หุ้นจีน ที่มีเบต้าสูง

เบต้าจะวัดความผันผวนของหุ้นและมักถูกใช้โดยเทรดเดอร์ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ หุ้นจีน ด้านล่างมีเบต้าสูงสุด: มีการจัดเรียงตามเบต้ารายปีและเมื่อถูกนำมาใช้ร่วมกับเมตริกอื่นๆ จะช่วยให้คุณมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ
สัญลักษณ์
เบต้า
1Y
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
3301318VALUEHD CORPORATIO
5.2440.01 CNY−1.06%2.783 M0.724.156 B CNY42.770.94 CNY1.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0000070SHN SDG INFORMA
3.717.10 CNY−2.61%25.512 M0.716.564 B CNY−0.10 CNY+84.35%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3300209YOUKESHU TECH CO
3.532.20 CNY−0.45%7.234 M0.69918.499 M CNY−0.89 CNY+77.63%0.00%การค้าปลีก
3300067SHANGHAI ANOKY GRO
3.484.08 CNY−2.39%100.053 M1.014.792 B CNY−0.02 CNY−132.82%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3300844GUANGZHOU S.P.I DE
3.4720.92 CNY+1.60%2.187 M1.321.331 B CNY−1.02 CNY+26.41%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
6688039HANGZHOU ARCVIDEO TECHNOLOGY CO LTD
3.3623.36 CNY−2.75%1.916 M0.602.688 B CNY−1.20 CNY−35.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
000628CHENGDU HI-TECH DE
3.3144.91 CNY−10.00%1.6 M0.0517.579 B CNY43.231.04 CNY+83.83%0.05%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6601798LANPEC TECHNOLOGIES LIMITED
3.286.07 CNY+1.68%11.609 M0.962.117 B CNY−0.53 CNY−44.75%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
6603960SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD.
3.2124.81 CNY−1.82%19.804 M0.856.647 B CNY79.160.31 CNY+219.47%0.29%การผลิตของผู้ผลิต
3300578BIZCONF TELECOM CO
3.2011.24 CNY−2.85%3.598 M0.692.276 B CNY−0.21 CNY+82.60%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3300781GUANGDONG INSIGHT
3.1851.00 CNY−3.02%11.117 M0.935.783 B CNY169.890.30 CNY−19.32%0.19%บริการเชิงพาณิชย์
3300762JUSHRI TECHNOLOGIE
3.1811.70 CNY+0.52%11.431 M0.627.294 B CNY−0.11 CNY−127.32%0.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
688525BIWIN STORAGE TECHNOLOGY
3.0845.00 CNY−3.00%25.288 M1.1619.78 B CNY−1.37 CNY−927.79%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0002467NET263 LTD
3.073.52 CNY−1.12%23.096 M0.694.943 B CNY−0.19 CNY−882.28%4.49%การสื่อสาร
3300208QINGDAO ZHONGZI ZH
3.063.53 CNY+4.13%29.043 M0.942.541 B CNY−0.17 CNY+41.19%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3301589XI'AN NOVASTAR TEC
3.03430.29 CNY−3.92%721.637 K1.3623.001 B CNY0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
301510GOOGOL TECHNOLOGY
3.0230.96 CNY−2.37%2.127 M0.5712.684 B CNY300.870.10 CNY−12.72%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3300899KEYSINO SEPARATION
3.0020.20 CNY+4.02%4.053 M1.111.239 B CNY60.940.33 CNY−35.78%1.18%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0000908HUNAN JINGFENG PHA
3.001.67 CNY−1.18%16.785 M0.441.487 B CNY−0.15 CNY+34.58%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3301499SHANGHAI VICO PREC
2.9921.10 CNY−1.68%1.981 M0.542.967 B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0002325SHENZHEN HONGTAO G
2.991.31 CNY−1.50%53.181 M0.622.327 B CNY−0.40 CNY+1.88%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3300097DALIAN ZHIYUN AUTO
2.986.53 CNY−2.83%12.419 M0.701.939 B CNY−0.10 CNY+95.37%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3300466SAIMO TECHNOLOGY C
2.986.95 CNY−2.25%17.441 M0.643.808 B CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3301568XIAMEN SINIC-TEK I
2.9833.11 CNY−2.50%1.906 M0.873.507 B CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3300210ANSHAN SENYUAN ROA
