.29BCNY21.930.53CNY26.917Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000023SHN UNIVERSE GRP
14.06CNY2.70%0.37CNY
มีแรงซื้อ
7.923M111.393M1.9BCNY−0.97CNY1.021Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000025SHN TELLUS HLDNGS
20.93CNY2.55%0.52CNY
มีแรงซื้อ
29.589M619.288M8.168BCNY71.440.29CNY298การเงิน
000026FIYTA PRECISION TE
11.28CNY0.98%0.11CNY
มีแรงซื้อ
17.093M192.806M4.351BCNY16.720.67CNY5.081Kการค้าปลีก
000027SHN ENERGY GROUP
6.25CNY1.63%0.10CNY
มีแรงซื้อ
24.08M150.501M29.258BCNY45.830.13CNY12.808Kสาธารณูปโภค
000028CN ACCORD MEDICINE
37.30CNY5.01%1.78CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
9.851M367.436M14.191BCNY11.613.06CNY39.386Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000029SHN SEZ REAL EST
14.85CNY8.08%1.11CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
41.998M623.674M12.579BCNY76.210.18CNY1.575Kการเงิน
000030FAWER AUTOMOTIVE P
4.84CNY1.47%0.07CNY
มีแรงซื้อ
6.226M30.133M8.188BCNY16.800.28CNY7.695Kการผลิตของผู้ผลิต
000031GRANDJOY HOLDINGS
4.11CNY1.99%0.08CNY
มีแรงซื้อ
45.374M186.488M17.274BCNY−0.21CNY10.186Kการเงิน
000032SHENZHEN SED INDUS
27.15CNY1.65%0.44CNY
มีแรงซื้อ
57.532M1.562B30.395BCNY−0.17CNY20.696Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000034DIGITAL CHINA GROU
23.52CNY6.09%1.35CNY
มีแรงซื้อ
29.281M688.688M14.445BCNY16.361.36CNY5.21Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000035CHINA TIANYING INC
5.19CNY0.39%0.02CNY
ปานกลาง
18.145M94.175M13.048BCNY39.530.13CNY15.326Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
000036CHINA UNION HOLD L
4.55CNY1.79%0.08CNY
มีแรงซื้อ
31.217M142.035M6.652BCNY20.790.22CNY749การเงิน
000037SHENZHEN NANSHAN P
8.77CNY2.81%0.24CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
24.85M217.935M3.504BCNY−0.89CNY392สาธารณูปโภค
000038SHN CAPSTONE INDL
4.84CNY0.83%0.04CNY
มีแรงซื้อ
5.05M24.442M2.509BCNY−0.31CNY394บริการเชิงพาณิชย์
000039CHINA INTL MARINE
7.53CNY2.59%0.19CNY
มีแรงซื้อ
22.846M172.028M33.522BCNY42.870.18CNY51.746Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000040TUNGHSU AZURE RENE
4.11CNY1.23%0.05CNY
มีแรงซื้อ
43.448M178.571M6.037BCNY−0.39CNY425ระบบขนส่ง
000042SHN CENTRALCON INV
8.91CNY0.79%0.07CNY
มีแรงซื้อ
15.268M136.04M5.885BCNY36.140.24CNY2.609Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000045SHN TEXTILE HLDGS
12.26CNY5.69%0.66CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
68.553M840.454M5.485BCNY162.460.07CNY1.631Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000046OCEANWIDE HOLDINGS
1.43CNY2.88%0.04CNY
มีแรงซื้อ
73.708M105.403M7.223BCNY−2.25CNY6.172Kการเงิน
000048SHENZHEN KINGKEY S
18.70CNY0.86%0.16CNY
มีแรงซื้อ
3.11M58.158M9.699BCNY−0.06CNY2.293Kการเงิน
000049SHENZHEN DESAY BAT
49.69CNY−1.88%−0.95CNY
มีแรงขาย
6.447M320.374M15.017BCNY16.643.04CNY10.565Kการผลิตของผู้ผลิต
000050TIANMA MICROELECTR
9.31CNY1.86%0.17CNY
