หุ้นราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหลักทรัพย์จีน

หุ้นราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เกิดจากแนวรับที่แข็งแกร่ง คล้ายกับหุ้นสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่เกิดมาจากแนวต้าน แนวเหล่านี้จะตรงข้ามกันในขอบเขตของ 52 สัปดาห์ เทรดเดอร์และนักลงทุนทางเทคนิคมักสังเกตเห็นแนวรับเหล่านี้เมื่อเกิดการทะลุของราคา โปรดทราบว่าการทะลุหลอกก็เกิดขึ้นได้เช่นกันและเป็นสิ่งสำคัญที่จะวิเคราะห์การเงินบริษัทเพื่อให้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมหุ้นมีการซื้อขาย ณ ราคาต่ำเช่นนั้น

           
000070 SHN SDG INFORMA
6.45-9.41%-0.67แนะนำให้ขาย23.903M5.883B89.790.082877.00การผลิตของผู้ผลิต
000566 HAINAN HAIYAO CO
4.42-3.07%-0.14แนะนำให้ขาย7.492M5.916B-0.783148.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000599 QINGDAO DOUBLESTAR
3.67-3.67%-0.14แนะนำให้ขาย7.182M3.112B-0.015078.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
000665 HUBEI BROADCASTING
3.51-5.14%-0.19แนะนำให้ขาย10.393M3.633B-0.777726.00บริการผู้บริโภค
000710 BERRY GENOMICS CO
20.85-8.95%-2.05แนะนำให้ขาย6.401M8.096B64.580.351496.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000918 CHINA CALXON GROUP
3.00-5.66%-0.18ขาย28.685M5.737B-0.602877.00การเงิน
000961 JIANGSU ZHONGNAN
4.17-4.14%-0.18แนะนำให้ขาย76.481M16.646B2.451.7846615.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
002024 SUNING COM
4.78-4.02%-0.20แนะนำให้ขาย47.119M45.582B-0.8245598.00การค้าปลีก
002047 SHENZHEN BAUING CO
2.69-7.56%-0.22แนะนำให้ขาย31.574M3.863B65.990.052129.00การผลิตของผู้ผลิต
002055 SHENZHEN DEREN ELE
9.32-10.04%-1.04แนะนำให้ขาย16.319M4.857B-0.0711056.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002252 S/H RAAS BLOOD PRO
6.64-2.06%-0.14แนะนำให้ขาย28.033M45.703B29.720.233060.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002382 BLUE SAIL MEDICAL
16.52-10.02%-1.84แนะนำให้ขาย41.897M18.489B4.454.566177.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002432 ANDON HEALTH CO LT
6.51-2.84%-0.19แนะนำให้ขาย4.742M3.127B78.450.091271.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002439 VENUSTECH GROUP IN
25.20-4.18%-1.10แนะนำให้ขาย18.116M24.445B34.040.775381.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002524 GUANGZHENG EYE HOS
9.76-8.36%-0.89แนะนำให้ขาย29.676M5.354B54.310.201671.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002600 LINGYI ITECH (GUAN
6.26-2.03%-0.13แนะนำให้ขาย37.089M44.324B22.030.30การผลิตของผู้ผลิต
002621 DALIAN MY GYM EDUC
4.03-3.36%-0.14ขาย4.600M3.372B-0.51488.00การผลิตของผู้ผลิต
002641 YONGGAO CO LTD
4.61-2.33%-0.11ขาย4.147M5.773B7.530.646746.00การผลิตของผู้ผลิต
002775 SHENZHEN WENKE LAN
3.66-7.11%-0.28แนะนำให้ขาย10.535M1.983B24.200.251407.00บริการเชิงพาณิชย์
002781 SHENZHEN QIXIN GRO
6.64-3.49%-0.24แนะนำให้ขาย3.089M1.548B-2.61950.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
