หุ้นสามัญหุ้นจีน

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นจีน ที่คุณสามารถลงทุนได้

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
000001PING AN BANK
9.30 CNY−1.48%102.115M1.25180.475B CNY3.882.39 CNY3.06%การเงิน
มีแรงซื้อ
000002CHINA VANKE CO
10.78 CNY−1.10%49.301M0.69118.976B CNY6.221.73 CNY−15.29%6.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
000004SHENZHEN GUOHUA NE
17.20 CNY−0.52%5.472M0.782.277B CNY−4.32 CNY−11.90%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000005SHN FOUNTAIN CORP
1.38 CNY−1.43%4.628M1.031.461B CNY−0.16 CNY−286.85%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
000006SHN ZHENYE GROUP
4.71 CNY−2.28%36.396M0.746.358B CNY29.250.16 CNY+20.24%2.00%การเงิน
000007SHENZHEN QUANXINHA
4.84 CNY−1.22%797.6K0.481.677B CNY116.350.04 CNY−56.80%0.00%บริการผู้บริโภค
000008CHINA HIGH-SPEED R
2.40 CNY−2.83%32.075M1.166.365B CNY−0.30 CNY+44.49%0.00%ระบบขนส่ง
000009CHINA BAOAN GROUP
11.85 CNY+0.59%21.978M1.4230.564B CNY24.260.49 CNY+75.31%0.30%การผลิตของผู้ผลิต
000010SHENZHEN ECOBEAUTY
3.23 CNY−3.00%22.94M1.013.713B CNY−0.66 CNY−655600.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000011SHN PROPS &RES DEV
9.15 CNY−3.17%5.709M1.155.076B CNY17.410.53 CNY−54.27%3.95%การเงิน
000012CSG HOLDING CO
5.63 CNY+1.26%24.967M2.2413.585B CNY9.330.60 CNY+10.98%2.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
000014SHAHE INDUSTRIAL C
11.50 CNY−0.86%9.919M1.242.784B CNY4.982.31 CNY+122.08%1.04%การเงิน
000016KONKA GROUP
4.02 CNY−1.71%9.165M0.997.088B CNY−0.96 CNY−298.89%1.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000017SHENZHEN CHINA BIC
4.28 CNY−3.17%6.311M1.392.114B CNY−0.01 CNY−12.24%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000019SHENZHEN CEREALS H
7.43 CNY−1.72%7.745M1.268.331B CNY22.750.33 CNY−16.39%3.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
000020S/Z ZHONGHENG HUAF
12.38 CNY−1.04%1.967M0.682.437B CNY249.600.05 CNY+87.17%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000021SHENZHEN KAIFA TEC
17.12 CNY+2.33%49.939M1.1526.717B CNY50.400.34 CNY−36.43%0.76%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000023SHN UNIVERSE GRP
6.23 CNY+0.48%1.324M1.47864.451M CNY−1.77 CNY−81.36%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000025SHN TELLUS HLDNGS
16.01 CNY−1.78%4.215M1.006.407B CNY72.570.22 CNY−22.79%0.17%การเงิน
000026FIYTA PRECISION TE
11.53 CNY−2.29%4.197M1.004.454B CNY15.450.75 CNY+11.77%2.17%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
000027SHN ENERGY GROUP
6.14 CNY+1.15%15.7M1.1829.21B CNY10.430.59 CNY+338.82%2.28%สาธารณูปโภค
000028CN ACCORD MEDICINE
28.50 CNY−0.80%4.067M0.8214.659B CNY9.742.93 CNY+14.54%1.66%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
000029SHN SEZ REAL EST
12.17 CNY−1.38%3.736M0.5911.114B CNY−0.01 CNY−104.27%0.50%การเงิน
000030FAWER AUTOMOTIVE P
5.61 CNY−1.58%10.958M0.549.231B CNY16.210.35 CNY+21.87%4.46%การผลิตของผู้ผลิต
000031GRANDJOY HOLDINGS
3.11 CNY−2.81%15.428M0.8513.33B CNY−0.81 CNY−278.44%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