มีแรงซื้อ
13.413M124.871M21.815BCNY45.470.20CNY26.797Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000055CHINA FANGDA GP CO
5.24CNY1.16%0.06CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
21.003M110.056M4.312BCNY21.460.24CNY2.959Kการผลิตของผู้ผลิต
000056SHENZHEN WONGTEE I
4.73CNY0.64%0.03CNY
มีแรงซื้อ
29.351M138.832M4.619BCNY−1.34CNY837การเงิน
000058SHN SEG CO
7.70CNY10.00%0.70CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
95.197M733.014M7.301BCNY707.070.01CNY11.59Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000059NORTH HUAJIN CHEMI
8.87CNY1.72%0.15CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
43.24M383.541M13.947BCNY15.760.55CNY8.056Kแร่พลังงาน
000060SHN ZHONGJIN LINGN
4.34CNY3.09%0.13CNY
มีแรงซื้อ
51.123M221.875M15.735BCNY0.33CNY9.664Kบริการการกระจายสินค้า
000061SHENZHEN AGRICULTU
5.81CNY1.40%0.08CNY
มีแรงซื้อ
8.233M47.832M9.724BCNY46.210.12CNY4.807Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000062SHN HUAQIANG IND
11.85CNY1.28%0.15CNY
มีแรงซื้อ
7.181M85.09M12.237BCNY14.040.83CNY2.246Kบริการการกระจายสินค้า
000063ZTE CORP
26.76CNY6.83%1.71CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
85.152M2.279B110.583BCNY15.231.65CNY72.584Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000065NORINCO INTL CO
9.84CNY6.03%0.56CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
44.945M442.258M9.296BCNY13.970.67CNY1.911Kบริการการกระจายสินค้า
000066CHINA GREATWALL TE
12.11CNY1.94%0.23CNY
มีแรงซื้อ
71.451M865.274M38.322BCNY473.310.03CNY16.838Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000068SHENZHEN HUAKONG S
4.25CNY1.92%0.08CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
27.578M117.205M4.198BCNY−0.09CNY672บริการการกระจายสินค้า
000069SHENZHEN OVERSEAS
5.71CNY2.15%0.12CNY
มีแรงซื้อ
113.004M645.255M44.931BCNY88.870.06CNY24.526Kการเงิน
000070SHN SDG INFORMA
7.51CNY5.33%0.38CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
82.006M615.864M6.022BCNY−0.62CNY2.773Kการผลิตของผู้ผลิต
000078SHN NEPTUNUS BIO
3.67CNY1.10%0.04CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
62.733M230.228M9.551BCNY825.000.00CNY9.657Kบริการการกระจายสินค้า
000088SHN YAN TIAN PORT
5.12CNY2.61%0.13CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
11.407M58.405M11.223BCNY22.930.22CNY847ระบบขนส่ง
000089SHN AIRPORT
7.63CNY4.66%0.34CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
38.781M295.902M14.95BCNY−0.46CNY4.935Kระบบขนส่ง
000090SHN TAGEN GROUP
6.27CNY2.62%0.16CNY
มีแรงซื้อ
59.515M373.162M11.416BCNY5.851.04CNY12.534Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
000096SHENZHEN GUANGJU E
8.85CNY2.08%0.18CNY
มีแรงซื้อ
2.884M25.522M4.578BCNY147.200.06CNY325สาธารณูปโภค
000099CITIC OFFSHORE HEL
7.84CNY3.29%0.25CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
25.464M199.637M5.888BCNY28.630.27CNY1.046Kระบบขนส่ง
000100TCL TECHNOLOGY GRO
