US 1M yieldUS 1M yieldUS 1M yield

US 1M yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0%
วันครบกำหนดอายุ
ส.ค. 13, 2024
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

US01MY เทรดที่ 5.27 USD ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 5.363% — มีการปรับเพิ่มขึ้น 0.62% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ US01MY อยู่ที่ 5.363% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 1.761% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง 204.54% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ US01MY มีการปรับเพิ่มขึ้น 0.62% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 1.06% และอัตราผลตอบแทนของ US01MY ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 1.65% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ US01MY คือ 13 ส.ค. 2024
คุณสามารถซื้อ US01MY ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