2.979.23 CNY−3.55%20.792 M0.764.634 B CNY−0.48 CNY−21.74%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0002217HOLITECH TECHNOLOG
2.971.42 CNY−5.96%108.867 M1.034.704 B CNY−1.68 CNY−247.01%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6600775NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
2.968.65 CNY+0.70%18.525 M0.766.309 B CNY−0.26 CNY−687.58%0.16%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3300117JIAYU HOLDING CO L
2.951.18 CNY−4.07%33.44 M0.93881.615 M CNY−0.37 CNY+78.35%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3301306XI'AN XICE TESTING
2.9329.25 CNY+4.46%4.243 M1.122.363 B CNY1026.320.03 CNY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
6688535JIANGSU HHCK ADVANCED MATERIALS
2.8762.98 CNY−4.72%2.63 M1.035.207 B CNY160.620.39 CNY0.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
3301013SHENZHEN LIHEXING
2.8611.13 CNY−0.80%9.869 M0.732.623 B CNY−0.08 CNY−241.69%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3300078HANGZHOU CENTURY C
2.842.61 CNY−2.61%16.84 M0.912.35 B CNY−1.21 CNY−27.98%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3301398NINGBO SINYUAN ZM
2.8448.10 CNY+1.28%3.346 M1.033.697 B CNY48.051.00 CNY+42.41%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
6600053KUNWU JIUDING INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD
2.8413.97 CNY−2.31%6.043 M0.576.2 B CNY394.630.04 CNY−91.26%1.12%การเงิน
300418KUNLUN TECH CO LTD
2.8237.14 CNY−4.62%67.14 M1.0546.407 B CNY64.720.57 CNY+672.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
3300270JOYWARE ELECTRONIC
2.825.17 CNY−2.27%5.841 M0.551.582 B CNY−0.25 CNY−1648.17%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3300322HUIZHOU SPEED WIRE
2.798.55 CNY−4.26%41.554 M0.744.159 B CNY−0.42 CNY−124.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6688609UNIONMAN TECHNOLOGY
2.789.11 CNY−2.36%14.934 M0.674.665 B CNY−0.40 CNY−432.43%0.41%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6688498YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY
2.76135.08 CNY−3.05%2.656 M0.7311.469 B CNY607.650.22 CNY−84.50%0.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
6603516BEIJING TRICOLOR TECHNOLOGY
2.7429.50 CNY−4.16%18.32 M1.296.213 B CNY312.500.09 CNY−42.12%0.32%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
300475SHANNON SEMICONDUC
2.7436.27 CNY−3.02%13.186 M0.7317.113 B CNY43.460.83 CNY+53.50%0.37%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
3300903GUANGDONG KINGSHIN
2.746.18 CNY−2.68%9.401 M0.912.633 B CNY−0.18 CNY−193.66%0.31%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3300711GHT CO LTD
2.7314.55 CNY+2.25%33.559 M2.263.546 B CNY59.220.25 CNY+25.42%0.39%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
688687BEIJING KAWIN TECHNOLOGY SHARE-HOLDING
2.7224.44 CNY−0.77%6.083 M0.854.21 B CNY34.810.70 CNY+49.01%0.81%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
3300895BEIJING TOPNEW INF
2.7124.96 CNY−3.48%3.513 M0.933.641 B CNY−0.62 CNY−416.35%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3300044SHENZHEN SUNWIN IN
2.684.96 CNY+2.06%57.078 M1.013.65 B CNY−0.23 CNY+54.14%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
603000PEOPLE.CN CO.,LTD
2.6524.72 CNY+0.53%28.094 M0.9027.189 B CNY82.510.30 CNY+6.81%0.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
600818ZHONGLU CO,.LTD.
2.6423.46 CNY−0.38%14.199 M0.675.968 B CNY312.800.08 CNY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6688322ORBBEC INC.
2.6424.91 CNY−2.88%4.072 M0.8110.26 B CNY−0.69 CNY+4.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
600602INESA INTELLIGENT TECH INC.