000032SHENZHEN SED INDUS
21.68 CNY+2.22%47.577M1.3524.671B CNY214.870.10 CNY0.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000034DIGITAL CHINA GROU
32.69 CNY+2.96%27.363M1.2321.493B CNY18.311.79 CNY+31.75%1.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000035CHINA TIANYING INC
5.05 CNY−1.56%17.818M1.2312.745B CNY37.300.14 CNY+3.52%1.98%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
000036CHINA UNION HOLD L
4.05 CNY−1.46%27.672M2.096.027B CNY14.520.28 CNY+29.77%0.84%การเงิน
มีแรงซื้อ
000037SHENZHEN NANSHAN P
8.29 CNY−1.31%4.509M1.113.24B CNY−0.08 CNY+91.38%0.00%สาธารณูปโภค
000039CHINA INTL MARINE
7.86 CNY−1.01%18.987M0.8531.476B CNY85.530.09 CNY−46.32%2.29%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
000040TUNGHSU AZURE RENE
3.80 CNY+1.06%16.099M1.695.65B CNY−0.06 CNY+83.60%0.00%ระบบขนส่ง
000042SHN CENTRALCON INV
6.37 CNY−3.04%10.73M1.674.24B CNY−0.47 CNY−294.03%0.19%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000045SHN TEXTILE HLDGS
11.47 CNY−1.04%5.769M0.695.39B CNY69.680.16 CNY+130.53%0.52%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000046OCEANWIDE HOLDINGS
0.72 CNY−5.26%15.036M0.093.741B CNY−3.11 CNY−38.28%0.00%การเงิน
000048SHENZHEN KINGKEY S
19.52 CNY−1.96%3.805M0.8410.214B CNY4.923.97 CNY5.12%การเงิน
มีแรงซื้อ
000049SHENZHEN DESAY BAT
27.35 CNY−6.16%9.057M1.5210.567B CNY14.231.92 CNY−31.62%2.20%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000050TIANMA MICROELECTR
10.50 CNY−0.57%14.927M0.7625.806B CNY−0.83 CNY−512.79%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
000055CHINA FANGDA GP CO
4.39 CNY−2.66%8.368M1.733.609B CNY14.060.31 CNY+29.33%1.14%การผลิตของผู้ผลิต
000056SHENZHEN WONGTEE I
3.84 CNY−3.52%92.229M1.023.92B CNY−1.18 CNY+11.93%0.00%การเงิน
000058SHN SEG CO
7.28 CNY−3.06%22.724M0.777.542B CNY65.290.11 CNY+1026.26%0.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000059NORTH HUAJIN CHEMI
5.63 CNY−2.09%9.771M1.229.005B CNY−0.24 CNY−142.48%2.34%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
000060SHN ZHONGJIN LINGN
4.35 CNY−1.14%24.252M0.8716.259B CNY20.050.22 CNY2.30%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
000061SHENZHEN AGRICULTU
6.72 CNY−1.75%4.954M0.8111.404B CNY31.400.21 CNY+72.58%0.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
000062SHN HUAQIANG IND
11.31 CNY−0.09%2.701M0.8511.829B CNY17.780.64 CNY−23.67%2.65%บริการการกระจายสินค้า
000063ZTE CORP
26.10 CNY+3.69%129.281M2.30116.438B CNY13.651.91 CNY+16.27%1.53%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
000065NORINCO INTL CO
10.86 CNY−1.90%6.903M0.8410.88B CNY13.630.80 CNY+19.98%0.58%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
000066CHINA GREATWALL TE
11.44 CNY+2.51%80.274M1.7636.903B CNY−0.08 CNY−409.96%0.06%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
000068SHENZHEN HUAKONG S
3.60 CNY−1.64%7.867M0.633.624B CNY17.680.20 CNY0.00%บริการการกระจายสินค้า
000069SHENZHEN OVERSEAS
3.29 CNY−1.79%45.153M1.2426.444B CNY−1.79 CNY−2943.88%3.04%การเงิน