4.04CNY2.02%0.08CNY
มีแรงขาย
250.538M1.012B55.424BCNY44.050.09CNY65.159Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000150YIHUA HEALTHCARE C
1.55CNY−1.27%−0.02CNY
มีแรงซื้อ
27.948M43.319M1.378BCNY−0.86CNY7.801Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
000151CHINA NAT COMP PLA
14.05CNY3.46%0.47CNY
มีแรงซื้อ
64.697M908.99M4.581BCNY348.210.04CNY1.154Kบริการการกระจายสินค้า
000153ANHUI FENGYUAN PHA
14.57CNY1.89%0.27CNY
มีแรงซื้อ
107.307M1.563B4.749BCNY30.040.48CNY4.538Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000155SICHUAN NEW ENERGY
20.67CNY−0.53%−0.11CNY
มีแรงขาย
13.273M274.356M30.67BCNY67.750.31CNY2.933Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000156WASU MEDIA HOLDING
7.54CNY1.89%0.14CNY
มีแรงซื้อ
8.692M65.538M13.712BCNY16.190.46CNY12.057Kบริการผู้บริโภค
000157ZOOMLION HVY IND S
5.96CNY2.94%0.17CNY
มีแรงซื้อ
47.16M281.071M46.176BCNY19.970.31CNY26.036Kการผลิตของผู้ผลิต
000158SHIJIAZHUANG CHAN
6.20CNY1.31%0.08CNY
มีแรงซื้อ
30.557M189.454M9.758BCNY338.120.02CNY5.068Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
000159XINJIANG INTL IND
9.78CNY2.95%0.28CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
13.556M132.578M4.567BCNY17.150.55CNY547บริการการกระจายสินค้า
000166SHENWAN HONGYUAN G
4.21CNY2.18%0.09CNY
มีแรงซื้อ
92.545M389.613M95.777BCNY16.460.25CNY11.44Kการเงิน
000301JIANGSU EASTERN SH
14.14CNY−0.28%−0.04CNY
มีแรงซื้อ
56.145M793.897M84.322BCNY36.760.40CNY24.458Kสาธารณูปโภค
000333MIDEA GROUP CO LTD
49.70CNY3.46%1.66CNY
มีแรงซื้อ
36.107M1.795B331.272BCNY11.164.35CNY165.799Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000338WEICHAI POWER CO
10.87CNY2.94%0.31CNY
มีแรงซื้อ
43.595M473.879M89.036BCNY19.600.54CNY42.953Kการผลิตของผู้ผลิต
000400XJ ELECTRIC
21.55CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
15.728M338.938M21.729BCNY27.390.79CNYการผลิตของผู้ผลิต
000401TANGSHAN JIDONG CE
8.79CNY2.21%0.19CNY
มีแรงซื้อ
12.487M109.761M22.861BCNY7.571.18CNY22.893Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000402FINANCIAL STREET H
6.02CNY0.00%0.00CNY
มีแรงซื้อ
51.693M311.189M17.993BCNY9.430.64CNY4.339Kการเงิน
000403PACIFIC SHUANGLIN
19.69CNY0.56%0.11CNY
มีแรงซื้อ
5.084M100.1M14.271BCNY32.800.60CNY1.627Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000404CHANGHONG HUAYI CO
5.44CNY0.18%0.01CNY
มีแรงซื้อ
14.986M81.526M3.779BCNY16.180.34CNY7.581Kการผลิตของผู้ผลิต
000407SHANDONG SHENGLI
4.33CNY0.70%0.03CNY
มีแรงซื้อ
29.023M125.671M3.784BCNY60.310.07CNY2.091Kสาธารณูปโภค
000408ZANGGE MINING CO L
29.35CNY−0.91%−0.27CNY
มีแรงขายรุนแรง
9.25M271.479M44.396BCNY9.962.98CNY1.548Kการผลิตของผู้ผลิต
000409YUNDING TECHNOLOGY
6.99CNY1.75%0.12CNY
มีแรงซื้อ
7.562M52.856M4.563BCNY175.700.04CNY643แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000410SHENYANG MACHINE T
5.82CNY0.17%0.01CNY
มีแรงซื้อ
3.716M21.625M11.996BCNY−0.34CNY3.171Kการผลิตของผู้ผลิต