2.6411.69 CNY−2.09%20.51 M0.5614.012 B CNY82.910.14 CNY+6.66%0.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
3301183HUBEI DOTI MICRO T
2.6439.26 CNY−5.65%6.728 M0.923.578 B CNY−0.26 CNY0.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3301227HARBIN SAYYAS WIND
2.6124.59 CNY−1.32%595.174 K0.431.772 B CNY16.431.50 CNY+86.98%4.01%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
3300427RED PHASE INC
2.594.32 CNY−0.69%8.12 M1.151.677 B CNY−0.16 CNY+90.87%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000572HAIMA AUTOMOBILE C
2.593.43 CNY−2.28%20.002 M0.535.773 B CNY−0.93 CNY−1840.82%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3301421NANJING WAVELENGTH
2.5840.95 CNY+9.05%6.491 M2.554.345 B CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6688260SUZHOU GYZ ELECTRONIC TECHNOLOGY
2.5718.40 CNY−9.58%7.851 M1.072.442 B CNY−1.00 CNY−76.18%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
3300602SHENZHEN FRD SCIEN
2.5614.32 CNY−4.15%12.708 M1.008.586 B CNY50.490.28 CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
300364COL GROUP CO LTD
2.5523.10 CNY+0.87%60.892 M0.8816.492 B CNY−0.33 CNY−188.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0002902DONGGUAN MENTECH O
2.5522.68 CNY−2.03%13.621 M0.675.467 B CNY−0.12 CNY−131.54%0.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6600225IANJIN TROILA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
2.552.59 CNY−3.36%42.076 M1.489.143 B CNY19.590.13 CNY−74.67%0.00%การเงิน
688661SUZHOU UIGREEN MICRO&NANOTECHNOLOGIES CO.,LTD
2.5437.60 CNY−4.67%1.996 M0.743.545 B CNY−0.22 CNY−145.33%0.41%การผลิตของผู้ผลิต
3301511JIUJIANG DEFU TECH
2.5421.96 CNY−4.89%13.215 M0.5910.394 B CNY49.550.44 CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3300045HWA CREATE CORPORA
2.5420.17 CNY−4.77%47.877 M1.1014.035 B CNY−0.11 CNY+76.14%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
688318SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO., LTD
2.54103.34 CNY−1.72%1.768 M1.0313.74 B CNY43.462.38 CNY+102.31%0.24%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
3300269SHENZHEN LIANTRONI
2.533.64 CNY−2.67%20.039 M0.892.054 B CNY−0.02 CNY+63.16%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
300735DBG TECHNOLOGY CO
2.5324.35 CNY−9.01%87.75 M1.2520.224 B CNY54.810.44 CNY+3.59%0.75%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
3301042ZHUHAI RAYSHARP TE
2.5335.40 CNY−2.21%5.515 M2.172.511 B CNY24.301.46 CNY+9.66%4.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6688695SHANDONG CVICSE MIDDLEWARE
2.5233.55 CNY−3.09%1.258 M0.632.944 B CNY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
002261TALKWEB INFORMATIO
2.5213.22 CNY−2.22%31.813 M0.7216.945 B CNY−0.84 CNY−1175.32%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3300716GUANGDONG QUANWEI
2.507.78 CNY+2.64%4.25 M0.761.213 B CNY−1.54 CNY−538.27%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002410GLODON CO LTD
2.5010.12 CNY−0.88%34.893 M1.1114.223 B CNY101.810.10 CNY−85.98%2.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
6688709CHENGDU SINO-MICROELECTRONICS TECH.
2.5019.95 CNY−3.34%5.048 M0.8613.145 B CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3300882ZHEJIANG WELLSUN I
2.4920.33 CNY−0.25%2.231 M0.544.166 B CNY17.131.19 CNY+148.64%0.98%การผลิตของผู้ผลิต
6688573SHENZHENXINYURENTECHNOLOGYCO.,LTD.