ปานกลาง
000070SHN SDG INFORMA
9.17 CNY+3.38%42.868M1.868.256B CNY−0.10 CNY+84.35%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000078SHN NEPTUNUS BIO
3.07 CNY−1.29%16.373M0.798.078B CNY−0.41 CNY−9350.00%0.00%บริการการกระจายสินค้า
000088SHN YAN TIAN PORT
5.08 CNY−1.36%9.389M1.1411.426B CNY19.740.26 CNY+18.29%0.89%ระบบขนส่ง
000089SHN AIRPORT
6.65 CNY−0.75%7.385M1.1613.638B CNY−0.04 CNY+90.49%0.45%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
000090SHN TAGEN GROUP
4.98 CNY−0.99%33.943M1.229.304B CNY5.970.83 CNY−20.13%6.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000096SHENZHEN GUANGJU E
11.04 CNY0.00%4.816M0.635.829B CNY107.290.10 CNY+74.70%0.27%สาธารณูปโภค
000099CITIC OFFSHORE HEL
7.79 CNY−1.64%8.021M1.176.043B CNY27.250.29 CNY+7.85%0.83%ระบบขนส่ง
000100TCL TECHNOLOGY GRO
4.17 CNY+1.71%374.213M2.0978.164B CNY47.770.09 CNY+6.85%3.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
000151CHINA NAT COMP PLA
12.35 CNY−5.07%27.249M1.304.167B CNY−1.20 CNY−3189.49%0.00%บริการการกระจายสินค้า
000153ANHUI FENGYUAN PHA
9.79 CNY−1.01%8.486M0.753.251B CNY20.270.48 CNY+1.45%1.02%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000155SICHUAN NEW ENERGY
12.77 CNY−1.31%31.739M1.0618.848B CNY22.470.57 CNY+85.30%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
000156WASU MEDIA HOLDING
8.02 CNY−1.35%12.941M1.0914.861B CNY19.990.40 CNY−12.23%2.74%บริการผู้บริโภค
000157ZOOMLION HVY IND S
6.34 CNY−1.25%28.162M1.3150.708B CNY17.830.36 CNY+22.63%5.05%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000158SHIJIAZHUANG CHAN
8.98 CNY+0.56%48.924M0.7114.291B CNY−0.13 CNY−799.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
000159XINJIANG INTL IND
6.43 CNY−1.83%4.692M0.953.091B CNY54.030.12 CNY−78.52%0.00%บริการการกระจายสินค้า
000166SHENWAN HONGYUAN G
4.52 CNY−0.66%57.489M0.97104.95B CNY35.650.13 CNY−60.50%0.66%การเงิน
ปานกลาง
000301JIANGSU EASTERN SH
9.50 CNY−0.84%15.894M1.1762.807B CNY48.890.19 CNY−49.62%1.05%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
000333MIDEA GROUP CO LTD
50.34 CNY+0.24%21.811M1.10348.584B CNY10.504.79 CNY+11.35%4.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
000338WEICHAI POWER CO
13.92 CNY−0.50%37.35M0.66118.106B CNY14.770.94 CNY+74.94%2.76%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
000400XJ ELECTRIC
20.31 CNY+0.89%6.044M0.5020.696B CNY23.190.88 CNY+11.31%0.69%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000401TANGSHAN JIDONG CE
6.81 CNY−0.15%16.387M2.2518.102B CNY−0.23 CNY−120.02%2.20%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
000402FINANCIAL STREET H
3.83 CNY−2.05%30.419M1.9411.448B CNY−0.63 CNY−198.09%0.39%การเงิน
มีแรงซื้อ
000403PACIFIC SHUANGLIN
28.87 CNY+0.42%9.786M0.9621.05B CNY37.440.77 CNY+29.20%0.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
000404CHANGHONG HUAYI CO
5.95 CNY−1.82%9.975M1.314.141B CNY10.540.56 CNY+68.24%3.36%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000407SHANDONG SHENGLI
3.70 CNY−0.54%12.981M1.753.256B CNY29.020.13 CNY+78.82%0.54%สาธารณูปโภค