000411ZHEJIANG INTL GP C
13.83CNY3.98%0.53CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
36.003M497.922M4.089BCNY23.910.64CNY2.8Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000413DONGXU OPTOELECTRO
1.95CNY1.56%0.03CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
52.181M101.753M10.55BCNY−0.44CNY3.718Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000415BOHAI LEASING CO
2.52CNY10.04%0.23CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
65.855M165.954M13.104BCNY−0.18CNY595การเงิน
000416MINSHENG HOLDINGS
4.43CNY3.50%0.15CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
26.348M116.72M2.276BCNY−0.00CNY47การค้าปลีก
000417HEFEI DEPARTMENT S
4.99CNY1.22%0.06CNY
มีแรงซื้อ
14.753M73.618M3.845BCNY17.380.28CNY8.166Kการค้าปลีก
000419C/TONGCHENG HOLD C
5.56CNY1.09%0.06CNY
มีแรงซื้อ
7.271M40.427M2.99BCNY17.330.32CNY1.599Kการค้าปลีก
000420JILIN CHEMICAL FIB
5.04CNY−3.26%−0.17CNY
มีแรงขาย
52.952M266.876M12.811BCNY−0.10CNY5.12Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000421NANJING PUBLIC UTI
5.66CNY−2.92%−0.17CNY
มีแรงซื้อ
34.037M192.648M3.372BCNY45.330.13CNY3.061Kการเงิน
000422HUBEI YIHUA CHEM
15.78CNY1.28%0.20CNY
มีแรงซื้อ
17.721M279.631M13.989BCNY6.272.49CNY7.998Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000423DONG-E-E-JIAO CO
39.50CNY0.38%0.15CNY
มีแรงซื้อ
6.369M251.584M25.34BCNY38.861.01CNY4.18Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000425XCMG CONSTRUCTION
5.35CNY2.69%0.14CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
55.485M296.846M61.562BCNY10.220.51CNY15.483Kการผลิตของผู้ผลิต
000426INNER MONGOLIA XIN
6.41CNY2.89%0.18CNY
มีแรงซื้อ
28.597M183.309M11.448BCNY54.360.11CNY673แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000428HUATIAN HOTEL GP
5.32CNY−2.56%−0.14CNY
มีแรงซื้อ
73.437M390.687M5.563BCNY39.740.14CNY3.354Kบริการผู้บริโภค
000429GUANGDONG PROV EXP
7.80CNY5.12%0.38CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
5.259M41.022M14.61BCNY10.360.72CNY2.983Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
000430ZHANG JIA JIE TOUR
7.34CNY−2.13%−0.16CNY
มีแรงซื้อ
26.477M194.339M3.036BCNY−0.54CNY1.027Kบริการผู้บริโภค
000488SHANDONG CHENMING
5.15CNY0.59%0.03CNY
มีแรงซื้อ
16.076M82.791M11.242BCNY764.180.01CNY12.296Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
000498SHANDONG HI-SPEE
7.68CNY2.95%0.22CNY
มีแรงซื้อ
31.555M242.342M11.642BCNY4.961.50CNY24.686Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
000501WUSHANG GROUP CO L
10.68CNY1.91%0.20CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
12.883M137.586M8.059BCNY15.030.70CNY9.373Kการค้าปลีก
000503CHINA REFORM HEALT
12.01CNY4.80%0.55CNY
มีแรงซื้อรุนแรง
42.326M508.341M10.397BCNY−0.18CNY1.572Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
000504NANHUA BIO-MEDICIN
12.63CNY0.08%0.01CNY
มีแรงขาย
1.013M12.789M3.932BCNY−0.03CNY640การค้าปลีก