2.4820.26 CNY−2.78%1.823 M0.392.037 B CNY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3300188SDIC INTELLIGENCE
2.4812.41 CNY−2.21%8.765 M0.7210.821 B CNY−0.24 CNY−239.07%0.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
6600579KRAUSSMAFFEI COMPANY LIMITED
2.475.63 CNY−1.57%7.625 M0.632.84 B CNY−4.89 CNY−442.32%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0002777SICHUAN JIUYUAN YI
2.4717.79 CNY−1.39%6.162 M0.627.364 B CNY43.250.41 CNY−8.82%0.55%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0003015JIANGSU RIJIU OPTO
2.479.09 CNY−3.40%14.911 M0.632.645 B CNY−0.06 CNY−141.85%2.13%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3300290BRINGSPRING SCIENC
2.477.54 CNY−3.08%46.424 M0.594.955 B CNY−0.39 CNY−395.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3301128SHENZHEN QIANGRUI
2.4638.02 CNY+3.23%3.264 M1.562.721 B CNY70.870.54 CNY1.36%การผลิตของผู้ผลิต
6600468TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD.
2.464.46 CNY+0.22%14.308 M0.814.688 B CNY40.840.11 CNY−1.80%0.76%การผลิตของผู้ผลิต
3300707VT INDUSTRIAL TECH
2.4611.37 CNY+0.35%4.507 M0.842.001 B CNY76.360.15 CNY−61.89%0.53%การผลิตของผู้ผลิต
6603933FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD
2.4513.75 CNY−4.11%15.329 M2.133.015 B CNY48.420.28 CNY+7.74%0.63%การผลิตของผู้ผลิต
6603011HEFEI METALFORMING INTELLIGENT MANUFACTURING
2.456.89 CNY−0.43%16.257 M0.613.337 B CNY−0.08 CNY−126.76%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
6688579DAREWAY SOFTWARE CO.,LTD.
2.458.17 CNY−2.27%3.337 M0.633.344 B CNY40.270.20 CNY+31.07%0.60%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3300375TIANJIN PENGLING G
2.444.07 CNY−1.45%20.484 M0.593.12 B CNY45.780.09 CNY+7.76%1.21%การผลิตของผู้ผลิต
6603828SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO.,LTD
2.432.33 CNY−2.10%18.293 M1.121.384 B CNY−0.56 CNY+18.61%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
6688108SINO MEDICAL SCIENCES TECHNOLOGY INC
2.439.96 CNY−2.16%6.221 M0.784.174 B CNY−0.12 CNY+69.70%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3300205WUHAN TIANYU INFOR
2.426.36 CNY+1.44%10.635 M0.842.696 B CNY77.470.08 CNY0.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6688693SUZHOU CONVERT SEMICONDUCTOR
2.4221.58 CNY−2.22%713.071 K0.591.623 B CNY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300459ZHEJIANG JINKE TOM
2.423.73 CNY−2.36%62.152 M0.7413.43 B CNY54.610.07 CNY−52.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3300275CHONGQING MASSCI
2.418.10 CNY−2.76%3.271 M0.732.483 B CNY52.630.15 CNY+31.09%0.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3300612SHUNYA INTERNATIO
2.4112.99 CNY−3.13%4.93 M1.012.376 B CNY−0.49 CNY−246.83%0.00%การสื่อสาร
0000536CPT TECHNOLOGY (G
2.402.33 CNY−2.51%41.073 M0.706.611 B CNY−0.58 CNY−31.16%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000818HANGJIN TECHNOLOGY
2.4026.51 CNY+0.42%5.761 M0.5917.838 B CNY108.200.25 CNY+9.52%0.23%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
0002194WUHAN FINGU ELECTR
2.408.79 CNY−2.98%24.129 M0.576.162 B CNY71.290.12 CNY−69.62%3.31%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3300134ANHUI TATFOOK TECH
2.407.29 CNY−2.41%8.642 M0.755.684 B CNY−0.00 CNY+98.40%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6688651WEBRAY TECH (BEIJING) CO.,LTD.
2.4025.30 CNY−2.69%787.589 K0.781.96 B CNY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0000656JINKE PROPERTY GRO
2.401.21 CNY−2.42%111.981 M0.856.388 B CNY−3.68 CNY−273.09%0.00%การเงิน
3300814SHENZHEN JOVE ENTE
2.4025.10 CNY−3.24%3.105 M0.884.56 B CNY76.500.33 CNY−38.02%0.62%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์