000408ZANGGE MINING CO L
24.05 CNY+0.17%10.472M1.2636.047B CNY8.332.89 CNY−2.87%7.32%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000409YUNDING TECHNOLOGY
8.19 CNY+1.49%15.408M2.865.44B CNY116.500.07 CNY+79.80%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000410SHENYANG MACHINE T
7.26 CNY+0.83%4.818M0.6414.99B CNY−0.02 CNY+92.98%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
000411ZHEJIANG INTL GP C
11.56 CNY−1.45%3.171M0.716.039B CNY12.760.91 CNY+62.84%1.09%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000413DONGXU OPTOELECTRO
2.16 CNY−0.46%61.231M0.7211.815B CNY−0.15 CNY+65.15%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000415BOHAI LEASING CO
2.25 CNY+0.90%78.06M2.4913.877B CNY−0.14 CNY+22.32%0.00%การเงิน
000416MINSHENG HOLDINGS
2.00 CNY−0.50%5.751M0.681.064B CNY−0.03 CNY−493.18%1.50%การค้าปลีก
000417HEFEI DEPARTMENT S
5.00 CNY−1.96%27.959M1.213.899B CNY16.870.30 CNY+4.51%1.40%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
000419C/TONGCHENG HOLD C
5.80 CNY−3.17%18.536M1.093.153B CNY29.790.19 CNY−38.66%2.59%การค้าปลีก
000420JILIN CHEMICAL FIB
2.98 CNY−0.33%31.602M1.677.327B CNY141.900.02 CNY0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
000421NANJING PUBLIC UTI
6.33 CNY+10.09%20.848M0.633.66B CNY33.830.19 CNY+45.49%1.58%การเงิน
000422HUBEI YIHUA CHEM
9.47 CNY−0.94%6.253M0.9410.018B CNY21.850.43 CNY−82.57%1.06%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
000423DONG-E-E-JIAO CO
50.18 CNY+0.12%3.54M1.0531.811B CNY30.751.63 CNY+61.14%2.35%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
000425XCMG CONSTRUCTION
5.34 CNY+0.95%78.161M1.6663.098B CNY13.960.38 CNY−24.98%7.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
000426INNER MONGOLIA XIN
9.02 CNY−1.20%12.391M0.6616.572B CNY34.020.27 CNY+131.33%0.19%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
000428HUATIAN HOTEL GP
4.25 CNY−1.85%21.053M0.644.33B CNY−0.22 CNY−262.66%0.00%บริการผู้บริโภค
000429GUANGDONG PROV EXP
8.36 CNY+0.36%6.269M0.8116.463B CNY12.120.69 CNY−3.75%5.12%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
000430ZHANG JIA JIE TOUR
6.53 CNY−3.97%7.72M1.872.643B CNY−0.39 CNY+28.16%0.00%บริการผู้บริโภค
000488SHANDONG CHENMING
3.93 CNY0.00%10.384M0.868.457B CNY−0.29 CNY−4383.58%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขายรุนแรง
000498SHANDONG HI-SPEE
5.71 CNY−0.70%4.97M0.658.913B CNY3.841.49 CNY−1.21%2.80%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
000501WUSHANG GROUP CO L
9.00 CNY−0.88%16.584M1.506.921B CNY75.690.12 CNY−82.95%0.56%การค้าปลีก
ปานกลาง
000503CHINA REFORM HEALT
14.00 CNY0.00%23.141M0.6112.653B CNY−0.09 CNY+53.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
000504NANHUA BIO-MEDICIN
11.61 CNY−0.77%2.194M1.283.617B CNY−0.04 CNY−25.08%0.00%การค้าปลีก
000505HAINAN JINGLIANG
7.09 CNY−4.06%9.658M1.954.82B CNY40.100.18 CNY−23.46%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
000506ZHONGRUN RESOURCES
4.18 CNY−1.18%23.044M0.553.883B CNY32.660.13 CNY+4.66%0.00%การเงิน