002796 SUZHOU SHIJIA SCI.
8.26-10.02%-0.92แนะนำให้ขาย3.129M2.317B-0.041982.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002841 GUANGZHOU SHIYUAN
76.40-2.33%-1.82ขาย1.609M51.777B28.812.724779.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
002855 DONGGUAN CHITWING
8.39-5.41%-0.48แนะนำให้ขาย3.108M2.186B21.610.417121.00การผลิตของผู้ผลิต
002912 SHENZHEN SINOVATIO
32.07-8.32%-2.91แนะนำให้ขาย3.716M5.973B44.150.791273.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
002992 SHENZHEN BAOMING T
13.31-3.48%-0.48แนะนำให้ขาย915.840K2.473B-0.582290.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
003011 ZHEJIANG WALRUS NE
25.23-1.87%-0.48ขาย805.620K2.640B17.951.431433.00การผลิตของผู้ผลิต
200037 SHENZHEN NANSHAN P
3.19-1.24%-0.04แนะนำให้ขาย74.400K3.484B160.670.02403.00สาธารณูปโภค
300030 GUANGZHOU IMPROVE
9.50-1.55%-0.15แนะนำให้ขาย1.949M2.980B20.270.48928.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300206 EDAN INSTRUMENTS I
11.26-5.38%-0.64แนะนำให้ขาย5.191M6.874B18.910.632255.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300210 ANSHAN SENYUAN ROA
3.49-3.59%-0.13แนะนำให้ขาย6.068M1.753B21.390.17562.00การผลิตของผู้ผลิต
300226 SHANGHAI GANGLIAN
44.30-2.89%-1.32ขาย5.428M8.710B37.181.233038.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
300386 FEITIAN TECHNOLOGI
13.12-3.81%-0.52แนะนำให้ขาย5.402M5.702B510.860.03967.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
300464 GUANGDONG SACA PRE
8.81-4.24%-0.39แนะนำให้ขาย10.102M3.249B17.110.541926.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300616 GUANGZHOU SHANGPIN
43.60-4.72%-2.16แนะนำให้ขาย2.051M9.054B35.181.3416454.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300640 PROFIT CULTURAL AN
5.69-1.39%-0.08ขาย2.233M1.627B47.570.12330.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
300753 JIANGSU APON MEDIC
18.85-4.89%-0.97แนะนำให้ขาย2.094M2.498B24.660.80694.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300791 SIRIO PHARMA CO LT
39.80-1.97%-0.80แนะนำให้ขาย1.813M7.308B26.541.552187.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
300877 ANHUI JINCHUN NONW
25.44-6.71%-1.83แนะนำให้ขาย2.122M3.272B13.382.04641.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
300884 DNAKE (XIAMEN) INT
20.18-3.17%-0.66แนะนำให้ขาย857.900K3.751B24.860.841069.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300899 KEYSINO SEPARATION
33.57-6.31%-2.26แนะนำให้ขาย1.001M2.285B59.680.6087.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
300968 GUANGDONG GREEN PR
13.05-2.47%-0.33แนะนำให้ขาย5.600M5.531B4654.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
300981 ZHONGHONG PULIN ME
81.41-5.29%-4.55แนะนำให้ขาย1.583M14.327Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
301049 ANHUI CHAOYUE ENVI
31.85-5.01%-1.68ขาย3.236M3.160B404.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
301076 SINO-HIGH (CHINA)
39.40-5.29%-2.204.666M3.311B242.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
301078 KIDSWANT CHILDREN
20.03-14.03%-3.2737.316M25.350B13272.00การค้าปลีก
600466 SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT
1.83-6.15%-0.12แนะนำให้ขาย93.938M5.890B-0.9419855.00การเงิน
601162 TIANFENG SECURITIES CO., LTD
4.11-3.07%-0.13แนะนำให้ขาย70.003M36.743B87.240.053208.00การเงิน
601696 BOC INTERNATIONAL (CHINA)
13.41-9.51%-1.41แนะนำให้ขาย48.333M41.170B44.360.332868.00การเงิน
601728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED
4.260.00%0.00ขาย78.303M363.088B16.06281192.00การสื่อสาร
603093 NANHUA FUTURES
12.35-1.83%-0.23แนะนำให้ขาย3.519M7.675B50.970.25956.00การเงิน
603106 CASHWAY FINTECH
4.98-1.39%-0.07แนะนำให้ขาย1.768M2.629B155.380.032679.00การผลิตของผู้ผลิต
603757 ZHEJIANG DAYUAN PUMPS INDUSTRY CO., LTD
16.19-2.18%-0.36แนะนำให้ขาย1.726M2.730B14.521.141823.00การผลิตของผู้ผลิต
688088 ARCSOFT CORPORATION LIMITED
38.94-2.36%-0.94แนะนำให้ขาย1.706M16.102B73.930.54460.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
688106 SUZHOU JINHONG GAS CO.,LTD.
22.75-4.57%-1.09แนะนำให้ขาย7.329M11.547B57.290.421519.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
688309 NIUTECH ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO
23.19-1.11%-0.26แนะนำให้ขาย280.111K1.876B43.180.54101.00การผลิตของผู้ผลิต
688399 JIANGSU BIOPERFECTUS TECHNOLOGIES CO., LTD
106.95-3.74%-4.15ขาย537.790K6.513B6.4217.30574.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
688767 HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO.,LTD.
55.02-2.45%-1.38แนะนำให้ขาย1.095M6.016B495.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
688787 BEIJING HAITIAN RUISHENG SCIENCE TECHNOLOGY LTD.
75.70-1.70%-1.31ขาย254.190K3.296B151.00บริการเชิงพาณิชย์
โหลดเพิ่ม